Commit 964012bb authored by Tim-Philipp Müller's avatar Tim-Philipp Müller 🐠

po: update translations

parent eea1eb97
af az be bg ca cs da de en_GB eo es el eu fi fr gl hu id it ja lt nb nl pl pt_BR ro ru rw sk sl sq sr sv tr uk vi zh_CN zh_TW
af az be bg ca cs da de en_GB eo es el eu fi fr gl hr hu id it ja lt nb nl pl pt_BR ro ru rw sk sl sq sr sv tr uk vi zh_CN zh_TW
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 22:40+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
......@@ -341,8 +341,8 @@ msgstr "допълнителен коментар"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или "
"ключ[език]=коментар"
"свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или ключ[език]"
"=коментар"
msgid "track number"
msgstr "номер на песента"
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is put in the public domain.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004, 2005, 2007, 2008.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-01 08:17+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-07 08:47+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -120,9 +120,8 @@ msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém přípojného bodu."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s vlákny."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém při vyjednávání."
msgstr "Chyba systému GStreamer: problém při vyjednávání."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s událostmi."
......@@ -139,9 +138,8 @@ msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém se štítky."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Vaší instalaci systému GStreamer schází zásuvný modul."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s hodinami."
msgstr "Chyba systému GStreamer: problém s hodinami."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
......@@ -560,16 +558,14 @@ msgstr "Hodnota referenční úrovně zesílení stopy a alba"
msgid "language code"
msgstr "kód jazyka"
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "Kód jazyka pro tento proud, ve shodě s ISO-639-1"
msgstr "Kód jazyka pro tento proud, ve shodě s ISO-639-1 nebo ISO-639-2"
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "kód jazyka"
msgstr "název jazyka"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""
msgstr "název jazyka (ve volném tvaru), ve kterém je tento proud"
msgid "image"
msgstr "obrázek"
......@@ -660,7 +656,6 @@ msgstr "Anglický název města, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "upřesnění místa"
#, fuzzy
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
......@@ -1046,12 +1041,14 @@ msgid "List the plugin contents"
msgstr "Vypsat obsah zásuvných modulů"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""
msgstr "Zkontrolovat, zda zadaný prvek nebo zásuvný modul existuje"
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Při kontrole existence prvku nebo zásuvného modulu rovněž zkontrolovat, zda "
"je jeho verze stejná nebo novější než zadaná"
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr "Vypsat podporovaná schémata URI, včetně prvků, které implementují"
......@@ -1104,19 +1101,18 @@ msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen objektem „%s“.\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK\n"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr ""
"NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen prvkem „%s“.\n"
"NALEZENA TABULKA S OBSAHEM: nalezena prvkem „%s“.\n"
"\n"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK: nalezen objektem „%s“.\n"
msgstr "NALEZENA TABULKA S OBSAHEM: nalezena objektem „%s“.\n"
#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "NALEZEN ŠTÍTEK\n"
msgstr "NALEZENA TABULKA S OBSAHEM\n"
#, c-format
msgid ""
......@@ -1161,9 +1157,9 @@ msgstr "Přerušení: Zastavuje se roura…\n"
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "prvek „%s“ neexistuje"
msgstr "Schází prvek: %s\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n"
......@@ -1173,7 +1169,7 @@ msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Vypsat štítky (známé také jako metadata)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr ""
msgstr "Vypsat tabulku s obsahem (kapitoly nebo vydání)"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Vypsat informace o stavu a upozornění na vlastnosti"
......@@ -1245,11 +1241,10 @@ msgstr ""
"Zakončení proudu (EOS) při vypnutí povoleno -- Vynucuje se zakončení proudu "
"v rouře\n"
#, fuzzy
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr ""
"Zakončení proudu (EOS) při vypnutí povoleno -- Vynucuje se zakončení proudu "
"v rouře\n"
"Zakončení proudu (EOS) při vypnutí povoleno -- Čeká se na značku EOS po "
"výskytu chyby\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Čeká se na konec proudu (EOS)…\n"
......@@ -1257,9 +1252,8 @@ msgstr "Čeká se na konec proudu (EOS)…\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "Obdržen konec proudu (EOS) – zastavuje se roura…\n"
#, fuzzy
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Přerušení: Zastavuje se roura…\n"
msgstr "Přerušení při čekání na konec proudu – zastavuje se roura…\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Nastala chyba při čekání na konec proudu (EOS)\n"
......@@ -1275,36 +1269,3 @@ msgstr "Nastavuje se roura na PRÁZDNÁ…\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Uvolňuje se roura…\n"
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr ""
#~ "Vypisovat sledování přidělování paměti (je-li povoleno při překladu)"
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr "Použití: gst-xmllaunch <soubor.xml> [prvek.vlastnost=hodnota…]\n"
#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "CHYBA: zpracovávání souboru XML „%s“ selhalo.\n"
#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr ""
#~ "CHYBA: v souboru „%s“ není žádný prvek „pipeline“ nejvyšší úrovně.\n"
#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr ""
#~ "VAROVÁNÍ: v současné době je podporován jen jeden prvek nejvyšší úrovně.\n"
#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr "CHYBA: nelze zpracovat argument %d na příkazovém řádku: %s.\n"
#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "VAROVÁNÍ: prvek s názvem „%s“ nebyl nalezen.\n"
#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr "Uložit reprezentaci roury v xml do SOUBORu a skončit"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "SOUBOR"
#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "Neinstalovat obsluhu signálů SIGUSR1 a SIGUSR2"
# German translation for gstreamer 0.10.30.3
# German translation for gstreamer 1.0.3
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
#
# Roland Illig <roland.illig@gmx.de>, 2004.
# Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>, 2009, 2010, 2011.
# Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>, 2009, 2010, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-27 23:44+0200\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-28 19:22+0100\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -124,9 +124,8 @@ msgstr "Interner GStreamer-Fehler: Padding-Problem."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Interner GStreamer-Fehler: Thread-Problem."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Interner GStreamer-Fehler: Verhandlungsproblem."
msgstr "GStreamer-Fehler: Verhandlungsproblem."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Interner GStreamer-Fehler: Ereignisproblem."
......@@ -143,9 +142,8 @@ msgstr "Interner GStreamer-Fehler: Kennzeichnungsproblem."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Ihrer Installation von GStreamer fehlt ein Plugin."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Interner GStreamer-Fehler: Zeitproblem."
msgstr "GStreamer-Fehler: Zeitproblem."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
......@@ -580,16 +578,14 @@ msgstr "Referenzpegel für die Pegelanpassungen von Titel und Album"
msgid "language code"
msgstr "Sprachcode"
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "Sprachcode für diesen Datenstrom nach ISO-639-1"
msgstr "Sprachcode für diesen Strom nach ISO-639-1 oder ISO-639-2"
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "Sprachcode"
msgstr "Sprachname"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""
msgstr "Name der Sprache, in welcher der Datenstrom ist"
msgid "image"
msgstr "Bild"
......@@ -684,13 +680,12 @@ msgstr ""
msgid "geo location sublocation"
msgstr "geografischer Ortsteil"
#, fuzzy
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
msgstr ""
"ein Ort innerhalb einer Stadt, in dem das Medium aufgezeichnet oder "
"produziert wurde"
"ein Ort innerhalb einer Stadt, an dem das Medium aufgezeichnet oder "
"produziert wurde (z.B. der Stadtteil)"
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "Geografischer horizontaler Fehler"
......@@ -1068,12 +1063,14 @@ msgid "List the plugin contents"
msgstr "Die Inhalte des Plugins auflisten"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""
msgstr "Prüfen Sie, ob das angegebene Element oder Plugin vorhanden ist"
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Kontrollieren Sie beim Prüfen, ob ein Element oder Plugin vorhanden ist, "
"ebenfalls, ob die Version mindestens der angegebenen entspricht."
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
......@@ -1125,17 +1122,16 @@ msgstr "KENNZEICHEN GEFUNDEN: Gefunden von Objekt »%s«.\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "KENNZEICHEN GEFUNDEN\n"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "KENNZEICHEN GEFUNDEN: Gefunden von Element »%s«.\n"
msgstr "TOC GEFUNDEN: Gefunden durch Element »%s«.\n"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "KENNZEICHEN GEFUNDEN: Gefunden von Objekt »%s«.\n"
msgstr "TOC GEFUNDEN: Gefunden durch Objekt »%s«.\n"
#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "KENNZEICHEN GEFUNDEN\n"
msgstr "TOC GEFUNDEN\n"
#, c-format
msgid ""
......@@ -1182,9 +1178,9 @@ msgstr "Interrupt: Leitung wird gestoppt ...\n"
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Kein Element »%s«"
msgstr "Fehlendes Element »%s«\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n"
......@@ -1194,7 +1190,7 @@ msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Kennzeichen (auch bekannt als Metadaten) ausgeben"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr ""
msgstr "TOC ausgeben (Kapitel und Editionen)"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Zustandsinformation und Eigenschaftsmitteilungen ausgeben"
......@@ -1262,10 +1258,8 @@ msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr ""
"EOS bei Beenden ist eingeschaltet -- EOS wird auf die Leitung erzwungen\n"
#, fuzzy
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr ""
"EOS bei Beenden ist eingeschaltet -- EOS wird auf die Leitung erzwungen\n"
msgstr "EOS bei Beenden ist eingeschaltet -- warten auf EOS nach dem Fehler\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Auf EOS wird gewartet …\n"
......@@ -1273,9 +1267,8 @@ msgstr "Auf EOS wird gewartet …\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "EOS erhalten - Leitung wird angehalten …\n"
#, fuzzy
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Interrupt: Leitung wird gestoppt ...\n"
msgstr "Interrupt beim Warten auf EOS - Leitung wird gestoppt ...\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Ein Fehler ist beim Warten auf EOS aufgetreten\n"
......@@ -1292,9 +1285,8 @@ msgstr "Leitung wird auf NULL gesetzt ...\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Leitung wird geleert ...\n"
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr ""
#~ "Speicherzuordnungsverfolgung ausgeben (falls zur Kompilierzeit aktiviert)"
#~ msgid "maximum"
#~ msgstr "Maximum"
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr "Aufruf: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.eigenschaft=wert ...]\n"
......@@ -1325,6 +1317,10 @@ msgstr "Leitung wird geleert ...\n"
#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "Keine Routinen für SIGUSR1 und SIGUSR2 installieren"
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr ""
#~ "Speicherzuordnungsverfolgung ausgeben (falls zur Kompilierzeit aktiviert)"
#~ msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
#~ msgstr "Fehler beim erneuten Einlesen der Registry %s : %s"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer-0.10.30.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-29 11:14+0200\n"
"Last-Translator: Michael Kotsarinis <mk73628@gmail.com>\n"
"Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n"
......@@ -343,8 +343,8 @@ msgstr "εκτεταμένο σχόλιο"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"ελεύθερο κείμενο σχολιασμού των δεδομένων της μορφής key=value ή "
"key[en]=comment"
"ελεύθερο κείμενο σχολιασμού των δεδομένων της μορφής key=value ή key[en]"
"=comment"
msgid "track number"
msgstr "αριθμός κομματιού"
......
# Translation of GStreamer to French
# Copyright (C) 2003-2011 GStreamer core team
# Copyright (C) 2003-2012 GStreamer core team
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
#
# Thomas Vander Stichele <thomas@apestaart.org>, 2004.
# Claude Paroz <claude@2xlibre.net>, 2008-2011.
# Claude Paroz <claude@2xlibre.net>, 2008-2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-28 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-05 19:31+0100\n"
"Last-Translator: Claude Paroz <claude@2xlibre.net>\n"
"Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
"Language: fr\n"
......@@ -124,9 +124,8 @@ msgstr "Erreur interne de GStreamer : problème de connecteur."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Erreur interne de GStreamer : problème de thread."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Erreur interne de GStreamer : problème de négociation."
msgstr "Erreur GStreamer : problème de négociation."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Erreur interne de GStreamer : problème d'événement."
......@@ -143,9 +142,8 @@ msgstr "Erreur interne de Gstreamer : problème de balise."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Il manque un greffon dans votre installation de GStreamer."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Erreur interne de Gstreamer : problème d'horloge."
msgstr "Erreur Gstreamer : problème d'horloge."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
......@@ -342,8 +340,8 @@ msgstr "commentaire étendu"
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"texte libre décrivant les données sous la forme clé=valeur ou "
"clé[en]=commentaire"
"texte libre décrivant les données sous la forme clé=valeur ou clé[en]"
"=commentaire"
msgid "track number"
msgstr "numéro de piste"
......@@ -565,16 +563,14 @@ msgstr "niveau de référence des valeurs de gain de piste et d'album"
msgid "language code"
msgstr "code linguistique"
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "code linguistique du flux, selon la norme ISO-639-1"
msgstr "code linguistique du flux, selon la norme ISO-639-1 ou ISO-639-2"
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "code linguistique"
msgstr "nom de la langue"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""
msgstr "nom explicite de la langue de ce flux"
msgid "image"
msgstr "image"
......@@ -665,7 +661,6 @@ msgstr "ville (nom anglais) où le média a été enregistré ou produit"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "zone locale de l'emplacement"
#, fuzzy
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
......@@ -1050,12 +1045,14 @@ msgid "List the plugin contents"
msgstr "Énumère le contenu du greffon"
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""
msgstr "Vérifie si l'élément ou le greffon indiqué existe"
msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Lors de la vérification de l'existence d'un élément ou d'un greffon, vérifie "
"aussi que sa version est au minimum la version indiquée"
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
......@@ -1108,17 +1105,16 @@ msgstr "BALISE TROUVÉE : découverte par l'objet « %s ».\n"
msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "BALISE TROUVÉE\n"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by element \"%s\".\n"
msgstr "BALISE TROUVÉE : découverte par l'élément « %s ».\n"
msgstr "TDM TROUVÉE : découverte par l'élément « %s ».\n"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "FOUND TOC : found by object \"%s\".\n"
msgstr "BALISE TROUVÉE : découverte par l'objet « %s ».\n"
msgstr "TDM TROUVÉE : découverte par l'objet « %s ».\n"
#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "BALISE TROUVÉE\n"
msgstr "TDM TROUVÉE\n"
#, c-format
msgid ""
......@@ -1162,9 +1158,9 @@ msgstr "Interruption : arrêt du pipeline...\n"
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "pas d'élément « %s »"
msgstr "Élément manquant : %s\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n"
......@@ -1174,7 +1170,7 @@ msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Affiche les balises (aussi connues sous le nom de métadonnées)"
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
msgstr ""
msgstr "Affiche la table des matières (chapitres et éditions)"
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Affiche des informations d'état et des notifications de propriétés"
......@@ -1241,9 +1237,8 @@ msgstr "ERREUR : le pipeline refuse de passer en mode actif.\n"
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr "EOS à la fermeture est activé -- EOS forcé sur le pipeline\n"
#, fuzzy
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "EOS à la fermeture est activé -- EOS forcé sur le pipeline\n"
msgstr "EOS à la fermeture est activé -- attente d'EOS après erreur\n"
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Attente d'EOS...\n"
......@@ -1251,9 +1246,8 @@ msgstr "Attente d'EOS...\n"
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "EOS reçu - arrêt du pipeline...\n"
#, fuzzy
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Interruption : arrêt du pipeline...\n"
msgstr "Interruption lors de l'attende d'EOS - arrêt du pipeline...\n"
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "Une erreur s'est produite lors de l'attente de l'EOS\n"
......@@ -1270,15 +1264,6 @@ msgstr "Définition du pipeline à NULL...\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Libération du pipeline...\n"
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr ""
#~ "Affiche les traces d'allocations (si activées lors de la compilation)"
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Utilisation : gst-xmllaunch <fichier.xml> [ élément."
#~ "propriété=valeur ... ]\n"
#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "ERREUR : l'analyse du fichier xml « %s » a échoué.\n"
......@@ -1306,6 +1291,3 @@ msgstr "Libération du pipeline...\n"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FICHIER"
#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "N'installe pas de gestionnaire de signal pour SIGUSR1 et SIGUSR2"
# Galician translations for gstreamer package.
# This file is put in the public domain.
# Francisco Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2011.
#
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-05 12:49+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-15 03:29+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl_ES\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Imprimir a versión de GStreamer"
......@@ -119,9 +121,8 @@ msgstr "Erro interno de GStreamer: problema de desprazamento."
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema cos fíos"
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema de negociación."
msgstr "Erro de GStreamer: problema de negociación."
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema cos eventos."
......@@ -138,9 +139,8 @@ msgstr "Erro interno de GStreamer: problema coas etiquetas."
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Á súa instalación de GStreamer fáltalle un engadido."
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
msgstr "Erro interno de GStreamer: problema de reloxo."
msgstr "Erro de GStreamer: problema de reloxo."
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
......@@ -562,16 +562,14 @@ msgstr "valor do nivel de referencia da ganancia da pista e do álbum"
msgid "language code"
msgstr "código de idioma"
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
msgstr "código de idioma para este fluxo, axustándose a ISO-639-1"
msgstr "código de idioma para este fluxo, axustándose a ISO-639-1 ou ISO-639-2"
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "código de idioma"
msgstr "nome do idioma"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""
msgstr "nome freeform do idioma no que está este fluxo"
msgid "image"
msgstr "imaxe"
......@@ -662,7 +660,6 @@ msgstr "cidade (nome en inglés) onde foi gravado ou producido o medio"
msgid "geo location sublocation"
msgstr "sublocalización da xeolocalización"
#, fuzzy
msgid ""
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
......@@ -1045,12 +1042,14 @@ msgid "List the plugin contents"
msgstr "Listar o contido do engadido"