sv.po 31.1 KB
Newer Older
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1
# Swedish messages for gstreamer.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2004-2010 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
4
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009, 2010.
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.25.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2010-02-09 00:56+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2010-01-28 21:10+0100\n"
13
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
14
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
18
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Skriv ut Gstreamer-versionen"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Skriv ut tillgängliga felsökningskategorier och avsluta"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29 30 31 32 33
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Standardfelsökningsnivå från 1 (endast fel) till 5 (allting) eller 0 för "
"ingen utmatning"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34 35 36 37

msgid "LEVEL"
msgstr "NIVÅ"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39 40 41 42 43 44
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Kommaseparerad lista med kategorinamn:nivå-par för att ställa in specifika "
"nivåer för de enskilda kategorierna. Exempel: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
msgid "LIST"
msgstr "LISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Inaktivera färglagd felsökningsutmatning"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Inaktivera felsökning"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Aktivera utförlig diagnostik vid inläsning av insticksmoduler"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
57
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
58
msgstr "Kolonseparerade sökvägar som innehåller insticksmoduler"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
59

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
60 61 62
msgid "PATHS"
msgstr "SÖKVÄGAR"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64 65 66 67 68
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Kommaseparerad lista med insticksmoduler att förhandsinläsa utöver listan "
"som lagras i miljövariabeln GST_PLUGIN_PATH"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
69 70 71 72 73

msgid "PLUGINS"
msgstr "INSTICKSMODULER"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74 75
msgstr ""
"Inaktivera fångst av segmenteringsfel under inläsning av insticksmoduler"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
msgstr "Inaktivera uppdatering av registret"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79

80
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81
msgstr "Inaktivera start av en hjälpprocess vid avsökning av registret"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
82

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
83
msgid "GStreamer Options"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
84
msgstr "GStreamer-alternativ"
85

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
86
msgid "Show GStreamer Options"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
87
msgstr "Visa GStreamer-alternativ"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
88 89

msgid "Unknown option"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
90
msgstr "Okänt alternativ"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "FEL: från element %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ytterligare felsökningsinformation:\n"
"%s\n"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt fel i kärnbibliotek."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107 108 109 110 111
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Utvecklarna av GStreamer var för lata för att tilldela detta fel ett "
"felnummer."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
112

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
113
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
114
msgstr "Internt GStreamer-fel: koden inte implementerad."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
115

116 117 118 119
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120 121
"GStreamer-fel: tillståndsändring misslyckades och några element misslyckades "
"med att posta ett korrekt felmeddelande med anledningen till felet."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
122 123 124

# Richard Hult säger: "Pad" i gstreamer betyder ungefär "kontakt", man
# kopplar ihop två element via deras "pads".
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
125
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
126
msgstr "Internt GStreamer-fel: kontaktproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
127

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
129
msgstr "Internt GStreamer-fel: trådproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
130

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
131
msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
132
msgstr "Internt GStreamer-fel: förhandlingsproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
133

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
134
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
135
msgstr "Internt GStreamer-fel: händelseproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
136

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
137
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
138
msgstr "Internt GStreamer-fel: spolningsproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
139 140

# Osäker. Jag tror "caps" är kort för "capabilities".
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
141
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
142
msgstr "Internt GStreamer-fel: förmågeproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
143

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
144
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
145
msgstr "Internt GStreamer-fel: taggproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
146

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
147
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
148
msgstr "Din GStreamer-installation saknar en insticksmodul."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
149 150

msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
151
msgstr "Internt GStreamer-fel: klockproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
152

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153 154 155 156 157 158
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Det här programmet försöker använda GStreamer-funktionalitet som har "
"inaktiverats."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
160 161 162 163 164 165 166 167 168
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt fel i stödbibliotek."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Kunde inte initiera stödbibliotek."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Kunde inte stänga stödbibliotek."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169
msgid "Could not configure supporting library."
170
msgstr "Kunde inte konfigurera stödbibliotek."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
172
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
173
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt resursfel."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
174

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
msgid "Resource not found."
msgstr "Resursen kunde inte hittas."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Resursen upptagen eller inte tillgänglig."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för läsning."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för skrivning."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för läsning och skrivning."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Kunde inte stänga resursen."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Kunde inte läsa från resursen."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Kunde inte skriva till resursen."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Kunde inte utföra spolning på resursen."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Kunde inte synronisera på resursen."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Kunde inte hämta/ställa in inställningar från/på resursen."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
208
msgid "No space left on the resource."
209
msgstr "Inget ledigt utrymme på resursen."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
210

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
211
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
212
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt strömfel."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
213

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
214
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215 216 217
msgstr ""
"Elementet stöder inte hantering av denna ström. Skicka gärna in en "
"felrapport."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
218 219

msgid "Could not determine type of stream."
220
msgstr "Kunde inte fastställa typen av ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
221 222

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
223
msgstr "Strömmen är av en annan typ än den som hanteras av detta element."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
224 225

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
226
msgstr "Det finns ingen omkodare som kan hantera denna strömtyp."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
227 228

msgid "Could not decode stream."
229
msgstr "Kunde inte avkoda ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
230 231

msgid "Could not encode stream."
232
msgstr "Kunde inte koda ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
233 234

msgid "Could not demultiplex stream."
235
msgstr "Kunde inte avmultiplexera ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
236 237

msgid "Could not multiplex stream."
238
msgstr "Kunde inte multiplexera ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
239

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240
msgid "The stream is in the wrong format."
241
msgstr "Strömmen är av fel format."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244
msgstr "Strömmen är krypterad och dekryptering stöds inte."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245 246 247 248 249

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250 251
"Strömmen är krypterad och kan inte dekrypteras därför att det inte finns en "
"lämplig nyckel."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
253 254 255 256 257 258 259 260
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Inget felmeddelande för domänen %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Inget standardfelmeddelande för domänen %s och koden %d."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
262
msgstr "Vald klocka kan inte användas i rörledning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
264 265 266 267 268 269
msgid "title"
msgstr "titel"

msgid "commonly used title"
msgstr "vanligtvis använd titel"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271
msgstr "sorteringsnamn för titel"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272 273

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgstr "vanligen använd titel för sorteringsändamål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
276 277 278 279 280 281
msgid "artist"
msgstr "artist"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "person(er) som ansvarar för inspelningen"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgstr "sorteringsnamn för artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
msgstr "person(er) som ansvarar för inspelningen för sorteringsändamål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
288 289 290 291 292 293
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album som innehåller dessa data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "sorteringsnamn för album"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgstr "album som innehåller dessa data för sorteringsändamål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgstr "albumartist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302 303

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
msgstr "Artisten för hela albumet, som det ska visas"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305 306

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
msgstr "sorteringsnamn för albumartist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308 309

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310
msgstr "Artisten för hela albumet, som det ska sorteras"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
312 313 314
msgid "date"
msgstr "datum"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
315
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
316
msgstr "datum då dessa data skapades (som en GDate-struktur)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329

msgid "genre"
msgstr "genre"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "genre som dessa data tillhör"

msgid "comment"
msgstr "kommentar"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "fri text som kommenterar dessa data"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
330
msgid "extended comment"
331
msgstr "utökad kommentar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
332 333

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334 335 336
msgstr ""
"fri text som kommenterar dessa data i formatet key=värde eller key[sv]"
"=kommentar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
337

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
msgid "track number"
msgstr "spårnummer"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "spårnummer inuti en samling"

msgid "track count"
msgstr "spårantal"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "antal spår inuti den samling som detta spår tillhör"

msgid "disc number"
msgstr "skivnummer"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "skivnummer inuti en samling"

msgid "disc count"
msgstr "skivantal"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "antal skivor inuti den samling som denna skiva tillhör"

msgid "location"
msgstr "plats"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
365 366 367 368 369 370
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Ursprunget för mediet som en URI (plats där den ursprungliga filen eller "
"strömmen finns)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
371

372
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373
msgstr "webbsida"
374 375

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376
msgstr "Webbsida för detta media (alltså webbsidan för artisten eller filmen)"
377

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
msgid "description"
msgstr "beskrivning"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "kort text som beskriver innehållet av dessa data"

msgid "version"
msgstr "version"

msgid "version of this data"
msgstr "version av dessa data"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "International Standard Recording Code - se http://www.ifpi.org/isrc/"

msgid "organization"
msgstr "organisation"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "copyrightnotis för dessa data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
msgid "copyright uri"
406
msgstr "Uri till copyrightnotis"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407 408

msgid "URI to the copyright notice of the data"
409
msgstr "Uri till copyrightnotis för datat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
msgstr "kontaktinformation"

msgid "license"
msgstr "licens"

msgid "license of data"
msgstr "licens för data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423
msgid "license uri"
424
msgstr "Uri för licensinformation"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425 426

msgid "URI to the license of the data"
427
msgstr "Uri till licens för datat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
429 430 431 432 433 434
msgid "performer"
msgstr "aktör"

msgid "person(s) performing"
msgstr "person(er) som agerar"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
msgstr "kompositör"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437 438

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
msgstr "person(er) som komponerade inspelningen"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464
msgid "duration"
msgstr "varaktighet"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "längd i GStreamer-tidsenheter (nanosekunder)"

msgid "codec"
msgstr "komprimeringsmetod"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa data lagras med"

msgid "video codec"
msgstr "videokomprimeringsmetod"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa videodata lagras med"

msgid "audio codec"
msgstr "ljudkomprimeringsmetod"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa ljuddata lagras med"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgstr "kodek för undertext"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467 468

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
msgstr "kodek som undertextdata lagrats med"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470

471
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
msgstr "behållarformat"
473 474

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
msgstr "behållarformatet som dessa data lagras med"
476

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
477
msgid "bitrate"
478
msgstr "bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
479 480

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
481
msgstr "exakt bitfrekvens eller genomsnittlig bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
482 483

msgid "nominal bitrate"
484
msgstr "nominell bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
485 486

msgid "nominal bitrate in bits/s"
487
msgstr "nominell bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
488 489

msgid "minimum bitrate"
490
msgstr "minsta bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
491 492

msgid "minimum bitrate in bits/s"
493
msgstr "minsta bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
494 495

msgid "maximum bitrate"
496
msgstr "högsta bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
497 498

msgid "maximum bitrate in bits/s"
499
msgstr "högsta bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
500 501 502 503 504

msgid "encoder"
msgstr "kodare"

msgid "encoder used to encode this stream"
505
msgstr "kodare som använts för att koda denna ström"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
506 507 508 509 510

msgid "encoder version"
msgstr "kodarversion"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
511
msgstr "version av kodaren som använts för att koda denna ström"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546

msgid "serial"
msgstr "serienummer"

msgid "serial number of track"
msgstr "serienummer för spår"

# Osäker.
msgid "replaygain track gain"
msgstr "uppspelningsförstärkning spårförstärkning"

msgid "track gain in db"
msgstr "spårförstärkning i db"

# Osäker.
msgid "replaygain track peak"
msgstr "uppspelningsförstärkning spårtopp"

msgid "peak of the track"
msgstr "toppen för spåret"

# Osäker.
msgid "replaygain album gain"
msgstr "uppspelningsförstärkning albumförstärkning"

msgid "album gain in db"
msgstr "albumförstärkning i db"

# Osäker.
msgid "replaygain album peak"
msgstr "uppspelningsförstärkning albumtopp"

msgid "peak of the album"
msgstr "toppen för albumet"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
547 548
# Osäker.
msgid "replaygain reference level"
549
msgstr "referensnivå för uppspelningsförstärkning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
550 551

msgid "reference level of track and album gain values"
552
msgstr "referensnivå för förstärkningsvärden för spår och album"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
553

554
msgid "language code"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
555
msgstr "språkkod"
556 557

msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
558
msgstr "språkkod för detta ström, enligt ISO-639-1"
559

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
560
msgid "image"
561
msgstr "bild"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
562 563

msgid "image related to this stream"
564
msgstr "bild relaterad till den här strömmen"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
565

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
566
msgid "preview image"
567
msgstr "förhandsvisningsbild"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
568 569

msgid "preview image related to this stream"
570
msgstr "förhandsvisningsbild relaterad till den här strömmen"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
571

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
572 573 574 575 576 577
msgid "attachment"
msgstr "bilaga"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "fil bifogad till den här strömmen"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
578
msgid "beats per minute"
579
msgstr "slag per minut"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
580 581

msgid "number of beats per minute in audio"
582
msgstr "antalet slag per minut i ljudet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584 585 586 587 588 589 590 591 592 593
msgid "keywords"
msgstr "nyckelord"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "kommaseparerade nyckelord som beskriver innehållet"

msgid "geo location name"
msgstr "geografiskt platsnamn"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
594
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
595 596
"produced"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
597
"mänskligt läslig beskrivande plats för var mediet har spelats in eller "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633
"producerats"

msgid "geo location latitude"
msgstr "latitud för geografisk plats"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"latitud i grader för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för ekvatorn, negativa värden för sydliga "
"latituder)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "longitud för geografisk plats"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"longitud i grader för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för meridianlinjen i Greenwich, "
"Storbritannien, negativa värden för västliga longituder)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "höjd för geografisk plats"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"höjd i meter för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för genomsnittlig havsnivå)"

634
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
635
msgstr "visningsnamn"
636 637

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
638
msgstr "Namn på tv-program/poddsändning/serie som mediat kommer från"
639 640

msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
641
msgstr "visa sorteringsnamn"
642 643 644 645

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
646 647
"Namn på tv-program/poddsändning/serie som mediat kommer från, för "
"sorteringsändamål"
648 649

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
650
msgstr "avsnittsnummer"
651 652

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
653
msgstr "Avsnittsnumret i säsongen som mediat är en del av"
654 655

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
656
msgstr "säsongsnummer"
657 658

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
659
msgstr "Säsongsnumret för programmet som mediat är en del av"
660 661

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
662
msgstr "låttexter"
663 664

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
665
msgstr "Låttexter för mediat, används oftast för låtar"
666 667

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
668
msgstr "sorteringsnamn för kompositör"
669 670

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
671
msgstr "person(er) som komponerade inspelningen, för sorteringsändamål"
672 673

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
674
msgstr "gruppering"
675 676 677 678 679

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680 681
"Grupprelaterade media som spänner över flera spår, såsom olika delar av en "
"konsert. Det är en högre nivå än ett spår, men lägre än ett album"
682

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
msgid ", "
msgstr ", "

# Osäker.
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "angav tom korg \"%s\", inte tillåtet"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "ingen korg \"%s\", hoppar över"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "ingen \"%s\"-egenskap i elementet \"%s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "kunde inte ställa in egenskapen \"%s\" i elementet \"%s\" till \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "kunde inte länka %s till %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "inget \"%s\"-element"

# Osäker. Jag tror "caps" är kort för "capabilities".
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "kunde inte tolka förmågorna \"%s\""

msgid "link without source element"
msgstr "länk utan källelement"

msgid "link without sink element"
msgstr "länk utan utgångselement"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "inget källelement för URI:n \"%s\""

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "inget element att länka URI:n \"%s\" till"

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "inget utgångselement för URI:n \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "kunde inte länka utgångselementet för URI:n \"%s\""

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "tom rörledning är inte tillåtet"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
741
msgid "Internal clock error."
742
msgstr "Internt klockfel."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
743

744
msgid "Internal data flow error."
745
msgstr "Internt fel i dataflöde."
746

747
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
748
msgstr "Förkastar en stor mängd buffertar."
749

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
750
msgid "Internal data flow problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
751
msgstr "Internt dataflödesproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
752

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
753
msgid "Internal data stream error."
754
msgstr "Internt fel i dataström."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
755

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
756
msgid "Filter caps"
757
msgstr "Filtrera förmågor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
758

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
759 760 761 762 763 764
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Begränsa de möjliga tillåtna förmågorna (NULL betyder ANY). Inställning av "
"egenskapen tar en referens till det angivna GstCaps-objektet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
765

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Inget filnamn angivet för skrivning."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Fel vid stängning av filen \"%s\"."

777
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
778
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
779
msgstr "Fel vid sökning i filen \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
780

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
781 782 783 784 785 786 787
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Fel vid skrivning till filen \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Inget filnamn angivet för läsning."

788
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
789
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
790
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
791

792
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
793
msgid "Could not get info on \"%s\"."
794
msgstr "Kunde inte få information om \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" är en katalog."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Filen \"%s\" är ett uttag."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Misslyckades efter iterationer som begärt."

807
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
808
msgstr "Ingen temporärkatalog angiven."
809

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
810
#, c-format
811
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
812
msgstr "Kunde inte skapa temporärfilen \"%s\"."
813

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
814 815 816 817 818
# Osäker. Jag tror "caps" är kort för "capabilities".
msgid "caps"
msgstr "förmågor"

msgid "detected capabilities in stream"
819
msgstr "detekterade förmågor i strömmen"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
820 821 822 823 824 825 826

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

msgid "maximum"
msgstr "maximum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
827
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
828
msgstr "tvinga förmågor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
829 830

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
831
msgstr "tvinga förmågor utan att göra en typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
832

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
833
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
834
msgstr "Strömmen innehåller inget data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
835

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
836
msgid "Implemented Interfaces:\n"
837
msgstr "Implementerade gränssnitt:\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
838 839

msgid "readable"
840
msgstr "läsbar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
841 842

msgid "writable"
843
msgstr "skrivbar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
844 845

msgid "controllable"
846
msgstr "kontrollerbar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
847

848
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
849
msgstr "Svartlistade filer:"
850

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
851
msgid "Total count: "
852
msgstr "Totalt antal: "
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
853

854 855 856
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
857 858
msgstr[0] "%d svartlistad fil"
msgstr[1] "%d svartlistade filer"
859

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
860 861 862
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
863 864
msgstr[0] "%d insticksmodul"
msgstr[1] "%d insticksmoduler"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
865

866 867 868
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
869 870
msgstr[0] "%d svartlistad post"
msgstr[1] "%d svartlistade poster"
871

872
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
873 874
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
875 876
msgstr[0] "%d funktion"
msgstr[1] "%d funktioner"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
877

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
878
msgid "Print all elements"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
879
msgstr "Skriv ut alla element"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
880

881
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
882
msgstr "Skriv ut lista över svartlistade filer"
883

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
884
msgid ""
885 886
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
887 888
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
889
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
890
"Skriv ut en maskintolkningsbar lista över funktioner som den angivna "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
891 892 893 894 895
"insticksmodulen\n"
"                    eller alla insticksmoduler "
"tillhandahåller. Användbart\n"
"                    tillsammans med externa mekanismer "
"för automatisk installation av insticksmoduler"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
896

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
897 898 899 900 901 902 903 904
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Lista insticksmodulens innehåll"

msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
"Skriv ut uri-scheman som stöds, tillsammans med elementen som implementerar "
"dem"

905
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
906
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
907
msgstr "Kunde inte läsa in fil för insticksmodul: %s\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
908

909
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
910
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
911
msgstr "Inget sådant element eller insticksmodul \"%s\"\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
912

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923
msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
msgstr "Användning: gst-xmllaunch <fil.xml> [ element.egenskap=värde ... ]\n"

#, c-format
msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
msgstr "FEL: tolkning av xml-filen \"%s\" misslyckades.\n"

#, c-format
msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
msgstr "FEL: inget rörledningselement på översta nivån i filen \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
924
msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
925
msgstr "VARNING: endast ett element på översta nivån stöds just nu.\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
926 927 928 929 930 931 932 933 934

#, c-format
msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
msgstr "FEL: kunde inte tolka kommandoradsargumentet %d: %s.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
msgstr "VARNING: elementet med namnet \"%s\" hittades inte.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
935
#, c-format
936
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
937
msgstr "Fick meddelande #%u från elementet \"%s\" (%s): "
938

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
939
#, c-format
940
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
941
msgstr "Fick meddelande #%u från kontakten (pad) \"%s:%s\" (%s): "
942

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
943
#, c-format
944
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
945
msgstr "Fick meddelande #%u från objektet \"%s\" (%s): "
946

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
947
#, c-format
948
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
949
msgstr "Fick meddelande #%u (%s): "
950

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
951
#, c-format
952
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
953
msgstr "Fick EOS från element \"%s\".\n"
954

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
955 956 957 958
#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "HITTADE TAGG  : hittat av elementet \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
959
#, c-format
960
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
961
msgstr "HITTADE TAGG  : hittat av kontakten \"%s:%s\".\n"
962

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
963
#, c-format
964
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
965
msgstr "HITTADE TAGG  : hittat av objektet \"%s\".\n"
966 967

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
968
msgstr "HITTADE TAGG\n"
969

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
970 971 972 973 974
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
975 976
"INFO:\n"
"%s\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
977

978
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
979
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
980
msgstr "VARNING: från elementet %s: %s\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
981

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
982
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
983
msgstr "Förinläst, väntar på att buffringen ska bli färdig...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
984

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
985 986
msgid "buffering..."
msgstr "buffrar..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
987

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
988
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
989
msgstr "Färdig med buffringen, ställer in rörledningen till PLAYING...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
990

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
991
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
992
msgstr "Buffrar, ställer in rörledningen till PAUSED...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
993

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
994 995 996
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Fördröjning för vidaresändning...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
997
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
998
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
999
msgstr "Ställer in tillståndet till %s enligt begäran från %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1000

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1001
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1002
msgstr "Avbrott: Stoppar rörledningen ...\n"
1003

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1004 1005 1006
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Utmatningstaggar (även känt som metadata)"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1007 1008 1009
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Skriv ut statusinformation och egenskapsnotifieringar"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1010
msgid "Do not print any progress information"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1011
msgstr "Skriv inte ut någon förloppsinformation"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1012

1013
msgid "Output messages"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1014
msgstr "Utmatningsmeddelanden"
1015

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033
msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Skriv inte ut statusinformation av TYP"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TYP1,TYP2,..."

msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
msgstr "Spara xml-representation av rörledningen i FIL och avsluta"

msgid "FILE"
msgstr "FIL"

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Installera inte en felhanterare"

msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
msgstr "Skriv ut alloc-spår (om aktiverat vid kompileringen)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1034
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1035
msgstr "Tvinga EOS på källor innan rörledningen stängs av"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1036

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "FEL: rörledningen kunde inte konstrueras: %s.\n"

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "FEL: rörledningen kunde inte konstrueras.\n"

# Felrapporterat i http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=137431
#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "VARNING: felaktig rörledning: %s\n"

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "FEL: \"pipeline\"-elementet hittades inte.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1052 1053 1054
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Ställer in rörledningen till PAUSED...\n"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1055
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1056
msgstr "FEL: Rörledningen vill inte göra paus.\n"
1057