sk.po 8.52 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.14 2005/04/01 06:04:19 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-04-01 08:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-01 08:03+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#: info-daemon/networks.glade.h:1
22 23
msgid "<span weight=\"bold\">Wireless Networks:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"
24

25 26 27
#: info-daemon/networks.glade.h:2
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"
28

29
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1
30 31
msgid "*"
msgstr "*"
32

33
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2
34
msgid ""
35 36 37
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
38
msgstr ""
39 40 41
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
42

43
#: info-daemon/passphrase.glade.h:6
44
#, no-c-format
45 46 47 48
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
49 50
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
51
msgstr ""
52 53
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
54
"\n"
55 56
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

57
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9
58 59
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"
60

61
#: info-daemon/passphrase.glade.h:10
62 63 64
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:140
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:150
#: panel-applet/essid.glade.h:7
65 66 67
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

68
#: info-daemon/passphrase.glade.h:11
69 70
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"
71

72
#: info-daemon/passphrase.glade.h:12
73 74 75
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

76 77
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:143
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:153
78 79 80
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"

81 82
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:146
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:156
83 84
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
85

86
#: info-daemon/NetworkManagerInfoVPN.c:158
87 88 89 90
#, c-format
msgid "You must log in to access the private network %s"
msgstr "Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pristupovať k privátnej sieti %s"

91
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:149 panel-applet/NMWirelessApplet.c:167
92 93 94
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

95
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:151 panel-applet/NMWirelessApplet.c:169
96 97
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
98

99
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:152 panel-applet/NMWirelessApplet.c:170
100 101
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
102 103
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
104

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:384 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1523
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:319
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:395
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:403
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:627
125 126
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
127

128
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:632
129 130
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
131

132
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:637
133 134
msgid "Connecting to a wired network..."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti..."
135

136
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:646
137 138 139
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

140
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:660
141
#, c-format
142 143
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"
144

145
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:665
146 147 148
msgid "Wireless network connection"
msgstr "Pripojenie k bezdrôtovej sieti"

149
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:670
150 151 152
#, c-format
msgid "Connecting to wireless network '%s'..."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
153

154
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:676
155 156 157
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

158
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:681
159 160 161
msgid "Scanning for wireless networks..."
msgstr "Vyhľadávanie bezdrôtových sietí..."

162
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1046
163 164
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
165

166
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1067
167 168 169
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť..."

170
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1143
171 172
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
173

174
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1285
175 176 177
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

178
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1355 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1403
179 180 181
msgid "Pause Wireless Scanning"
msgstr "Pozastaviť bezdrôtové prehľadávanie"

182
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1360
183 184 185
msgid "Resume Wireless Scanning"
msgstr "Obnoviť bezdrôtové prehľadávanie"

186
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1370 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1409
187 188 189
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

190
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1375
191 192 193
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"

194
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1418
195 196 197
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"

198
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1425
199 200 201
msgid "About"
msgstr "O programe"

202
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:232
203 204 205
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"

206
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:233
207 208 209 210
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
211 212
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
213

214
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:238
215 216 217
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

218
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:239
219 220 221
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

222
#: panel-applet/essid.glade.h:1
223 224 225 226 227 228 229 230 231
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

232
#: panel-applet/essid.glade.h:4
233
msgid "C_onnect"
234
msgstr "Prip_ojiť"
235

236
#: panel-applet/essid.glade.h:5
237 238
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"
239

240
#: panel-applet/essid.glade.h:6
241 242 243
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

244
#: panel-applet/essid.glade.h:8
245
msgid "Wireless _adapter:"
246 247
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

248
#: panel-applet/essid.glade.h:9
249
msgid "Wireless _network:"
250 251
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

252
#: panel-applet/menu-info.c:91
253 254 255 256
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

257
#: panel-applet/menu-info.c:93
258 259 260
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"

261
#: panel-applet/menu-info.c:166
262 263 264 265 266 267 268
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

269
#: panel-applet/menu-info.c:168
270 271 272 273 274 275
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

276
#: panel-applet/menu-info.c:294
277 278
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
279 280 281 282 283 284 285 286

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."