sk.po 23.8 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.30 2005/08/13 03:33:33 marcel Exp $
7
8
9
10
11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
13
"POT-Creation-Date: 2005-08-13 05:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-13 05:31+0200\n"
14
15
16
17
18
19
20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
22
23
24
25
26
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:839
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

27
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:1053
28
#, c-format
29
msgid ""
30
31
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
32
msgstr ""
33
34
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
35

36
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:598
37
#, c-format
38
39
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
40

41
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:603
42
43
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
44

45
#: ../gnome/applet/applet.c:192
46
47
48
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

49
#: ../gnome/applet/applet.c:217
50
51
52
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:227
54
55
56
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

57
#: ../gnome/applet/applet.c:236
58
59
60
msgid "Could not open socket!"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zásuvku!"

61
#: ../gnome/applet/applet.c:251
62
63
64
msgid "Failed to get information about the interface!"
msgstr "Získavanie informácií o rozhraní zlyhalo!"

65
#: ../gnome/applet/applet.c:284
66
67
68
69
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

70
#: ../gnome/applet/applet.c:286
71
72
73
74
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

75
#: ../gnome/applet/applet.c:380 ../gnome/applet/applet.c:398
76
77
78
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

79
#: ../gnome/applet/applet.c:382 ../gnome/applet/applet.c:400
80
81
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
82

83
#: ../gnome/applet/applet.c:383 ../gnome/applet/applet.c:401
84
85
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
86
87
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
88

89
#: ../gnome/applet/applet.c:486
90
91
92
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

93
#: ../gnome/applet/applet.c:490
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN prihlásenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu prihlásenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

108
#: ../gnome/applet/applet.c:495
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Spustenie VPN zlyhalo</span>\n"
"\n"
120
121
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu.\n"
122
123
124
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

125
#: ../gnome/applet/applet.c:500
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

140
#: ../gnome/applet/applet.c:505
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
"\n"
"The VPN connection '%s' was not correctly configured.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba konfigurácie VPN</span>\n"
"\n"
"VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

155
#: ../gnome/applet/applet.c:510
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

172
#: ../gnome/applet/applet.c:577
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
"\n"
"VPN connection '%s' said:\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Správa z VPN prihlásenia</span>\n"
"\n"
"VPN pripojenie '%s' oznámilo:\n"
"\n"
"\"%s\""

187
#: ../gnome/applet/applet.c:795 ../gnome/applet/applet.c:2433
188
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:322
189
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:396
190
191
192
193
194
195
196
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

197
#: ../gnome/applet/applet.c:808
198
199
200
201
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

202
#: ../gnome/applet/applet.c:815
203
204
205
206
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

207
#: ../gnome/applet/applet.c:936
208
209
210
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
211

212
#: ../gnome/applet/applet.c:938
213
214
215
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
216

217
#: ../gnome/applet/applet.c:945
218
219
220
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
221

222
#: ../gnome/applet/applet.c:947
223
224
225
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
226

227
#: ../gnome/applet/applet.c:954
228
#, c-format
229
230
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
231

232
#: ../gnome/applet/applet.c:961 ../gnome/applet/applet.c:970
233
234
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
235

236
#: ../gnome/applet/applet.c:963 ../gnome/applet/applet.c:972
237
#, c-format
238
239
240
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

241
#: ../gnome/applet/applet.c:979
242
243
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
244

245
#: ../gnome/applet/applet.c:981
246
247
248
249
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

250
#: ../gnome/applet/applet.c:1027
251
252
253
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

254
#: ../gnome/applet/applet.c:1038
255
256
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
257

258
#: ../gnome/applet/applet.c:1045
259
260
261
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

262
#: ../gnome/applet/applet.c:1052
263
264
265
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

266
#: ../gnome/applet/applet.c:1066
267
268
269
270
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

271
#: ../gnome/applet/applet.c:1091
272
273
274
275
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

276
#: ../gnome/applet/applet.c:1542
277
278
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
279

280
#: ../gnome/applet/applet.c:1563
281
282
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
283

284
#: ../gnome/applet/applet.c:1676
285
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
286
287
288
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

289
#: ../gnome/applet/applet.c:1703
290
291
292
msgid "Configure VPN..."
msgstr "Konfigurovať VPN..."

293
#: ../gnome/applet/applet.c:1707
294
295
296
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..."

297
298
299
300
#: ../gnome/applet/applet.c:1730
msgid "Dial Up"
msgstr "Vytáčané pripojenie"

301
302
303
304
305
#: ../gnome/applet/applet.c:1739
#, c-format
msgid "Connect via %s..."
msgstr "Pripojiť cez %s..."

306
#: ../gnome/applet/applet.c:1790
307
308
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
309

310
#: ../gnome/applet/applet.c:1955
311
312
313
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

314
#: ../gnome/applet/applet.c:2023
315
316
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "_Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
317

318
#: ../gnome/applet/applet.c:2028
319
320
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
321

322
#: ../gnome/applet/applet.c:2059
323
324
msgid "_Wireless Network Discovery"
msgstr "_Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
325

326
#: ../gnome/applet/applet.c:2062
327
328
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
329

330
#: ../gnome/applet/applet.c:2070
331
332
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
333

334
#: ../gnome/applet/applet.c:2078
335
336
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
337

338
#. Stop All Wireless Devices item
339
#: ../gnome/applet/applet.c:2090
340
341
342
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

343
#: ../gnome/applet/applet.c:2096
344
345
346
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

347
#: ../gnome/applet/applet.c:2104
348
349
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
350

351
#: ../gnome/applet/applet.c:2111
352
353
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
354

355
#: ../gnome/applet/applet.c:2583
356
msgid ""
357
358
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
359
msgstr ""
360
361
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
362

363
364
365
366
367
368
369
370
371
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

#: ../gnome/applet/menu-items.c:89
372
373
374
375
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

376
#: ../gnome/applet/menu-items.c:92
377
378
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
379

380
#: ../gnome/applet/menu-items.c:165
381
382
383
384
385
386
387
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

388
#: ../gnome/applet/menu-items.c:167
389
390
391
392
393
394
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

395
#: ../gnome/applet/menu-items.c:309
396
397
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
398

399
400
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:143
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:156
401
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
402
403
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
404

405
406
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:146
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
407
408
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"
409

410
411
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:149
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
412
413
414
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

415
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:232
416
417
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
418

419
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:233
420
421
422
423
424
425
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
426

427
428
429
430
431
432
433
434
435
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:234
msgid "By default, the ESSID is set to your computer's name,"
msgstr "Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača,"

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
msgid ", with no encryption enabled."
msgstr ", bez povoleného šifrovania."

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:241
436
437
438
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

439
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:242
440
441
442
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

443
444
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
445
446
447
448
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

449
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
450
451
452
453
454
455
456
457
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

458
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194
459
#, c-format
460
461
462
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
463
msgstr ""
464
465
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
466

467
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
468
469
470
msgid " "
msgstr " "

471
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
472
473
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
474
"ASCII Key (WEP)\n"
475
476
477
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
478
"ASCII kľúč (WEP)\n"
479
480
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

481
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
482
483
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
484
"ASCII key (WEP)\n"
485
486
487
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
488
"ASCII kľúč (WEP)\n"
489
490
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

491
492
493
494
495
496
497
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

511
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

522
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
523
524
525
526
527
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
528
529
530
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
531
532
533
534
535
536
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
537
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
538

539
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
540
541
542
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

543
544
545
546
547
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
548
549
550
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

551
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
552
553
554
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"

555
556
557
558
559
560
561
562
563
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
564
565
566
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
580
581
582
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"

583
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
584
585
586
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

587
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
588
589
590
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

591
592
593
594
595
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
596
597
598
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

599
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
600
601
602
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

603
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
604
605
606
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

607
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
608
609
610
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

611
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
612
613
614
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

615
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:374
616
617
618
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

619
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
620
621
622
623
624
625
626
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

627
628
629
630
631
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:428
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
632
#, c-format
633
634
635
636
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
637
638
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
639
640
641
642
643

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:570
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
644

645
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:573
646
647
648
649
650
651
652
653
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

654
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:733
655
656
657
658
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

659
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:736
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

670
671
672
673
674
675
676
677
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:951
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:953
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

678
#. Edit dialog
679
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1071
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
716
717
718
719
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
720
721
722
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

723
724
725
726
727
728
729
730
731
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
732
733
734
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

735
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
736
737
738
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

739
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

753
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
754
755
756
757
758
759
760
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

761
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
762
763
764
765
766
767
768
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

769
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
770
771
772
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

773
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
774
775
776
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

777
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
778
779
780
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

781
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
782
783
784
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
785

786
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
787
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
788
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"