sk.po 28.5 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.25 2005/06/26 06:40:45 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-06-26 08:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-26 08:38+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
#: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

31
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:986
32
#, c-format
33
msgid ""
34 35
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A "
"different wireless network will be used if any are available."
36
msgstr ""
37 38
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
39

40
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:597
41
#, c-format
42 43
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo.\n"
44

45
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:602
46 47 48
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo.\n"

49
#: ../gnome/applet/applet.c:196 ../gnome/applet/applet.c:214
50 51 52
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:198 ../gnome/applet/applet.c:216
54 55
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
56

57
#: ../gnome/applet/applet.c:199 ../gnome/applet/applet.c:217
58 59
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
60 61
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
62

63
#: ../gnome/applet/applet.c:302
64 65 66
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

67
#: ../gnome/applet/applet.c:306
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN prihlásenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu prihlásenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

82
#: ../gnome/applet/applet.c:311
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Spustenie VPN zlyhalo</span>\n"
"\n"
94 95
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu.\n"
96 97 98
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

99
#: ../gnome/applet/applet.c:316
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

114
#: ../gnome/applet/applet.c:321
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
"\n"
"The VPN connection '%s' was not correctly configured.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba konfigurácie VPN</span>\n"
"\n"
"VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

129
#: ../gnome/applet/applet.c:326
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

146
#: ../gnome/applet/applet.c:393
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
"\n"
"VPN connection '%s' said:\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Správa z VPN prihlásenia</span>\n"
"\n"
"VPN pripojenie '%s' oznámilo:\n"
"\n"
"\"%s\""

161
#: ../gnome/applet/applet.c:611 ../gnome/applet/applet.c:2166
162
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
163
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:455
164 165 166 167 168 169 170
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

171
#: ../gnome/applet/applet.c:624
172 173 174 175
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

176
#: ../gnome/applet/applet.c:631
177 178 179 180
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

181
#: ../gnome/applet/applet.c:752
182 183 184
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
185

186
#: ../gnome/applet/applet.c:754
187 188 189
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
190

191
#: ../gnome/applet/applet.c:761
192 193 194
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
195

196
#: ../gnome/applet/applet.c:763
197 198 199
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:770
202
#, c-format
203 204
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
205

206
#: ../gnome/applet/applet.c:777 ../gnome/applet/applet.c:786
207 208
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
209

210
#: ../gnome/applet/applet.c:779 ../gnome/applet/applet.c:788
211
#, c-format
212 213 214
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

215
#: ../gnome/applet/applet.c:795
216 217
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
218

219
#: ../gnome/applet/applet.c:797
220 221 222 223
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

224
#: ../gnome/applet/applet.c:843
225 226 227
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

228
#: ../gnome/applet/applet.c:854
229 230
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
231

232
#: ../gnome/applet/applet.c:861
233 234 235
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

236
#: ../gnome/applet/applet.c:868
237 238 239
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

240
#: ../gnome/applet/applet.c:882
241 242 243 244
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

245
#: ../gnome/applet/applet.c:907
246 247 248 249
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

250 251 252
#: ../gnome/applet/applet.c:1332
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
253

254 255 256
#: ../gnome/applet/applet.c:1353
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
257

258
#: ../gnome/applet/applet.c:1466
259
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
260 261 262
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

263
#: ../gnome/applet/applet.c:1488
264 265 266
msgid "Configure VPN..."
msgstr "Konfigurovať VPN..."

267
#: ../gnome/applet/applet.c:1492
268 269 270
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..."

271
#: ../gnome/applet/applet.c:1542
272 273
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
274

275
#: ../gnome/applet/applet.c:1700
276 277 278
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

279 280 281
#: ../gnome/applet/applet.c:1768
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "_Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
282

283 284 285
#: ../gnome/applet/applet.c:1773
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
286

287 288 289
#: ../gnome/applet/applet.c:1804
msgid "_Wireless Network Discovery"
msgstr "_Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
290

291
#: ../gnome/applet/applet.c:1807
292 293
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
294

295
#: ../gnome/applet/applet.c:1814
296 297
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
298

299
#: ../gnome/applet/applet.c:1821
300 301
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
302

303 304 305 306 307 308 309 310
#. Stop All Wireless Devices item
#: ../gnome/applet/applet.c:1832
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

#: ../gnome/applet/applet.c:1840
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
311

312 313 314
#: ../gnome/applet/applet.c:1847
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
315

316
#: ../gnome/applet/applet.c:2314
317
msgid ""
318 319
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
320
msgstr ""
321 322
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
323

324
#: ../gnome/applet/menu-items.c:86
325 326 327 328
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

329
#: ../gnome/applet/menu-items.c:88
330 331
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
332

333
#: ../gnome/applet/menu-items.c:161
334 335 336 337 338 339 340
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

341
#: ../gnome/applet/menu-items.c:163
342 343 344 345 346 347
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

348
#: ../gnome/applet/menu-items.c:305
349 350
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
351

352
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148
353
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:163
354
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
355 356
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
357

358
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
359
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:166
360 361 362
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"

363
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
364
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:169
365 366 367
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

368
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:229
369 370
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
371

372
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:230
373 374 375 376 377 378
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
379

380
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:235
381 382 383
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

384
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
385 386 387
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

388 389 390 391 392 393 394
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:248
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
395 396 397 398
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

399
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
400 401 402 403 404 405 406 407
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

408
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194
409
#, c-format
410 411 412
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
413
msgstr ""
414 415
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
416

417
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
418 419 420
msgid " "
msgstr " "

421
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
422 423 424 425 426 427 428 429 430
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

431
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
432 433 434 435 436 437 438 439 440
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

441
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:9
442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

455
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:13
456 457 458 459 460 461 462 463 464 465
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s Nebude to úplne funkčné."

466
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
467 468 469 470 471
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
472 473 474
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'. If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
475 476 477 478 479 480
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
481
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
482

483
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
484 485 486
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

487
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
488 489 490
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

491
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
492 493 494
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"

495
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
496 497 498
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

499
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
500 501 502
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"

503
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
504 505 506
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

507 508 509 510 511
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
512 513 514
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

515
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
516 517 518
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

519
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
520 521 522
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

523
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
524 525 526
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

527
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
528 529 530
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

531
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:374
532 533 534
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

535
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
536 537 538 539 540 541 542
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

543 544 545 546 547
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:428
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
548
#, c-format
549 550 551 552
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
553 554
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
555 556 557 558 559

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:570
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
560

561
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:573
562 563 564 565 566 567 568 569
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

570
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:733
571 572 573 574
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

575
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:736
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

#. Edit dialog
587
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1056
588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
624 625 626 627
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
628 629 630
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

631 632 633 634 635 636 637 638 639
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
640 641 642
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

643
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
644 645 646
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

647
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

661
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
662 663 664 665 666 667 668
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

669
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
670 671 672 673 674 675 676
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

677
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:404
678 679 680
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

681
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:501
682 683 684
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

685
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:514
686 687 688
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

689
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:536
690 691 692 693
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

694
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:645
695 696 697
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
698 699

#: ../src/nm-netlink-monitor.c:734
700
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
701
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"
702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:147
msgid "_Secondary Password:"
msgstr "Ď_alšie heslo:"

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:268
msgid "_Username:"
msgstr "_Meno používateľa:"

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:270
msgid "_Domain:"
msgstr "_Doména:"

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:272
msgid "_Password:"
msgstr "_Heslo:"

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:355
msgid "Connect _anonymously"
msgstr "Pripojiť sa _anonymne"

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:360
msgid "Connect as _user:"
msgstr "Pripojiť sa ako _používateľ:"

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:466
msgid "Remember password for this session"
msgstr "Zapamätať heslo pre toto sedenie"

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:468
msgid "Save password in keyring"
msgstr "Uložiť heslo na zväzok kľúčov"

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/main.c:161
#, c-format
msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
msgstr "Pre prístup k Virtuálnej privátnej sieti '%s' je potrebné overiť vašu totožnosť."

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/main.c:162
msgid "Authenticate VPN"
msgstr "Overiť totožnosť VPN"

#: ../vpn-daemons/vpnc/auth-dialog/main.c:169
msgid "_Group Password:"
msgstr "_Skupinové heslo:"

#: ../vpn-daemons/vpnc/nm-vpnc.desktop.in.h:1
msgid "VPN Connection Manager (vpnc)"
msgstr "Správca spojení VPN (vpnc)"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:1
msgid "<b>Connection Name</b>"
msgstr "<b>Názov spojenia</b>"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:2
msgid "<b>Optional Information</b>"
msgstr "<b>Voliteľné informácie</b>"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:3
msgid "<b>Required Information</b>"
msgstr "<b>Vyžadované informácie</b>"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:4
msgid "<i>example: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
msgstr "<i>príklad: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:5
msgid "Gateway:"
msgstr "Brána:"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:6
msgid "Group Name:"
msgstr "Názov skupiny:"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:7
msgid ""
"Name used to identify the connection to the private network, e.g. \"Campus "
"VPN\" or \"Corporate Network\""
msgstr ""
"Názov, použitý na identifikáciu spojenia k privátnej sieti, napr. \"Školská VPN\" "
"alebo \"Firemná sieť\""

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:8
msgid "Only use VPN connection for these addresses"
msgstr "Používať VPN spojenie len pre tieto adresy"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:9
msgid "Override user name"
msgstr "Prekryť meno používateľa"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:10
msgid ""
"Please enter the information provided by your system administrator below. Do "
"not enter your password here as you will be prompted when connecting."
msgstr ""
"Prosím, dole zadajte informácie poskytnuté vašim správcom systému. Nezadávajte tu "
"vaše heslo, pretože bude od vás vyžiadané pri pripájaní."

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:11
msgid "Use domain for authentication"
msgstr "Použiť doménu pre overenie totožnosti"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:12
msgid "_Import..."
msgstr "_Importovať..."

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:83
msgid "Compatible Cisco VPN client (vpnc)"
msgstr "Klient kompatibilný s Cisco VPN (vpnc)"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:448
#, c-format
msgid "\tUsername: %s\n"
msgstr "\tMeno používateľa: %s\n"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:449
#, c-format
msgid "\tRoutes: %s\n"
msgstr "\tSmerovanie: %s\n"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:450
#, c-format
msgid "\tDomain: %s\n"
msgstr "\tDoména: %s\n"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:453
#, c-format
msgid ""
"The following vpnc VPN connection will be created:\n"
"\n"
"\tName: %s\n"
"\n"
"\tGateway: %s\n"
"\tGroup Name: %s\n"
"%s%s%s\n"
"The connection details can be changed using the \"Edit\" button.\n"
msgstr ""
"Bude vytvorené nasledujúce vpnc VPN spojenie:\n"
"\n"
"\tNázov: %s\n"
"\n"
"\tBrána: %s\n"
"\tNázov skupiny: %s\n"
"%s%s%s\n"
"Podrobnosti spojenia je možné zmeniť pomocou tlačidla \"Upraviť\".\n"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:544
msgid "TCP tunneling not supported"
msgstr "TCP tunelovanie nie je podporované"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:546
#, c-format
msgid ""
"The VPN settings file '%s' specifies that VPN traffic should be tunneled "
"through TCP which is currently not supported in the vpnc software.\n"
"\n"
"The connection can still be created, with TCP tunneling disabled, however it "
"may not work as expected."
msgstr ""
"Súbor VPN nastavení '%s' určuje, že VPN komunikácia má byť tunelovaná "
"cez TCP, ktoré nie je momentálne podporované v softvéri vpnc.\n"
"\n"
"Spojenie môže byť aj tak vytvorené s deaktivovaným TCP tunelovaním, avšak "
"nemusí fungovať ako očakávate."

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:570
msgid "Cannot import settings"
msgstr "Nepodarilo sa importovať nastavenia"

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:572
#, c-format
msgid "The VPN settings file '%s' does not contain valid data."
msgstr "Súbor s nastaveniami VPN '%s' neobsahuje platné údaje."

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:589
msgid "Select file to import"
msgstr "Vybrať súbor pre import"

#. printf ("in impl_export\n");
#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:744
msgid "Save as..."
msgstr "Uložiť ako..."

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:774
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists."
msgstr "Súbor s názvom \"%s\" už existuje."

#: ../vpn-daemons/vpnc/properties/nm-vpnc.c:777
msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
msgstr "Chcete ho nahradiť tým, ktorý práve ukladáte?"

#: ../vpn-daemons/vpnc/src/nm-vpnc-service.c:115
msgid ""
"The VPN login failed because the user name and password were not accepted."
msgstr "VPN prihlásenie zlyhalo, pretože meno používateľa a heslo neboli akceptované."

#: ../vpn-daemons/vpnc/src/nm-vpnc-service.c:117
msgid "The VPN login failed because the VPN program could not be started."
msgstr "VPN prihlásenie zlyhalo, pretože VPN program nebolo možné spustiť."

#: ../vpn-daemons/vpnc/src/nm-vpnc-service.c:119
msgid ""
"The VPN login failed because the VPN program could not connect to the VPN "
"server."
msgstr ""
"VPN prihlásenie zlyhalo, pretože VPN program sa nemohol spojiť s VPN serverom."

#: ../vpn-daemons/vpnc/src/nm-vpnc-service.c:121
msgid ""
"The VPN login failed because the VPN configuration options were invalid."
msgstr ""
"VPN prihlásenie zlyhalo, pretože voľby VPN konfigurácie boli neplatné."

#: ../vpn-daemons/vpnc/src/nm-vpnc-service.c:123
msgid ""
"The VPN login failed because the VPN program received an invalid "
"configuration from the VPN server."
msgstr ""
"VPN prihlásenie zlyhalo, pretože VPN program prijal neplatnú konfiguráciu z VPN servera."