sk.po 23.4 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.28 2005/07/26 04:26:23 marcel Exp $
7
8
9
10
11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
13
"POT-Creation-Date: 2005-07-26 06:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-26 06:24+0200\n"
14
15
16
17
18
19
20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:986
22
#, c-format
23
msgid ""
24
25
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
26
msgstr ""
27
28
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
29

30
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:597
31
#, c-format
32
33
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo.\n"
34

35
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:602
36
37
38
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo.\n"

39
#: ../gnome/applet/applet.c:192
40
41
42
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

43
#: ../gnome/applet/applet.c:217
44
45
46
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

47
#: ../gnome/applet/applet.c:227
48
49
50
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

51
#: ../gnome/applet/applet.c:236
52
53
54
msgid "Could not open socket!"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zásuvku!"

55
#: ../gnome/applet/applet.c:251
56
57
58
msgid "Failed to get information about the interface!"
msgstr "Získavanie informácií o rozhraní zlyhalo!"

59
#: ../gnome/applet/applet.c:284
60
61
62
63
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

64
#: ../gnome/applet/applet.c:286
65
66
67
68
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

69
#: ../gnome/applet/applet.c:380 ../gnome/applet/applet.c:398
70
71
72
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

73
#: ../gnome/applet/applet.c:382 ../gnome/applet/applet.c:400
74
75
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
76

77
#: ../gnome/applet/applet.c:383 ../gnome/applet/applet.c:401
78
79
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
80
81
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
82

83
#: ../gnome/applet/applet.c:486
84
85
86
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

87
#: ../gnome/applet/applet.c:490
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN prihlásenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu prihlásenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

102
#: ../gnome/applet/applet.c:495
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Spustenie VPN zlyhalo</span>\n"
"\n"
114
115
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu.\n"
116
117
118
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

119
#: ../gnome/applet/applet.c:500
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

134
#: ../gnome/applet/applet.c:505
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
"\n"
"The VPN connection '%s' was not correctly configured.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba konfigurácie VPN</span>\n"
"\n"
"VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

149
#: ../gnome/applet/applet.c:510
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

166
#: ../gnome/applet/applet.c:577
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
"\n"
"VPN connection '%s' said:\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Správa z VPN prihlásenia</span>\n"
"\n"
"VPN pripojenie '%s' oznámilo:\n"
"\n"
"\"%s\""

181
#: ../gnome/applet/applet.c:795 ../gnome/applet/applet.c:2368
182
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
183
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:455
184
185
186
187
188
189
190
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

191
#: ../gnome/applet/applet.c:808
192
193
194
195
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

196
#: ../gnome/applet/applet.c:815
197
198
199
200
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

201
#: ../gnome/applet/applet.c:936
202
203
204
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
205

206
#: ../gnome/applet/applet.c:938
207
208
209
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
210

211
#: ../gnome/applet/applet.c:945
212
213
214
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
215

216
#: ../gnome/applet/applet.c:947
217
218
219
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
220

221
#: ../gnome/applet/applet.c:954
222
#, c-format
223
224
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
225

226
#: ../gnome/applet/applet.c:961 ../gnome/applet/applet.c:970
227
228
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
229

230
#: ../gnome/applet/applet.c:963 ../gnome/applet/applet.c:972
231
#, c-format
232
233
234
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

235
#: ../gnome/applet/applet.c:979
236
237
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
238

239
#: ../gnome/applet/applet.c:981
240
241
242
243
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

244
#: ../gnome/applet/applet.c:1027
245
246
247
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

248
#: ../gnome/applet/applet.c:1038
249
250
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
251

252
#: ../gnome/applet/applet.c:1045
253
254
255
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

256
#: ../gnome/applet/applet.c:1052
257
258
259
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

260
#: ../gnome/applet/applet.c:1066
261
262
263
264
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

265
#: ../gnome/applet/applet.c:1091
266
267
268
269
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

270
#: ../gnome/applet/applet.c:1520
271
272
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
273

274
#: ../gnome/applet/applet.c:1541
275
276
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
277

278
#: ../gnome/applet/applet.c:1654
279
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
280
281
282
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

283
#: ../gnome/applet/applet.c:1681
284
285
286
msgid "Configure VPN..."
msgstr "Konfigurovať VPN..."

287
#: ../gnome/applet/applet.c:1685
288
289
290
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..."

291
#: ../gnome/applet/applet.c:1735
292
293
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
294

295
#: ../gnome/applet/applet.c:1893
296
297
298
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

299
#: ../gnome/applet/applet.c:1961
300
301
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "_Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
302

303
#: ../gnome/applet/applet.c:1966
304
305
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
306

307
#: ../gnome/applet/applet.c:1997
308
309
msgid "_Wireless Network Discovery"
msgstr "_Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
310

311
#: ../gnome/applet/applet.c:2000
312
313
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
314

315
#: ../gnome/applet/applet.c:2008
316
317
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
318

319
#: ../gnome/applet/applet.c:2016
320
321
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
322

323
#. Stop All Wireless Devices item
324
#: ../gnome/applet/applet.c:2028
325
326
327
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

328
#: ../gnome/applet/applet.c:2034
329
330
331
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

332
#: ../gnome/applet/applet.c:2042
333
334
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
335

336
#: ../gnome/applet/applet.c:2049
337
338
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
339

340
#: ../gnome/applet/applet.c:2518
341
msgid ""
342
343
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
344
msgstr ""
345
346
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
347

348
349
350
351
352
353
354
355
356
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

#: ../gnome/applet/menu-items.c:89
357
358
359
360
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

361
#: ../gnome/applet/menu-items.c:92
362
363
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
364

365
#: ../gnome/applet/menu-items.c:165
366
367
368
369
370
371
372
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

373
#: ../gnome/applet/menu-items.c:167
374
375
376
377
378
379
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

380
#: ../gnome/applet/menu-items.c:309
381
382
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
383

384
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148
385
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:163
386
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
387
388
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
389

390
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
391
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:166
392
393
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"
394

395
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
396
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:169
397
398
399
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

400
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:229
401
402
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
403

404
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:230
405
406
407
408
409
410
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
411

412
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:235
413
414
415
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

416
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
417
418
419
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

420
421
422
423
424
425
426
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:248
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
427
428
429
430
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

431
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
432
433
434
435
436
437
438
439
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

440
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194
441
#, c-format
442
443
444
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
445
msgstr ""
446
447
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
448

449
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
450
451
452
msgid " "
msgstr " "

453
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
454
455
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
456
"ASCII Key (WEP)\n"
457
458
459
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
460
"ASCII kľúč (WEP)\n"
461
462
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

463
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
464
465
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
466
"ASCII key (WEP)\n"
467
468
469
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
470
"ASCII kľúč (WEP)\n"
471
472
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

473
474
475
476
477
478
479
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

493
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

504
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
505
506
507
508
509
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
510
511
512
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
513
514
515
516
517
518
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
519
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
520

521
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
522
523
524
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

525
526
527
528
529
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
530
531
532
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

533
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
534
535
536
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"

537
538
539
540
541
542
543
544
545
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
546
547
548
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
562
563
564
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"

565
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
566
567
568
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

569
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
570
571
572
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

573
574
575
576
577
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
578
579
580
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

581
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
582
583
584
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

585
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
586
587
588
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

589
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
590
591
592
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

593
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
594
595
596
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

597
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:374
598
599
600
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

601
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
602
603
604
605
606
607
608
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

609
610
611
612
613
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:428
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
614
#, c-format
615
616
617
618
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
619
620
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
621
622
623
624
625

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:570
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
626

627
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:573
628
629
630
631
632
633
634
635
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

636
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:733
637
638
639
640
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

641
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:736
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

652
653
654
655
656
657
658
659
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:951
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:953
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

660
#. Edit dialog
661
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1071
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
698
699
700
701
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
702
703
704
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

705
706
707
708
709
710
711
712
713
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
714
715
716
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

717
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
718
719
720
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

721
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

735
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
736
737
738
739
740
741
742
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

743
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
744
745
746
747
748
749
750
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

751
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
752
753
754
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

755
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
756
757
758
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

759
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
760
761
762
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

763
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:535
764
765
766
767
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

768
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
769
770
771
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
772

773
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
774
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
775
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"