sk.po 6.03 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Slovak translations for NetworkManager package.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004.
#
6
# $Id: sk.po,v 1.9 2004/12/05 08:31:02 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2004-12-05 09:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-05 09:29+0100\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#: info-daemon/networks.glade.h:1
22 23
msgid "<span weight=\"bold\">Wireless Networks:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"
24

25 26 27
#: info-daemon/networks.glade.h:2
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"
28

29 30 31
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1 panel-applet/essid.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
32

33 34
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2 panel-applet/essid.glade.h:2
msgid ""
35 36 37
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
38
msgstr ""
39 40 41
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
42

43
#: info-daemon/passphrase.glade.h:6
44
#, no-c-format
45 46 47 48
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
49 50
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
51
msgstr ""
52 53
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
54
"\n"
55 56
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

57
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9 panel-applet/essid.glade.h:7
58 59
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"
60

61
#: info-daemon/passphrase.glade.h:10
62
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:139
63
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:147
64
#: panel-applet/essid.glade.h:8
65 66 67
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

68
#: info-daemon/passphrase.glade.h:11
69 70
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"
71

72
#: info-daemon/passphrase.glade.h:12
73 74 75
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

76
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:142
77
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:150
78 79 80
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"

81
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:145
82
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:153
83 84
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
85

86 87 88 89 90 91
#: info-daemon/NetworkManagerInfoVPN.c:157
#, c-format
msgid "You must log in to access the private network %s"
msgstr "Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pristupovať k privátnej sieti %s"

#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:290
92 93
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
94

95
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:294
96 97
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
98

99
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:300
100 101
msgid "Connecting to a wired network..."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti..."
102

103
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:315
104 105 106 107
#, c-format
msgid "Wireless network connection (%d%%)"
msgstr "Pripojenie k bezdrôtovej sieti (%d%%)"

108
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:318
109 110 111
msgid "Wireless network connection"
msgstr "Pripojenie k bezdrôtovej sieti"

112
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:324
113 114 115
msgid "Connecting to a wireless network..."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti..."

116
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:327
117 118 119
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

120
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:333
121 122 123
msgid "Scanning for wireless networks..."
msgstr "Vyhľadávanie bezdrôtových sietí..."

124
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:657
125 126
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
127

128
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:768
129 130
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
131

132
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:885
133 134 135
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:224
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:225
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

#. Reuse the above string to make the translators less angry.
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:305
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:314
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

154
#: panel-applet/essid.glade.h:5
155
msgid "C_onnect"
156
msgstr "Prip_ojiť"
157

158
#: panel-applet/essid.glade.h:6
159 160
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"
161

162
#: panel-applet/essid.glade.h:9
163 164 165
msgid "Wireless _Adaptor:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

166
#: panel-applet/essid.glade.h:10
167 168 169
msgid "Wireless _Network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

170
#: panel-applet/menu-info.c:101
171 172 173 174
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

175
#: panel-applet/menu-info.c:103
176 177 178
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"

179
#: panel-applet/menu-info.c:168
180 181 182 183 184 185 186
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

187
#: panel-applet/menu-info.c:170
188 189 190 191 192 193
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

194
#: panel-applet/menu-info.c:307
195 196
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
197 198 199 200 201 202 203 204

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."