sk.po 23.8 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.33 2005/08/21 17:26:32 marcel Exp $
7
8
9
10
11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
13
"POT-Creation-Date: 2005-08-21 19:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-21 19:25+0200\n"
14
15
16
17
18
19
20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
22
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:915
23
24
25
26
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

27
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:1137
28
#, c-format
29
msgid ""
30
31
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
32
msgstr ""
33
34
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
35

36
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:598
37
#, c-format
38
39
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
40

41
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:603
42
43
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
44

45
#: ../gnome/applet/applet.c:192
46
47
48
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

49
#: ../gnome/applet/applet.c:217
50
51
52
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:227
54
55
56
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

57
#: ../gnome/applet/applet.c:236
58
59
60
msgid "Could not open socket!"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zásuvku!"

61
#: ../gnome/applet/applet.c:251
62
63
64
msgid "Failed to get information about the interface!"
msgstr "Získavanie informácií o rozhraní zlyhalo!"

65
#: ../gnome/applet/applet.c:284
66
67
68
69
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

70
#: ../gnome/applet/applet.c:286
71
72
73
74
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

75
#: ../gnome/applet/applet.c:387 ../gnome/applet/applet.c:405
76
77
78
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

79
#: ../gnome/applet/applet.c:389 ../gnome/applet/applet.c:407
80
81
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
82

83
#: ../gnome/applet/applet.c:390 ../gnome/applet/applet.c:408
84
85
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
86
87
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
88

89
#: ../gnome/applet/applet.c:497
90
91
92
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

93
#: ../gnome/applet/applet.c:501
94
95
96
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN prihlásenia"

97
#: ../gnome/applet/applet.c:502
98
#, c-format
99
100
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhania prihlásenia."
101

102
#: ../gnome/applet/applet.c:506
103
104
105
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Zlyhanie spustenia VPN"

106
#: ../gnome/applet/applet.c:507
107
108
109
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
110
"program."
111
msgstr ""
112
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
113
114
"programu."

115
#: ../gnome/applet/applet.c:511 ../gnome/applet/applet.c:521
116
117
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN spojenia"
118

119
#: ../gnome/applet/applet.c:512
120
#, c-format
121
122
123
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia."

124
#: ../gnome/applet/applet.c:516
125
126
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba konfigurácie VPN"
127

128
#: ../gnome/applet/applet.c:517
129
#, c-format
130
131
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované."
132

133
#: ../gnome/applet/applet.c:522
134
135
136
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
137
"return an adequate network configuration."
138
139
msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
140
"príslušnú konfiguráciu siete."
141

142
#: ../gnome/applet/applet.c:530
143
144
145
146
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "VPN služba oznámila: \"%s\""

147
#: ../gnome/applet/applet.c:599
148
149
150
151
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "VPN spojenie '%s' oznámilo:"

152
#: ../gnome/applet/applet.c:600
153
154
#, c-format
msgid ""
155
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%s</span>\n"
156
"\n"
157
"%s\n"
158
159
160
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
161
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%s</span>\n"
162
"\n"
163
"%s\n"
164
165
166
"\n"
"\"%s\""

167
#: ../gnome/applet/applet.c:601
168
169
170
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Správa VPN prihlásenia"

171
#: ../gnome/applet/applet.c:820 ../gnome/applet/applet.c:2421
172
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:326
173
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:386
174
175
176
177
178
179
180
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

181
#: ../gnome/applet/applet.c:833
182
183
184
185
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

186
#: ../gnome/applet/applet.c:840
187
188
189
190
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

191
#: ../gnome/applet/applet.c:961
192
193
194
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
195

196
#: ../gnome/applet/applet.c:963
197
198
199
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:970
202
203
204
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
205

206
#: ../gnome/applet/applet.c:972
207
208
209
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
210

211
#: ../gnome/applet/applet.c:979
212
#, c-format
213
214
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
215

216
#: ../gnome/applet/applet.c:986 ../gnome/applet/applet.c:995
217
218
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
219

220
#: ../gnome/applet/applet.c:988 ../gnome/applet/applet.c:997
221
#, c-format
222
223
224
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

225
#: ../gnome/applet/applet.c:1004
226
227
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
228

229
#: ../gnome/applet/applet.c:1006
230
231
232
233
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

234
#: ../gnome/applet/applet.c:1052
235
236
237
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

238
#: ../gnome/applet/applet.c:1063
239
240
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
241

242
#: ../gnome/applet/applet.c:1070
243
244
245
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

246
#: ../gnome/applet/applet.c:1077
247
248
249
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

250
#: ../gnome/applet/applet.c:1091
251
252
253
254
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

255
#: ../gnome/applet/applet.c:1116
256
257
258
259
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

260
#: ../gnome/applet/applet.c:1529
261
262
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
263

264
#: ../gnome/applet/applet.c:1550
265
266
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
267

268
#: ../gnome/applet/applet.c:1663
269
270
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_VPN spojenia"
271

272
#: ../gnome/applet/applet.c:1690
273
274
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Konfigurovať VPN..."
275

276
#: ../gnome/applet/applet.c:1694
277
278
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojiť VPN..."
279

280
#: ../gnome/applet/applet.c:1717
281
282
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčané spojenia"
283

284
#: ../gnome/applet/applet.c:1726
285
#, c-format
286
287
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Pripojiť k %s..."
288

289
#: ../gnome/applet/applet.c:1778
290
291
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
292

293
#: ../gnome/applet/applet.c:1943
294
295
296
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

297
#: ../gnome/applet/applet.c:2011
298
299
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "_Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
300

301
#: ../gnome/applet/applet.c:2016
302
303
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
304

305
#: ../gnome/applet/applet.c:2047
306
307
msgid "_Wireless Network Discovery"
msgstr "_Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
308

309
#: ../gnome/applet/applet.c:2050
310
311
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
312

313
#: ../gnome/applet/applet.c:2058
314
315
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
316

317
#: ../gnome/applet/applet.c:2066
318
319
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
320

321
#. Stop All Wireless Devices item
322
#: ../gnome/applet/applet.c:2078
323
324
325
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

326
#: ../gnome/applet/applet.c:2084
327
328
329
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

330
#: ../gnome/applet/applet.c:2092
331
332
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
333

334
#: ../gnome/applet/applet.c:2099
335
336
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
337

338
#: ../gnome/applet/applet.c:2571
339
msgid ""
340
341
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
342
msgstr ""
343
344
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
345

346
347
348
349
350
351
352
353
354
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

#: ../gnome/applet/menu-items.c:89
355
356
357
358
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

359
#: ../gnome/applet/menu-items.c:92
360
361
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
362

363
#: ../gnome/applet/menu-items.c:165
364
365
366
367
368
369
370
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

371
#: ../gnome/applet/menu-items.c:167
372
373
374
375
376
377
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

378
#: ../gnome/applet/menu-items.c:309
379
380
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
381

382
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:143
383
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
384
385
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Heslo:"
386

387
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:146
388
389
msgid "_ASCII Key:"
msgstr "_ASCII kľúč:"
390

391
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:149
392
393
msgid "_Hex Key:"
msgstr "_Kľúč v šestnástkovej sústave:"
394

395
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:232
396
397
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
398

399
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:233
400
401
402
403
404
405
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
406

407
408
409
410
411
412
413
414
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:234
msgid "By default, the ESSID is set to your computer's name,"
msgstr "Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača,"

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
msgid ", with no encryption enabled."
msgstr ", bez povoleného šifrovania."

415
416
417
418
419
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:238
msgid "Create New Wireless Network"
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť"

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:243
420
421
422
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

423
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:244
424
425
426
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

427
428
429
430
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:246
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti"

431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:156
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"

#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

443
444
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
445
446
447
448
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

449
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
450
451
452
453
454
455
456
457
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

458
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194
459
#, c-format
460
461
462
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
463
msgstr ""
464
465
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
466

467
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
468
469
470
msgid " "
msgstr " "

471
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
472
473
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
474
"ASCII Key (WEP)\n"
475
476
477
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
478
"ASCII kľúč (WEP)\n"
479
480
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

481
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
482
483
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
484
"ASCII key (WEP)\n"
485
486
487
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
488
"ASCII kľúč (WEP)\n"
489
490
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

491
492
493
494
495
496
497
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

511
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

522
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
523
524
525
526
527
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
528
529
530
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
531
532
533
534
535
536
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
537
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
538

539
540
541
542
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

543
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
544
545
546
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

547
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
548
549
msgid "Connect with _encryption enabled"
msgstr "Pripojiť s povoleným šifr_ovaním"
550

551
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
552
553
554
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

555
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
556
557
558
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

559
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
560
561
562
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

563
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
564
565
566
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

567
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
568
569
570
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

571
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
572
573
574
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

575
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
576
577
578
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

579
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
580
581
582
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

583
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
584
585
586
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

587
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
588
589
590
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

591
592
593
594
595
596
597
598
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "_Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_Nepripomínať mi znovu"

599
600
601
602
603
604
605
606
607
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
msgid "_Key Type:"
msgstr "_Typ kľúča:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
msgid "_Key type:"
msgstr "_Typ kľúča:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
608
609
610
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

611
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
612
613
614
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

615
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:378
616
617
618
619
620
621
622
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

623
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
624
625
626
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

627
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:432
628
#, c-format
629
630
631
632
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
633
634
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
635

636
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:572
637
638
639
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
640

641
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:575
642
643
644
645
646
647
648
649
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

650
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:735
651
652
653
654
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

655
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:738
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

666
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:953
667
668
669
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

670
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:955
671
672
673
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

674
#. Edit dialog
675
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1073
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
712
713
714
715
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
716
717
718
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

719
720
721
722
723
724
725
726
727
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
728
729
730
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

731
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
732
733
734
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

735
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

749
750
751
752
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

753
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
754
755
756
757
758
759
760
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

761
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
762
763
764
765
766
767
768
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

769
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
770
771
772
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

773
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
774
775
776
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

777
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
778
779
780
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

781
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
782
783
784
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
785

786
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
787
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
788
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"