sk.po 21.1 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.23 2005/06/21 21:34:00 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-06-21 23:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-21 23:33+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:978
22
#, c-format
23
msgid ""
24 25
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
26
msgstr ""
27 28
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
29

30
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:597
31
#, c-format
32 33
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo.\n"
34

35
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:602
36 37 38
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo.\n"

39
#: ../gnome/applet/applet.c:196 ../gnome/applet/applet.c:214
40 41 42
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

43
#: ../gnome/applet/applet.c:198 ../gnome/applet/applet.c:216
44 45
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
46

47
#: ../gnome/applet/applet.c:199 ../gnome/applet/applet.c:217
48 49
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
50 51
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
52

53
#: ../gnome/applet/applet.c:302
54 55 56
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

57
#: ../gnome/applet/applet.c:306
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN prihlásenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu prihlásenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

72
#: ../gnome/applet/applet.c:311
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Spustenie VPN zlyhalo</span>\n"
"\n"
84 85
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu.\n"
86 87 88
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

89
#: ../gnome/applet/applet.c:316
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

104
#: ../gnome/applet/applet.c:321
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
"\n"
"The VPN connection '%s' was not correctly configured.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba konfigurácie VPN</span>\n"
"\n"
"VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

119
#: ../gnome/applet/applet.c:326
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

136
#: ../gnome/applet/applet.c:393
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
"\n"
"VPN connection '%s' said:\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Správa z VPN prihlásenia</span>\n"
"\n"
"VPN pripojenie '%s' oznámilo:\n"
"\n"
"\"%s\""

151
#: ../gnome/applet/applet.c:611 ../gnome/applet/applet.c:2166
152 153
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:428
154 155 156 157 158 159 160
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

161
#: ../gnome/applet/applet.c:624
162 163 164 165
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

166
#: ../gnome/applet/applet.c:631
167 168 169 170
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

171
#: ../gnome/applet/applet.c:752
172 173 174
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
175

176
#: ../gnome/applet/applet.c:754
177 178 179
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
180

181
#: ../gnome/applet/applet.c:761
182 183 184
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
185

186
#: ../gnome/applet/applet.c:763
187 188 189
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
190

191
#: ../gnome/applet/applet.c:770
192
#, c-format
193 194
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
195

196
#: ../gnome/applet/applet.c:777 ../gnome/applet/applet.c:786
197 198
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
199

200
#: ../gnome/applet/applet.c:779 ../gnome/applet/applet.c:788
201
#, c-format
202 203 204
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

205
#: ../gnome/applet/applet.c:795
206 207
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
208

209
#: ../gnome/applet/applet.c:797
210 211 212 213
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

214
#: ../gnome/applet/applet.c:843
215 216 217
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

218
#: ../gnome/applet/applet.c:854
219 220
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
221

222
#: ../gnome/applet/applet.c:861
223 224 225
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

226
#: ../gnome/applet/applet.c:868
227 228 229
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

230
#: ../gnome/applet/applet.c:882
231 232 233 234
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

235
#: ../gnome/applet/applet.c:907
236 237 238 239
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

240 241 242
#: ../gnome/applet/applet.c:1332
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
243

244 245 246
#: ../gnome/applet/applet.c:1353
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
247

248
#: ../gnome/applet/applet.c:1466
249
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
250 251 252
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

253
#: ../gnome/applet/applet.c:1488
254 255 256
msgid "Configure VPN..."
msgstr "Konfigurovať VPN..."

257
#: ../gnome/applet/applet.c:1492
258 259 260
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..."

261
#: ../gnome/applet/applet.c:1542
262 263
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
264

265
#: ../gnome/applet/applet.c:1700
266 267 268
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

269 270 271
#: ../gnome/applet/applet.c:1768
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "_Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
272

273 274 275
#: ../gnome/applet/applet.c:1773
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
276

277 278 279
#: ../gnome/applet/applet.c:1804
msgid "_Wireless Network Discovery"
msgstr "_Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
280

281
#: ../gnome/applet/applet.c:1807
282 283
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
284

285
#: ../gnome/applet/applet.c:1814
286 287
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
288

289
#: ../gnome/applet/applet.c:1821
290 291
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
292

293 294 295 296 297 298 299 300
#. Stop All Wireless Devices item
#: ../gnome/applet/applet.c:1832
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

#: ../gnome/applet/applet.c:1840
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
301

302 303 304
#: ../gnome/applet/applet.c:1847
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
305

306
#: ../gnome/applet/applet.c:2314
307
msgid ""
308 309
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
310
msgstr ""
311 312
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
313

314 315 316 317 318 319 320 321
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

322
#: ../gnome/applet/menu-items.c:86
323 324 325 326
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

327
#: ../gnome/applet/menu-items.c:88
328 329
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
330

331
#: ../gnome/applet/menu-items.c:161
332 333 334 335 336 337 338
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

339
#: ../gnome/applet/menu-items.c:163
340 341 342 343 344 345
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

346
#: ../gnome/applet/menu-items.c:305
347 348
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
349

350 351 352
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
353 354
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
355

356 357
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:165
358 359 360
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"

361 362
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:168
363 364 365
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

366
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:229
367 368
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
369

370
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:230
371 372 373 374 375 376
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
377

378
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:235
379 380 381
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

382
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
383 384 385
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:132
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:171
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:135
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:174
402
#, c-format
403 404 405
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
406
msgstr ""
407 408
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
409

410
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
411 412 413
msgid " "
msgstr " "

414
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
415 416 417 418 419 420 421 422 423
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

424
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
425 426 427 428 429 430 431 432 433
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

434
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:9
435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

448
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:13
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

459
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
460 461 462 463 464
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
465 466 467
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
468 469 470 471 472 473
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
474
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
475

476
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
477 478 479
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

480
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
481 482 483
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

484
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
485 486 487
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"

488
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
489 490 491
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

492
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
493 494 495
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"

496
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
497 498 499
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

500 501 502 503 504
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
505 506 507
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

508
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
509 510 511
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

512
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
513 514 515
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

516
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
517 518 519
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

520
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
521 522 523
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

524
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:374
525 526 527
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

528
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
529 530 531 532 533 534 535
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

536 537 538 539 540
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:428
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
541
#, c-format
542 543 544 545
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
546 547
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
548 549 550 551 552

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:570
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
553

554
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:573
555 556 557 558 559 560 561 562
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

563
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:733
564 565 566 567
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

568
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:736
569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

#. Edit dialog
580
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1056
581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
617 618 619 620
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
621 622 623
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

624 625 626 627 628 629 630 631 632
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
633 634 635
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

636
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
637 638 639
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

640
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

654
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
655 656 657 658 659 660 661
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

662
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
663 664 665 666 667 668 669
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

670
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:404
671 672 673
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

674
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:501
675 676 677
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

678
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:514
679 680 681
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

682
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:536
683 684 685 686
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

687
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:645
688 689 690
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
691 692 693 694

#: ../src/nm-netlink-monitor.c:734
msgid "error occured while waiting for data on socket"
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"