sk.po 15.7 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.19 2005/06/10 20:15:47 marcel Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2005-06-10 22:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-10 22:15+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21 22
#: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
23 24
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
25

26 27
#: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
28 29
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."
30

31
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:978
32
#, c-format
33
msgid ""
34 35
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range.  A "
"different wireless network will be used if any are available."
36
msgstr ""
37 38
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
39

40
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:577
41
#, c-format
42 43
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo.\n"
44

45
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:582
46 47 48
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo.\n"

49
#: ../gnome/applet/applet.c:195 ../gnome/applet/applet.c:213
50 51 52
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:197 ../gnome/applet/applet.c:215
54 55
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
56

57
#: ../gnome/applet/applet.c:198 ../gnome/applet/applet.c:216
58 59
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
60 61
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
62

63
#: ../gnome/applet/applet.c:302
64 65 66
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

67
#: ../gnome/applet/applet.c:306
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN prihlásenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu prihlásenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

82
#: ../gnome/applet/applet.c:311
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Spustenie VPN zlyhalo</span>\n"
"\n"
94 95
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu.\n"
96 97 98
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

99
#: ../gnome/applet/applet.c:316
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
#: ../gnome/applet/applet.c:321
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
"\n"
"The VPN connection '%s' was not correctly configured.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba konfigurácie VPN</span>\n"
"\n"
"VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

#: ../gnome/applet/applet.c:326
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""

#: ../gnome/applet/applet.c:393
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
"\n"
"VPN connection '%s' said:\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Správa z VPN prihlásenia</span>\n"
"\n"
"VPN pripojenie '%s' oznámilo:\n"
"\n"
"\"%s\""

161
#: ../gnome/applet/applet.c:611 ../gnome/applet/applet.c:2071
162 163
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:428
164 165 166 167 168 169 170
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

171
#: ../gnome/applet/applet.c:624
172 173 174 175
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

176
#: ../gnome/applet/applet.c:631
177 178 179 180
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

181
#: ../gnome/applet/applet.c:752
182 183 184
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
185

186
#: ../gnome/applet/applet.c:754
187 188 189
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
190

191
#: ../gnome/applet/applet.c:761
192 193 194
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
195

196
#: ../gnome/applet/applet.c:763
197 198 199
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:770
202
#, c-format
203 204
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
205

206
#: ../gnome/applet/applet.c:777 ../gnome/applet/applet.c:786
207 208
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
209

210
#: ../gnome/applet/applet.c:779 ../gnome/applet/applet.c:788
211
#, c-format
212 213 214
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

215
#: ../gnome/applet/applet.c:795
216 217
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
218

219
#: ../gnome/applet/applet.c:797
220 221 222 223
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

224
#: ../gnome/applet/applet.c:843
225 226 227
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

228
#: ../gnome/applet/applet.c:854
229 230
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
231

232
#: ../gnome/applet/applet.c:861
233 234 235
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

236
#: ../gnome/applet/applet.c:868
237 238 239
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

240
#: ../gnome/applet/applet.c:882
241 242 243 244
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

245
#: ../gnome/applet/applet.c:1284
246 247
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
248

249
#: ../gnome/applet/applet.c:1305
250 251 252
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť..."

253
#: ../gnome/applet/applet.c:1418
254 255 256
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

257
#: ../gnome/applet/applet.c:1440
258 259 260
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..."

261
#: ../gnome/applet/applet.c:1469
262 263
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
264

265
#: ../gnome/applet/applet.c:1625
266 267 268
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

269 270
#. Stop All Wireless Devices item
#: ../gnome/applet/applet.c:1693 ../gnome/applet/applet.c:1757
271 272 273
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"

274
#: ../gnome/applet/applet.c:1698
275 276 277
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
#: ../gnome/applet/applet.c:1729
msgid "Wireless Scanning"
msgstr "Bezdrôtové prehľadávanie"

#: ../gnome/applet/applet.c:1732
msgid "On"
msgstr "Zapnuté"

#: ../gnome/applet/applet.c:1739
msgid "Off"
msgstr "Vypnuté"

#: ../gnome/applet/applet.c:1746
msgid "Automatic"
msgstr "Automatické"

#: ../gnome/applet/applet.c:1765
295 296 297
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"

298
#: ../gnome/applet/applet.c:1772
299 300 301
msgid "About"
msgstr "O programe"

302
#: ../gnome/applet/applet.c:2219
303
msgid ""
304 305
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
306
msgstr ""
307 308
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
309

310 311 312 313 314 315 316
#: ../gnome/applet/gtkcellrendererprogress.c:243
#: ../gnome/applet/gtkcellrendererprogress.c:301
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr "progress bar label|%d %%"

#: ../gnome/applet/menu-items.c:91
317 318 319 320
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

321
#: ../gnome/applet/menu-items.c:93
322 323 324
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"

325
#: ../gnome/applet/menu-items.c:166
326 327 328 329 330 331 332
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

333
#: ../gnome/applet/menu-items.c:168
334 335 336 337 338 339
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

340
#: ../gnome/applet/menu-items.c:294
341 342
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
343

344 345 346
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
347 348
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
349

350 351
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:165
352 353 354
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"

355 356
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:168
357 358 359
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

360
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:229
361 362
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
363

364
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:230
365 366 367 368 369 370
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
371

372
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:235
373 374 375
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

376
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
377 378 379
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

380
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:105
381 382
#, c-format
msgid "You must log in to access the Virtual Private Network '%s'."
383 384 385
msgstr ""
"Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pristupovať k virtuálnej privátnej sieti "
"'%s'."
386

387
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
388 389 390
msgid " "
msgstr " "

391
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
392 393 394 395 396 397 398 399 400
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

401
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
402 403 404 405 406 407 408 409 410
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"

411
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:9
412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

425
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:13
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

436
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
"You have chosen log in to the wireless network '%s'.  If you are sure this "
"wireless network is secure, click the checkbox below and NetworkManager will "
"no longer pester you with stupid questions when you connect to it."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
"NetworkManager vás nebude viac otravovať s hlúpymi otázkami, keď sa do nej "
"budete prihlasovať."

454
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
455 456 457
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

458
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
459 460 461
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

462
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
463 464 465
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"

466
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
467 468 469
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"

470
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
471 472 473
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"

474
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
475 476 477
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"

478 479 480 481 482
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
483 484 485
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

486
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
487 488 489
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

490
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
491 492 493
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"

494
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
495 496 497
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

498
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
499 500 501
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"

502
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
503 504 505 506 507 508 509
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

510
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
511 512 513 514 515 516 517
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

518
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:404
519 520 521
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

522
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:501
523 524 525
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

526
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:514
527 528 529
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

530
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:536
531 532 533 534
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

535
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:645
536 537 538
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"