sk.po 23.8 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.29 2005/08/06 09:04:28 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-08-06 09:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-06 11:03+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21 22 23 24 25 26 27
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:839
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:1049
28
#, c-format
29
msgid ""
30 31
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
32
msgstr ""
33 34
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
35

36
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:598
37
#, c-format
38 39
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo.\n"
40

41
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:603
42 43 44
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo.\n"

45
#: ../gnome/applet/applet.c:192
46 47 48
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

49
#: ../gnome/applet/applet.c:217
50 51 52
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:227
54 55 56
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

57
#: ../gnome/applet/applet.c:236
58 59 60
msgid "Could not open socket!"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zásuvku!"

61
#: ../gnome/applet/applet.c:251
62 63 64
msgid "Failed to get information about the interface!"
msgstr "Získavanie informácií o rozhraní zlyhalo!"

65
#: ../gnome/applet/applet.c:284
66 67 68 69
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

70
#: ../gnome/applet/applet.c:286
71 72 73 74
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

75
#: ../gnome/applet/applet.c:380 ../gnome/applet/applet.c:398
76 77 78
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

79
#: ../gnome/applet/applet.c:382 ../gnome/applet/applet.c:400
80 81
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
82

83
#: ../gnome/applet/applet.c:383 ../gnome/applet/applet.c:401
84 85
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
86 87
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
88

89
#: ../gnome/applet/applet.c:486
90 91 92
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

93
#: ../gnome/applet/applet.c:490
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN prihlásenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu prihlásenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

108
#: ../gnome/applet/applet.c:495
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Spustenie VPN zlyhalo</span>\n"
"\n"
120 121
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu.\n"
122 123 124
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

125
#: ../gnome/applet/applet.c:500
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

140
#: ../gnome/applet/applet.c:505
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
"\n"
"The VPN connection '%s' was not correctly configured.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba konfigurácie VPN</span>\n"
"\n"
"VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

155
#: ../gnome/applet/applet.c:510
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

172
#: ../gnome/applet/applet.c:577
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
"\n"
"VPN connection '%s' said:\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Správa z VPN prihlásenia</span>\n"
"\n"
"VPN pripojenie '%s' oznámilo:\n"
"\n"
"\"%s\""

187 188 189
#: ../gnome/applet/applet.c:795 ../gnome/applet/applet.c:2431
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:322
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:397
190 191 192 193 194 195 196
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

197
#: ../gnome/applet/applet.c:808
198 199 200 201
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

202
#: ../gnome/applet/applet.c:815
203 204 205 206
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

207
#: ../gnome/applet/applet.c:936
208 209 210
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
211

212
#: ../gnome/applet/applet.c:938
213 214 215
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
216

217
#: ../gnome/applet/applet.c:945
218 219 220
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
221

222
#: ../gnome/applet/applet.c:947
223 224 225
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
226

227
#: ../gnome/applet/applet.c:954
228
#, c-format
229 230
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
231

232
#: ../gnome/applet/applet.c:961 ../gnome/applet/applet.c:970
233 234
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
235

236
#: ../gnome/applet/applet.c:963 ../gnome/applet/applet.c:972
237
#, c-format
238 239 240
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

241
#: ../gnome/applet/applet.c:979
242 243
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
244

245
#: ../gnome/applet/applet.c:981
246 247 248 249
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

250
#: ../gnome/applet/applet.c:1027
251 252 253
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

254
#: ../gnome/applet/applet.c:1038
255 256
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
257

258
#: ../gnome/applet/applet.c:1045
259 260 261
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

262
#: ../gnome/applet/applet.c:1052
263 264 265
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

266
#: ../gnome/applet/applet.c:1066
267 268 269 270
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

271
#: ../gnome/applet/applet.c:1091
272 273 274 275
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

276
#: ../gnome/applet/applet.c:1542
277 278
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
279

280
#: ../gnome/applet/applet.c:1563
281 282
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
283

284
#: ../gnome/applet/applet.c:1676
285
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
286 287 288
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

289
#: ../gnome/applet/applet.c:1703
290 291 292
msgid "Configure VPN..."
msgstr "Konfigurovať VPN..."

293
#: ../gnome/applet/applet.c:1707
294 295 296
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..."

297 298 299 300 301
#: ../gnome/applet/applet.c:1730
msgid "Dial Up"
msgstr "Vytáčané pripojenie"

#: ../gnome/applet/applet.c:1790
302 303
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
304

305
#: ../gnome/applet/applet.c:1955
306 307 308
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

309
#: ../gnome/applet/applet.c:2023
310 311
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "_Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
312

313
#: ../gnome/applet/applet.c:2028
314 315
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
316

317
#: ../gnome/applet/applet.c:2059
318 319
msgid "_Wireless Network Discovery"
msgstr "_Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
320

321
#: ../gnome/applet/applet.c:2062
322 323
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
324

325
#: ../gnome/applet/applet.c:2070
326 327
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
328

329
#: ../gnome/applet/applet.c:2078
330 331
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
332

333
#. Stop All Wireless Devices item
334
#: ../gnome/applet/applet.c:2090
335 336 337
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

338
#: ../gnome/applet/applet.c:2096
339 340 341
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

342
#: ../gnome/applet/applet.c:2104
343 344
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
345

346
#: ../gnome/applet/applet.c:2111
347 348
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
349

350
#: ../gnome/applet/applet.c:2581
351
msgid ""
352 353
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
354
msgstr ""
355 356
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
357

358 359 360 361 362 363 364 365 366
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."

#: ../gnome/applet/menu-items.c:89
367 368 369 370
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

371
#: ../gnome/applet/menu-items.c:92
372 373
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
374

375
#: ../gnome/applet/menu-items.c:165
376 377 378 379 380 381 382
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

383
#: ../gnome/applet/menu-items.c:167
384 385 386 387 388 389
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

390
#: ../gnome/applet/menu-items.c:309
391 392
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
393

394 395
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:143
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:156
396
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
397 398
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
399

400 401
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:146
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
402 403
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"
404

405 406
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:149
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
407 408 409
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

410
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:232
411 412
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
413

414
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:233
415 416 417 418 419 420
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
421

422 423 424 425 426 427 428 429 430
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:234
msgid "By default, the ESSID is set to your computer's name,"
msgstr "Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača,"

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
msgid ", with no encryption enabled."
msgstr ", bez povoleného šifrovania."

#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:241
431 432 433
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

434
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:242
435 436 437
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

438 439
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
440 441 442 443
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

444
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
445 446 447 448 449 450 451 452
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

453
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194
454
#, c-format
455 456 457
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
458
msgstr ""
459 460
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
461

462
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
463 464 465
msgid " "
msgstr " "

466
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
467 468
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
469
"ASCII Key (WEP)\n"
470 471 472
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
473
"ASCII kľúč (WEP)\n"
474 475
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

476
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
477 478
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
479
"ASCII key (WEP)\n"
480 481 482
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
483
"ASCII kľúč (WEP)\n"
484 485
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

486 487 488 489 490 491 492
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

506
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

517
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
518 519 520 521 522
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
523 524 525
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
526 527 528 529 530 531
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
532
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
533

534
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
535 536 537
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

538 539 540 541 542
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
543 544 545
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

546
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
547 548 549
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"

550 551 552 553 554 555 556 557 558
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
559 560 561
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
575 576 577
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"

578
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
579 580 581
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

582
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
583 584 585
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

586 587 588 589 590
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
591 592 593
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

594
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
595 596 597
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

598
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
599 600 601
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

602
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
603 604 605
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

606
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
607 608 609
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

610
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:374
611 612 613
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

614
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:376
615 616 617 618 619 620 621
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

622 623 624 625 626
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:428
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:430
627
#, c-format
628 629 630 631
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
632 633
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
634 635 636 637 638

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:570
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
639

640
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:573
641 642 643 644 645 646 647 648
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

649
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:733
650 651 652 653
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

654
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:736
655 656 657 658 659 660 661 662 663 664
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

665 666 667 668 669 670 671 672
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:951
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:953
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

673
#. Edit dialog
674
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1071
675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create."
msgstr ""
"V závislosti od privátnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, potrebujete "
"vybrať typ spojenia, ktoré chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
711 712 713 714
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
715 716 717
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

718 719 720 721 722 723 724 725 726
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať VPN spojenie do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
727 728 729
msgid "Finish create VPN Connection"
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

730
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
731 732 733
msgid "Manage Virtual Private Network connections"
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

734
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747
msgid ""
"This assistant will guide you through the creation of a new VPN connection "
"to a private network.\n"
"\n"
"It will require some information, such as IP addresses and secrets, that "
"will probably be provided by your system administrator as appropriate."
msgstr ""
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania nového VPN spojenia k "
"privátnej sieti.\n"
"\n"
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako je IP adresy a heslá, ktoré budú "
"pravdepodobne poskytnuté vašim správcom systému."

748
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
749 750 751 752 753 754 755
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

756
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
757 758 759 760 761 762 763
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

764
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
765 766 767
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

768
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
769 770 771
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

772
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
773 774 775
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

776
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:535
777 778 779 780
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

781
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
782 783 784
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
785

786
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
787
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
788
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"