Commit e2812640 authored by Thomas Vander Stichele's avatar Thomas Vander Stichele
Browse files

updated translations

Original commit message from CVS:
updated translations
parent 7b6a7617
This diff is collapsed.
......@@ -5,10 +5,10 @@
# Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.13\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-25 19:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-27 21:06+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-26 22:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-20 10:55+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -90,31 +90,31 @@ msgstr "GStreamer beállításai"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "A GStreamer beállításainak megjelenítése"
#: gst/gst.c:744
#: gst/gst.c:750
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Hiba a nyilvántartás gyorsítótárának kiírása közben %s helyre: %s"
#: gst/gst.c:780 gst/gst.c:789 gst/gst.c:836
#: gst/gst.c:792 gst/gst.c:808 gst/gst.c:853
#, c-format
msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
msgstr "Hiba a(z) %s nyilvántartás újraolvasása közben: %s"
#: gst/gst.c:851
#: gst/gst.c:868
#, c-format
msgid "Error re-scanning registry %s"
msgstr "Hiba a(z) %s nyilvántartás újraolvasása közben"
#: gst/gst.c:1135
#: gst/gst.c:1154
msgid "Unknown option"
msgstr "Ismeretlen beállítás"
#: gst/gstelement.c:290 gst/gstutils.c:2178
#: gst/gstelement.c:290 gst/gstutils.c:2179
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "HIBA: a következő elemtől: %s: %s\n"
#: gst/gstelement.c:292 gst/gstutils.c:2180 tools/gst-launch.c:455
#: gst/gstelement.c:292 gst/gstutils.c:2181 tools/gst-launch.c:455
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
......@@ -433,191 +433,207 @@ msgstr "copyright"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "az adatok copyright megjegyzése"
#: gst/gsttaglist.c:163
msgid "copyright uri"
msgstr "védjegy uri"
#: gst/gsttaglist.c:164
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "Az adatok védjegymegjegyzésének URI címe"
#: gst/gsttaglist.c:167
msgid "contact"
msgstr "névjegy"
#: gst/gsttaglist.c:164
#: gst/gsttaglist.c:167
msgid "contact information"
msgstr "kapcsolatinformációk"
#: gst/gsttaglist.c:166
#: gst/gsttaglist.c:169
msgid "license"
msgstr "licenc"
#: gst/gsttaglist.c:166
#: gst/gsttaglist.c:169
msgid "license of data"
msgstr "az adatok licence"
#: gst/gsttaglist.c:169
#: gst/gsttaglist.c:171
msgid "license uri"
msgstr "licenc uri"
#: gst/gsttaglist.c:172
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "Az adatok licencének URI címe"
#: gst/gsttaglist.c:175
msgid "performer"
msgstr "előadó"
#: gst/gsttaglist.c:170
#: gst/gsttaglist.c:176
msgid "person(s) performing"
msgstr "az előadó(k)"
#: gst/gsttaglist.c:173
#: gst/gsttaglist.c:179
msgid "duration"
msgstr "időtartam"
#: gst/gsttaglist.c:173
#: gst/gsttaglist.c:179
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "hossz GStreamer időegységekben (nanomásodperc)"
#: gst/gsttaglist.c:176
#: gst/gsttaglist.c:182
msgid "codec"
msgstr "kodek"
#: gst/gsttaglist.c:177
#: gst/gsttaglist.c:183
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "az adatok tárolására használt kodek"
#: gst/gsttaglist.c:180
#: gst/gsttaglist.c:186
msgid "video codec"
msgstr "videokodek"
#: gst/gsttaglist.c:180
#: gst/gsttaglist.c:186
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "a videoadatok tárolására használt kodek"
#: gst/gsttaglist.c:183
#: gst/gsttaglist.c:189
msgid "audio codec"
msgstr "hangkodek"
#: gst/gsttaglist.c:183
#: gst/gsttaglist.c:189
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "a hangadatok tárolására használt kodek"
#: gst/gsttaglist.c:185
#: gst/gsttaglist.c:191
msgid "bitrate"
msgstr "bitsebesség"
#: gst/gsttaglist.c:185
#: gst/gsttaglist.c:191
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "pontos vagy átlagos bitsebesség bit/mp-ben"
#: gst/gsttaglist.c:187
#: gst/gsttaglist.c:193
msgid "nominal bitrate"
msgstr "névleges bitsebesség"
#: gst/gsttaglist.c:187
#: gst/gsttaglist.c:193
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "névleges bitsebesség bit/mp-ben"
#: gst/gsttaglist.c:189
#: gst/gsttaglist.c:195
msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimális bitsebesség"
#: gst/gsttaglist.c:189
#: gst/gsttaglist.c:195
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimális bitsebesség bit/mp-ben"
#: gst/gsttaglist.c:191
#: gst/gsttaglist.c:197
msgid "maximum bitrate"
msgstr "maximális bitsebesség"
#: gst/gsttaglist.c:191
#: gst/gsttaglist.c:197
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maximális bitsebesség bit/mp-ben"
#: gst/gsttaglist.c:194
#: gst/gsttaglist.c:200
msgid "encoder"
msgstr "kódoló"
#: gst/gsttaglist.c:194
#: gst/gsttaglist.c:200
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "az adatfolyam kódolására használt kódoló"
#: gst/gsttaglist.c:197
#: gst/gsttaglist.c:203
msgid "encoder version"
msgstr "kódoló verziószáma"
#: gst/gsttaglist.c:198
#: gst/gsttaglist.c:204
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "az adatfolyam kódolására használt kódoló verziószáma"
#: gst/gsttaglist.c:200
#: gst/gsttaglist.c:206
msgid "serial"
msgstr "soros"
#: gst/gsttaglist.c:200
#: gst/gsttaglist.c:206
msgid "serial number of track"
msgstr "a dal sorszáma"
#: gst/gsttaglist.c:202
#: gst/gsttaglist.c:208
msgid "replaygain track gain"
msgstr "visszajátszási hangerő: dal hangosítása"
#: gst/gsttaglist.c:202
#: gst/gsttaglist.c:208
msgid "track gain in db"
msgstr "dal hangosítása dB-ben"
#: gst/gsttaglist.c:204
#: gst/gsttaglist.c:210
msgid "replaygain track peak"
msgstr "visszajátszási hangerő: dal hangerejének csúcsértéke"
#: gst/gsttaglist.c:204
#: gst/gsttaglist.c:210
msgid "peak of the track"
msgstr "a dal hangerejének csúcsértéke"
#: gst/gsttaglist.c:206
#: gst/gsttaglist.c:212
msgid "replaygain album gain"
msgstr "visszajátszási hangerő: album hangosítása"
#: gst/gsttaglist.c:206
#: gst/gsttaglist.c:212
msgid "album gain in db"
msgstr "album hangosítása dB-ben"
#: gst/gsttaglist.c:208
#: gst/gsttaglist.c:214
msgid "replaygain album peak"
msgstr "visszajátszási hangerő: album hangerejének csúcsértéke"
#: gst/gsttaglist.c:208
#: gst/gsttaglist.c:214
msgid "peak of the album"
msgstr "az album hangerejének csúcsértéke"
#: gst/gsttaglist.c:210
#: gst/gsttaglist.c:216
msgid "replaygain reference level"
msgstr "visszajátszási hangerő referenciaszintje"
#: gst/gsttaglist.c:211
#: gst/gsttaglist.c:217
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "szám és album hangosításának referenciaszintje"
#: gst/gsttaglist.c:213
#: gst/gsttaglist.c:219
msgid "language code"
msgstr "nyelvi kód"
#: gst/gsttaglist.c:214
#: gst/gsttaglist.c:220
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
msgstr "az adatfolyam ISO-639-1 szabványnak megfelelő nyelvi kódja"
#: gst/gsttaglist.c:216
#: gst/gsttaglist.c:222
msgid "image"
msgstr "kép"
#: gst/gsttaglist.c:216
#: gst/gsttaglist.c:222
msgid "image related to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz kapcsolódó kép"
#: gst/gsttaglist.c:218
#: gst/gsttaglist.c:224
msgid "preview image"
msgstr "előnézeti kép"
#: gst/gsttaglist.c:218
#: gst/gsttaglist.c:224
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz kapcsolódó előnézeti kép"
#: gst/gsttaglist.c:220
#: gst/gsttaglist.c:226
msgid "beats per minute"
msgstr "percenkénti ütések száma"
#: gst/gsttaglist.c:220
#: gst/gsttaglist.c:226
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "percenkénti ütések száma a hangban"
#: gst/gsttaglist.c:260
#: gst/gsttaglist.c:266
msgid ", "
msgstr ", "
......@@ -689,105 +705,105 @@ msgstr "nem linkelhető nyelőelem a következő URI címhez: \"%s\""
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "üres csővezeték nem engedélyezett"
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1571
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1576
msgid "Internal clock error."
msgstr "Belső órahiba."
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1810 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1821
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1815 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1826
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Belső adatfolyam-hiba."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2122
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2119
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Belső adatfolyam-probléma."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2254
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2251
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Belső adatfolyam-hiba."
#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:108
#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:109
msgid "Filter caps"
msgstr "Képességek szűrése"
#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:109
msgid "Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY)"
msgstr "A lehetséges engedélyezett képességek szűrése (a NULL jelentése: bármely)"
#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:110
msgid "Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr "Az engedélyezhető képességek korlátozása (a NULL, ANY-t jelent). Ezen tulajdonság beállítása a biztosított GstCaps objektumra hivatkozik."
#: plugins/elements/gstfdsink.c:332
#: plugins/elements/gstfdsink.c:329
#, c-format
msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
msgstr "Hiba a következő fájlleíróba íráskor: \"%d\"."
#: plugins/elements/gstfdsink.c:372
#: plugins/elements/gstfdsink.c:369
#, c-format
msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
msgstr "A következő fájlleíró érvénytelen: \"%d\"."
#: plugins/elements/gstfilesink.c:260
#: plugins/elements/gstfilesink.c:256
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nincs fájlnév megadva az íráshoz."
#: plugins/elements/gstfilesink.c:266
#: plugins/elements/gstfilesink.c:262
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nem lehet írásra megnyitni a(z) \"%s\" fájlt."
#: plugins/elements/gstfilesink.c:288
#: plugins/elements/gstfilesink.c:284
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Hiba a(z) \"%s\" fájl bezárása közben."
#: plugins/elements/gstfilesink.c:417
#: plugins/elements/gstfilesink.c:413
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Hiba a következő fájlban való tekerés közben: \"%s\"."
#: plugins/elements/gstfilesink.c:424 plugins/elements/gstfilesink.c:484
#: plugins/elements/gstfilesink.c:420 plugins/elements/gstfilesink.c:480
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Hiba a(z) \"%s\" fájl írása közben."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:968
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:963
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nincs megadva fájlnév az olvasáshoz."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:980
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:975
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nem nyitható meg a(z) \"%s\" fájl olvasásra."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:989
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:984
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Nem kérhetők le információk a következőkről: \"%s\"."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:996
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:991
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" egy könyvtár."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:1003
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:998
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "A(z) \"%s\" fájl egy foglalat."
#: plugins/elements/gstidentity.c:499
#: plugins/elements/gstidentity.c:495
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Ismétlések után kérésére meghiúsult."
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:192
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:190
msgid "caps"
msgstr "képességek"
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:193
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:191
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "az adatfolyamban észlelt képességek"
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:196
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:194
msgid "minimum"
msgstr "minimum"
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:200
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:198
msgid "maximum"
msgstr "maximum"
......@@ -825,11 +841,11 @@ msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d szolgáltatás"
msgstr[1] "%d szolgáltatás"
#: tools/gst-inspect.c:1238
#: tools/gst-inspect.c:1240
msgid "Print all elements"
msgstr "Az összes elem kiírása"
#: tools/gst-inspect.c:1240
#: tools/gst-inspect.c:1242
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin provides.\n"
" Useful in connection with external automatic plugin installation mechanisms"
......@@ -837,12 +853,12 @@ msgstr ""
"A megadott bővítmény által biztosított szolgáltatások gépileg feldolgozható listájának nyomtatása.\n"
"Külső bővítménytelepítési módszerekkel együtt hasznos."
#: tools/gst-inspect.c:1320
#: tools/gst-inspect.c:1322
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nem tölthető be a bővítményfájl: %s\n"
#: tools/gst-inspect.c:1325
#: tools/gst-inspect.c:1327
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Nincs ilyen elem vagy bővítmény: \"%s\"\n"
......@@ -925,117 +941,117 @@ msgstr "Pufferelés, a csővezeték beállítása SZÜNETELTETETT állapotúra..
msgid "Interrupt: Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Megszakítás: Csővezeték beállítása SZÜNETELTETETT állapotúra...\n"
#: tools/gst-launch.c:571
#: tools/gst-launch.c:569
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Kimeneti címkék (metaadatok)"
#: tools/gst-launch.c:573
#: tools/gst-launch.c:571
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Kimeneti állapotinformációk és tulajdonság-értesítések"
#: tools/gst-launch.c:575
#: tools/gst-launch.c:573
msgid "Output messages"
msgstr "Kimeneti üzenetek"
#: tools/gst-launch.c:577
#: tools/gst-launch.c:575
msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Ne írjon ki a TÍPUS típus állapotinformációit"
#: tools/gst-launch.c:577
#: tools/gst-launch.c:575
msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TÍPUS1,TÍPUS2,..."
#: tools/gst-launch.c:580
#: tools/gst-launch.c:578
msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
msgstr "A csővezeték xml ábrázolásának mentése a FÁJLBA és kilépés"
#: tools/gst-launch.c:580
#: tools/gst-launch.c:578
msgid "FILE"
msgstr "FÁJL"
#: tools/gst-launch.c:583
#: tools/gst-launch.c:581
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Ne telepítsen hibakezelőt"
#: tools/gst-launch.c:585
#: tools/gst-launch.c:583
msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
msgstr "Foglalási nyomkövetés nyomtatása (ha fordításkor engedélyezték)"
#: tools/gst-launch.c:672
#: tools/gst-launch.c:651
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "HIBA: a csővezeték nem építhető fel: %s.\n"
#: tools/gst-launch.c:676
#: tools/gst-launch.c:655
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "HIBA: a csővezeték nem építhető fel.\n"
#: tools/gst-launch.c:680
#: tools/gst-launch.c:659
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: hibás csővezeték: %s\n"
#: tools/gst-launch.c:707
#: tools/gst-launch.c:686
#, c-format
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "HIBA: a \"csővezeték\" elem nem található.\n"
#: tools/gst-launch.c:713 tools/gst-launch.c:767
#: tools/gst-launch.c:692 tools/gst-launch.c:746
#, c-format
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Csővezeték beállítása SZÜNETELTETETT állapotúra...\n"
#: tools/gst-launch.c:718
#: tools/gst-launch.c:697
#, c-format
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "HIBA: a csővezeték nem akar megállni.\n"
#: tools/gst-launch.c:723
#: tools/gst-launch.c:702
#, c-format
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "A csővezeték él és nem szükséges ELINDÍTANI...\n"
#: tools/gst-launch.c:726
#: tools/gst-launch.c:705
#, c-format
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "A csővezeték INDÍTÁSA...\n"
#: tools/gst-launch.c:729 tools/gst-launch.c:742
#: tools/gst-launch.c:708 tools/gst-launch.c:721
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "HIBA: a csővezeték nem akar elindulni.\n"
#: tools/gst-launch.c:735
#: tools/gst-launch.c:714
#, c-format
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "A csővezeték ELINDÍTVA...\n"
#: tools/gst-launch.c:747
#: tools/gst-launch.c:726
#, c-format
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Csővezeték beállítása LEJÁTSZÁSRA...\n"
#: tools/gst-launch.c:750
#: tools/gst-launch.c:729
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "HIBA: a csővezeték nem akar lejátszani.\n"
#: tools/gst-launch.c:761
#: tools/gst-launch.c:740
msgid "Execution ended after %"
msgstr "A végrehajtás befejeződött %"
#: tools/gst-launch.c:770
#: tools/gst-launch.c:750
#, c-format
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "A csővezeték beállítása KÉSZ állapotra...\n"
#: tools/gst-launch.c:775
#: tools/gst-launch.c:755
#, c-format
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "A csővezeték beállítása NULL értékre...\n"
#: tools/gst-launch.c:780
#: tools/gst-launch.c:760
#, c-format
msgid "FREEING pipeline ...\n"
msgstr "A csővezeték FELSZABADÍTÁSA...\n"
......@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.13\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-25 19:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-05 11:16+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-26 22:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-07 11:16+0300\n"
"Last-Translator: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -88,31 +88,31 @@ msgstr "Параметри GStreamer"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Показати параметри GStreamer"
#: gst/gst.c:744
#: gst/gst.c:750
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Помилка при записі кешу реєстру у %s: %s"
#: gst/gst.c:780 gst/gst.c:789 gst/gst.c:836
#: gst/gst.c:792 gst/gst.c:808 gst/gst.c:853
#, c-format
msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
msgstr "Помилка при повторному скануванні реєстру модулів %s: %s"
#: gst/gst.c:851
#: gst/gst.c:868
#, c-format
msgid "Error re-scanning registry %s"
msgstr "Помилка при повторному скануванні реєстру %s"
#: gst/gst.c:1135
#: gst/gst.c:1154
msgid "Unknown option"
msgstr "Невідомий параметр"
#: gst/gstelement.c:290 gst/gstutils.c:2178
#: gst/gstelement.c:290 gst/gstutils.c:2179
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "ПОМИЛКА: у елементі %s: %s\n"
#: gst/gstelement.c:292 gst/gstutils.c:2180 tools/gst-launch.c:455
#: gst/gstelement.c:292 gst/gstutils.c:2181 tools/gst-launch.c:455
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
......@@ -431,191 +431,207 @@ msgstr "авторські права"
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "примітка про авторські права даних"
#: gst/gsttaglist.c:163
msgid "copyright uri"
msgstr "uri авторських прав"
#: gst/gsttaglist.c:164
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI примітки про авторські права даних"
#: gst/gsttaglist.c:167