po/: Updated translations.

Original commit message from CVS:
* po/fi.po:
* po/it.po:
* po/nl.po:
* po/sv.po:
* po/uk.po:
Updated translations.
parent 26e5396c
2007-08-09 Thomas Vander Stichele <thomas at apestaart dot org>
* po/fi.po:
* po/it.po:
* po/nl.po:
* po/sv.po:
* po/uk.po:
Updated translations.
2007-08-07 Jan Schmidt <thaytan@mad.scientist.com>
* libs/gst/controller/Makefile.am:
......
# Finnish translations for gstreamer package.
# Copyright (C) 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer
# package, but never under the non-free "GNU Free Documentation Licence".
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2005, 2007.
#
# Words:
......@@ -11,10 +10,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.13\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-26 22:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-25 17:03+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-06 14:15+0300\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -35,23 +34,16 @@ msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Tulosta saatavilla olevat vianetsintäluokat ja poistu"
#: gst/gst.c:311
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Oletusvianetsintätaso väliltä 1:stä (vain virheet) 5:een (kaikki) tai 0 ei "
"tulostetta"
msgid "Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr "Oletusvianetsintätaso väliltä 1:stä (vain virheet) 5:een (kaikki) tai 0 ei tulostetta"
#: gst/gst.c:313
msgid "LEVEL"
msgstr "TASO"
#: gst/gst.c:315
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Pilkuin eroteltu luettelo luokkanimi:taso-pareista, joilla asetetaan tietyt "
"tasot yksittäisille luokille. Esimerkki: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgid "Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr "Pilkuin eroteltu luettelo luokkanimi:taso-pareista, joilla asetetaan tietyt tasot yksittäisille luokille. Esimerkki: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
#: gst/gst.c:318
msgid "LIST"
......@@ -78,12 +70,8 @@ msgid "PATHS"
msgstr "POLUT"
#: gst/gst.c:334
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Pilkuin eroteltu luettelo liitännäisistä, jotka esiladataan "
"ympäristömuuttujassa GST_PLUGIN_PATH lueteltujen lisäksi"
msgid "Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr "Pilkuin eroteltu luettelo liitännäisistä, jotka esiladataan ympäristömuuttujassa GST_PLUGIN_PATH lueteltujen lisäksi"
#: gst/gst.c:336
msgid "PLUGINS"
......@@ -143,11 +131,8 @@ msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer kohtasi virheen yleisessä ydinkirjastossa."
#: gst/gsterror.c:141 gst/gsterror.c:181 gst/gsterror.c:201 gst/gsterror.c:232
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"GStreamer-kehittäjät olivat liian laiskoja antaakseen tälle virheelle omaa "
"virhekoodia."
msgid "GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr "GStreamer-kehittäjät olivat liian laiskoja antaakseen tälle virheelle omaa virhekoodia."
#: gst/gsterror.c:144
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
......@@ -194,12 +179,8 @@ msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: kello-ongelma."
#: gst/gsterror.c:164
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Tämä sovellus yrittää käyttää sellaista GStreamerin toiminnallisuutta, joka "
"on poissa käytöstä."
msgid "This application is trying to use GStreamer functionality that has been disabled."
msgstr "Tämä sovellus yrittää käyttää sellaista GStreamerin toiminnallisuutta, joka on poissa käytöstä."
#: gst/gsterror.c:179
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
......@@ -287,8 +268,7 @@ msgstr "Tietovirta on eri tyyppiä kuin mitä tämä elementti käsittelee."
#: gst/gsterror.c:241
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr ""
"Saatavilla ei ole koodekkia, joka osaa käsitellä tämän tyyppistä tietovirtaa."
msgstr "Saatavilla ei ole koodekkia, joka osaa käsitellä tämän tyyppistä tietovirtaa."
#: gst/gsterror.c:242
msgid "Could not decode stream."
......@@ -378,8 +358,7 @@ msgstr "laajennettu kommentti"
#: gst/gsttaglist.c:120
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"vapaa kommenttiteksti datalle muodossa avain=arvo tai avain[fi]=kommentti"
msgstr "vapaa kommenttiteksti datalle muodossa avain=arvo tai avain[fi]=kommentti"
#: gst/gsttaglist.c:124
msgid "track number"
......@@ -443,9 +422,7 @@ msgstr "ISRC"
#: gst/gsttaglist.c:156
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"Kansainvälinen standardoitu äänitekoodi ISRC - katso http://www.ifpi.org/"
"isrc/"
msgstr "Kansainvälinen standardoitu äänitekoodi ISRC - katso http://www.ifpi.org/isrc/"
#: gst/gsttaglist.c:158
msgid "organization"
......@@ -460,14 +437,12 @@ msgid "copyright notice of the data"
msgstr "huomautus datan tekijänoikeuksista"
#: gst/gsttaglist.c:163
#, fuzzy
msgid "copyright uri"
msgstr "tekijänoikeus"
msgstr "tekijänoikeus-uri"
#: gst/gsttaglist.c:164
#, fuzzy
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "huomautus datan tekijänoikeuksista"
msgstr "URI huomautukseen datan tekijänoikeuksista"
#: gst/gsttaglist.c:167
msgid "contact"
......@@ -486,14 +461,12 @@ msgid "license of data"
msgstr "datan lisenssi"
#: gst/gsttaglist.c:171
#, fuzzy
msgid "license uri"
msgstr "lisenssi"
msgstr "lisenssin uri"
#: gst/gsttaglist.c:172
#, fuzzy
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "datan lisenssi"
msgstr "URI datan lisenssiin"
#: gst/gsttaglist.c:175
msgid "performer"
......@@ -685,8 +658,7 @@ msgstr "ominaisuutta \"%s\" ei ole elementissä \"%s\""
#: gst/parse/grammar.y:319
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr ""
"elementin \"%2$s\" ominaisuutta \"%1$s\" ei voitu asettaa arvoon \"%3$s\""
msgstr "elementin \"%2$s\" ominaisuutta \"%1$s\" ei voitu asettaa arvoon \"%3$s\""
#: gst/parse/grammar.y:461
#, c-format
......@@ -757,11 +729,8 @@ msgid "Filter caps"
msgstr "Kykysuodatus"
#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:110
#, fuzzy
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr "Rajoita mahdollisia sallittuja kykyjä (NULL tarkoittaa mitä tahansa)"
msgid "Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr "Rajoita mahdollisia sallittuja kykyjä (NULL tarkoittaa mitä tahansa). Tämän ominaisuuden asettaminen ottaa kahvan annettuun GstCaps-olioon."
#: plugins/elements/gstfdsink.c:329
#, c-format
......@@ -882,13 +851,10 @@ msgstr "Tulosta kaikki elementit"
#: tools/gst-inspect.c:1242
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin provides.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
" Useful in connection with external automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Tulosta koneluettava luettelo ominaisuuksista, jotka annettu liitännäinen "
"tarjoaa.\n"
" Hyödyllinen ulkoisten automaattisten "
"liitännäisten asennusmekanismien yhteydessä"
"Tulosta koneluettava luettelo ominaisuuksista, jotka annettu liitännäinen tarjoaa.\n"
" Hyödyllinen ulkoisten automaattisten liitännäisten asennusmekanismien yhteydessä"
#: tools/gst-inspect.c:1322
#, c-format
......@@ -902,8 +868,7 @@ msgstr "Ei tällaista elementtiä tai liitännäistä \"%s\"\n"
#: tools/gst-launch.c:79
msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
msgstr ""
"Käyttö: gst-xmllaunch <tiedosto.xml> [ elementti.ominaisuus=arvo ... ]\n"
msgstr "Käyttö: gst-xmllaunch <tiedosto.xml> [ elementti.ominaisuus=arvo ... ]\n"
#: tools/gst-launch.c:88
#, c-format
......@@ -1122,19 +1087,13 @@ msgstr "VAPAUTETAAN liukuhihna...\n"
#~ msgstr "Kuvan koodaus epäonnistui."
#~ msgid "There is no element present to handle the stream's mime type %s."
#~ msgstr ""
#~ "Käytettävissä ei ole elementtiä, joka käsittelisi tietovirran MIME-tyypin "
#~ "%s."
#~ msgstr "Käytettävissä ei ole elementtiä, joka käsittelisi tietovirran MIME-tyypin %s."
#~ msgid "stream type"
#~ msgstr "tietovirran tyyppi"
#~ msgid ""
#~ "Execution ended after %s iterations (sum %s ns, average %s ns, min %s ns, "
#~ "max %s ns).\n"
#~ msgstr ""
#~ "Suoritus päättyi %s läpikäynnin jälkeen (summa %s ns, keskiarvo %s ns, "
#~ "alin %s ns, ylin %s ns).\n"
#~ msgid "Execution ended after %s iterations (sum %s ns, average %s ns, min %s ns, max %s ns).\n"
#~ msgstr "Suoritus päättyi %s läpikäynnin jälkeen (summa %s ns, keskiarvo %s ns, alin %s ns, ylin %s ns).\n"
#~ msgid "Number of times to iterate pipeline"
#~ msgstr "Kuinka monta kertaa liukuhihna käydään läpi"
......
......@@ -106,10 +106,10 @@
# ----------------------------------------
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.13\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-26 22:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-23 22:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-04 13:03+0200\n"
"Last-Translator: Luca Ferretti <elle.uca@infinito.it>\n"
"Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -130,24 +130,16 @@ msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Stampa le categorie di debug disponibili ed esce"
#: gst/gst.c:311
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Livello di debug predefinito da 1 (solo errori) a 5 (tutto), oppure 0 per "
"nessun output"
msgid "Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr "Livello di debug predefinito da 1 (solo errori) a 5 (tutto), oppure 0 per nessun output"
#: gst/gst.c:313
msgid "LEVEL"
msgstr "LIVELLO"
#: gst/gst.c:315
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Elenco di coppie \"nome_categoria=livello\" separate da virgole per "
"impostare i livelli specifici per ogni singola categoria. Esempio: "
"GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgid "Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr "Elenco di coppie \"nome_categoria=livello\" separate da virgole per impostare i livelli specifici per ogni singola categoria. Esempio: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
#: gst/gst.c:318
msgid "LIST"
......@@ -174,12 +166,8 @@ msgid "PATHS"
msgstr "PERCORSI"
#: gst/gst.c:334
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Elenco separato da virgole dei plugin da pre-caricare in aggiunta all'elenco "
"memorizzato nella variabile d'ambiente GST_PLUGIN_PATH"
msgid "Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr "Elenco separato da virgole dei plugin da pre-caricare in aggiunta all'elenco memorizzato nella variabile d'ambiente GST_PLUGIN_PATH"
#: gst/gst.c:336
msgid "PLUGINS"
......@@ -239,11 +227,8 @@ msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer ha incontrato un errore generale delle librerie di base."
#: gst/gsterror.c:141 gst/gsterror.c:181 gst/gsterror.c:201 gst/gsterror.c:232
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Gli sviluppatori di GStreamer sono stati troppo pigri per assegnare un "
"codice d'errore a questo errore."
msgid "GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr "Gli sviluppatori di GStreamer sono stati troppo pigri per assegnare un codice d'errore a questo errore."
#: gst/gsterror.c:144
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
......@@ -290,12 +275,8 @@ msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
msgstr "Errore interno di GStreamer: problema di clock."
#: gst/gsterror.c:164
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Questa applicazione sta tendando di usare una funzionalità di GStreamer che "
"è stata disabilitata."
msgid "This application is trying to use GStreamer functionality that has been disabled."
msgstr "Questa applicazione sta tendando di usare una funzionalità di GStreamer che è stata disabilitata."
#: gst/gsterror.c:179
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
......@@ -371,9 +352,7 @@ msgstr "GStreamer ha incontrato un errore generale di stream."
#: gst/gsterror.c:235
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"L'elemento non implementa la gestione di questo stream. Si prega di "
"notificare un bug."
msgstr "L'elemento non implementa la gestione di questo stream. Si prega di notificare un bug."
#: gst/gsterror.c:237
msgid "Could not determine type of stream."
......@@ -381,8 +360,7 @@ msgstr "Impossibile determinare in tipo di stream."
#: gst/gsterror.c:239
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr ""
"Lo stream è di un tipo differente da quello gestito da questo elemento."
msgstr "Lo stream è di un tipo differente da quello gestito da questo elemento."
#: gst/gsterror.c:241
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
......@@ -476,9 +454,7 @@ msgstr "commento esteso"
#: gst/gsttaglist.c:120
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"del testo libero a commento dei dati nella forma chiave=valore o chiave[it]"
"=commento"
msgstr "del testo libero a commento dei dati nella forma chiave=valore o chiave[it]=commento"
#: gst/gsttaglist.c:124
msgid "track number"
......@@ -494,9 +470,7 @@ msgstr "totale tracce"
#: gst/gsttaglist.c:129
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr ""
"il totale delle tracce all'interno della collezione a cui questa traccia "
"appartiene"
msgstr "il totale delle tracce all'interno della collezione a cui questa traccia appartiene"
#: gst/gsttaglist.c:133
msgid "disc number"
......@@ -512,9 +486,7 @@ msgstr "totale dischi"
#: gst/gsttaglist.c:138
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr ""
"il totale dei dischi all'interno della collezione a cui questo disco "
"appartiene"
msgstr "il totale dei dischi all'interno della collezione a cui questo disco appartiene"
#: gst/gsttaglist.c:142
msgid "location"
......@@ -546,8 +518,7 @@ msgstr "ISRC"
#: gst/gsttaglist.c:156
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"International Standard Recording Code - consultare http://www.ifpi.org/isrc"
msgstr "International Standard Recording Code - consultare http://www.ifpi.org/isrc"
#: gst/gsttaglist.c:158
msgid "organization"
......@@ -562,14 +533,12 @@ msgid "copyright notice of the data"
msgstr "l'avviso sul copyright dei dati"
#: gst/gsttaglist.c:163
#, fuzzy
msgid "copyright uri"
msgstr "copyright"
msgstr "uri copyright"
#: gst/gsttaglist.c:164
#, fuzzy
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "l'avviso sul copyright dei dati"
msgstr "l'URI all'avviso sul copyright dei dati"
#: gst/gsttaglist.c:167
msgid "contact"
......@@ -588,14 +557,12 @@ msgid "license of data"
msgstr "la licenza dei dati"
#: gst/gsttaglist.c:171
#, fuzzy
msgid "license uri"
msgstr "licenza"
msgstr "uri licenza"
#: gst/gsttaglist.c:172
#, fuzzy
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "la licenza dei dati"
msgstr "L'URI alla licenza dei dati"
#: gst/gsttaglist.c:175
msgid "performer"
......@@ -731,8 +698,7 @@ msgstr "livello riferimento replaygain"
#: gst/gsttaglist.c:217
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr ""
"livello di riferimento dei valori di guadagno della traccia e dell'album"
msgstr "livello di riferimento dei valori di guadagno della traccia e dell'album"
#: gst/gsttaglist.c:219
msgid "language code"
......@@ -865,11 +831,8 @@ msgstr "Caps di filtro"
#
# --Luca
#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:110
#, fuzzy
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr "Pone limitazioni sulle capabilities ammesse (NULL significa QUALSIASI)"
msgid "Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr "Pone limitazioni sulle capabilities ammesse (NULL significa QUALSIASI). Impostando questa proprietà si prende un riferimento all'oggetto GstCaps fornito."
#: plugins/elements/gstfdsink.c:329
#, c-format
......@@ -992,13 +955,10 @@ msgstr "Stampa tutti gli elementi"
#: tools/gst-inspect.c:1242
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin provides.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
" Useful in connection with external automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Stampa un elenco machine-parsable di funzionalità fornite dallo specifico "
"plugin.\n"
" Utile nelle connessioni con "
"meccanismi esterni di installazione automatica dei plugin."
"Stampa un elenco machine-parsable di funzionalità fornite dallo specifico plugin.\n"
" Utile nelle connessioni con meccanismi esterni di installazione automatica dei plugin."
#: tools/gst-inspect.c:1322
#, c-format
......@@ -1032,8 +992,7 @@ msgstr "AVVERTIMENTO: al momento è supportato sono un elemento toplevel."
#: tools/gst-launch.c:112
#, c-format
msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
msgstr ""
"ERRORE: impossibile analizzare l'argomento %d della riga di comando: %s.\n"
msgstr "ERRORE: impossibile analizzare l'argomento %d della riga di comando: %s.\n"
#: tools/gst-launch.c:123
#, c-format
......
# translation of gstreamer-0.10.13.po to Dutch
# translation of gstreamer-0.10.14.po to Dutch
# Dutch translation of gstreamer
# Copyright (C) 2003-2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
......@@ -8,10 +8,10 @@
# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@hetnet.nl>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.13\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-26 22:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-27 15:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-03 23:25+0200\n"
"Last-Translator: Freek de Kruijf <f.de.kruijf@hetnet.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -33,24 +33,16 @@ msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Beschikbare debug-categorieën weergeven en afsluiten"
#: gst/gst.c:311
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Standaard debug-niveau van 1 (enkel fouten) tot 5 (alles) of 0 voor geen "
"uitvoer"
msgid "Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr "Standaard debug-niveau van 1 (enkel fouten) tot 5 (alles) of 0 voor geen uitvoer"
#: gst/gst.c:313
msgid "LEVEL"
msgstr "NIVEAU"
#: gst/gst.c:315
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Komma-gescheiden lijst van categorie_naam:niveau paren om specifieke "
"niveau's in te stellen voor de individuele categorieën. Voorbeeld: "
"GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgid "Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr "Komma-gescheiden lijst van categorie_naam:niveau paren om specifieke niveau's in te stellen voor de individuele categorieën. Voorbeeld: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
#: gst/gst.c:318
msgid "LIST"
......@@ -77,12 +69,8 @@ msgid "PATHS"
msgstr "PADEN"
#: gst/gst.c:334
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Komma-gescheiden lijst van plugins om voor te laden naast de lijst "
"opgeslagen in omgevingsvariable GST_PLUGIN_PATH"
msgid "Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr "Komma-gescheiden lijst van plugins om voor te laden naast de lijst opgeslagen in omgevingsvariable GST_PLUGIN_PATH"
#: gst/gst.c:336
msgid "PLUGINS"
......@@ -90,8 +78,7 @@ msgstr "PLUGINS"
#: gst/gst.c:339
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr ""
"Het opvangen van segmentatiefouten uit zetten tijdens laden van plugins"
msgstr "Het opvangen van segmentatiefouten uit zetten tijdens laden van plugins"
#: gst/gst.c:344
msgid "Disable the use of fork() while scanning the registry"
......@@ -143,11 +130,8 @@ msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer kreeg een algemene fout van de kernbibliotheek."
#: gst/gsterror.c:141 gst/gsterror.c:181 gst/gsterror.c:201 gst/gsterror.c:232
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"GStreamer ontwikkelaars waren te lui om een foutcode toe te wijzen aan deze "
"fout."
msgid "GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr "GStreamer ontwikkelaars waren te lui om een foutcode toe te wijzen aan deze fout."
#: gst/gsterror.c:144
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
......@@ -194,12 +178,8 @@ msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
msgstr "Interne GStreamer-fout: klokprobleem."
#: gst/gsterror.c:164
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Deze apllicatie probeert een functie van GStreamer te gebruiken die is "
"uitgezet."
msgid "This application is trying to use GStreamer functionality that has been disabled."
msgstr "Deze apllicatie probeert een functie van GStreamer te gebruiken die is uitgezet."
#: gst/gsterror.c:179
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
......@@ -377,9 +357,7 @@ msgstr "uitgebreid commentaar"
#: gst/gsttaglist.c:120
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"vrij te kiezen commentaartekst bij gegevens in de vorm key=waarde of key[en]"
"=commentaar "
msgstr "vrij te kiezen commentaartekst bij gegevens in de vorm key=waarde of key[en]=commentaar "
#: gst/gsttaglist.c:124
msgid "track number"
......@@ -458,14 +436,12 @@ msgid "copyright notice of the data"
msgstr "auteursrechtvermelding van het stuk"
#: gst/gsttaglist.c:163
#, fuzzy
msgid "copyright uri"
msgstr "auteursrecht"
msgstr "auteursrecht-uri"
#: gst/gsttaglist.c:164
#, fuzzy
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "auteursrechtvermelding van het stuk"
msgstr "URI naar de auteursrechtvermelding van de gegevens"
#: gst/gsttaglist.c:167
msgid "contact"
......@@ -484,14 +460,12 @@ msgid "license of data"
msgstr "licentie van het stuk"
#: gst/gsttaglist.c:171
#, fuzzy
msgid "license uri"
msgstr "licentie"
msgstr "licentie-uri"
#: gst/gsttaglist.c:172
#, fuzzy
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "licentie van het stuk"
msgstr "URI naar de licentie van de gegevens"
#: gst/gsttaglist.c:175
msgid "performer"
......@@ -754,11 +728,8 @@ msgid "Filter caps"
msgstr "Filteropzetstukken"
#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:110
#, fuzzy
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr "Beperk het aantal toegestane mogelijkheden (NUL betekent alle)"
msgid "Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr "Beperk het aantal toegestane mogelijkheden (NUL betekent alle). Het instellen van deze eigenschap vereist een referentie naar het gegeven GstCaps-object."
#: plugins/elements/gstfdsink.c:329
#, c-format
......@@ -879,13 +850,10 @@ msgstr "Alle elementen weergeven"
#: tools/gst-inspect.c:1242
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin provides.\n"
" Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
" Useful in connection with external automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Toon een door een machine te ontleden lijst van mogelijkheden die de "
"gespecificeerde plugin aanbiedt.\n"
" Bruikbaar in verband met externe "
"automatische plugin-installatiemechanismen"
"Toon een door een machine te ontleden lijst van mogelijkheden die de gespecificeerde plugin aanbiedt.\n"
" Bruikbaar in verband met externe automatische plugin-installatiemechanismen"
#: tools/gst-inspect.c:1322
#, c-format
......@@ -899,8 +867,7 @@ msgstr "Geen element of plugin '%s'\n"
#: tools/gst-launch.c:79
msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
msgstr ""
"Gebruik: gst-xmllaunch <bestand.xml> [ element.eigenschap=waarde ... ]\n"
msgstr "Gebruik: gst-xmllaunch <bestand.xml> [ element.eigenschap=waarde ... ]\n"
#: tools/gst-launch.c:88
#, c-format
......@@ -915,9 +882,7 @@ msgstr "FOUT: geen bovenste pijplijn-element gevonden in file '%s'.\n"
#: tools/gst-launch.c:101
#, c-format
msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time."
msgstr ""
"WAARSCHUWING: slechts één element op het hoogste niveau ondersteund op dit "
"moment."
msgstr "WAARSCHUWING: slechts één element op het hoogste niveau ondersteund op dit moment."
#: tools/gst-launch.c:112
#, c-format
......
......@@ -3,14 +3,12 @@
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
#
# $Id: sv.po,v 1.68 2004/02/29 23:00:29 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.13\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-26 22:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-24 15:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-07 09:35+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -31,23 +29,16 @@ msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Skriv ut tillgängliga felsökningskategorier och avsluta"
#: gst/gst.c:311
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Standardfelsökningsnivå från 1 (endast fel) till 5 (allting) eller 0 för "
"ingen utmatning"
msgid "Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"