Commit 25247aab authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

po: Update translations

parent d71e03b3
......@@ -2,14 +2,16 @@
# Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
# Mogens Jaeger <mogensjaeger@gmail.com>, 2007, 2010, 2013, 2014.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2015.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2015, 2016.
#
# conductor -> dirigent (https://lists.freedesktop.org/archives/gstreamer-commits/2016-February/092542.html)
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.7.1\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 1.7.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-28 13:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:17+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-25 13:26+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -49,20 +51,20 @@ msgid "LIST"
msgstr "LISTE"
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Déaktiver brug af farver ved fejlsøgnings uddata"
msgstr "Deaktiver brug af farver ved fejlsøgnings uddata"
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
"Ændrer farvelægningstilstand af debug-log. Mulige tilstande: til fra, "
"déaktiveret, auto, unix"
"deaktiveret, auto, unix"
msgid "Disable debugging"
msgstr "Déaktiver fejlsøgning"
msgstr "Deaktiver fejlsøgning"
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Aktivér udførlig diagnostik ved indlæsning af moduler"
msgstr "Aktiver udførlig diagnostik ved indlæsning af moduler"
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Kolon-separerede stier der indeholder moduler"
......@@ -81,13 +83,13 @@ msgid "PLUGINS"
msgstr "MODULER"
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Déaktiver indfangning af segmentfejl under indlæsning af moduler"
msgstr "Deaktiver indfangning af segmentfejl under indlæsning af moduler"
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Déaktiver opdatering af registratur"
msgstr "Deaktiver opdatering af registratur"
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr "Déaktiver forgrening af hjælpeproces under skanning af registratur"
msgstr "Deaktiver forgrening af hjælpeproces under skanning af registratur"
msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamer indstillinger"
......@@ -455,10 +457,14 @@ msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "person(er) der komponerede optagelsen"
msgid "conductor"
msgstr ""
msgstr "dirigent"
# Jeg tror "refinement" refererer til at de skelner bedre mellem hvem
# der dirigerer og opfører. F.eks. står der oftest navne på dirigent
# samt solister i koncerter, og/eller de vigtigste sangere (opera osv.)
# Måske man kan erstatte det med -angivelse eller noget andet indirekte. Ideer?
msgid "conductor/performer refinement"
msgstr ""
msgstr "dirigent/opfører-angivelse"
msgid "duration"
msgstr "varighed"
......@@ -857,7 +863,7 @@ msgstr "Henvisningen har ingen kilde [sink=%s@%p]"
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr "Linket har ingen sink [kilde=%s@%p]"
msgstr "Henvisningen har ingen destination [kilde=%s@%p]"
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
......@@ -868,7 +874,7 @@ msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "kunne ikke sætte egenskab \"%s\" for element \"%s\" til \"%s\""
msgid "Delayed linking failed."
msgstr ""
msgstr "Forsinket oprettelse af forbindelse mislykkedes."
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
......@@ -930,8 +936,11 @@ msgstr "Intern datastrømsfejl."
msgid "Internal clock error."
msgstr "Fejl i internt ur."
# Ingen idé om hvad de mener med map her, men "behandling" eller
# muligvis kortlægge kunne også dække. Men det kan sagtens ske at
# oversætte virker også...
msgid "Failed to map buffer."
msgstr "Fejlede ved mapning af buffer"
msgstr "Fejlede ved behandling af buffer."
msgid "Filter caps"
msgstr "Filterkapabilitet"
......@@ -1016,12 +1025,11 @@ msgstr "gennemtving kapabiliteter"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "gennemtving kapabiliteter uden at gennemføre en typefind"
#, fuzzy
msgid "Stream doesn't contain enough data."
msgstr "Mediestrøm indeholder ikke nok data."
msgstr "Strøm indeholder ikke nok data."
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Mediestrøm indeholder ingen data"
msgstr "Mediestrøm indeholder ingen data."
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Implementerede grænseflader:\n"
......@@ -1105,7 +1113,7 @@ msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
"Ved kontrol af om et element eller et plugin eksisterer, kontrollér da også "
"Ved kontrol af om et element eller et plugin eksisterer, kontroller da også "
"om versionen i det mindste er den specificerede version"
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
......@@ -1247,7 +1255,7 @@ msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr "EGENSKABSNAVN"
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Installér ikke en fejlhåndterer"
msgstr "Installer ikke en fejlhåndterer"
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr "Gennemtving medieslut på kilder før nedlukning af rørledning"
......
This diff is collapsed.
# Brazilian Portuguese translation of GStreamer.
# Copyright (C) 2008-2013 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2008-2016 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the GStreamer package.
# Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>, 2008-2015.
# Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>, 2008-2016.
#
# pipeline -> fila de processamento
# sink -> consumidor
......@@ -15,10 +15,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer-1.7.1\n"
"Project-Id-Version: gstreamer-1.7.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-28 20:54-0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:17+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-06 18:23-0300\n"
"Last-Translator: Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <ldpbr-translation@lists.sourceforge."
"net>\n"
......@@ -470,10 +470,10 @@ msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "pessoa(s) que compôs(useram) a gravação"
msgid "conductor"
msgstr ""
msgstr "maestro"
msgid "conductor/performer refinement"
msgstr ""
msgstr "maestro/músico de afinação"
msgid "duration"
msgstr "duração"
......@@ -888,7 +888,7 @@ msgstr ""
"valor \"%s\""
msgid "Delayed linking failed."
msgstr ""
msgstr "Falha no vínculo postergado."
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
......@@ -1035,7 +1035,6 @@ msgstr "forçar Caps"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "forçar Caps sem usar o typefind"
#, fuzzy
msgid "Stream doesn't contain enough data."
msgstr "O fluxo não contém dados suficientes."
......
......@@ -3,13 +3,13 @@
# Copyright (C) 2004, 2005 gstreamer's COPYRIGHT HOLDER
# This file is put in the public domain.
#
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014.
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.2.1\n"
"Project-Id-Version: gstreamer 1.7.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-30 10:24+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:17+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-20 11:32+0100\n"
"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -18,9 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Vypísať verziu GStreamer"
......@@ -207,9 +205,8 @@ msgstr "Nepodarilo sa získať/upraviť nastavenia zdroja."
msgid "No space left on the resource."
msgstr "Na zdroji už nezostalo miesto."
#, fuzzy
msgid "Not authorized to access resource."
msgstr "Na zdroji už nezostalo miesto."
msgstr "Nedostatočné práva na prístup k tomuto zdroju."
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer narazil na všeobecnú chybu prúdu údajov."
......@@ -448,7 +445,7 @@ msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI ku licencii týchto údajov"
msgid "performer"
msgstr "výkonný umelec"
msgstr "interpret"
msgid "person(s) performing"
msgstr "vystupujúce osoby "
......@@ -460,10 +457,10 @@ msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "osoby zodpovedné za skladbu nahrávky"
msgid "conductor"
msgstr ""
msgstr "dirigent"
msgid "conductor/performer refinement"
msgstr ""
msgstr "upresnenie dirigenta/interpreta"
msgid "duration"
msgstr "trvanie"
......@@ -584,7 +581,7 @@ msgid "language name"
msgstr "názov jazyku"
msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""
msgstr "názov reči tohto prúdu údajov"
msgid "image"
msgstr "obrázok"
......@@ -812,7 +809,7 @@ msgid "publisher"
msgstr "vydavateľ"
msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""
msgstr "Meno titulu alebo vydavateľa"
msgid "interpreted-by"
msgstr "interpret"
......@@ -827,10 +824,10 @@ msgid "Midi note number of the audio track."
msgstr ""
msgid "private-data"
msgstr ""
msgstr "súkromné-dáta"
msgid "Private data"
msgstr ""
msgstr "Súkromné dáta"
msgid ", "
msgstr ", "
......@@ -857,11 +854,11 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
msgstr ""
msgstr "odkaz nemá zdroj [sink=%s@%p]"
#, c-format
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
msgstr ""
msgstr "odkaz nemá sink [source=%s@%p]"
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
......@@ -872,7 +869,7 @@ msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nepodarilo sa nastaviť vlastnosť \"%s\" v prvku \"%s\" na \"%s\""
msgid "Delayed linking failed."
msgstr ""
msgstr "Oneskorené odkazovanie zlyhalo."
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
......@@ -884,7 +881,7 @@ msgstr "prvok \"%s\" neexistuje"
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
msgstr ""
msgstr "nečakaný odkaz \"%s\" - ignorujem"
#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
......@@ -903,18 +900,18 @@ msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje zdrojový prvok pre URI \"%s\""
msgid "syntax error"
msgstr ""
msgstr "chyba syntaxe"
msgid "bin"
msgstr ""
msgstr "zásobník"
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "bol zadaný prázdny zásobník \"%s\", čo nie je dovolené"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
msgstr "neexistuje zásobník \"%s\", preskakujem"
msgstr "neexistuje zásobník \"%s\", rozbaľujem prvky"
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "prázdna rúra sa nepripúšťa"
......@@ -1019,9 +1016,8 @@ msgstr "vynútiť veľké písmená"
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "vynútiť veľké písmená bez kontroly"
#, fuzzy
msgid "Stream doesn't contain enough data."
msgstr "Prúd neobsahuje údaje."
msgstr "Prúd neobsahuje dostatok údajov."
msgid "Stream contains no data."
msgstr "Prúd neobsahuje údaje."
......@@ -1036,7 +1032,7 @@ msgid "writable"
msgstr "zapisovateľné"
msgid "deprecated"
msgstr ""
msgstr "zastaralé"
msgid "controllable"
msgstr "ovládateľné"
......@@ -1243,9 +1239,11 @@ msgid ""
"Do not output status information for the specified property if verbose "
"output is enabled (can be used multiple times)"
msgstr ""
"Neposkytnúť do výstupu informácie o vybranom vlastníctve ak je povolený "
"podrobný výstup )dá sa použiť niekoľkokrát)"
msgid "PROPERTY-NAME"
msgstr ""
msgstr "Meno vlastníctva"
msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Neinštalovať obsluhu výnimiek"
......@@ -1327,12 +1325,6 @@ msgstr "Nastavujem rúru na NULOVÚ ...\n"
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Uvoľňujem rúru ...\n"
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "Nevypisovať informácie o stave TYPU"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "TYP1,TYP2,..."
#~ msgid "link without source element"
#~ msgstr "pripojenie bez zdrojového prvku"
......@@ -1345,6 +1337,12 @@ msgstr "Uvoľňujem rúru ...\n"
#~ msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
#~ msgstr "nepodarilo sa pripojiť prvok sink pre URI \"%s\""
#~ msgid "Do not output status information of TYPE"
#~ msgstr "Nevypisovať informácie o stave TYPU"
#~ msgid "TYPE1,TYPE2,..."
#~ msgstr "TYP1,TYP2,..."
#~ msgid "maximum"
#~ msgstr "maximum"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment