Commit 0ecdc31e authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

po: Update translations

parent 8c09649d
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.9.7\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-05 11:45+0200\n" "PO-Revision-Date: 2005-12-05 11:45+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n" "Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n" "Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
...@@ -1175,7 +1175,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1175,7 +1175,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "geen element \"%s\"" msgstr "geen element \"%s\""
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "FOUT: vanaf element %s: %s\n" msgstr "FOUT: vanaf element %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer-0.8.0\n" "Project-Id-Version: gstreamer-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:40+0200\n" "PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:40+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n" "Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -1119,7 +1119,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1119,7 +1119,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "" msgstr ""
#, c-format #, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.9.7\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-18 22:26+0200\n" "PO-Revision-Date: 2006-01-18 22:26+0200\n"
"Last-Translator: Ales Nyakhaychyk <nab@mail.by>\n" "Last-Translator: Ales Nyakhaychyk <nab@mail.by>\n"
"Language-Team: Belarusian <i18n@mova.org>\n" "Language-Team: Belarusian <i18n@mova.org>\n"
...@@ -1128,7 +1128,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1128,7 +1128,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "" msgstr ""
#, c-format #, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 22:40+0300\n" "PO-Revision-Date: 2011-04-26 22:40+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n" "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n" "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
...@@ -1175,7 +1175,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1175,7 +1175,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "елементът „%s“ липсва" msgstr "елементът „%s“ липсва"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n" msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-04 19:41+0100\n" "PO-Revision-Date: 2010-11-04 19:41+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n" "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n" "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
...@@ -1184,7 +1184,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1184,7 +1184,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "no hi ha cap element «%s»" msgstr "no hi ha cap element «%s»"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "AVÍS: des de l'element %s: %s\n" msgstr "AVÍS: des de l'element %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -7,10 +7,10 @@ ...@@ -7,10 +7,10 @@
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer 1.1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-07 08:47+0200\n" "PO-Revision-Date: 2013-09-18 19:42+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
...@@ -18,6 +18,7 @@ msgstr "" ...@@ -18,6 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
msgid "Print the GStreamer version" msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Vypsat verzi systému GStreamer" msgstr "Vypsat verzi systému GStreamer"
...@@ -54,6 +55,8 @@ msgid "" ...@@ -54,6 +55,8 @@ msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, " "Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix" "auto, unix"
msgstr "" msgstr ""
"Změnit režim obarvení ladicího záznamu. Možné režimy: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgid "Disable debugging" msgid "Disable debugging"
msgstr "Zakázat ladění" msgstr "Zakázat ladění"
...@@ -256,7 +259,7 @@ msgstr "Vybrané hodiny nelze použít v rouře." ...@@ -256,7 +259,7 @@ msgstr "Vybrané hodiny nelze použít v rouře."
#, c-format #, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s" msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "" msgstr "Chyba při zápisu mezipaměti registru do %s: %s"
msgid "title" msgid "title"
msgstr "název" msgstr "název"
...@@ -793,27 +796,28 @@ msgid "How the image should be rotated or flipped before display" ...@@ -793,27 +796,28 @@ msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Jak by měl být obrázek před zobrazením otočen nebo překlopen" msgstr "Jak by měl být obrázek před zobrazením otočen nebo překlopen"
msgid "publisher" msgid "publisher"
msgstr "" msgstr "vydavatel"
msgid "Name of the label or publisher" msgid "Name of the label or publisher"
msgstr "" msgstr "Název vydavatelství nebo vydavatel"
msgid "interpreted-by" msgid "interpreted-by"
msgstr "" msgstr "ztvárnil"
msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations" msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr "" msgstr ""
"Informace o lidech stojících za mixováním a dalším podobným zpracováním"
msgid ", " msgid ", "
msgstr ", " msgstr "; "
#, c-format #, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found" msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr "" msgstr "Nebyla nalezena žádná adresa URI ovladače pro protokol %s"
#, c-format #, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported" msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr "" msgstr "Schéma URI „%s“ není podporováno"
#, c-format #, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n" msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
...@@ -896,7 +900,7 @@ msgid "Internal clock error." ...@@ -896,7 +900,7 @@ msgid "Internal clock error."
msgstr "Interní chyba hodin." msgstr "Interní chyba hodin."
msgid "Failed to map buffer." msgid "Failed to map buffer."
msgstr "" msgstr "Selhalo namapování vyrovnávací paměti."
msgid "Filter caps" msgid "Filter caps"
msgstr "Filtrovat schopnosti" msgstr "Filtrovat schopnosti"
...@@ -1139,11 +1143,12 @@ msgid "WARNING: from element %s: %s\n" ...@@ -1139,11 +1143,12 @@ msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: od prvku %s: %s\n" msgstr "VAROVÁNÍ: od prvku %s: %s\n"
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n" msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Předvinuto, čeká se na dokončení ukládání do vyrovnávací paměti…\n" msgstr ""
"Video vložené před začátek, čeká se na dokončení ulokládání do vyrovnávací "
"paměti…\n"
#, fuzzy
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n" msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Předvinuto, čeká se na dokončení ukládání do vyrovnávací paměti…\n" msgstr "Video vložené před začátek, čeká se na dokončení průběhu…\n"
msgid "buffering..." msgid "buffering..."
msgstr "ukládá se do vyrovnávací paměti…" msgstr "ukládá se do vyrovnávací paměti…"
...@@ -1167,15 +1172,15 @@ msgstr "Přerušení: Zastavuje se roura…\n" ...@@ -1167,15 +1172,15 @@ msgstr "Přerušení: Zastavuje se roura…\n"
#, c-format #, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n" msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr "" msgstr "Průběh: (%s) %s\n"
#, c-format #, c-format
msgid "Missing element: %s\n" msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Schází prvek: %s\n" msgstr "Schází prvek: %s\n"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: od prvku %s: %s\n" msgstr "Obdržen kontext od prvku „%s“: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Vypsat štítky (známé také jako metadata)" msgstr "Vypsat štítky (známé také jako metadata)"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-06 22:52+0100\n" "PO-Revision-Date: 2010-11-06 22:52+0100\n"
"Last-Translator: Mogens Jaeger <mogensjaeger@gmail.com>\n" "Last-Translator: Mogens Jaeger <mogensjaeger@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n" "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
...@@ -1178,7 +1178,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1178,7 +1178,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "intet element \"%s\"" msgstr "intet element \"%s\""
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "ADVARSEL: fra element %s: %s\n" msgstr "ADVARSEL: fra element %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid "" ...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-28 19:22+0100\n" "PO-Revision-Date: 2012-11-28 19:22+0100\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n" "Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -1195,7 +1195,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1195,7 +1195,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Fehlendes Element »%s«\n" msgstr "Fehlendes Element »%s«\n"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "WARNUNG: Von Element %s: %s\n" msgstr "WARNUNG: Von Element %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer-0.10.30.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer-0.10.30.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-29 11:14+0200\n" "PO-Revision-Date: 2010-11-29 11:14+0200\n"
"Last-Translator: Michael Kotsarinis <mk73628@gmail.com>\n" "Last-Translator: Michael Kotsarinis <mk73628@gmail.com>\n"
"Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n" "Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n"
...@@ -1190,7 +1190,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1190,7 +1190,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "δεν υπάρχει στοιχείο «%s»" msgstr "δεν υπάρχει στοιχείο «%s»"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "WARNING: από το στοιχείο %s: %s\n" msgstr "WARNING: από το στοιχείο %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.8.1\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.8.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-26 10:36-0400\n" "PO-Revision-Date: 2004-04-26 10:36-0400\n"
"Last-Translator: Gareth Owen <gowen72@yahoo.com>\n" "Last-Translator: Gareth Owen <gowen72@yahoo.com>\n"
"Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n" "Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n"
...@@ -1175,7 +1175,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1175,7 +1175,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "no element \"%s\"" msgstr "no element \"%s\""
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "ERROR: from element %s: %s\n" msgstr "ERROR: from element %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-04 21:11+0100\n" "PO-Revision-Date: 2011-06-04 21:11+0100\n"
"Last-Translator: Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>\n" "Last-Translator: Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Esperanto <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -1110,7 +1110,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1110,7 +1110,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "neniu elemento \"%s\"" msgstr "neniu elemento \"%s\""
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "AVERTO: de elemento %s: %s\n" msgstr "AVERTO: de elemento %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-02 15:45+0200\n" "PO-Revision-Date: 2011-10-02 15:45+0200\n"
"Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n" "Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n" "Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
...@@ -1184,7 +1184,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1184,7 +1184,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "no hay un elemento «%s»" msgstr "no hay un elemento «%s»"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "ADVERTENCIA: del elemento %s: %s\n" msgstr "ADVERTENCIA: del elemento %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer-0.10.26.2\n" "Project-Id-Version: gstreamer-0.10.26.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-25 13:10+0100\n" "PO-Revision-Date: 2010-03-25 13:10+0100\n"
"Last-Translator: Mikel Olasagasti Uranga <hey_neken@mundurat.net>\n" "Last-Translator: Mikel Olasagasti Uranga <hey_neken@mundurat.net>\n"
"Language-Team: Basque <translation-team-eu@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Basque <translation-team-eu@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -1182,7 +1182,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1182,7 +1182,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "ez dago \"%s\" elementua" msgstr "ez dago \"%s\" elementua"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "ABISUA, %s elementuarena: %s\n" msgstr "ABISUA, %s elementuarena: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -12,7 +12,7 @@ msgid "" ...@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:10+0200\n" "PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:10+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n" "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -1176,7 +1176,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1176,7 +1176,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "ei elementtiä ”%s”" msgstr "ei elementtiä ”%s”"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "VAROITUS: elementiltä %s: %s\n" msgstr "VAROITUS: elementiltä %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid "" ...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-05 19:31+0100\n" "PO-Revision-Date: 2012-12-05 19:31+0100\n"
"Last-Translator: Claude Paroz <claude@2xlibre.net>\n" "Last-Translator: Claude Paroz <claude@2xlibre.net>\n"
"Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n" "Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
...@@ -1175,7 +1175,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1175,7 +1175,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Élément manquant : %s\n" msgstr "Élément manquant : %s\n"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "AVERTISSEMENT : de l'élément %s : %s\n" msgstr "AVERTISSEMENT : de l'élément %s : %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-15 03:29+0200\n" "PO-Revision-Date: 2012-12-15 03:29+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>\n" "Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n" "Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
...@@ -1172,7 +1172,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1172,7 +1172,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Elemento que falta: «%s»\n" msgstr "Elemento que falta: «%s»\n"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "AVISO: do elemento %s: %s\n" msgstr "AVISO: do elemento %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-25 16:47+0200\n" "PO-Revision-Date: 2012-05-25 16:47+0200\n"
"Last-Translator: Tomislav Krznar <tomislav.krznar@gmail.com>\n" "Last-Translator: Tomislav Krznar <tomislav.krznar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Croatian <lokalizacija@linux.hr>\n" "Language-Team: Croatian <lokalizacija@linux.hr>\n"
...@@ -1165,7 +1165,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1165,7 +1165,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "nema elementa „%s”" msgstr "nema elementa „%s”"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "UPOZORENJE: iz elementa %s: %s\n" msgstr "UPOZORENJE: iz elementa %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-29 14:03+0100\n" "PO-Revision-Date: 2012-11-29 14:03+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n" "Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -1163,7 +1163,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1163,7 +1163,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "Hiányzó elem: „%s”\n" msgstr "Hiányzó elem: „%s”\n"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: a következő elemtől: %s: %s\n" msgstr "FIGYELMEZTETÉS: a következő elemtől: %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-28 11:44+0700\n" "PO-Revision-Date: 2012-01-28 11:44+0700\n"
"Last-Translator: Andhika Padmawan <andhika.padmawan@gmail.com>\n" "Last-Translator: Andhika Padmawan <andhika.padmawan@gmail.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <translation-team-id@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Indonesian <translation-team-id@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -1168,7 +1168,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1168,7 +1168,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "tak ada elemen \"%s\"" msgstr "tak ada elemen \"%s\""
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "PERINGATAN: dari elemen %s: %s\n" msgstr "PERINGATAN: dari elemen %s: %s\n"
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -106,7 +106,7 @@ msgid "" ...@@ -106,7 +106,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-25 10:03+0200\n" "PO-Revision-Date: 2010-10-25 10:03+0200\n"
"Last-Translator: Luca Ferretti <elle.uca@infinito.it>\n" "Last-Translator: Luca Ferretti <elle.uca@infinito.it>\n"
"Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n" "Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n"
...@@ -1344,7 +1344,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1344,7 +1344,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "nessun elemento «%s»" msgstr "nessun elemento «%s»"
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "ATTENZIONE: dall'elemento %s: %s\n" msgstr "ATTENZIONE: dall'elemento %s: %s\n"
# -t, --tags # -t, --tags
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n" "Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-20 14:56+0900\n" "PO-Revision-Date: 2013-08-20 14:56+0900\n"
"Last-Translator: Makoto Kato <makoto.kt@gmail.com>\n" "Last-Translator: Makoto Kato <makoto.kt@gmail.com>\n"
"Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -1128,7 +1128,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1128,7 +1128,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "エレメントが見つかりません: %s\n" msgstr "エレメントが見つかりません: %s\n"
#, c-format #, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n" msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
msgstr "" msgstr ""
msgid "Output tags (also known as metadata)" msgid "Output tags (also known as metadata)"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.29.2\n" "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.29.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-16 00:50+0300\n" "PO-Revision-Date: 2010-07-16 00:50+0300\n"
"Last-Translator: Žygimantas Beručka <uid0@akl.lt>\n" "Last-Translator: Žygimantas Beručka <uid0@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n" "Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
...@@ -1177,7 +1177,7 @@ msgid "Missing element: %s\n" ...@@ -1177,7 +1177,7 @@ msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "nėra elemento „%s“" msgstr "nėra elemento „%s“"