Commit d5c186dc authored by Thomas Vander Stichele's avatar Thomas Vander Stichele
Browse files

prereleasing

Original commit message from CVS:
prereleasing
parent 3bced21c
......@@ -6,7 +6,7 @@ AC_INIT
dnl when going to/from release please set the nano (fourth number) right !
dnl releases only do Wall, cvs and prerelease does Werror too
AS_VERSION(gstreamer, GST_VERSION, 0, 10, 3, 1,
AS_VERSION(gstreamer, GST_VERSION, 0, 10, 3, 2,
GST_CVS="no", GST_CVS="yes")
dnl can autoconf find the source ?
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-08 12:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-09 19:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-05 11:45+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
......@@ -94,7 +94,7 @@ msgstr "GStreamer Opsies"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Wys GStreamer opsies"
#: gst/gst.c:790
#: gst/gst.c:807
msgid "Unknown option"
msgstr "Onbekende opsie"
......@@ -116,7 +116,7 @@ msgstr ""
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer het 'n fout tegekom in die algemene kernbiblioteek."
#: gst/gsterror.c:134 gst/gsterror.c:171 gst/gsterror.c:191 gst/gsterror.c:221
#: gst/gsterror.c:134 gst/gsterror.c:171 gst/gsterror.c:191 gst/gsterror.c:222
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
......@@ -228,53 +228,57 @@ msgstr "Kon nie hulpbron sinkroniseer nie."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Kon nie hulpbronstellings verkry/verander nie."
#: gst/gsterror.c:219
#: gst/gsterror.c:206
msgid "No space left on the resource."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:220
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer het 'n algemene stroomfout tegekom."
#: gst/gsterror.c:224
#: gst/gsterror.c:225
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Element implementeer nie die hantering van hierdie stroom nie. Meld asb. 'n "
"fout aan."
#: gst/gsterror.c:226
#: gst/gsterror.c:227
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Kon nie die stroomtipe bepaal nie."
#: gst/gsterror.c:228
#: gst/gsterror.c:229
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr ""
"Die stroom is nie van dieselfde tipe as wat deur die element hanteer word "
"nie."
#: gst/gsterror.c:230
#: gst/gsterror.c:231
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr ""
"Daar is nie 'n kodek beskikbaar om hierdie stroom se tipe te hanteer nie."
#: gst/gsterror.c:231
#: gst/gsterror.c:232
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Kon nie stroom dekodeer nie."
#: gst/gsterror.c:232
#: gst/gsterror.c:233
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Kon nie stroom enkodeer nie."
#: gst/gsterror.c:233
#: gst/gsterror.c:234
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Kon nie stroom demultiplekseer nie."
#: gst/gsterror.c:234
#: gst/gsterror.c:235
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Kon nie stroom multiplekseer nie."
#: gst/gsterror.c:285
#: gst/gsterror.c:286
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Geen foutboodskap vir domein %s."
#: gst/gsterror.c:293
#: gst/gsterror.c:294
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Geen standaard foutboodskap vir domein %s en kode %d."
......@@ -627,16 +631,16 @@ msgstr "kon nie aan bestemming-element vir URI \"%s\" verbind nie"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "le pyplyn word nie toegelaat nie"
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1317 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1326
#: plugins/elements/gstqueue.c:772
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1415 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1425
#: plugins/elements/gstqueue.c:773
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Interne datavloeifout."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1237
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1384
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Interne datavloeiprobleem."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1367
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1514
#, fuzzy
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Interne datavloeifout."
......@@ -660,26 +664,26 @@ msgstr "Fout met toemaak van l
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Fout tydens skryf na ler \"%s\"."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:910
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:912
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Geen lernaam om uit te lees nie."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:922
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:924
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading: %s."
msgstr "Kon nie ler \"%s\" oopmaak om te lees nie. %s."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:931
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:933
#, c-format
msgid "could not get info on \"%s\"."
msgstr "kon nie inligting oor \"%s\" kry nie."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:938
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:940
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" is 'n gids."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:945
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:947
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Ler \"%s\" is 'n sok."
......@@ -688,19 +692,19 @@ msgstr "L
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Mislukking na die vasgestelde aantal probeerslae."
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:183
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:190
msgid "caps"
msgstr "caps"
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:184
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:191
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "vermons wat bespeur kon word in die stroom"
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:187
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:194
msgid "minimum"
msgstr "minimum"
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:191
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:198
msgid "maximum"
msgstr "maksimum"
......@@ -824,9 +828,9 @@ msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "FOUT: pyplyn wil nie pouseer nie.\n"
#: tools/gst-launch.c:642
#, c-format
msgid "ERROR: Pipeline can't PREROLL ...\n"
msgstr "FOUT: pyplyn kan nie VOORROL nie ...\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Pyplyn is VOORGEROL ...\n"
#: tools/gst-launch.c:645
#, c-format
......@@ -875,3 +879,6 @@ msgstr "Pyplyn word gestel na NULL ...\n"
#, c-format
msgid "FREEING pipeline ...\n"
msgstr "pyplyn word VRYGEMAAK ...\n"
#~ msgid "ERROR: Pipeline can't PREROLL ...\n"
#~ msgstr "FOUT: pyplyn kan nie VOORROL nie ...\n"
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-08 12:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-09 19:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:40+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -90,7 +90,7 @@ msgstr ""
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "GStreamer buraxılışını göstər"
#: gst/gst.c:790
#: gst/gst.c:807
msgid "Unknown option"
msgstr ""
......@@ -110,7 +110,7 @@ msgstr ""
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:134 gst/gsterror.c:171 gst/gsterror.c:191 gst/gsterror.c:221
#: gst/gsterror.c:134 gst/gsterror.c:171 gst/gsterror.c:191 gst/gsterror.c:222
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
......@@ -219,48 +219,52 @@ msgstr ""
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:219
#: gst/gsterror.c:206
msgid "No space left on the resource."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:220
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:224
#: gst/gsterror.c:225
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:226
#: gst/gsterror.c:227
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:228
#: gst/gsterror.c:229
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:230
#: gst/gsterror.c:231
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:231
#: gst/gsterror.c:232
msgid "Could not decode stream."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:232
#: gst/gsterror.c:233
msgid "Could not encode stream."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:233
#: gst/gsterror.c:234
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:234
#: gst/gsterror.c:235
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:285
#: gst/gsterror.c:286
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:293
#: gst/gsterror.c:294
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr ""
......@@ -613,16 +617,16 @@ msgstr ""
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr ""
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1317 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1326
#: plugins/elements/gstqueue.c:772
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1415 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1425
#: plugins/elements/gstqueue.c:773
msgid "Internal data flow error."
msgstr ""
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1237
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1384
msgid "Internal data flow problem."
msgstr ""
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1367
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1514
msgid "Internal data stream error."
msgstr ""
......@@ -645,26 +649,26 @@ msgstr ""
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr ""
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:910
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:912
msgid "No file name specified for reading."
msgstr ""
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:922
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:924
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading: %s."
msgstr ""
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:931
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:933
#, c-format
msgid "could not get info on \"%s\"."
msgstr ""
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:938
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:940
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr ""
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:945
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:947
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr ""
......@@ -673,19 +677,19 @@ msgstr ""
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr ""
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:183
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:190
msgid "caps"
msgstr ""
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:184
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:191
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr ""
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:187
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:194
msgid "minimum"
msgstr "minimal"
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:191
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:198
msgid "maximum"
msgstr "maksimal"
......@@ -810,7 +814,7 @@ msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:642
#, c-format
msgid "ERROR: Pipeline can't PREROLL ...\n"
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:645
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-08 12:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-09 19:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-03 16:02+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
......@@ -99,7 +99,7 @@ msgstr "Настройки на GStreamer"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Показване на опциите на GStreamer"
#: gst/gst.c:790
#: gst/gst.c:807
msgid "Unknown option"
msgstr "Непозната опция"
......@@ -121,7 +121,7 @@ msgstr ""
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в основна библиотека."
#: gst/gsterror.c:134 gst/gsterror.c:171 gst/gsterror.c:191 gst/gsterror.c:221
#: gst/gsterror.c:134 gst/gsterror.c:171 gst/gsterror.c:191 gst/gsterror.c:222
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
......@@ -232,50 +232,54 @@ msgstr "Не може да се синхронизира по ресурса."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Не може да се получи/зададе настройка от/на ресурса."
#: gst/gsterror.c:219
#: gst/gsterror.c:206
msgid "No space left on the resource."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:220
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer получи обща грешка в потока от данни."
#: gst/gsterror.c:224
#: gst/gsterror.c:225
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за "
"грешка."
#: gst/gsterror.c:226
#: gst/gsterror.c:227
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Видът на потока от данни не може да бъде определен."
#: gst/gsterror.c:228
#: gst/gsterror.c:229
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Потокът от данни не е от вида, който се обработва от елемента."
#: gst/gsterror.c:230
#: gst/gsterror.c:231
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Няма кодек за обработката на този вид поток от данни."
#: gst/gsterror.c:231
#: gst/gsterror.c:232
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде декодиран."
#: gst/gsterror.c:232
#: gst/gsterror.c:233
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде кодиран."
#: gst/gsterror.c:233
#: gst/gsterror.c:234
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде разделен (демултиплексиран)."
#: gst/gsterror.c:234
#: gst/gsterror.c:235
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Потокът от данни не може да бъде уплътнен (мултиплексиран)."
#: gst/gsterror.c:285
#: gst/gsterror.c:286
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Няма съобщение за грешка за областта %s."
#: gst/gsterror.c:293
#: gst/gsterror.c:294
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Няма стандартно съобщение за грешка за областта %s и код %d."
......@@ -628,16 +632,16 @@ msgstr "не може да се свърже елемент-приемник к
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "не е позволен празен конвейер"
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1317 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1326
#: plugins/elements/gstqueue.c:772
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1415 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1425
#: plugins/elements/gstqueue.c:773
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1237
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1384
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Вътрешен проблем на потока от данни."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1367
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1514
#, fuzzy
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
......@@ -661,26 +665,26 @@ msgstr "Грешка при затварянето на файла „%s“."
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Грешка при запис във файл „%s“."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:910
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:912
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Не е указано име на файл за четене."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:922
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:924
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading: %s."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за четене: %s."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:931
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:933
#, c-format
msgid "could not get info on \"%s\"."
msgstr "не може да се получи информация за „%s“."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:938
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:940
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "„%s“ е папка."
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:945
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:947
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Файлът „%s“ е гнездо."
......@@ -689,19 +693,19 @@ msgstr "Файлът „%s“ е гнездо."
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Грешка след заявения брой повторения."
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:183
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:190
msgid "caps"
msgstr "възможности"
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:184
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:191
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "засечените възможности на потока"
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:187
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:194
msgid "minimum"
msgstr "минимум"
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:191
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:198
msgid "maximum"
msgstr "максимум"
......@@ -829,9 +833,9 @@ msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не изпълнява даването на пауза.\n"
#: tools/gst-launch.c:642
#, c-format
msgid "ERROR: Pipeline can't PREROLL ...\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да се БУФЕРИРА...\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН...\n"
#: tools/gst-launch.c:645
#, c-format
......@@ -880,3 +884,6 @@ msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА...\n"
#, c-format
msgid "FREEING pipeline ...\n"
msgstr "ОСВОБОЖДАВАНЕ на конвейера...\n"
#~ msgid "ERROR: Pipeline can't PREROLL ...\n"
#~ msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да се БУФЕРИРА...\n"
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-08 12:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-09 19:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-02 17:43+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -98,7 +98,7 @@ msgstr "Opcions del GStreamer"
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Mostra les opcions del GStreamer"
#: gst/gst.c:790
#: gst/gst.c:807
msgid "Unknown option"
msgstr "Opció desconeguda"
......@@ -120,7 +120,7 @@ msgstr ""
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer ha trobat un error general de la biblioteca principal."
#: gst/gsterror.c:134 gst/gsterror.c:171 gst/gsterror.c:191 gst/gsterror.c:221
#: gst/gsterror.c:134 gst/gsterror.c:171 gst/gsterror.c:191 gst/gsterror.c:222
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
......@@ -232,50 +232,54 @@ msgstr "No s'ha pogut sincronitzar al recurs."
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "No s'ha pogut obtenir/establir els paràmetres des del/al recurs."
#: gst/gsterror.c:219
#: gst/gsterror.c:206
msgid "No space left on the resource."
msgstr ""
#: gst/gsterror.c:220
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer ha trobat un error general de flux."
#: gst/gsterror.c:224
#: gst/gsterror.c:225
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"L'element no implementa la gestió d'aquest flux. Envieu un informe d'error."
#: gst/gsterror.c:226
#: gst/gsterror.c:227
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "No s'ha pogut determinar el tipus de flux."
#: gst/gsterror.c:228
#: gst/gsterror.c:229
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr ""
"El flux és d'un tipus diferent del qual és gestionat per aquest element."
#: gst/gsterror.c:230
#: gst/gsterror.c:231
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "No hi ha cap còdec present que puga gestionar el tipus del flux."
#: gst/gsterror.c:231
#: gst/gsterror.c:232
msgid "Could not decode stream."
msgstr "No s'ha pogut decodificar el flux."
#: gst/gsterror.c:232
#: gst/gsterror.c:233
msgid "Could not encode stream."
msgstr "No s'ha pogut codificar el flux."
#: gst/gsterror.c:233
#: gst/gsterror.c:234
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "No s'ha pogut demultiplexar el flux."
#: gst/gsterror.c:234
#: gst/gsterror.c:235
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "No s'ha pogut multiplexar el flux."
#: gst/gsterror.c:285
#: gst/gsterror.c:286
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "No hi ha cap missatge d'error per al domini %s."
#: gst/gsterror.c:293
#: gst/gsterror.c:294
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr ""
......@@ -630,16 +634,16 @@ msgstr "No s'ha pogut enllaçar l'element de sortida per a l'URI «%s»"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "no es permet un conducte buit"
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1317 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1326
#: plugins/elements/gstqueue.c:772
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1415 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1425
#: plugins/elements/gstqueue.c:773
msgid "Internal data flow error."
msgstr "S'ha produït un error intern de flux de dades."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1237
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1384
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Hi ha un problema intern de flux de dades."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1367
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1514
#, fuzzy
msgid "Internal data stream error."
msgstr "S'ha produït un error intern de flux de dades."
......@@ -663,26 +667,26 @@ msgstr "S'ha produït un error en tancar el fitxer «%s»."
msgid "Error while writing to file \"%s\"."