sk.po 23.8 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.30 2005/08/13 03:33:33 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-08-13 05:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-13 05:31+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21 22 23 24 25 26
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:839
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

27
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:1053
28
#, c-format
29
msgid ""
30 31
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
32
msgstr ""
33 34
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
35

36
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:598
37
#, c-format
38 39
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
40

41
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:603
42 43
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
44

45
#: ../gnome/applet/applet.c:192
46 47 48
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

49
#: ../gnome/applet/applet.c:217
50 51 52
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:227
54 55 56
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

57
#: ../gnome/applet/applet.c:236
58 59 60
msgid "Could not open socket!"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zásuvku!"

61
#: ../gnome/applet/applet.c:251
62 63 64
msgid "Failed to get information about the interface!"
msgstr "Získavanie informácií o rozhraní zlyhalo!"

65
#: ../gnome/applet/applet.c:284
66 67 68 69
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

70
#: ../gnome/applet/applet.c:286
71 72 73 74
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

75
#: ../gnome/applet/applet.c:380 ../gnome/applet/applet.c:398
76 77 78
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

79
#: ../gnome/applet/applet.c:382 ../gnome/applet/applet.c:400
80 81
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
82

83
#: ../gnome/applet/applet.c:383 ../gnome/applet/applet.c:401
84 85
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
86 87
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
88

89
#: ../gnome/applet/applet.c:486
90 91 92
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

93
#: ../gnome/applet/applet.c:490
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN prihlásenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu prihlásenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

108
#: ../gnome/applet/applet.c:495
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Spustenie VPN zlyhalo</span>\n"
"\n"
120 121
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu.\n"
122 123 124
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

125
#: ../gnome/applet/applet.c:500
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

140
#: ../gnome/applet/applet.c:505
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
"\n"
"The VPN connection '%s' was not correctly configured.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba konfigurácie VPN</span>\n"
"\n"
"VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

155
#: ../gnome/applet/applet.c:510
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

172
#: ../gnome/applet/applet.c:577
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
"\n"
"VPN connection '%s' said:\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Správa z VPN prihlásenia</span>\n"
"\n"
"VPN pripojenie '%s' oznámilo:\n"
"\n"
"\"%s\""

187
#: ../gnome/applet/applet.c:795 ../gnome/applet/applet.c:2433
188
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:322
189
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:396
190 191 192 193 194 195 196
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

197
#: ../gnome/applet/applet.c:808
198 199 200 201
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

202
#: ../gnome/applet/applet.c:815
203 204 205 206
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

207
#: ../gnome/applet/applet.c:936
208 209 210
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
211

212
#: ../gnome/applet/applet.c:938
213 214 215
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
216

217
#: ../gnome/applet/applet.c:945
218 219 220
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
221

222
#: ../gnome/applet/applet.c:947
223 224 225
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
226

227
#: ../gnome/applet/applet.c:954
228
#, c-format
229 230
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
231

232
#: ../gnome/applet/applet.c:961 ../gnome/applet/applet.c:970
233 234
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
235

236
#: ../gnome/applet/applet.c:963 ../gnome/applet/applet.c:972
237
#, c-format
238 239 240
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

241
#: ../gnome/applet/applet.c:979
242 243
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
244

245
#: ../gnome/applet/applet.c:981
246 247 248 249
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

250
#: ../gnome/applet/applet.c:1027
251 252 253
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

254
#: ../gnome/applet/applet.c:1038
255 256
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
257

258
#: ../gnome/applet/applet.c:1045
259 260 261
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

262
#: ../gnome/applet/applet.c:1052
263 264 265
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

266
#: ../gnome/applet/applet.c:1066
267 268 269 270
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

271
#: ../gnome/applet/applet.c:1091
272 273 274 275
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

276
#: ../gnome/applet/applet.c:1542
277 278
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
279

280
#: ../gnome/applet/applet.c:1563
281 282
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
283

284
#: ../gnome/applet/applet.c:1676
285
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
286 287 288
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

289
#: ../gnome/applet/applet.c:1703
290 291 292
msgid "Configure VPN..."
msgstr "Konfigurovať VPN..."

293
#: ../gnome/applet/applet.c:1707
294 295 296
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..."

297 298 299 300
#: ../gnome/applet/applet.c:1730
msgid "Dial Up"
msgstr "Vytáčané pripojenie"

301 302 303 304 305
#: ../gnome/applet/applet.c:1739
#, c-format
msgid "Connect via %s..."
msgstr "Pripojiť cez %s..."

306
#: ../gnome/applet/applet.c:1790
307 308
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
309

310
#: ../gnome/applet/applet.c:1955
311 312 313
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

314
#: ../gnome/applet/applet.c:2023
315 316
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "_Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
317

318
#: ../gnome/applet/applet.c:2028
319 320
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
321

322
#: ../gnome/applet/applet.c:2059
323 324
msgid "_Wireless Network Discovery"
msgstr "_Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
325

326
#: ../gnome/applet/applet.c:2062
327 328
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
329

330
#: ../gnome/applet/applet.c:2070
331 332
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
333

334
#: ../gnome/applet/applet.c:2078
335 336
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
337

338
#. Stop All Wireless Devices item
339
#: ../gnome/applet/applet.c:2090
340 341 342
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

343
#: ../gnome/applet/applet.c:2096
344 345 346
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

347
#: ../gnome/applet/applet.c:2104
348 349
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
350

351
#: ../gnome/applet/applet.c:2111
352 353
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
354

355
#: ../gnome/applet/applet.c:2583
356
msgid ""
357 358
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
359
msgstr ""
360 361
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
362

363 364 365 366 367 368 369 370 371
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

#: ../gnome/applet/menu-items.c:89
372 373 374 375
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

376
#: ../gnome/applet/menu-items.c:92
377 378
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
379

380
#: ../gnome/applet/menu-items.c:165
381 382 383 384 385 386 387
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

388
#: ../gnome/applet/menu-items.c:167
389 390 391 392 393 394
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

395
#: ../gnome/applet/menu-items.c:309
396 397
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
398

399 400
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:143
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:156
401
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
402 403
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
404

405 406
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:146
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
407 408
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"
409

410 411
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:149
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
412 413 414
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

415
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:232
416 417
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
418

419
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:233
420 421 422 423 424 425
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
426

427 428 429 430 431 432 433 434 435
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:234
msgid "By default, the ESSID is set to your computer's name,"
msgstr "Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača,"

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
msgid ", with no encryption enabled."
msgstr ", bez povoleného šifrovania."

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:241
436 437 438
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

439
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:242
440 441 442
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

443 444
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
445 446 447 448
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

449
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
450 451 452 453 454 455 456 457
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

458
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194
459
#, c-format
460 461 462
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
463
msgstr ""
464 465
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
466

467
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
468 469 470
msgid " "
msgstr " "

471
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
472 473
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
474
"ASCII Key (WEP)\n"
475 476 477
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
478
"ASCII kľúč (WEP)\n"
479 480
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

481
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
482 483
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
484
"ASCII key (WEP)\n"
485 486 487
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
488
"ASCII kľúč (WEP)\n"
489 490
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

491 492 493 494 495 496 497
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

511
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
512 513 514 515 516 517 518 519 520 521
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

522
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
523 524 525 526 527
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
528 529 530
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
531 532 533 534 535 536
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
537
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
538

539
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
540 541 542
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

543 544 545 546 547
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
548 549 550
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

551
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
552 553 554
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"

555 556 557 558 559 560 561 562 563
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
564 565 566
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
580 581 582
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"

583
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
584 585 586
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

587
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
588 589 590
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

591 592 593 594 595
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
596 597 598
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

599
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
600 601 602
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

603
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
604 605 606
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

607
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
608 609 610
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

611
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
612 613 614
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

615
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:374
616 617 618
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

619
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
620 621 622 623 624 625 626
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

627 628 629 630 631
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:428
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
632
#, c-format
633 634 635 636
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
637 638
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
639 640 641 642 643

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:570
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
644

645
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:573
646 647 648 649 650 651 652 653
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

654
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:733
655 656 657 658
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

659
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:736
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

670 671 672 673 674 675 676 677
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:951
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:953
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

678
#. Edit dialog
679
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1071
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
716 717 718 719
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
720 721 722
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

723 724 725 726 727 728 729 730 731
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
732 733 734
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

735
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
736 737 738
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

739
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

753
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
754 755 756 757 758 759 760
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

761
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
762 763 764 765 766 767 768
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

769
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
770 771 772
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

773
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
774 775 776
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

777
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
778 779 780
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

781
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
782 783 784
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
785

786
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
787
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
788
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"