sk.po 23.7 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.42 2005/12/23 19:08:45 marcel Exp $
7
8
9
10
11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
13
"POT-Creation-Date: 2005-12-23 20:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-23 20:08+0100\n"
14
15
16
17
18
19
20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
22
#: ../gnome/applet/applet-compat.c:171 ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:924
23
24
25
26
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

27
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:276
28
#, c-format
29
30
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
31

32
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:281
33
34
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
35

36
#: ../gnome/applet/applet.c:179
37
38
39
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

40
#: ../gnome/applet/applet.c:198
41
42
43
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

44
#: ../gnome/applet/applet.c:209
45
46
47
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

48
#: ../gnome/applet/applet.c:224
49
50
51
52
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:226
54
55
56
57
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

58
#: ../gnome/applet/applet.c:319 ../gnome/applet/applet.c:344
59
60
61
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

62
#: ../gnome/applet/applet.c:321 ../gnome/applet/applet.c:346
63
msgid "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc."
64
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
65

66
#: ../gnome/applet/applet.c:322 ../gnome/applet/applet.c:347
67
68
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
69
70
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
71

72
#: ../gnome/applet/applet.c:325 ../gnome/applet/applet.c:352
73
74
75
msgid "translator-credits"
msgstr "Marcel Telka <marcel@telka.sk>"

76
#: ../gnome/applet/applet.c:437
77
78
79
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

80
#: ../gnome/applet/applet.c:441
81
82
83
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN prihlásenia"

84
#: ../gnome/applet/applet.c:442
85
#, c-format
86
87
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhania prihlásenia."
88

89
#: ../gnome/applet/applet.c:446
90
91
92
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Zlyhanie spustenia VPN"

93
#: ../gnome/applet/applet.c:447
94
95
96
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
97
"program."
98
msgstr ""
99
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
100
101
"programu."

102
#: ../gnome/applet/applet.c:451 ../gnome/applet/applet.c:461
103
104
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN spojenia"
105

106
#: ../gnome/applet/applet.c:452
107
#, c-format
108
109
110
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia."

111
#: ../gnome/applet/applet.c:456
112
113
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba konfigurácie VPN"
114

115
#: ../gnome/applet/applet.c:457
116
#, c-format
117
118
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované."
119

120
#: ../gnome/applet/applet.c:462
121
122
123
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
124
"return an adequate network configuration."
125
126
msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
127
"príslušnú konfiguráciu siete."
128

129
#: ../gnome/applet/applet.c:470
130
131
132
133
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "VPN služba oznámila: \"%s\""

134
#: ../gnome/applet/applet.c:539
135
136
137
138
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "VPN spojenie '%s' oznámilo:"

139
#: ../gnome/applet/applet.c:541
140
141
142
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Správa VPN prihlásenia"

143
#: ../gnome/applet/applet.c:759 ../gnome/applet/applet.c:2363
144
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:379
145
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:351
146
147
148
149
150
151
152
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

153
#: ../gnome/applet/applet.c:771
154
155
156
157
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

158
#: ../gnome/applet/applet.c:779
159
160
161
162
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

163
#: ../gnome/applet/applet.c:919
164
165
166
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
167

168
#: ../gnome/applet/applet.c:921
169
170
171
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
172

173
#: ../gnome/applet/applet.c:929
174
175
176
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
177

178
#: ../gnome/applet/applet.c:931
179
180
181
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
182

183
#: ../gnome/applet/applet.c:939
184
#, c-format
185
186
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
187

188
#: ../gnome/applet/applet.c:947 ../gnome/applet/applet.c:957
189
190
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
191

192
#: ../gnome/applet/applet.c:949 ../gnome/applet/applet.c:959
193
#, c-format
194
195
196
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

197
#: ../gnome/applet/applet.c:967
198
199
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:969
202
203
204
205
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

206
#: ../gnome/applet/applet.c:1086
207
208
209
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

210
#: ../gnome/applet/applet.c:1098
211
212
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
213

214
#: ../gnome/applet/applet.c:1103
215
216
217
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

218
#: ../gnome/applet/applet.c:1107
219
220
221
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

222
#: ../gnome/applet/applet.c:1109
223
224
225
226
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

227
#: ../gnome/applet/applet.c:1131
228
229
230
231
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

232
#: ../gnome/applet/applet.c:1139
233
234
235
236
#, c-format
msgid "VPN connecting to '%s'"
msgstr "VPN pripájanie k '%s'"

237
#: ../gnome/applet/applet.c:1529
238
239
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
240

241
#: ../gnome/applet/applet.c:1550
242
243
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
244

245
#: ../gnome/applet/applet.c:1663
246
247
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_VPN spojenia"
248

249
#: ../gnome/applet/applet.c:1695
250
251
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Konfigurovať VPN..."
252

253
#: ../gnome/applet/applet.c:1699
254
255
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojiť VPN..."
256

257
#: ../gnome/applet/applet.c:1721
258
259
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčané spojenia"
260

261
#: ../gnome/applet/applet.c:1730
262
#, c-format
263
264
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Pripojiť k %s..."
265

266
#: ../gnome/applet/applet.c:1780
267
268
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
269

270
#: ../gnome/applet/applet.c:1954
271
272
273
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

274
#. 'Enable Wireless' item
275
#: ../gnome/applet/applet.c:2079
276
277
msgid "Enable _Wireless"
msgstr "Povoliť _bezdrôtové pripojenie"
278

279
#. 'Connection Information' item
280
#: ../gnome/applet/applet.c:2085
281
282
283
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

284
#. Help item
285
#: ../gnome/applet/applet.c:2096
286
287
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
288

289
#. About item
290
#: ../gnome/applet/applet.c:2105
291
292
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
293

294
#: ../gnome/applet/applet.c:2483
295
msgid ""
296
297
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
298
msgstr ""
299
300
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
301

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
#: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:157
msgid "Open System"
msgstr "Otvorený systém"

#: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:160
msgid "Shared Key"
msgstr "Zdieľaný kľúč"

#: ../gnome/applet/wso-none.c:51
msgid "None"
msgstr "Nič"

#: ../gnome/applet/wso-wep-ascii.c:128
msgid "WEP 40/128-bit ASCII"
msgstr "WEP 40/128 bitov v ASCII"

#: ../gnome/applet/wso-wep-hex.c:125
msgid "WEP 40/128-bit hex"
msgstr "WEP 40/128 bitov v šestnástkovej sústave"

#: ../gnome/applet/wso-wep-passphrase.c:125
msgid "WEP Passphrase"
msgstr "WEP heslo:"

#: ../gnome/applet/wso-wpa-psk-passphrase.c:113
msgid "WPA Personal Passphrase"
msgstr "WPA osobné heslo:"

330
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:127
331
332
333
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

334
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:128
335
msgid "The orientation of the tray."
336
msgstr "Orientácia zásobníka."
337

338
#: ../gnome/applet/menu-items.c:87
339
340
341
342
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

343
#: ../gnome/applet/menu-items.c:90
344
345
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
346

347
#: ../gnome/applet/menu-items.c:161
348
349
350
351
352
353
354
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

355
#: ../gnome/applet/menu-items.c:163
356
357
358
359
360
361
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

362
#: ../gnome/applet/menu-items.c:326
363
364
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
365

366
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:248
367
368
369
370
371
372
373
374
#, c-format
msgid ""
"By default, the ESSID is set to your computer's name, %s, with no encryption "
"enabled"
msgstr ""
"Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača, %s, bez povoleného "
"šifrovania"

375
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:252
376
377
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
378

379
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:253
380
381
382
383
384
385
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
386

387
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:257
388
389
390
msgid "Create New Wireless Network"
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť"

391
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:262
392
393
394
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

395
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:263
396
397
398
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

399
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:265
400
401
402
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti"

403
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
404
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:189
405
406
407
408
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

409
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
410
411
412
413
414
415
416
417
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

418
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:192
419
#, c-format
420
421
422
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
423
msgstr ""
424
425
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
426

427
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
428
429
430
msgid " "
msgstr " "

431
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
432
msgid ""
433
434
435
436
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

437
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:4
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

451
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

462
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:12
463
464
465
466
467
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
468
469
470
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
471
472
473
474
475
476
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
477
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
478

479
480
481
482
483
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:15
msgid "Authentication:"
msgstr "Overenie totožnosti:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:16
484
485
486
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

487
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
488
489
490
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

491
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
492
493
494
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

495
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:19
496
497
498
msgid "Default Route:"
msgstr "Predvolené smerovanie:"

499
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
500
501
502
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

503
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
504
505
506
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

507
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
508
509
510
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

511
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
512
513
514
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
msgid "Key:"
msgstr "Kľúč:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
msgid ""
"None\n"
"WEP Passphrase\n"
"WEP 40/128-bit hex\n"
"WEP 40/128-bit ASCII\n"
msgstr ""
"Žiaden\n"
"WEP heslo\n"
"WEP 40/128 bitov v šestnástkovej sústave\n"
"WEP 40/128 bitov ASCII\n"

531
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
532
533
534
535
536
537
538
539
msgid ""
"Open System\n"
"Shared Key"
msgstr ""
"Otvorený systém\n"
"Zdieľaný kľúč"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
540
541
542
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

543
544
545
546
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

547
548
549
550
551
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
552
553
554
msgid "Primary DNS:"
msgstr "Primárne DNS:"

555
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
556
557
558
msgid "Secondary DNS:"
msgstr "Sekundárne DNS:"

559
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
560
561
562
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

563
564
565
566
567
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
msgid "User Name:"
msgstr "Meno používateľa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
568
569
570
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

571
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
572
573
574
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

575
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:41
576
577
578
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "_Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

579
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:42
580
581
582
msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_Nepripomínať mi znovu"

583
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:43
584
585
586
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:44
msgid "_Network Name:"
msgstr "_Sieťové meno:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:45
msgid "_Wireless Security:"
msgstr "Bezdrôtová bezpečnosť:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:46
msgid "leap_subwindow"
msgstr ""

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:47
msgid "wep_key_subwindow"
msgstr ""

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:48
msgid "wep_passphrase_subwindow"
msgstr ""

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:49
msgid "wpa_psk_subwindow"
msgstr ""

611
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:370
612
613
614
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

615
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:372
616
617
618
619
620
621
622
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

623
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:424
624
625
626
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

627
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:426
628
#, c-format
629
630
631
632
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
633
634
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
635

636
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:566
637
638
639
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
640

641
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:569
642
643
644
645
646
647
648
649
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

650
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:729
651
652
653
654
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

655
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:732
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

666
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:938
667
668
669
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

670
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:940
671
672
673
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

674
#. Edit dialog
675
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1058
676
677
678
679
680
681
682
683
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
684
685
686
687
msgid "Choose which type of VPN connection you wish to create."
msgstr "Vyberte si, ktorý typ VPN spojenia chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
688
689
690
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

691
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
692
693
694
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

695
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
696
697
698
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

699
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
700
701
702
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

703
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
704
705
706
707
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
708
709
710
711
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
712
713
714
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

715
716
717
718
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

719
720
721
722
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the selected VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať vybrané VPN spojenie do súboru"

723
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
724
msgid "Finish Creating VPN Connection"
725
726
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

727
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
728
msgid "Manage Virtual Private Network Connections"
729
730
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

731
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
732
msgid ""
733
734
"This assistant will guide you through the creation of a connection to a "
"Virtual Private Network (VPN).\n"
735
"\n"
736
737
"It will require some information, such as IP addresses and secrets.  Please "
"see your system administrator to obtain this information."
738
msgstr ""
739
740
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania spojenia k Virtuálnej "
"Privátnej Sieti (VPN).\n"
741
"\n"
742
743
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako sú IP adresy a heslá. Prosím, "
"vyžiadajte si tieto informácie od vášho správcu systému."
744

745
746
747
748
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
#: ../src/nm-ap-security-wep.c:45
msgid "40-bit WEP"
msgstr "40 bitový WEP"

#: ../src/nm-ap-security-wep.c:47
msgid "104-bit WEP"
msgstr "104 bitový WEP"

#: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:65
msgid "WPA TKIP"
msgstr "WPA TKIP"

#: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:67
msgid "WPA CCMP"
msgstr "WPA CCMP"

#: ../src/nm-ap-security.c:298
msgid "none"
msgstr "nič"

769
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
770
771
772
773
774
775
776
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

777
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
778
779
780
781
782
783
784
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

785
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
786
787
788
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

789
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
790
791
792
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

793
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
794
795
796
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

797
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
798
799
800
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
801

802
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
803
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
804
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"