sk.po 22.7 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.40 2005/11/06 08:48:58 marcel Exp $
7
8
9
10
11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
13
"POT-Creation-Date: 2005-11-06 09:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-06 09:48+0100\n"
14
15
16
17
18
19
20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
22
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:924
23
24
25
26
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

27
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:318
28
#, c-format
29
30
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
31

32
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:323
33
34
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
35

36
#: ../gnome/applet/applet.c:183
37
38
39
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

40
#: ../gnome/applet/applet.c:202
41
42
43
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

44
#: ../gnome/applet/applet.c:213
45
46
47
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

48
#: ../gnome/applet/applet.c:228
49
50
51
52
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:230
54
55
56
57
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

58
#: ../gnome/applet/applet.c:323 ../gnome/applet/applet.c:348
59
60
61
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

62
63
#: ../gnome/applet/applet.c:325 ../gnome/applet/applet.c:350
msgid "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc."
64
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
65

66
#: ../gnome/applet/applet.c:326 ../gnome/applet/applet.c:351
67
68
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
69
70
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
71

72
#: ../gnome/applet/applet.c:329 ../gnome/applet/applet.c:356
73
74
75
msgid "translator-credits"
msgstr "Marcel Telka <marcel@telka.sk>"

76
#: ../gnome/applet/applet.c:441
77
78
79
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

80
#: ../gnome/applet/applet.c:445
81
82
83
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN prihlásenia"

84
#: ../gnome/applet/applet.c:446
85
#, c-format
86
87
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhania prihlásenia."
88

89
#: ../gnome/applet/applet.c:450
90
91
92
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Zlyhanie spustenia VPN"

93
#: ../gnome/applet/applet.c:451
94
95
96
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
97
"program."
98
msgstr ""
99
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
100
101
"programu."

102
#: ../gnome/applet/applet.c:455 ../gnome/applet/applet.c:465
103
104
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN spojenia"
105

106
#: ../gnome/applet/applet.c:456
107
#, c-format
108
109
110
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia."

111
#: ../gnome/applet/applet.c:460
112
113
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba konfigurácie VPN"
114

115
#: ../gnome/applet/applet.c:461
116
#, c-format
117
118
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované."
119

120
#: ../gnome/applet/applet.c:466
121
122
123
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
124
"return an adequate network configuration."
125
126
msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
127
"príslušnú konfiguráciu siete."
128

129
#: ../gnome/applet/applet.c:474
130
131
132
133
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "VPN služba oznámila: \"%s\""

134
#: ../gnome/applet/applet.c:543
135
136
137
138
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "VPN spojenie '%s' oznámilo:"

139
#: ../gnome/applet/applet.c:545
140
141
142
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Správa VPN prihlásenia"

143
#: ../gnome/applet/applet.c:763 ../gnome/applet/applet.c:2367
144
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:429
145
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:368
146
147
148
149
150
151
152
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

153
#: ../gnome/applet/applet.c:775
154
155
156
157
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

158
#: ../gnome/applet/applet.c:783
159
160
161
162
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

163
#: ../gnome/applet/applet.c:928
164
165
166
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
167

168
#: ../gnome/applet/applet.c:930
169
170
171
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
172

173
#: ../gnome/applet/applet.c:938
174
175
176
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
177

178
#: ../gnome/applet/applet.c:940
179
180
181
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
182

183
#: ../gnome/applet/applet.c:948
184
#, c-format
185
186
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
187

188
#: ../gnome/applet/applet.c:956 ../gnome/applet/applet.c:966
189
190
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
191

192
#: ../gnome/applet/applet.c:958 ../gnome/applet/applet.c:968
193
#, c-format
194
195
196
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

197
#: ../gnome/applet/applet.c:976
198
199
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:978
202
203
204
205
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

206
#: ../gnome/applet/applet.c:1094
207
208
209
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

210
#: ../gnome/applet/applet.c:1106
211
212
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
213

214
#: ../gnome/applet/applet.c:1111
215
216
217
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

218
#: ../gnome/applet/applet.c:1115
219
220
221
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

222
#: ../gnome/applet/applet.c:1117
223
224
225
226
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

227
#: ../gnome/applet/applet.c:1139
228
229
230
231
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

232
#: ../gnome/applet/applet.c:1147
233
234
235
236
#, c-format
msgid "VPN connecting to '%s'"
msgstr "VPN pripájanie k '%s'"

237
#: ../gnome/applet/applet.c:1537
238
239
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
240

241
#: ../gnome/applet/applet.c:1558
242
243
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
244

245
#: ../gnome/applet/applet.c:1671
246
247
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_VPN spojenia"
248

249
#: ../gnome/applet/applet.c:1703
250
251
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Konfigurovať VPN..."
252

253
#: ../gnome/applet/applet.c:1707
254
255
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojiť VPN..."
256

257
#: ../gnome/applet/applet.c:1729
258
259
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčané spojenia"
260

261
#: ../gnome/applet/applet.c:1738
262
#, c-format
263
264
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Pripojiť k %s..."
265

266
#: ../gnome/applet/applet.c:1788
267
268
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
269

270
#: ../gnome/applet/applet.c:1962
271
272
273
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

274
275
276
277
#. 'Enable Wireless' item
#: ../gnome/applet/applet.c:2087
msgid "Enable _Wireless"
msgstr "Povoliť _bezdrôtové pripojenie"
278

279
280
#. 'Connection Information' item
#: ../gnome/applet/applet.c:2093
281
282
283
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

284
#. Help item
285
#: ../gnome/applet/applet.c:2103
286
287
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
288

289
#. About item
290
#: ../gnome/applet/applet.c:2111
291
292
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
293

294
#: ../gnome/applet/applet.c:2503
295
msgid ""
296
297
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
298
msgstr ""
299
300
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
301

302
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:127
303
304
305
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

306
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:128
307
msgid "The orientation of the tray."
308
msgstr "Orientácia zásobníka."
309

310
#: ../gnome/applet/menu-items.c:87
311
312
313
314
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

315
#: ../gnome/applet/menu-items.c:90
316
317
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
318

319
#: ../gnome/applet/menu-items.c:161
320
321
322
323
324
325
326
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

327
#: ../gnome/applet/menu-items.c:163
328
329
330
331
332
333
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

334
#: ../gnome/applet/menu-items.c:303
335
336
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
337

338
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
339
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:42
340
341
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Heslo:"
342

343
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
344
345
msgid "_ASCII Key:"
msgstr "_ASCII kľúč:"
346

347
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:157
348
349
msgid "_Hex Key:"
msgstr "_Kľúč v šestnástkovej sústave:"
350

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:251
#, c-format
msgid ""
"By default, the ESSID is set to your computer's name, %s, with no encryption "
"enabled"
msgstr ""
"Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača, %s, bez povoleného "
"šifrovania"

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:255
361
362
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
363

364
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:256
365
366
367
368
369
370
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
371

372
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:260
373
374
375
msgid "Create New Wireless Network"
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť"

376
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:265
377
378
379
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

380
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:266
381
382
383
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

384
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:268
385
386
387
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti"

388
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:155
389
390
391
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

392
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:158
393
394
395
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"

396
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:161
397
398
399
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

400
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
401
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:189
402
403
404
405
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

406
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
407
408
409
410
411
412
413
414
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

415
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:192
416
#, c-format
417
418
419
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
420
msgstr ""
421
422
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
423

424
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
425
426
427
msgid " "
msgstr " "

428
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
429
430
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
431
"ASCII Key (WEP)\n"
432
433
434
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
435
"ASCII kľúč (WEP)\n"
436
437
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

438
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
439
440
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
441
"ASCII key (WEP)\n"
442
443
444
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
445
"ASCII kľúč (WEP)\n"
446
447
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

448
449
450
451
452
453
454
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

468
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

479
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
480
481
482
483
484
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
485
486
487
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
488
489
490
491
492
493
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
494
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
495

496
497
498
499
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

500
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
501
502
503
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

504
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
505
506
msgid "Connect with _encryption enabled"
msgstr "Pripojiť s povoleným šifr_ovaním"
507

508
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
509
510
511
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

512
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
513
514
515
516
msgid "Default Route:"
msgstr "Predvolené smerovanie:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
517
518
519
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

520
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
521
522
523
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

524
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
525
526
527
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

528
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
529
530
531
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

532
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
533
534
535
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

536
537
538
539
540
541
542
543
544
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
msgid "Primary DNS:"
msgstr "Primárne DNS:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
msgid "Secondary DNS:"
msgstr "Sekundárne DNS:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
545
546
547
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

548
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
549
550
551
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

552
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
553
554
555
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

556
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
557
558
559
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

560
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
561
562
563
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "_Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

564
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
565
566
567
msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_Nepripomínať mi znovu"

568
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
569
570
571
msgid "_Key Type:"
msgstr "_Typ kľúča:"

572
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
573
574
575
msgid "_Key type:"
msgstr "_Typ kľúča:"

576
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:41
577
578
579
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

580
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:370
581
582
583
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

584
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:372
585
586
587
588
589
590
591
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

592
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:424
593
594
595
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

596
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:426
597
#, c-format
598
599
600
601
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
602
603
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
604

605
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:566
606
607
608
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
609

610
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:569
611
612
613
614
615
616
617
618
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

619
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:729
620
621
622
623
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

624
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:732
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

635
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:938
636
637
638
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

639
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:940
640
641
642
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

643
#. Edit dialog
644
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1058
645
646
647
648
649
650
651
652
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
653
654
655
656
msgid "Choose which type of VPN connection you wish to create."
msgstr "Vyberte si, ktorý typ VPN spojenia chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
657
658
659
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

660
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
661
662
663
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

664
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
665
666
667
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

668
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
669
670
671
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

672
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
673
674
675
676
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
677
678
679
680
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
681
682
683
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

684
685
686
687
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

688
689
690
691
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the selected VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať vybrané VPN spojenie do súboru"

692
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
693
msgid "Finish Creating VPN Connection"
694
695
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

696
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
697
msgid "Manage Virtual Private Network Connections"
698
699
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

700
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
701
msgid ""
702
703
"This assistant will guide you through the creation of a connection to a "
"Virtual Private Network (VPN).\n"
704
"\n"
705
706
"It will require some information, such as IP addresses and secrets.  Please "
"see your system administrator to obtain this information."
707
msgstr ""
708
709
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania spojenia k Virtuálnej "
"Privátnej Sieti (VPN).\n"
710
"\n"
711
712
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako sú IP adresy a heslá. Prosím, "
"vyžiadajte si tieto informácie od vášho správcu systému."
713

714
715
716
717
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

718
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
719
720
721
722
723
724
725
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

726
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
727
728
729
730
731
732
733
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

734
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
735
736
737
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

738
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
739
740
741
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

742
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
743
744
745
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

746
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
747
748
749
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
750

751
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
752
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
753
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"