sk.po 4.72 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Slovak translations for NetworkManager package.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004.
#
6
# $Id: sk.po,v 1.2 2004/10/10 12:26:15 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2004-10-10 14:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-10 14:25+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

#: info-daemon/networks.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\">Wireless Networks:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"

#: info-daemon/networks.glade.h:2
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"

#: info-daemon/passphrase.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"

33 34 35 36 37 38 39 40 41
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2
msgid ""
"128-bit Passphrase\n"
"128-bit Raw Hex Key"
msgstr ""
"128-bitvé heslo\n"
"128-bitový priamy kľúč v šestnástkovej sústave"

#: info-daemon/passphrase.glade.h:5
42 43 44 45 46
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
47 48
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
49
msgstr ""
50 51
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
52
"\n"
53 54 55 56 57
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

#: info-daemon/passphrase.glade.h:8
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"
58

59 60
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:101
61 62 63
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

64
#: info-daemon/passphrase.glade.h:10
65 66 67
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

68
#: info-daemon/passphrase.glade.h:11 panel-applet/wireless-applet.glade.h:7
69 70 71
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

72 73 74 75 76
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:104
msgid "Key:"
msgstr "Kľúč:"

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:600
77 78 79
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

80
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:710
81 82 83
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"

84
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:827
85 86 87
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

88
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:966 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1018
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

#: panel-applet/NMWirelessApplet.xml.h:1
msgid "_About..."
msgstr "_O programe..."

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:3
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
"You have chosen log in to the wireless network '%s'.  If you are sure this "
"wireless network is secure, click the checkbox below and NetworkManager will "
"no longer pester you with stupid questions when you connect to it."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
117 118
"Zvolili ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, kliknite na zaškrtávacie pole nižšie a "
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
"NetworkManager vás viac nebude obťažovať hlúpymi otázkami, keď sa k nej "
"budete pripájať."

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:6
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

#: panel-applet/menu-info.c:77
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

#: panel-applet/menu-info.c:79
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"

#: panel-applet/menu-info.c:143
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

#: panel-applet/menu-info.c:145
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

#: panel-applet/menu-info.c:262
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"