sk.po 22.8 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.41 2005/12/15 22:55:39 marcel Exp $
7
8
9
10
11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
13
"POT-Creation-Date: 2005-12-15 23:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-15 23:54+0100\n"
14
15
16
17
18
19
20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
22
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:923
23
24
25
26
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"

27
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:302
28
#, c-format
29
30
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
31

32
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:307
33
34
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
35

36
#: ../gnome/applet/applet.c:177
37
38
39
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "

40
#: ../gnome/applet/applet.c:196
41
42
43
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

44
#: ../gnome/applet/applet.c:207
45
46
47
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

48
#: ../gnome/applet/applet.c:222
49
50
51
52
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"

53
#: ../gnome/applet/applet.c:224
54
55
56
57
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"

58
#: ../gnome/applet/applet.c:317 ../gnome/applet/applet.c:342
59
60
61
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"

62
#: ../gnome/applet/applet.c:319 ../gnome/applet/applet.c:344
63
msgid "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc."
64
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
65

66
#: ../gnome/applet/applet.c:320 ../gnome/applet/applet.c:345
67
68
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
69
70
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
71

72
#: ../gnome/applet/applet.c:323 ../gnome/applet/applet.c:350
73
74
75
msgid "translator-credits"
msgstr "Marcel Telka <marcel@telka.sk>"

76
#: ../gnome/applet/applet.c:435
77
78
79
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"

80
#: ../gnome/applet/applet.c:439
81
82
83
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN prihlásenia"

84
#: ../gnome/applet/applet.c:440
85
#, c-format
86
87
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhania prihlásenia."
88

89
#: ../gnome/applet/applet.c:444
90
91
92
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Zlyhanie spustenia VPN"

93
#: ../gnome/applet/applet.c:445
94
95
96
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
97
"program."
98
msgstr ""
99
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
100
101
"programu."

102
#: ../gnome/applet/applet.c:449 ../gnome/applet/applet.c:459
103
104
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN spojenia"
105

106
#: ../gnome/applet/applet.c:450
107
#, c-format
108
109
110
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia."

111
#: ../gnome/applet/applet.c:454
112
113
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba konfigurácie VPN"
114

115
#: ../gnome/applet/applet.c:455
116
#, c-format
117
118
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované."
119

120
#: ../gnome/applet/applet.c:460
121
122
123
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
124
"return an adequate network configuration."
125
126
msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
127
"príslušnú konfiguráciu siete."
128

129
#: ../gnome/applet/applet.c:468
130
131
132
133
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "VPN služba oznámila: \"%s\""

134
#: ../gnome/applet/applet.c:537
135
136
137
138
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "VPN spojenie '%s' oznámilo:"

139
#: ../gnome/applet/applet.c:539
140
141
142
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Správa VPN prihlásenia"

143
144
145
#: ../gnome/applet/applet.c:757 ../gnome/applet/applet.c:2359
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:379
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:372
146
147
148
149
150
151
152
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

153
#: ../gnome/applet/applet.c:769
154
155
156
157
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."

158
#: ../gnome/applet/applet.c:777
159
160
161
162
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."

163
#: ../gnome/applet/applet.c:917
164
165
166
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
167

168
#: ../gnome/applet/applet.c:919
169
170
171
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
172

173
#: ../gnome/applet/applet.c:927
174
175
176
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
177

178
#: ../gnome/applet/applet.c:929
179
180
181
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
182

183
#: ../gnome/applet/applet.c:937
184
#, c-format
185
186
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
187

188
#: ../gnome/applet/applet.c:945 ../gnome/applet/applet.c:955
189
190
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
191

192
#: ../gnome/applet/applet.c:947 ../gnome/applet/applet.c:957
193
#, c-format
194
195
196
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."

197
#: ../gnome/applet/applet.c:965
198
199
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
200

201
#: ../gnome/applet/applet.c:967
202
203
204
205
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."

206
#: ../gnome/applet/applet.c:1084
207
208
209
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"

210
#: ../gnome/applet/applet.c:1096
211
212
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
213

214
#: ../gnome/applet/applet.c:1101
215
216
217
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"

218
#: ../gnome/applet/applet.c:1105
219
220
221
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"

222
#: ../gnome/applet/applet.c:1107
223
224
225
226
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"

227
#: ../gnome/applet/applet.c:1129
228
229
230
231
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"

232
#: ../gnome/applet/applet.c:1137
233
234
235
236
#, c-format
msgid "VPN connecting to '%s'"
msgstr "VPN pripájanie k '%s'"

237
#: ../gnome/applet/applet.c:1527
238
239
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
240

241
#: ../gnome/applet/applet.c:1548
242
243
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
244

245
#: ../gnome/applet/applet.c:1661
246
247
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_VPN spojenia"
248

249
#: ../gnome/applet/applet.c:1693
250
251
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Konfigurovať VPN..."
252

253
#: ../gnome/applet/applet.c:1697
254
255
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojiť VPN..."
256

257
#: ../gnome/applet/applet.c:1719
258
259
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčané spojenia"
260

261
#: ../gnome/applet/applet.c:1728
262
#, c-format
263
264
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Pripojiť k %s..."
265

266
#: ../gnome/applet/applet.c:1778
267
268
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
269

270
#: ../gnome/applet/applet.c:1952
271
272
273
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

274
#. 'Enable Wireless' item
275
#: ../gnome/applet/applet.c:2077
276
277
msgid "Enable _Wireless"
msgstr "Povoliť _bezdrôtové pripojenie"
278

279
#. 'Connection Information' item
280
#: ../gnome/applet/applet.c:2083
281
282
283
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"

284
#. Help item
285
#: ../gnome/applet/applet.c:2094
286
287
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
288

289
#. About item
290
#: ../gnome/applet/applet.c:2103
291
292
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
293

294
#: ../gnome/applet/applet.c:2473
295
msgid ""
296
297
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
298
msgstr ""
299
300
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
301

302
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:127
303
304
305
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

306
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:128
307
msgid "The orientation of the tray."
308
msgstr "Orientácia zásobníka."
309

310
#: ../gnome/applet/menu-items.c:87
311
312
313
314
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

315
#: ../gnome/applet/menu-items.c:90
316
317
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Drôtová sieť"
318

319
#: ../gnome/applet/menu-items.c:161
320
321
322
323
324
325
326
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

327
#: ../gnome/applet/menu-items.c:163
328
329
330
331
332
333
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

334
#: ../gnome/applet/menu-items.c:326
335
336
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
337

338
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:248
339
340
341
342
343
344
345
346
#, c-format
msgid ""
"By default, the ESSID is set to your computer's name, %s, with no encryption "
"enabled"
msgstr ""
"Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača, %s, bez povoleného "
"šifrovania"

347
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:252
348
349
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
350

351
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:253
352
353
354
355
356
357
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
358

359
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:257
360
361
362
msgid "Create New Wireless Network"
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť"

363
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:262
364
365
366
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"

367
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:263
368
369
370
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."

371
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:265
372
373
374
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti"

375
376
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
377
378
379
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

380
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
381
382
383
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"

384
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:165
385
386
387
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"

388
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
389
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:189
390
391
392
393
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

394
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:155
395
396
397
398
399
400
401
402
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť dialógové okno overenia totožnosti pre VPN spojenie typu "
"'%s'. Spojte sa s vašim správcom systému."

403
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:192
404
#, c-format
405
406
407
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
408
msgstr ""
409
410
"Vyskytol sa problém pri spúšťaní dialógového okna overenia totožnosti pre "
"VPN spojenie typu '%s'. Spojte sa s vašim sprácom systému."
411

412
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
413
414
415
msgid " "
msgstr " "

416
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
417
msgid ""
418
419
420
421
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informácie o aktívnom spojení</span>"

422
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:4
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

436
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s  Nebude to úplne funkčné."

447
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:12
448
449
450
451
452
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
453
454
455
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
456
457
458
459
460
461
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
462
"NetworkManager nebude viac vyžadovať potvrdenie pri ďalších prihláseniach."
463

464
465
466
467
468
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:15
msgid "Authentication:"
msgstr "Overenie totožnosti:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:16
469
470
471
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa šírenia:"

472
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
473
474
475
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"

476
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
477
478
479
msgid "Connection Information"
msgstr "Informácie o spojení"

480
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:19
481
482
483
msgid "Default Route:"
msgstr "Predvolené smerovanie:"

484
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
485
486
487
msgid "Destination Address:"
msgstr "Cieľová adresa:"

488
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
489
490
491
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardvérová adresa:"

492
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
493
494
495
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"

496
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
497
498
499
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhranie:"

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
msgid "Key:"
msgstr "Kľúč:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
msgid ""
"None\n"
"WEP Passphrase\n"
"WEP 40/128-bit hex\n"
"WEP 40/128-bit ASCII\n"
msgstr ""
"Žiaden\n"
"WEP heslo\n"
"WEP 40/128 bitov v šestnástkovej sústave\n"
"WEP 40/128 bitov ASCII\n"

516
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
517
518
519
520
521
522
523
524
msgid ""
"Open System\n"
"Shared Key"
msgstr ""
"Otvorený systém\n"
"Zdieľaný kľúč"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
525
526
527
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."

528
529
530
531
532
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
533
534
535
msgid "Primary DNS:"
msgstr "Primárne DNS:"

536
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
537
538
539
msgid "Secondary DNS:"
msgstr "Sekundárne DNS:"

540
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
541
542
543
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsiete:"

544
545
546
547
548
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
msgid "User Name:"
msgstr "Meno používateľa:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
549
550
551
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"

552
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
553
554
555
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

556
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:41
557
558
559
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "_Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"

560
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:42
561
562
563
msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_Nepripomínať mi znovu"

564
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:43
565
566
567
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:44
msgid "_Network Name:"
msgstr "_Sieťové meno:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:45
msgid "_Wireless Security:"
msgstr "Bezdrôtová bezpečnosť:"

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:46
msgid "leap_subwindow"
msgstr ""

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:47
msgid "wep_key_subwindow"
msgstr ""

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:48
msgid "wep_passphrase_subwindow"
msgstr ""

#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:49
msgid "wpa_psk_subwindow"
msgstr ""

592
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:370
593
594
595
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Nemôžte pridať VPN spojenie"

596
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:372
597
598
599
600
601
602
603
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Vo vašom systéme nebol nájdený použiteľný softvér pre VPN. Spojte sa so "
"správcom vášho systému."

604
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:424
605
606
607
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Nemôžte importovať VPN spojenie"

608
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:426
609
#, c-format
610
611
612
613
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
614
615
"Nepodarilo sa nájsť použiteľný softvér pre pre VPN spojenie typu '%s' na "
"import súboru '%s'. Spojte sa so správcom vášho systému."
616

617
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:566
618
619
620
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
621

622
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:569
623
624
625
626
627
628
629
630
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť súbory používateľského rozhrania pre VPN spojenie typu '%"
"s'. Spojte sa so správcom vášho systému."

631
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:729
632
633
634
635
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Odstrániť VPN spojenie \"%s\"?"

636
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:732
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Všetky informácie o VPN spojení \"%s\" budú stratené a možno budete "
"potrebovať správcu vášho systému, aby vám poskytol informácie na vytvorenie "
"nového spojenia."

647
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:938
648
649
650
msgid "Unable to load"
msgstr "Nepodarilo sa načítať"

651
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:940
652
653
654
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"

655
#. Edit dialog
656
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1058
657
658
659
660
661
662
663
664
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Upraviť VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Pridať nové VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
665
666
667
668
msgid "Choose which type of VPN connection you wish to create."
msgstr "Vyberte si, ktorý typ VPN spojenia chcete vytvoriť."

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
669
670
671
msgid "Connect to:"
msgstr "Pripojiť k:"

672
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
673
674
675
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie"

676
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
677
678
679
msgid "Create VPN Connection - 1 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 1 z 2"

680
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
681
682
683
msgid "Create VPN Connection - 2 of 2"
msgstr "Vytvoriť VPN spojenie - 2 z 2"

684
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
685
686
687
688
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Odstrániť vybrané VPN spojenie"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
689
690
691
692
msgid "E_xport"
msgstr "E_xportovať"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:9
693
694
695
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Upraviť vybrané VPN spojenie"

696
697
698
699
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:10
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Exportovať VPN nastavenia do súboru"

700
701
702
703
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:11
msgid "Export the selected VPN connection to a file"
msgstr "Exportovať vybrané VPN spojenie do súboru"

704
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:12
705
msgid "Finish Creating VPN Connection"
706
707
msgstr "Dokončiť vytváranie VPN spojenia"

708
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:13
709
msgid "Manage Virtual Private Network Connections"
710
711
msgstr "Spravovať spojenia Virtuálnych Privátnych Sietí (VPN)"

712
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:14
713
msgid ""
714
715
"This assistant will guide you through the creation of a connection to a "
"Virtual Private Network (VPN).\n"
716
"\n"
717
718
"It will require some information, such as IP addresses and secrets.  Please "
"see your system administrator to obtain this information."
719
msgstr ""
720
721
"Tento asistent vás bude sprevádzať počas vytvárania spojenia k Virtuálnej "
"Privátnej Sieti (VPN).\n"
722
"\n"
723
724
"Bude vyžadovať niektoré informácie, ako sú IP adresy a heslá. Prosím, "
"vyžiadajte si tieto informácie od vášho správcu systému."
725

726
727
728
729
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"

730
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
731
732
733
734
735
736
737
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

738
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:172
739
740
741
742
743
744
745
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"

746
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
747
748
749
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"

750
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
751
752
753
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"

754
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
755
756
757
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"

758
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
759
760
761
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
762

763
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
764
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
765
msgstr "vyskytla sa chyba pri čakaní na dáta zo zásuvky"