sk.po 20.9 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.22 2005/06/17 21:45:38 marcel Exp $
7
8
9
10
11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
13
"POT-Creation-Date: 2005-06-17 23:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-17 23:44+0200\n"
14
15
16
17
18
19
20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
22
#: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
23
24
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
25

26
27
#: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
28
29
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."
30

31
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:976
32
#, c-format
33
msgid ""
34
35
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
36
msgstr ""
37
38
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
39

40
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:597
41
#, c-format
42
43
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo.\n"
44

45
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:602
46
47
48
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo.\n"

49
#: ../gnome/applet/applet.c:196 ../gnome/applet/applet.c:214
50
51
52
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:198 ../gnome/applet/applet.c:216
54
55
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
56

57
#: ../gnome/applet/applet.c:199 ../gnome/applet/applet.c:217
58
59
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
60
61
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
62

63
#: ../gnome/applet/applet.c:303
64
65
66
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

67
#: ../gnome/applet/applet.c:307
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN prihlásenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu prihlásenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

82
#: ../gnome/applet/applet.c:312
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Spustenie VPN zlyhalo</span>\n"
"\n"
94
95
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu.\n"
96
97
98
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

99
#: ../gnome/applet/applet.c:317
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

114
#: ../gnome/applet/applet.c:322
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
"\n"
"The VPN connection '%s' was not correctly configured.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba konfigurácie VPN</span>\n"
"\n"
"VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

129
#: ../gnome/applet/applet.c:327
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

146
#: ../gnome/applet/applet.c:394
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
"\n"
"VPN connection '%s' said:\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Správa z VPN prihlásenia</span>\n"
"\n"
"VPN pripojenie '%s' oznámilo:\n"
"\n"
"\"%s\""

161
#: ../gnome/applet/applet.c:612 ../gnome/applet/applet.c:2167
162
163
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:428
164
165
166
167
168
169
170
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

171
#: ../gnome/applet/applet.c:625
172
173
174
175
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

176
#: ../gnome/applet/applet.c:632
177
178
179
180
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

181
#: ../gnome/applet/applet.c:753
182
183
184
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
185

186
#: ../gnome/applet/applet.c:755
187
188
189
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
190

191
#: ../gnome/applet/applet.c:762
192
193
194
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
195

196
#: ../gnome/applet/applet.c:764
197
198
199
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:771
202
#, c-format
203
204
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
205

206
#: ../gnome/applet/applet.c:778 ../gnome/applet/applet.c:787
207
208
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
209

210
#: ../gnome/applet/applet.c:780 ../gnome/applet/applet.c:789
211
#, c-format
212
213
214
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

215
#: ../gnome/applet/applet.c:796
216
217
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
218

219
#: ../gnome/applet/applet.c:798
220
221
222
223
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

224
#: ../gnome/applet/applet.c:844
225
226
227
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

228
#: ../gnome/applet/applet.c:855
229
230
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
231

232
#: ../gnome/applet/applet.c:862
233
234
235
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

236
#: ../gnome/applet/applet.c:869
237
238
239
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

240
#: ../gnome/applet/applet.c:883
241
242
243
244
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

245
246
247
248
249
#: ../gnome/applet/applet.c:908
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

250
#: ../gnome/applet/applet.c:1333
251
252
msgid "Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
253

254
#: ../gnome/applet/applet.c:1354
255
msgid "Create New Wireless Network..."
256
257
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť..."

258
259
#: ../gnome/applet/applet.c:1467
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
260
261
262
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

263
#: ../gnome/applet/applet.c:1489
264
265
266
msgid "Configure VPN..."
msgstr "Konfigurovať VPN..."

267
#: ../gnome/applet/applet.c:1493
268
269
270
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..."

271
#: ../gnome/applet/applet.c:1543
272
273
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
274

275
#: ../gnome/applet/applet.c:1701
276
277
278
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

279
#. Stop All Wireless Devices item
280
#: ../gnome/applet/applet.c:1769 ../gnome/applet/applet.c:1833
281
282
283
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

284
#: ../gnome/applet/applet.c:1774
285
286
287
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"

288
289
290
#: ../gnome/applet/applet.c:1805
msgid "Wireless Network Discovery"
msgstr "Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
291

292
293
294
#: ../gnome/applet/applet.c:1808
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
295

296
297
298
#: ../gnome/applet/applet.c:1815
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
299

300
301
302
#: ../gnome/applet/applet.c:1822
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
303

304
#: ../gnome/applet/applet.c:1841
305
306
307
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"

308
#: ../gnome/applet/applet.c:1848
309
310
311
msgid "About"
msgstr "O programe"

312
#: ../gnome/applet/applet.c:2315
313
msgid ""
314
315
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
316
msgstr ""
317
318
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
319

320
#: ../gnome/applet/menu-items.c:86
321
322
323
324
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

325
#: ../gnome/applet/menu-items.c:88
326
327
328
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"

329
#: ../gnome/applet/menu-items.c:161
330
331
332
333
334
335
336
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

337
#: ../gnome/applet/menu-items.c:163
338
339
340
341
342
343
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

344
#: ../gnome/applet/menu-items.c:305
345
346
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
347

348
349
350
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
351
352
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
353

354
355
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:165
356
357
358
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"

359
360
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:168
361
362
363
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

364
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:229
365
366
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
367

368
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:230
369
370
371
372
373
374
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
375

376
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:235
377
378
379
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

380
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
381
382
383
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:132
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:171
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:135
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:174
400
#, c-format
401
402
403
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
404
msgstr ""
405
406
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
407

408
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
409
410
411
msgid " "
msgstr " "

412
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
413
414
415
416
417
418
419
420
421
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

422
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
423
424
425
426
427
428
429
430
431
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

432
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:9
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

446
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:13
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

457
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
458
459
460
461
462
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
463
464
465
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
466
467
468
469
470
471
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
472
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
473

474
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
475
476
477
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

478
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
479
480
481
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

482
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
483
484
485
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"

486
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
487
488
489
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

490
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
491
492
493
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"

494
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
495
496
497
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

498
499
500
501
502
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
503
504
505
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

506
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
507
508
509
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

510
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
511
512
513
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

514
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
515
516
517
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

518
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
519
520
521
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

522
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:374
523
524
525
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

526
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
527
528
529
530
531
532
533
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

534
535
536
537
538
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:428
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
539
#, c-format
540
541
542
543
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
544
545
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
546
547
548
549
550

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:570
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
551

552
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:573
553
554
555
556
557
558
559
560
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

561
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:733
562
563
564
565
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

566
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:736
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

#. Edit dialog
578
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1056
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
615
616
617
618
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
619
620
621
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

622
623
624
625
626
627
628
629
630
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
631
632
633
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

634
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
635
636
637
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

638
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

652
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
653
654
655
656
657
658
659
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

660
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
661
662
663
664
665
666
667
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

668
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:404
669
670
671
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

672
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:501
673
674
675
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

676
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:514
677
678
679
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

680
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:536
681
682
683
684
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

685
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:646
686
687
688
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"