sk.po 20.9 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.21 2005/06/17 04:46:21 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-06-17 06:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-17 06:45+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21 22
#: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
23 24
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
25

26 27
#: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
28 29
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."
30

31
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:976
32
#, c-format
33
msgid ""
34 35
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
36
msgstr ""
37 38
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
39

40
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:597
41
#, c-format
42 43
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo.\n"
44

45
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:602
46 47 48
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo.\n"

49
#: ../gnome/applet/applet.c:196 ../gnome/applet/applet.c:214
50 51 52
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:198 ../gnome/applet/applet.c:216
54 55
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
56

57
#: ../gnome/applet/applet.c:199 ../gnome/applet/applet.c:217
58 59
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
60 61
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
62

63
#: ../gnome/applet/applet.c:303
64 65 66
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

67
#: ../gnome/applet/applet.c:307
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN prihlásenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu prihlásenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

82
#: ../gnome/applet/applet.c:312
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Spustenie VPN zlyhalo</span>\n"
"\n"
94 95
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu.\n"
96 97 98
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

99
#: ../gnome/applet/applet.c:317
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

114
#: ../gnome/applet/applet.c:322
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
"\n"
"The VPN connection '%s' was not correctly configured.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba konfigurácie VPN</span>\n"
"\n"
"VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

129
#: ../gnome/applet/applet.c:327
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

146
#: ../gnome/applet/applet.c:394
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
"\n"
"VPN connection '%s' said:\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Správa z VPN prihlásenia</span>\n"
"\n"
"VPN pripojenie '%s' oznámilo:\n"
"\n"
"\"%s\""

161
#: ../gnome/applet/applet.c:612 ../gnome/applet/applet.c:2167
162 163
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:428
164 165 166 167 168 169 170
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

171
#: ../gnome/applet/applet.c:625
172 173 174 175
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

176
#: ../gnome/applet/applet.c:632
177 178 179 180
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

181
#: ../gnome/applet/applet.c:753
182 183 184
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
185

186
#: ../gnome/applet/applet.c:755
187 188 189
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
190

191
#: ../gnome/applet/applet.c:762
192 193 194
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
195

196
#: ../gnome/applet/applet.c:764
197 198 199
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:771
202
#, c-format
203 204
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
205

206
#: ../gnome/applet/applet.c:778 ../gnome/applet/applet.c:787
207 208
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
209

210
#: ../gnome/applet/applet.c:780 ../gnome/applet/applet.c:789
211
#, c-format
212 213 214
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

215
#: ../gnome/applet/applet.c:796
216 217
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
218

219
#: ../gnome/applet/applet.c:798
220 221 222 223
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

224
#: ../gnome/applet/applet.c:844
225 226 227
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

228
#: ../gnome/applet/applet.c:855
229 230
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
231

232
#: ../gnome/applet/applet.c:862
233 234 235
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

236
#: ../gnome/applet/applet.c:869
237 238 239
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

240
#: ../gnome/applet/applet.c:883
241 242 243 244
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

245 246 247 248 249
#: ../gnome/applet/applet.c:908
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

250
#: ../gnome/applet/applet.c:1333
251 252
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
253

254
#: ../gnome/applet/applet.c:1354
255 256 257
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť..."

258 259
#: ../gnome/applet/applet.c:1467
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
260 261 262
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

263
#: ../gnome/applet/applet.c:1489
264 265 266
msgid "Configure VPN..."
msgstr "Konfigurovať VPN..."

267
#: ../gnome/applet/applet.c:1493
268 269 270
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..."

271
#: ../gnome/applet/applet.c:1543
272 273
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
274

275
#: ../gnome/applet/applet.c:1701
276 277 278
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

279
#. Stop All Wireless Devices item
280
#: ../gnome/applet/applet.c:1769 ../gnome/applet/applet.c:1833
281 282 283
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

284
#: ../gnome/applet/applet.c:1774
285 286 287
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"

288 289 290
#: ../gnome/applet/applet.c:1805
msgid "Wireless Network Discovery"
msgstr "Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
291

292 293 294
#: ../gnome/applet/applet.c:1808
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
295

296 297 298
#: ../gnome/applet/applet.c:1815
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
299

300 301 302
#: ../gnome/applet/applet.c:1822
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
303

304
#: ../gnome/applet/applet.c:1841
305 306 307
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"

308
#: ../gnome/applet/applet.c:1848
309 310 311
msgid "About"
msgstr "O programe"

312
#: ../gnome/applet/applet.c:2315
313
msgid ""
314 315
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
316
msgstr ""
317 318
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
319

320
#: ../gnome/applet/menu-items.c:86
321 322 323 324
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

325
#: ../gnome/applet/menu-items.c:88
326 327 328
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"

329
#: ../gnome/applet/menu-items.c:161
330 331 332 333 334 335 336
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

337
#: ../gnome/applet/menu-items.c:163
338 339 340 341 342 343
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

344
#: ../gnome/applet/menu-items.c:305
345 346
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
347

348 349 350
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
351 352
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
353

354 355
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:165
356 357 358
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"

359 360
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:168
361 362 363
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

364
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:229
365 366
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
367

368
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:230
369 370 371 372 373 374
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
375

376
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:235
377 378 379
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

380
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
381 382 383
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:132
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:171
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:135
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:174
400
#, c-format
401 402 403
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
404
msgstr ""
405 406
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
407

408
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
409 410 411
msgid " "
msgstr " "

412
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
413 414 415 416 417 418 419 420 421
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

422
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
423 424 425 426 427 428 429 430 431
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

432
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:9
433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

446
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:13
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

457
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
458 459 460 461 462
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
463 464 465
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
466 467 468 469 470 471
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
472
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
473

474
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
475 476 477
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

478
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
479 480 481
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

482
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
483 484 485
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"

486
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
487 488 489
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

490
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
491 492 493
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"

494
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
495 496 497
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

498 499 500 501 502
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
503 504 505
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

506
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
507 508 509
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

510
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
511 512 513
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

514
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
515 516 517
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

518
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
519 520 521
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

522
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:374
523 524 525
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

526
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
527 528 529 530 531 532 533
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

534 535 536 537 538
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:428
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
539
#, c-format
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%"
"s' na import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:570
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
551

552
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:573
553 554 555 556 557 558 559 560
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

561
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:733
562 563 564 565
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

566
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:736
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

#. Edit dialog
578
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1056
579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
615 616 617 618
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
619 620 621
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

622 623 624 625 626 627 628 629 630
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
631 632 633
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

634
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
635 636 637
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

638
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

652
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
653 654 655 656 657 658 659
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

660
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
661 662 663 664 665 666 667
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

668
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:404
669 670 671
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

672
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:501
673 674 675
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

676
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:514
677 678 679
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

680
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:536
681 682 683 684
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

685
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:646
686 687 688
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"