sk.po 11.6 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.15 2005/04/03 06:51:26 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-04-03 08:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-03 08:50+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#: info-daemon/networks.glade.h:1
22 23
msgid "<span weight=\"bold\">Wireless Networks:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"
24

25 26 27
#: info-daemon/networks.glade.h:2
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"
28

29
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1 panel-applet/wireless-applet.glade.h:2
30 31
msgid "*"
msgstr "*"
32

33
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2
34
msgid ""
35 36 37
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
38
msgstr ""
39 40 41
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
42

43
#: info-daemon/passphrase.glade.h:6
44
#, no-c-format
45 46 47 48
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
49 50
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
51
msgstr ""
52 53
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
54
"\n"
55 56
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

57
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9
58 59
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"
60

61
#: info-daemon/passphrase.glade.h:10
62 63
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:140
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:150
64
#: panel-applet/essid.glade.h:7 panel-applet/wireless-applet.glade.h:19
65 66 67
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

68
#: info-daemon/passphrase.glade.h:11
69 70
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"
71

72
#: info-daemon/passphrase.glade.h:12 panel-applet/wireless-applet.glade.h:22
73 74 75
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

76 77
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:143
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:153
78 79 80
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"

81 82
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:146
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:156
83 84
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
85

86
#: info-daemon/NetworkManagerInfoVPN.c:158
87 88 89 90
#, c-format
msgid "You must log in to access the private network %s"
msgstr "Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pristupovať k privátnej sieti %s"

91
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:149 panel-applet/NMWirelessApplet.c:167
92 93 94
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

95
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:151 panel-applet/NMWirelessApplet.c:169
96 97
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
98

99
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:152 panel-applet/NMWirelessApplet.c:170
100 101
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
102 103
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
104

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:384 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1523
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:319
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:395
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:403
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:627
125 126
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
127

128
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:632
129 130
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
131

132
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:637
133 134
msgid "Connecting to a wired network..."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti..."
135

136
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:646
137 138 139
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

140
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:660
141
#, c-format
142 143
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"
144

145
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:665
146 147 148
msgid "Wireless network connection"
msgstr "Pripojenie k bezdrôtovej sieti"

149
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:670
150 151 152
#, c-format
msgid "Connecting to wireless network '%s'..."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
153

154
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:676
155 156 157
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

158
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:681
159 160 161
msgid "Scanning for wireless networks..."
msgstr "Vyhľadávanie bezdrôtových sietí..."

162
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1046
163 164
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
165

166
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1067
167 168 169
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť..."

170
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1143
171 172
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
173

174
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1285
175 176 177
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

178
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1355 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1403
179 180 181
msgid "Pause Wireless Scanning"
msgstr "Pozastaviť bezdrôtové prehľadávanie"

182
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1360
183 184 185
msgid "Resume Wireless Scanning"
msgstr "Obnoviť bezdrôtové prehľadávanie"

186
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1370 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1409
187 188 189
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

190
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1375
191 192 193
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"

194
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1418
195 196 197
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"

198
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1425
199 200 201
msgid "About"
msgstr "O programe"

202
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:232
203 204 205
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"

206
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:233
207 208 209 210
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
211 212
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
213

214
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:238
215 216 217
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

218
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:239
219 220 221
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

222
#: panel-applet/essid.glade.h:1 panel-applet/wireless-applet.glade.h:3
223 224 225 226 227 228 229 230 231
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

232
#: panel-applet/essid.glade.h:4 panel-applet/wireless-applet.glade.h:15
233
msgid "C_onnect"
234
msgstr "Prip_ojiť"
235

236
#: panel-applet/essid.glade.h:5 panel-applet/wireless-applet.glade.h:16
237 238
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"
239

240
#: panel-applet/essid.glade.h:6 panel-applet/wireless-applet.glade.h:18
241 242 243
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

244
#: panel-applet/essid.glade.h:8 panel-applet/wireless-applet.glade.h:20
245
msgid "Wireless _adapter:"
246 247
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

248
#: panel-applet/essid.glade.h:9 panel-applet/wireless-applet.glade.h:21
249
msgid "Wireless _network:"
250 251
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

252
#: panel-applet/menu-info.c:91
253 254 255 256
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

257
#: panel-applet/menu-info.c:93
258 259 260
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"

261
#: panel-applet/menu-info.c:166
262 263 264 265 266 267 268
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

269
#: panel-applet/menu-info.c:168
270 271 272 273 274 275
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

276
#: panel-applet/menu-info.c:294
277 278
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
279

280
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111 panel-applet/eggtrayicon.c:118
281 282 283
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

284
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112 panel-applet/eggtrayicon.c:119
285 286
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373

#: panel-applet/NMWirelessApplet.xml.h:1
msgid "_About..."
msgstr "_O programe..."

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:7
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:11
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
"You have chosen log in to the wireless network '%s'.  If you are sure this "
"wireless network is secure, click the checkbox below and NetworkManager will "
"no longer pester you with stupid questions when you connect to it."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
"NetworkManager vás nebude viac otravovať s hlúpymi otázkami, keď sa do nej "
"budete prihlasovať."

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:14
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:17
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:23
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

#: src/nm-netlink-monitor.c:154
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

#: src/nm-netlink-monitor.c:172
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

#: src/nm-netlink-monitor.c:403
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

#: src/nm-netlink-monitor.c:500
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

#: src/nm-netlink-monitor.c:513
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

#: src/nm-netlink-monitor.c:535
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: src/nm-netlink-monitor.c:644
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"