sk.po 23.6 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.32 2005/08/19 20:11:00 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-08-19 22:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-19 22:10+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
22
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:915
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

27
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:1137
28
#, c-format
29
msgid ""
30 31
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
32
msgstr ""
33 34
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
35

36
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:598
37
#, c-format
38 39
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
40

41
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:603
42 43
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
44

45
#: ../gnome/applet/applet.c:192
46 47 48
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

49
#: ../gnome/applet/applet.c:217
50 51 52
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:227
54 55 56
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

57
#: ../gnome/applet/applet.c:236
58 59 60
msgid "Could not open socket!"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zásuvku!"

61
#: ../gnome/applet/applet.c:251
62 63 64
msgid "Failed to get information about the interface!"
msgstr "Získavanie informácií o rozhraní zlyhalo!"

65
#: ../gnome/applet/applet.c:284
66 67 68 69
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

70
#: ../gnome/applet/applet.c:286
71 72 73 74
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

75
#: ../gnome/applet/applet.c:387 ../gnome/applet/applet.c:405
76 77 78
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

79
#: ../gnome/applet/applet.c:389 ../gnome/applet/applet.c:407
80 81
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
82

83
#: ../gnome/applet/applet.c:390 ../gnome/applet/applet.c:408
84 85
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
86 87
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
88

89
#: ../gnome/applet/applet.c:497
90 91 92
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

93
#: ../gnome/applet/applet.c:501
94 95 96
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN prihlásenia"

97
#: ../gnome/applet/applet.c:502
98
#, c-format
99 100
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhania prihlásenia."
101

102
#: ../gnome/applet/applet.c:506
103 104 105
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Zlyhanie spustenia VPN"

106
#: ../gnome/applet/applet.c:507
107 108 109
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
110
"program."
111
msgstr ""
112
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
113 114
"programu."

115
#: ../gnome/applet/applet.c:511 ../gnome/applet/applet.c:521
116 117
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN spojenia"
118

119
#: ../gnome/applet/applet.c:512
120
#, c-format
121 122 123
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia."

124
#: ../gnome/applet/applet.c:516
125 126
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba konfigurácie VPN"
127

128
#: ../gnome/applet/applet.c:517
129
#, c-format
130 131
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované."
132

133
#: ../gnome/applet/applet.c:522
134 135 136
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
137
"return an adequate network configuration."
138 139
msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
140
"príslušnú konfiguráciu siete."
141

142
#: ../gnome/applet/applet.c:530
143 144 145 146
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "VPN služba oznámila: \"%s\""

147
#: ../gnome/applet/applet.c:599
148 149 150 151
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "VPN spojenie '%s' oznámilo:"

152
#: ../gnome/applet/applet.c:600
153 154
#, c-format
msgid ""
155
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%s</span>\n"
156
"\n"
157
"%s\n"
158 159 160
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
161
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%s</span>\n"
162
"\n"
163
"%s\n"
164 165 166
"\n"
"\"%s\""

167
#: ../gnome/applet/applet.c:601
168 169 170
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Správa VPN prihlásenia"

171
#: ../gnome/applet/applet.c:820 ../gnome/applet/applet.c:2421
172
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:322
173
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:386
174 175 176 177 178 179 180
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

181
#: ../gnome/applet/applet.c:833
182 183 184 185
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

186
#: ../gnome/applet/applet.c:840
187 188 189 190
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

191
#: ../gnome/applet/applet.c:961
192 193 194
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
195

196
#: ../gnome/applet/applet.c:963
197 198 199
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:970
202 203 204
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
205

206
#: ../gnome/applet/applet.c:972
207 208 209
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
210

211
#: ../gnome/applet/applet.c:979
212
#, c-format
213 214
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
215

216
#: ../gnome/applet/applet.c:986 ../gnome/applet/applet.c:995
217 218
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
219

220
#: ../gnome/applet/applet.c:988 ../gnome/applet/applet.c:997
221
#, c-format
222 223 224
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

225
#: ../gnome/applet/applet.c:1004
226 227
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
228

229
#: ../gnome/applet/applet.c:1006
230 231 232 233
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

234
#: ../gnome/applet/applet.c:1052
235 236 237
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

238
#: ../gnome/applet/applet.c:1063
239 240
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
241

242
#: ../gnome/applet/applet.c:1070
243 244 245
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

246
#: ../gnome/applet/applet.c:1077
247 248 249
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

250
#: ../gnome/applet/applet.c:1091
251 252 253 254
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

255
#: ../gnome/applet/applet.c:1116
256 257 258 259
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

260
#: ../gnome/applet/applet.c:1529
261 262
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
263

264
#: ../gnome/applet/applet.c:1550
265 266
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
267

268
#: ../gnome/applet/applet.c:1663
269 270
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_VPN spojenia"
271

272
#: ../gnome/applet/applet.c:1690
273 274
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Konfigurovať VPN..."
275

276
#: ../gnome/applet/applet.c:1694
277 278
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojiť VPN..."
279

280
#: ../gnome/applet/applet.c:1717
281 282
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčané spojenia"
283

284
#: ../gnome/applet/applet.c:1726
285
#, c-format
286 287
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Pripojiť k %s..."
288

289
#: ../gnome/applet/applet.c:1778
290 291
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
292

293
#: ../gnome/applet/applet.c:1943
294 295 296
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

297
#: ../gnome/applet/applet.c:2011
298 299
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "_Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
300

301
#: ../gnome/applet/applet.c:2016
302 303
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
304

305
#: ../gnome/applet/applet.c:2047
306 307
msgid "_Wireless Network Discovery"
msgstr "_Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
308

309
#: ../gnome/applet/applet.c:2050
310 311
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
312

313
#: ../gnome/applet/applet.c:2058
314 315
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
316

317
#: ../gnome/applet/applet.c:2066
318 319
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
320

321
#. Stop All Wireless Devices item
322
#: ../gnome/applet/applet.c:2078
323 324 325
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

326
#: ../gnome/applet/applet.c:2084
327 328 329
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

330
#: ../gnome/applet/applet.c:2092
331 332
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
333

334
#: ../gnome/applet/applet.c:2099
335 336
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
337

338
#: ../gnome/applet/applet.c:2571
339
msgid ""
340 341
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
342
msgstr ""
343 344
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
345

346 347 348 349 350 351 352 353 354
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

#: ../gnome/applet/menu-items.c:89
355 356 357 358
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

359
#: ../gnome/applet/menu-items.c:92
360 361
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
362

363
#: ../gnome/applet/menu-items.c:165
364 365 366 367 368 369 370
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

371
#: ../gnome/applet/menu-items.c:167
372 373 374 375 376 377
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

378
#: ../gnome/applet/menu-items.c:309
379 380
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
381

382
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:143
383 384 385
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Heslo:"
386

387
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:146
388 389
msgid "_ASCII Key:"
msgstr "_ASCII kľúč:"
390

391
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:149
392 393
msgid "_Hex Key:"
msgstr "_Kľúč v šestnástkovej sústave:"
394

395
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:232
396 397
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
398

399
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:233
400 401 402 403 404 405
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
406

407 408 409 410 411 412 413 414 415
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:234
msgid "By default, the ESSID is set to your computer's name,"
msgstr "Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača,"

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
msgid ", with no encryption enabled."
msgstr ", bez povoleného šifrovania."

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:241
416 417 418
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

419
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:242
420 421 422
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:156
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"

#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

435 436
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
437 438 439 440
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

441
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
442 443 444 445 446 447 448 449
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

450
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194
451
#, c-format
452 453 454
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
455
msgstr ""
456 457
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
458

459
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
460 461 462
msgid " "
msgstr " "

463
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
464 465
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
466
"ASCII Key (WEP)\n"
467 468 469
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
470
"ASCII kľúč (WEP)\n"
471 472
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

473
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
474 475
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
476
"ASCII key (WEP)\n"
477 478 479
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
480
"ASCII kľúč (WEP)\n"
481 482
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

483 484 485 486 487 488 489
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

503
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

514
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
515 516 517 518 519
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
520 521 522
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
523 524 525 526 527 528
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
529
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
530

531
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
532 533 534
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

535 536 537 538 539
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
540 541 542
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

543
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
544 545
msgid "Connect with _encryption enabled"
msgstr "Pripojiť s povoleným šifr_ovaním"
546

547 548 549 550 551 552 553 554 555
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
556 557 558
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
572 573 574
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

575
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
576 577 578
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

579
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
580 581 582
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

583
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
584 585 586
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

587
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
588 589 590
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

591 592 593 594 595 596 597 598 599
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
msgid "_Key Type:"
msgstr "_Typ kľúča:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
msgid "_Key type:"
msgstr "_Typ kľúča:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
600 601 602
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

603
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
604 605 606
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

607
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
608 609 610
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

611
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:378
612 613 614 615 616 617 618
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

619
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
620 621 622
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

623
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:432
624
#, c-format
625 626 627 628
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
629 630
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
631

632
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:572
633 634 635
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
636

637
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:575
638 639 640 641 642 643 644 645
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

646
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:735
647 648 649 650
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

651
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:738
652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

662
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:953
663 664 665
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

666
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:955
667 668 669
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

670
#. Edit dialog
671
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1073
672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
708 709 710 711
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
712 713 714
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

715 716 717 718 719 720 721 722 723
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
724 725 726
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

727
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
728 729 730
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

731
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

745 746 747 748
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

749
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
750 751 752 753 754 755 756
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

757
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
758 759 760 761 762 763 764
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

765
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
766 767 768
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

769
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
770 771 772
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

773
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
774 775 776
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

777
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
778 779 780
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
781

782
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
783
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
784
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"