Commit 8a7bdbf4 authored by Jan Schmidt's avatar Jan Schmidt
Browse files

Update .po files

Original commit message from CVS:
Update .po files
parent ef115d67
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-14 22:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-06 21:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-05 11:45+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
......@@ -98,12 +98,12 @@ msgstr "Wys GStreamer opsies"
msgid "Unknown option"
msgstr "Onbekende opsie"
#: gst/gstelement.c:278
#: gst/gstelement.c:279
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "FOUT: vanaf element %s: %s\n"
#: gst/gstelement.c:280
#: gst/gstelement.c:281
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
......@@ -627,15 +627,20 @@ msgstr "kon nie aan bestemming-element vir URI \"%s\" verbind nie"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "le pyplyn word nie toegelaat nie"
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1314 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1323
#: plugins/elements/gstqueue.c:820
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1317 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1326
#: plugins/elements/gstqueue.c:772
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Interne datavloeifout."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:633
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1226
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Interne datavloeiprobleem."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1354
#, fuzzy
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Interne datavloeifout."
#: plugins/elements/gstfilesink.c:230
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Geen lernaam om heen te skryf nie."
......@@ -699,7 +704,7 @@ msgstr "minimum"
msgid "maximum"
msgstr "maksimum"
#: tools/gst-inspect.c:1110
#: tools/gst-inspect.c:1100
msgid "Print all elements"
msgstr "Druk alle elemente"
......@@ -747,126 +752,126 @@ msgstr "EOS gekry vanaf element \"%s\".\n"
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ETIKET GEVIND : gevind by element \"%s\".\n"
#: tools/gst-launch.c:463
#: tools/gst-launch.c:469
#, c-format
msgid "Element \"%s\" has gone from PLAYING to PAUSED, quitting.\n"
msgstr "Element \"%s\" het verander van SPEEL na POUSE, verlaat dus.\n"
#: tools/gst-launch.c:494
#: tools/gst-launch.c:500
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Wys etikette (ook bekend as metadata)"
#: tools/gst-launch.c:496
#: tools/gst-launch.c:502
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Wys statusinligting en kennisgewings van eienskappe"
#: tools/gst-launch.c:498
#: tools/gst-launch.c:504
msgid "Output messages"
msgstr "Afvoerboodskappe"
#: tools/gst-launch.c:500
#: tools/gst-launch.c:506
msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Moenie statusinligting van TIPE wys nie"
#: tools/gst-launch.c:500
#: tools/gst-launch.c:506
msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TIPE1, TIPE2,..."
#: tools/gst-launch.c:503
#: tools/gst-launch.c:509
msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
msgstr "Stoor xml-voorstelling van pyplyn na LER en stop"
#: tools/gst-launch.c:503
#: tools/gst-launch.c:509
msgid "FILE"
msgstr "LER"
#: tools/gst-launch.c:506
#: tools/gst-launch.c:512
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Moenie 'n fouthanteerder installeer nie"
#: tools/gst-launch.c:508
#: tools/gst-launch.c:514
msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
msgstr "Druk \"alloc trace\" (indien aangeskakel tydens kompilering)"
#: tools/gst-launch.c:586
#: tools/gst-launch.c:592
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "FOUT: pyplyn kon nie opgestel word nie: %s.\n"
#: tools/gst-launch.c:590
#: tools/gst-launch.c:596
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "FOUT: pyplyn kon nie opgestel word nie.\n"
#: tools/gst-launch.c:594
#: tools/gst-launch.c:600
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "WAARSKUWING: foutiewe pyplyn: %s\n"
#: tools/gst-launch.c:620
#: tools/gst-launch.c:626
#, c-format
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "FOUT: die pyplynelement kon nie gevind word nie.\n"
#: tools/gst-launch.c:626 tools/gst-launch.c:673
#: tools/gst-launch.c:632 tools/gst-launch.c:684
#, c-format
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Stel pyplyn na POUSEER ...\n"
#: tools/gst-launch.c:631
#: tools/gst-launch.c:637
#, c-format
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "FOUT: pyplyn wil nie pouseer nie.\n"
#: tools/gst-launch.c:636
#: tools/gst-launch.c:642
#, c-format
msgid "ERROR: Pipeline can't PREROLL ...\n"
msgstr "FOUT: pyplyn kan nie VOORROL nie ...\n"
#: tools/gst-launch.c:639
#: tools/gst-launch.c:645
#, c-format
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Pyplyn doen VOORROLLING ...\n"
#: tools/gst-launch.c:643
#, c-format
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Pyplyn is VOORGEROL ...\n"
#: tools/gst-launch.c:650
#: tools/gst-launch.c:648 tools/gst-launch.c:661
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "FOUT: pyplyn wil nie voorrol nie.\n"
#: tools/gst-launch.c:655
#: tools/gst-launch.c:654
#, c-format
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Pyplyn is VOORGEROL ...\n"
#: tools/gst-launch.c:666
#, c-format
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Pyplyn word gestel na SPEEL ...\n"
#: tools/gst-launch.c:658
#: tools/gst-launch.c:669
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "FOUT: pyplyn wil nie speel nie.\n"
#: tools/gst-launch.c:669
#: tools/gst-launch.c:680
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Uitvoering het geindig na %"
#: tools/gst-launch.c:669
#: tools/gst-launch.c:680
msgid " ns.\n"
msgstr " ns.\n"
#: tools/gst-launch.c:676
#: tools/gst-launch.c:687
#, c-format
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Pyplyn word gestel na GEREED ...\n"
#: tools/gst-launch.c:681
#: tools/gst-launch.c:692
#, c-format
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Pyplyn word gestel na NULL ...\n"
#: tools/gst-launch.c:686
#: tools/gst-launch.c:697
#, c-format
msgid "FREEING pipeline ...\n"
msgstr "pyplyn word VRYGEMAAK ...\n"
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-14 22:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-06 21:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:40+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -94,12 +94,12 @@ msgstr "GStreamer buraxılışını göstər"
msgid "Unknown option"
msgstr ""
#: gst/gstelement.c:278
#: gst/gstelement.c:279
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr ""
#: gst/gstelement.c:280
#: gst/gstelement.c:281
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
......@@ -613,15 +613,19 @@ msgstr ""
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr ""
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1314 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1323
#: plugins/elements/gstqueue.c:820
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1317 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1326
#: plugins/elements/gstqueue.c:772
msgid "Internal data flow error."
msgstr ""
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:633
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1226
msgid "Internal data flow problem."
msgstr ""
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1354
msgid "Internal data stream error."
msgstr ""
#: plugins/elements/gstfilesink.c:230
msgid "No file name specified for writing."
msgstr ""
......@@ -685,7 +689,7 @@ msgstr "minimal"
msgid "maximum"
msgstr "maksimal"
#: tools/gst-inspect.c:1110
#: tools/gst-inspect.c:1100
msgid "Print all elements"
msgstr ""
......@@ -733,126 +737,126 @@ msgstr ""
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:463
#: tools/gst-launch.c:469
#, c-format
msgid "Element \"%s\" has gone from PLAYING to PAUSED, quitting.\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:494
#: tools/gst-launch.c:500
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:496
#: tools/gst-launch.c:502
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:498
#: tools/gst-launch.c:504
msgid "Output messages"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:500
#: tools/gst-launch.c:506
msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:500
#: tools/gst-launch.c:506
msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:503
#: tools/gst-launch.c:509
msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:503
#: tools/gst-launch.c:509
msgid "FILE"
msgstr "FAYL"
#: tools/gst-launch.c:506
#: tools/gst-launch.c:512
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:508
#: tools/gst-launch.c:514
msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:586
#: tools/gst-launch.c:592
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:590
#: tools/gst-launch.c:596
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:594
#: tools/gst-launch.c:600
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:620
#: tools/gst-launch.c:626
#, c-format
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:626 tools/gst-launch.c:673
#: tools/gst-launch.c:632 tools/gst-launch.c:684
#, c-format
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:631
#: tools/gst-launch.c:637
#, c-format
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:636
#: tools/gst-launch.c:642
#, c-format
msgid "ERROR: Pipeline can't PREROLL ...\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:639
#: tools/gst-launch.c:645
#, c-format
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:643
#: tools/gst-launch.c:648 tools/gst-launch.c:661
#, c-format
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:650
#: tools/gst-launch.c:654
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:655
#: tools/gst-launch.c:666
#, c-format
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:658
#: tools/gst-launch.c:669
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:669
#: tools/gst-launch.c:680
msgid "Execution ended after %"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:669
#: tools/gst-launch.c:680
msgid " ns.\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:676
#: tools/gst-launch.c:687
#, c-format
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:681
#: tools/gst-launch.c:692
#, c-format
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr ""
#: tools/gst-launch.c:686
#: tools/gst-launch.c:697
#, c-format
msgid "FREEING pipeline ...\n"
msgstr ""
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-14 22:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-06 21:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-03 16:02+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
......@@ -103,12 +103,12 @@ msgstr "Показване на опциите на GStreamer"
msgid "Unknown option"
msgstr "Непозната опция"
#: gst/gstelement.c:278
#: gst/gstelement.c:279
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: от елемент %s: %s\n"
#: gst/gstelement.c:280
#: gst/gstelement.c:281
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
......@@ -628,15 +628,20 @@ msgstr "не може да се свърже елемент-приемник к
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "не е позволен празен конвейер"
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1314 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1323
#: plugins/elements/gstqueue.c:820
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1317 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1326
#: plugins/elements/gstqueue.c:772
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:633
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1226
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Вътрешен проблем на потока от данни."
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:1354
#, fuzzy
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
#: plugins/elements/gstfilesink.c:230
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Не е указано име на файл за запис."
......@@ -700,7 +705,7 @@ msgstr "минимум"
msgid "maximum"
msgstr "максимум"
#: tools/gst-inspect.c:1110
#: tools/gst-inspect.c:1100
msgid "Print all elements"
msgstr "Отпечатване на всички елементи"
......@@ -750,128 +755,128 @@ msgstr "Получен е EOS (край на потока) от елемент
msgid "FOUND TAG : found by element \"%s\".\n"
msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ : открит към елемент „%s“.\n"
#: tools/gst-launch.c:463
#: tools/gst-launch.c:469
#, c-format
msgid "Element \"%s\" has gone from PLAYING to PAUSED, quitting.\n"
msgstr "Елементът „%s“ премина от състояние ИЗПЪЛНЕНИЕ към ПАУЗА, изход.\n"
#: tools/gst-launch.c:494
#: tools/gst-launch.c:500
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Изходни съобщения за етикетите (метаданните)"
#: tools/gst-launch.c:496
#: tools/gst-launch.c:502
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Да се дават изходни съобщения за състоянието и промяната на свойства"
#: tools/gst-launch.c:498
#: tools/gst-launch.c:504
msgid "Output messages"
msgstr "Изходни съобщения"
#: tools/gst-launch.c:500
#: tools/gst-launch.c:506
msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Да не се дават изходни съобщения от следните ВИДове за състоянието "
#: tools/gst-launch.c:500
#: tools/gst-launch.c:506
msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "ВИД1,ВИД2,..."
#: tools/gst-launch.c:503
#: tools/gst-launch.c:509
msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
msgstr "Запазване на конвейера във вид на XML във ФАЙЛа и изход"
#: tools/gst-launch.c:503
#: tools/gst-launch.c:509
msgid "FILE"
msgstr "ФАЙЛ"
#: tools/gst-launch.c:506
#: tools/gst-launch.c:512
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Да не се инсталира обработчик на грешки"
#: tools/gst-launch.c:508
#: tools/gst-launch.c:514
msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
msgstr ""
"Отпечатване на заделянето на памет (ако е било включено при компилиране на "
"програмата)"
#: tools/gst-launch.c:586
#: tools/gst-launch.c:592
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде сглобен: %s.\n"
#: tools/gst-launch.c:590
#: tools/gst-launch.c:596
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде сглобен.\n"
#: tools/gst-launch.c:594
#: tools/gst-launch.c:600
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: конвейер с грешки: %s\n"
#: tools/gst-launch.c:620
#: tools/gst-launch.c:626
#, c-format
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "ГРЕШКА: не е открит елемент за конвейер - „pipeline“.\n"
#: tools/gst-launch.c:626 tools/gst-launch.c:673
#: tools/gst-launch.c:632 tools/gst-launch.c:684
#, c-format
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Конвейерът се дава НА ПАУЗА...\n"
#: tools/gst-launch.c:631
#: tools/gst-launch.c:637
#, c-format
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не изпълнява даването на пауза.\n"
#: tools/gst-launch.c:636
#: tools/gst-launch.c:642
#, c-format
msgid "ERROR: Pipeline can't PREROLL ...\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да се БУФЕРИРА...\n"
#: tools/gst-launch.c:639
#: tools/gst-launch.c:645
#, c-format
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Конвейерът се БУФЕРИРА...\n"
#: tools/gst-launch.c:643
#, c-format
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН...\n"
#: tools/gst-launch.c:650
#: tools/gst-launch.c:648 tools/gst-launch.c:661
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да превърти напред.\n"
#: tools/gst-launch.c:655
#: tools/gst-launch.c:654
#, c-format
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН...\n"
#: tools/gst-launch.c:666
#, c-format
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Конвейерът се дава на ИЗПЪЛНЕНИЕ...\n"
#: tools/gst-launch.c:658
#: tools/gst-launch.c:669
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да проработи.\n"
#: tools/gst-launch.c:669
#: tools/gst-launch.c:680
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Изпълнението завърши след %"
#: tools/gst-launch.c:669
#: tools/gst-launch.c:680
msgid " ns.\n"
msgstr " ns.\n"
#: tools/gst-launch.c:676
#: tools/gst-launch.c:687
#, c-format
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Конвейерът е в ГОТОВНОСТ...\n"
#: tools/gst-launch.c:681
#: tools/gst-launch.c:692
#, c-format
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА...\n"
#: tools/gst-launch.c:686
#: tools/gst-launch.c:697
#, c-format
msgid "FREEING pipeline ...\n"
msgstr "ОСВОБОЖДАВАНЕ на конвейера...\n"
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-14 22:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-06 21:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-02 17:43+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -102,12 +102,12 @@ msgstr "Mostra les opcions del GStreamer"
msgid "Unknown option"
msgstr "Opció desconeguda"
#: gst/gstelement.c:278
#: gst/gstelement.c:279
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "ERROR: des de l'element %s: %s\n"
#: gst/gstelement.c:280
#: gst/gstelement.c:281
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
......@@ -630,15 +630,20 @@ msgstr "No s'ha pogut enllaçar l'element de sortida per a l'URI «%s»"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "no es permet un conducte buit"
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1314 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1323
#: plugins/elements/gstqueue.c:820
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1317 libs/gst/base/gstbasesrc.c:1326
#: plugins/elements/gstqueue.c:772