sk.po 23.3 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.34 2005/09/05 20:48:12 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-09-05 22:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-05 22:47+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
22
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:915
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

27
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:1137
28
#, c-format
29
msgid ""
30 31
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
32
msgstr ""
33 34
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
35

36
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:307
37
#, c-format
38 39
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
40

41
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:312
42 43
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
44

45
#: ../gnome/applet/applet.c:198
46 47 48
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

49
#: ../gnome/applet/applet.c:221
50 51 52
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:233
54 55 56
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

57
#: ../gnome/applet/applet.c:242
58 59 60
msgid "Could not open socket!"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zásuvku!"

61
#: ../gnome/applet/applet.c:257
62 63 64
msgid "Failed to get information about the interface!"
msgstr "Získavanie informácií o rozhraní zlyhalo!"

65
#: ../gnome/applet/applet.c:289
66 67 68 69
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

70
#: ../gnome/applet/applet.c:291
71 72 73 74
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

75
#: ../gnome/applet/applet.c:391 ../gnome/applet/applet.c:409
76 77 78
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

79
#: ../gnome/applet/applet.c:393 ../gnome/applet/applet.c:411
80 81
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
82

83
#: ../gnome/applet/applet.c:394 ../gnome/applet/applet.c:412
84 85
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
86 87
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
88

89
#: ../gnome/applet/applet.c:501
90 91 92
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

93
#: ../gnome/applet/applet.c:505
94 95 96
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN prihlásenia"

97
#: ../gnome/applet/applet.c:506
98
#, c-format
99 100
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhania prihlásenia."
101

102
#: ../gnome/applet/applet.c:510
103 104 105
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Zlyhanie spustenia VPN"

106
#: ../gnome/applet/applet.c:511
107 108 109
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
110
"program."
111
msgstr ""
112
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
113 114
"programu."

115
#: ../gnome/applet/applet.c:515 ../gnome/applet/applet.c:525
116 117
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN spojenia"
118

119
#: ../gnome/applet/applet.c:516
120
#, c-format
121 122 123
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia."

124
#: ../gnome/applet/applet.c:520
125 126
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba konfigurácie VPN"
127

128
#: ../gnome/applet/applet.c:521
129
#, c-format
130 131
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované."
132

133
#: ../gnome/applet/applet.c:526
134 135 136
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
137
"return an adequate network configuration."
138 139
msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
140
"príslušnú konfiguráciu siete."
141

142
#: ../gnome/applet/applet.c:534
143 144 145 146
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "VPN služba oznámila: \"%s\""

147
#: ../gnome/applet/applet.c:603
148 149 150 151
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "VPN spojenie '%s' oznámilo:"

152
#: ../gnome/applet/applet.c:605
153 154 155
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Správa VPN prihlásenia"

156 157 158
#: ../gnome/applet/applet.c:824 ../gnome/applet/applet.c:2440
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:407
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:385
159 160 161 162 163 164 165
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

166
#: ../gnome/applet/applet.c:837
167 168 169 170
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

171
#: ../gnome/applet/applet.c:844
172 173 174 175
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

176
#: ../gnome/applet/applet.c:988
177 178 179
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
180

181
#: ../gnome/applet/applet.c:990
182 183 184
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
185

186
#: ../gnome/applet/applet.c:997
187 188 189
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
190

191
#: ../gnome/applet/applet.c:999
192 193 194
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
195

196
#: ../gnome/applet/applet.c:1006
197
#, c-format
198 199
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:1013 ../gnome/applet/applet.c:1022
202 203
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
204

205
#: ../gnome/applet/applet.c:1015 ../gnome/applet/applet.c:1024
206
#, c-format
207 208 209
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

210
#: ../gnome/applet/applet.c:1031
211 212
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
213

214
#: ../gnome/applet/applet.c:1033
215 216 217 218
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

219
#: ../gnome/applet/applet.c:1077
220 221 222
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

223
#: ../gnome/applet/applet.c:1088
224 225
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
226

227
#: ../gnome/applet/applet.c:1095
228 229 230
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

231
#: ../gnome/applet/applet.c:1102
232 233 234
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

235
#: ../gnome/applet/applet.c:1116
236 237 238 239
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

240
#: ../gnome/applet/applet.c:1140
241 242 243 244
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

245
#: ../gnome/applet/applet.c:1552
246 247
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
248

249
#: ../gnome/applet/applet.c:1573
250 251
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
252

253
#: ../gnome/applet/applet.c:1687
254 255
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_VPN spojenia"
256

257
#: ../gnome/applet/applet.c:1719
258 259
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Konfigurovať VPN..."
260

261
#: ../gnome/applet/applet.c:1723
262 263
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojiť VPN..."
264

265
#: ../gnome/applet/applet.c:1746
266 267
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčané spojenia"
268

269
#: ../gnome/applet/applet.c:1755
270
#, c-format
271 272
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Pripojiť k %s..."
273

274
#: ../gnome/applet/applet.c:1806
275 276
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
277

278
#: ../gnome/applet/applet.c:1968
279 280 281
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

282 283
#: ../gnome/applet/applet.c:2077
msgid "Wireless Network _Discovery"
284
msgstr "_Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
285

286
#: ../gnome/applet/applet.c:2080
287 288
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
289

290
#: ../gnome/applet/applet.c:2088
291 292
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
293

294
#: ../gnome/applet/applet.c:2096
295 296
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
297

298 299 300 301
#. Wireless Enabled item
#: ../gnome/applet/applet.c:2108
msgid "_Wireless Enabled"
msgstr "Povolené _bezdrôtové pripojenie"
302

303 304
#. Connection Information item
#: ../gnome/applet/applet.c:2114
305 306 307
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

308 309
#. Help item
#: ../gnome/applet/applet.c:2124
310 311
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
312

313 314
#. About item
#: ../gnome/applet/applet.c:2132
315 316
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
317

318
#: ../gnome/applet/applet.c:2579
319
msgid ""
320 321
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
322
msgstr ""
323 324
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
325

326 327 328 329 330 331 332 333 334
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

#: ../gnome/applet/menu-items.c:89
335 336 337 338
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

339
#: ../gnome/applet/menu-items.c:92
340 341
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
342

343
#: ../gnome/applet/menu-items.c:165
344 345 346 347 348 349 350
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

351
#: ../gnome/applet/menu-items.c:167
352 353 354 355 356 357
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

358
#: ../gnome/applet/menu-items.c:309
359 360
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
361

362
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:143
363
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
364 365
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Heslo:"
366

367
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:146
368 369
msgid "_ASCII Key:"
msgstr "_ASCII kľúč:"
370

371
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:149
372 373
msgid "_Hex Key:"
msgstr "_Kľúč v šestnástkovej sústave:"
374

375
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:238
376 377
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
378

379
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:239
380 381 382 383 384 385
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
386

387
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:240
388 389 390
msgid "By default, the ESSID is set to your computer's name,"
msgstr "Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača,"

391
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:242
392 393 394
msgid ", with no encryption enabled."
msgstr ", bez povoleného šifrovania."

395
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:244
396 397 398
msgid "Create New Wireless Network"
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť"

399
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:249
400 401 402
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

403
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:250
404 405 406
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

407
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:252
408 409 410
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti"

411
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:155
412 413 414
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

415
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:158
416 417 418
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"

419
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:161
420 421 422
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

423 424
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
425 426 427 428
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

429
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
430 431 432 433 434 435 436 437
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

438
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194
439
#, c-format
440 441 442
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
443
msgstr ""
444 445
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
446

447
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
448 449 450
msgid " "
msgstr " "

451
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
452 453
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
454
"ASCII Key (WEP)\n"
455 456 457
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
458
"ASCII kľúč (WEP)\n"
459 460
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

461
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
462 463
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
464
"ASCII key (WEP)\n"
465 466 467
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
468
"ASCII kľúč (WEP)\n"
469 470
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

471 472 473 474 475 476 477
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

491
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

502
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
503 504 505 506 507
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
508 509 510
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
511 512 513 514 515 516
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
517
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
518

519 520 521 522
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

523
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
524 525 526
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

527
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
528 529
msgid "Connect with _encryption enabled"
msgstr "Pripojiť s povoleným šifr_ovaním"
530

531
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
532 533 534
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

535
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
536 537 538
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

539
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
540 541 542
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

543
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
544 545 546
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

547
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
548 549 550
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

551
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
552 553 554
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

555
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
556 557 558
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

559
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
560 561 562
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

563
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
564 565 566
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

567
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
568 569 570
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

571 572 573 574 575 576 577 578
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "_Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_Nepripomínať mi znovu"

579 580 581 582 583 584 585 586 587
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
msgid "_Key Type:"
msgstr "_Typ kľúča:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
msgid "_Key type:"
msgstr "_Typ kľúča:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
588 589 590
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

591
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
592 593 594
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

595
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:378
596 597 598 599 600 601 602
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

603
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
604 605 606
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

607
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:432
608
#, c-format
609 610 611 612
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
613 614
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
615

616
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:572
617 618 619
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
620

621
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:575
622 623 624 625 626 627 628 629
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

630
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:735
631 632 633 634
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

635
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:738
636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

646
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:953
647 648 649
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

650
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:955
651 652 653
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

654
#. Edit dialog
655
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1073
656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
692 693 694 695
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
696 697 698
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

699 700 701 702 703 704 705 706 707
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
708 709 710
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

711
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
712 713 714
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

715
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

729 730 731 732
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

733
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
734 735 736 737 738 739 740
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

741
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
742 743 744 745 746 747 748
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

749
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
750 751 752
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

753
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
754 755 756
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

757
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
758 759 760
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

761
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
762 763 764
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
765

766
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
767
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
768
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"