sk.po 4.28 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
# Slovak translations for NetworkManager package.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004.
#
6
# $Id: sk.po,v 1.4 2004/10/15 20:35:06 marcel Exp $
7
8
9
10
11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
13
"POT-Creation-Date: 2004-10-15 22:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-15 22:33+0200\n"
14
15
16
17
18
19
20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#: info-daemon/networks.glade.h:1
22
23
msgid "<span weight=\"bold\">Wireless Networks:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"
24

25
26
27
#: info-daemon/networks.glade.h:2
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1 panel-applet/essid.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"

#: info-daemon/passphrase.glade.h:2
msgid ""
"128-bit Passphrase\n"
"128-bit Raw Hex Key"
msgstr ""
"128-bitvé heslo\n"
"128-bitový priamy kľúč v šestnástkovej sústave"
40

41
42
#: info-daemon/passphrase.glade.h:5
#, no-c-format
43
44
45
46
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
47
48
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
49
msgstr ""
50
51
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
52
"\n"
53
54
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

55
#: info-daemon/passphrase.glade.h:8
56
57
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"
58

59
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9
60
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:101
61
62
63
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

64
65
66
67
68
69
70
#: info-daemon/passphrase.glade.h:10
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

#: info-daemon/passphrase.glade.h:11
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"
71

72
73
74
75
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:104
msgid "Key:"
msgstr "Kľúč:"

76
#. Reuse the above string to make the translators less angry.
77
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:670 panel-applet/NMWirelessApplet.c:680
78
79
80
81
82
83
84
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

85
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:695
86
msgid "Custom wireless network"
87
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
88

89
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:696
90
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
91
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
92

93
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:777
94
95
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
96

97
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:888
98
99
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
100

101
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1005
102
103
104
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

105
#: panel-applet/essid.glade.h:2
106
msgid "C_onnect"
107
msgstr "Prip_ojiť"
108

109
#: panel-applet/essid.glade.h:3
110
msgid "Wireless _Adaptor:"
111
112
113
114
115
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

#: panel-applet/essid.glade.h:4
msgid "Wireless _Network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"
116

117
#: panel-applet/menu-info.c:101
118
119
120
121
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

122
#: panel-applet/menu-info.c:103
123
124
125
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"

126
#: panel-applet/menu-info.c:168
127
128
129
130
131
132
133
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

134
#: panel-applet/menu-info.c:170
135
136
137
138
139
140
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

141
#: panel-applet/menu-info.c:307
142
143
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
144
145
146
147
148
149
150
151

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."