sk.po 4.31 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
# Slovak translations for NetworkManager package.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004.
#
# $Id: sk.po,v 1.1 2004/10/03 12:14:30 marcel Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-03 13:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-03 14:14+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

#: info-daemon/networks.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\">Wireless Networks:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"

#: info-daemon/networks.glade.h:2
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"

#: info-daemon/passphrase.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"

#: info-daemon/passphrase.glade.h:3
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or WEP key is required to access the wireless network '%s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou "
"sieťou</span>\n"
"\n"
"Heslo alebo WEP kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

#: info-daemon/passphrase.glade.h:6
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

#: info-daemon/passphrase.glade.h:7
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

#: info-daemon/passphrase.glade.h:8 panel-applet/wireless-applet.glade.h:7
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:589
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:699
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:816
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:955 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1007
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

#: panel-applet/NMWirelessApplet.xml.h:1
msgid "_About..."
msgstr "_O programe..."

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:3
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
"You have chosen log in to the wireless network '%s'.  If you are sure this "
"wireless network is secure, click the checkbox below and NetworkManager will "
"no longer pester you with stupid questions when you connect to it."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Zvolili ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že táto "
"bezdrôtová sieť je bezpečná, kliknite na zaškrtávacie pole nižšie a "
"NetworkManager vás viac nebude obťažovať hlúpymi otázkami, keď sa k nej "
"budete pripájať."

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:6
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

#: panel-applet/menu-info.c:77
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

#: panel-applet/menu-info.c:79
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"

#: panel-applet/menu-info.c:143
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

#: panel-applet/menu-info.c:145
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

#: panel-applet/menu-info.c:262
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"