sk.po 23 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.37 2005/10/19 21:04:02 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-10-19 23:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-19 23:03+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
22
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:924
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

27
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:1143
28
#, c-format
29
msgid ""
30 31
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
32
msgstr ""
33 34
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
35

36
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:318
37
#, c-format
38 39
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
40

41
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:323
42 43
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
44

45
#: ../gnome/applet/applet.c:181
46 47 48
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

49
#: ../gnome/applet/applet.c:200
50 51 52
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:211
54 55 56
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

57
#: ../gnome/applet/applet.c:226
58 59 60 61
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

62
#: ../gnome/applet/applet.c:228
63 64 65 66
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

67
#: ../gnome/applet/applet.c:314 ../gnome/applet/applet.c:332
68 69 70
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

71
#: ../gnome/applet/applet.c:316 ../gnome/applet/applet.c:334
72 73
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
74

75
#: ../gnome/applet/applet.c:317 ../gnome/applet/applet.c:335
76 77
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
78 79
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
80

81
#: ../gnome/applet/applet.c:339
82 83 84
msgid "translator-credits"
msgstr "Marcel Telka <marcel@telka.sk>"

85
#: ../gnome/applet/applet.c:424
86 87 88
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

89
#: ../gnome/applet/applet.c:428
90 91 92
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN prihlásenia"

93
#: ../gnome/applet/applet.c:429
94
#, c-format
95 96
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhania prihlásenia."
97

98
#: ../gnome/applet/applet.c:433
99 100 101
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Zlyhanie spustenia VPN"

102
#: ../gnome/applet/applet.c:434
103 104 105
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
106
"program."
107
msgstr ""
108
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
109 110
"programu."

111
#: ../gnome/applet/applet.c:438 ../gnome/applet/applet.c:448
112 113
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN spojenia"
114

115
#: ../gnome/applet/applet.c:439
116
#, c-format
117 118 119
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia."

120
#: ../gnome/applet/applet.c:443
121 122
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba konfigurácie VPN"
123

124
#: ../gnome/applet/applet.c:444
125
#, c-format
126 127
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované."
128

129
#: ../gnome/applet/applet.c:449
130 131 132
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
133
"return an adequate network configuration."
134 135
msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
136
"príslušnú konfiguráciu siete."
137

138
#: ../gnome/applet/applet.c:457
139 140 141 142
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "VPN služba oznámila: \"%s\""

143
#: ../gnome/applet/applet.c:526
144 145 146 147
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "VPN spojenie '%s' oznámilo:"

148
#: ../gnome/applet/applet.c:528
149 150 151
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Správa VPN prihlásenia"

152 153
#: ../gnome/applet/applet.c:746 ../gnome/applet/applet.c:2332
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:429
154
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:384
155 156 157 158 159 160 161
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

162
#: ../gnome/applet/applet.c:758
163 164 165 166
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

167
#: ../gnome/applet/applet.c:766
168 169 170 171
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

172
#: ../gnome/applet/applet.c:910
173 174 175
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
176

177
#: ../gnome/applet/applet.c:912
178 179 180
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
181

182
#: ../gnome/applet/applet.c:920
183 184 185
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
186

187
#: ../gnome/applet/applet.c:922
188 189 190
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
191

192
#: ../gnome/applet/applet.c:930
193
#, c-format
194 195
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
196

197
#: ../gnome/applet/applet.c:938 ../gnome/applet/applet.c:948
198 199
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:940 ../gnome/applet/applet.c:950
202
#, c-format
203 204 205
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

206
#: ../gnome/applet/applet.c:958
207 208
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
209

210
#: ../gnome/applet/applet.c:960
211 212 213 214
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

215
#: ../gnome/applet/applet.c:1077
216 217 218
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

219
#: ../gnome/applet/applet.c:1089
220 221
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
222

223
#: ../gnome/applet/applet.c:1094
224 225 226
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

227
#: ../gnome/applet/applet.c:1098
228 229 230
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

231
#: ../gnome/applet/applet.c:1100
232 233 234 235
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

236
#: ../gnome/applet/applet.c:1122
237 238 239 240
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

241
#: ../gnome/applet/applet.c:1130
242 243 244 245
#, c-format
msgid "VPN connecting to '%s'"
msgstr "VPN pripájanie k '%s'"

246
#: ../gnome/applet/applet.c:1518
247 248
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
249

250
#: ../gnome/applet/applet.c:1539
251 252
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
253

254
#: ../gnome/applet/applet.c:1652
255 256
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_VPN spojenia"
257

258
#: ../gnome/applet/applet.c:1684
259 260
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Konfigurovať VPN..."
261

262
#: ../gnome/applet/applet.c:1688
263 264
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojiť VPN..."
265

266
#: ../gnome/applet/applet.c:1710
267 268
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčané spojenia"
269

270
#: ../gnome/applet/applet.c:1719
271
#, c-format
272 273
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Pripojiť k %s..."
274

275
#: ../gnome/applet/applet.c:1769
276 277
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
278

279
#: ../gnome/applet/applet.c:1939
280 281 282
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

283
#. Wireless Enabled item
284
#: ../gnome/applet/applet.c:2052
285 286
msgid "_Wireless Enabled"
msgstr "Povolené _bezdrôtové pripojenie"
287

288
#. Connection Information item
289
#: ../gnome/applet/applet.c:2058
290 291 292
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

293
#. Help item
294
#: ../gnome/applet/applet.c:2068
295 296
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
297

298
#. About item
299
#: ../gnome/applet/applet.c:2076
300 301
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
302

303
#: ../gnome/applet/applet.c:2468
304
msgid ""
305 306
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
307
msgstr ""
308 309
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
310

311
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:127
312 313 314
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

315
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:128
316 317 318
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

319
#: ../gnome/applet/menu-items.c:87
320 321 322 323
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

324
#: ../gnome/applet/menu-items.c:90
325 326
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
327

328
#: ../gnome/applet/menu-items.c:161
329 330 331 332 333 334 335
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

336
#: ../gnome/applet/menu-items.c:163
337 338 339 340 341 342
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

343
#: ../gnome/applet/menu-items.c:303
344 345
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
346

347
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
348
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:42
349 350
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Heslo:"
351

352
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
353 354
msgid "_ASCII Key:"
msgstr "_ASCII kľúč:"
355

356
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:157
357 358
msgid "_Hex Key:"
msgstr "_Kľúč v šestnástkovej sústave:"
359

360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:251
#, c-format
msgid ""
"By default, the ESSID is set to your computer's name, %s, with no encryption "
"enabled"
msgstr ""
"Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača, %s, bez povoleného "
"šifrovania"

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:255
370 371
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
372

373
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:256
374 375 376 377 378 379
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
380

381
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:260
382 383 384
msgid "Create New Wireless Network"
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť"

385
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:265
386 387 388
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

389
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:266
390 391 392
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

393
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:268
394 395 396
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti"

397
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:155
398 399 400
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

401
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:158
402 403 404
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"

405
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:161
406 407 408
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

409
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
410
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:189
411 412 413 414
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

415
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
416 417 418 419 420 421 422 423
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

424
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:192
425
#, c-format
426 427 428
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
429
msgstr ""
430 431
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
432

433
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
434 435 436
msgid " "
msgstr " "

437
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
438 439
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
440
"ASCII Key (WEP)\n"
441 442 443
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
444
"ASCII kľúč (WEP)\n"
445 446
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

447
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
448 449
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
450
"ASCII key (WEP)\n"
451 452 453
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
454
"ASCII kľúč (WEP)\n"
455 456
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

457 458 459 460 461 462 463
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

477
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
478 479 480 481 482 483 484 485 486 487
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

488
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
489 490 491 492 493
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
494 495 496
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
497 498 499 500 501 502
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
503
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
504

505 506 507 508
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

509
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
510 511 512
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

513
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
514 515
msgid "Connect with _encryption enabled"
msgstr "Pripojiť s povoleným šifr_ovaním"
516

517
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
518 519 520
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

521
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
522 523 524 525
msgid "Default Route:"
msgstr "Predvolené smerovanie:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
526 527 528
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

529
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
530 531 532
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

533
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
534 535 536
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

537
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
538 539 540
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

541
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
542 543 544
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

545 546 547 548 549 550 551 552 553
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
msgid "Primary DNS:"
msgstr "Primárne DNS:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
msgid "Secondary DNS:"
msgstr "Sekundárne DNS:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
554 555 556
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

557
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
558 559 560
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

561
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
562 563 564
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

565
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
566 567 568
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

569
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
570 571 572
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "_Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

573
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
574 575 576
msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_Nepripomínať mi znovu"

577
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
578 579 580
msgid "_Key Type:"
msgstr "_Typ kľúča:"

581
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
582 583 584
msgid "_Key type:"
msgstr "_Typ kľúča:"

585
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:41
586 587 588
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

589
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:370
590 591 592
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

593
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:372
594 595 596 597 598 599 600
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

601
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:424
602 603 604
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

605
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:426
606
#, c-format
607 608 609 610
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
611 612
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
613

614
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:566
615 616 617
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
618

619
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:569
620 621 622 623 624 625 626 627
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

628
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:729
629 630 631 632
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

633
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:732
634 635 636 637 638 639 640 641 642 643
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

644
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:938
645 646 647
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

648
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:940
649 650 651
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

652
#. Edit dialog
653
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1058
654 655 656 657 658 659 660 661
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
662 663 664 665
msgid "Choose which type of VPN connection you wish to create."
msgstr "Vyberte si, ktorý typ VPN spojenia chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
666 667 668
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

669
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
670 671 672
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

673
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
674 675 676
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

677
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
678 679 680
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

681
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
682 683 684 685
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
686 687 688 689
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
690 691 692
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

693 694 695 696
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

697 698 699 700
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the selected VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať vybrané VPN spojenie do súboru"

701
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
702
msgid "Finish Creating VPN Connection"
703 704
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

705
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
706
msgid "Manage Virtual Private Network Connections"
707 708
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

709
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
710
msgid ""
711 712
"This assistant will guide you through the creation of a connection to a "
"Virtual Private Network (VPN).\n"
713
"\n"
714 715
"It will require some information, such as IP addresses and secrets.  Please "
"see your system administrator to obtain this information."
716
msgstr ""
717 718
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania spojenia k Virtuálnej "
"Privátnej Sieti (VPN).\n"
719
"\n"
720 721
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako sú IP adresy a heslá. Prosím, "
"vyžiadajte si tieto informácie od vášho správcu systému."
722

723 724 725 726
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

727
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
728 729 730 731 732 733 734
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

735
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
736 737 738 739 740 741 742
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

743
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
744 745 746
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

747
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
748 749 750
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

751
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
752 753 754
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

755
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
756 757 758
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
759

760
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
761
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
762
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"