hu.po 30.6 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3
# Hungarian translation for gstreamer
# Copyright (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
4
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
6 7
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.25.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"POT-Creation-Date: 2010-02-09 00:56+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"PO-Revision-Date: 2010-02-01 15:04+0100\n"
12 13 14 15 16 17
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
18
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "A GStreamer verziójának kiírása"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Minden figyelmeztetés végzetes legyen"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Az elérhető hibakeresési kategóriák kiírása és kilépés"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29 30 31 32 33
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Alapértelmezett hibakeresési szint 1 (csak hibák) és 5 (bármi) között, vagy "
"0 = nincs kimenet"
34 35 36 37

msgid "LEVEL"
msgstr "SZINT"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39 40 41 42 43 44
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"A kategórianév:szint párok vesszőkkel elválasztott listája adott szintek "
"beállításához az egyes kategóriákhoz. Például: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
msgid "LIST"
msgstr "LISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Színes hibakeresési kimenet letiltása"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Hibakeresés letiltása"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Bőbeszédű bővítménybetöltési diagnosztika engedélyezése"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Bővítményeket tartalmazó útvonalak vesszőkkel elválasztott listája"

msgid "PATHS"
msgstr "ÚTVONALAK"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64 65 66 67 68
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"A GST_PLUGIN_PATH környezeti változóban megadott listán kívül előre "
"betöltendő bővítmények vesszővel elválasztott listája."
69 70 71 72 73 74 75

msgid "PLUGINS"
msgstr "BŐVÍTMÉNYEK"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Szegmentálási hibák elfogásának letiltása a bővítménybetöltés során"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgstr "A nyilvántartás frissítésének letiltása"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78

79
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
80
msgstr "Segédfolyamat indításának letiltása a nyilvántartás elemzése közben"
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamer beállításai"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "A GStreamer beállításainak megjelenítése"

msgid "Unknown option"
msgstr "Ismeretlen beállítás"

#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "HIBA: a következő elemtől: %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"További hibakeresési információk:\n"
"%s\n"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "A GStreamer általános magkönyvtárhibát tapasztalt."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106 107 108 109
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"A GStreamer fejlesztők túl lusták voltak hibakódot rendelni ehhez a hibához."
110 111 112 113

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Belső GStreamer hiba: a kód nincs megvalósítva."

114 115 116 117
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118 119
"GStreamer hiba: az állapotváltás meghiúsult és néhány elem nem volt képes "
"megfelelő hibaüzenetet küldeni a hiba okáról."
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: kitöltési probléma."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: szálprobléma."

msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: megállapodási probléma."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: eseményprobléma."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: pozicionálási probléma."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: képességprobléma."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: címkeprobléma."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "A GStreamer telepítésből hiányzik egy bővítmény."

msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: óraprobléma."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148 149 150
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
msgstr "Az alkalmazás letiltott GStreamer funkciókat próbál meg használni."

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "A GStreamer általános támogató programkönyvtárhibát észlelt."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nem sikerült inicializálni a támogató programkönyvtárat."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nem zárható be a támogató programkönyvtár."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nem állítható be a támogató programkönyvtár."

msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "A GStreamer általános erőforráshibát észlelt."

msgid "Resource not found."
msgstr "Az erőforrás nem található."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Az erőforrás foglalt vagy nem érhető el."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg olvasásra."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg írásra."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg olvasásra és írásra."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Az erőforrás nem zárható le."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nem lehet olvasni az erőforrásból."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nem lehet írni az erőforrásba."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nem végezhető pozicionálás az erőforráson."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nem lehet szinkronizálni az erőforráson."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nem lehet lekérni/beállítani az erőforrás beállításait."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Nincs több hely az erőforráson."

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "A GStreamer általános adatfolyamhibát észlelt."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208 209 210
msgstr ""
"Az elem nem valósítja meg az adatfolyam kezelését. Küldjön be egy "
"hibajelentést."
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nem állapítható meg az adatfolyam típusa."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Az adatfolyam típusa eltér az elem által kezelttől."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Nincs jelen az adatfolyam típusát kezelni képes kodek."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nem fejthető vissza az adatfolyam."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Az adatfolyam nem kódolható."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nem választható szét az adatfolyam."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nem egyesíthető az adatfolyam."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Az adatfolyam formátuma rossz."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
msgstr "Az adatfolyam titkosított és a visszafejtés nem támogatott."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238 239 240 241 242

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243 244
"Az adatfolyam titkosított és nem fejthető vissza, mivel nem került megadásra "
"megfelelő kulcs."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245

246 247 248 249 250 251
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Nincs hibaüzenet a következő tartományhoz: %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252 253
msgstr ""
"Nincs szabványos hibaüzenet a következő tartományhoz: %s és kódhoz: %d."
254 255

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256
msgstr "A kijelölt óra nem használható adatcsatornában."
257 258 259 260 261 262 263

msgid "title"
msgstr "cím"

msgid "commonly used title"
msgstr "általánosan használt cím"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
265
msgstr "cím rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266 267

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268
msgstr "általánosan, rendezési céllal használt cím"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269

270 271 272 273 274 275
msgid "artist"
msgstr "előadó"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "a felvételért felelős személyek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277
msgstr "előadó rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278 279

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280
msgstr "a felvételért felelős személyek, rendezési céllal"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281

282 283 284 285 286 287
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "az adatokat tartalmazó album"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289
msgstr "album rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290 291

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
msgstr "az adatokat tartalmazó album, rendezési céllal"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "albumelőadó"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgstr "A teljes album előadója, megjelenítendő formában"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299 300

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgstr "albumelőadó rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302 303

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
msgstr "A teljes album előadója, rendezéshez használható formában"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305

306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327
msgid "date"
msgstr "dátum"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "az adatok létrehozási dátuma (GDate struktúraként)"

msgid "genre"
msgstr "műfaj"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "a stílus, amelyhez az adatok tartoznak"

msgid "comment"
msgstr "megjegyzés"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "az adatokhoz tartozó szabad szöveges megjegyzés"

msgid "extended comment"
msgstr "kiterjesztett megjegyzés"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329
"az adatokhoz fűzött szabad szöveges megjegyzés kulcs=érték vagy kulcs[hu]"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
"=megjegyzés formában"
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353

msgid "track number"
msgstr "dalsorszám"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "dalsorszám egy gyűjteményen belül"

msgid "track count"
msgstr "dalszám"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "dalok mennyisége azon gyűjteményen belül, amelyhez ez a dal tartozik"

msgid "disc number"
msgstr "lemezszám"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "lemezszám egy gyűjteményen belül"

msgid "disc count"
msgstr "lemezek mennyisége"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354 355
msgstr ""
"lemezek mennyisége azon gyűjteményen belül, amelyhez ez a lemez tartozik"
356 357 358 359

msgid "location"
msgstr "hely"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360 361 362 363 364 365
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"A média eredete URI címként (az a hely, ahol az eredeti fájl vagy műsor "
"megtalálható)"
366

367
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368
msgstr "honlap"
369 370

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgstr "A média honlapja (előadó vagy film honlapja)"
372

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
msgid "description"
msgstr "leírás"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "az adatokat leíró rövid szöveg"

msgid "version"
msgstr "verzió"

msgid "version of this data"
msgstr "az adatok verziószáma"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
"International Standard Recording Code – lásd: http://www.ifpi.org/isrc/"
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

msgid "organization"
msgstr "szervezet"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "az adatok copyright megjegyzése"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
401 402 403 404 405 406
msgid "copyright uri"
msgstr "védjegy uri"

msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "Az adatok védjegymegjegyzésének URI címe"

407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
msgid "contact"
msgstr "névjegy"

msgid "contact information"
msgstr "kapcsolatinformációk"

msgid "license"
msgstr "licenc"

msgid "license of data"
msgstr "az adatok licence"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
419 420 421 422 423 424
msgid "license uri"
msgstr "licenc uri"

msgid "URI to the license of the data"
msgstr "Az adatok licencének URI címe"

425 426 427 428 429 430
msgid "performer"
msgstr "előadó"

msgid "person(s) performing"
msgstr "az előadó(k)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432
msgstr "zeneszerző"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433 434

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435
msgstr "a felvétel szerzői"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436

437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
msgid "duration"
msgstr "időtartam"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "hossz GStreamer időegységekben (nanomásodperc)"

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "az adatok tárolására használt kodek"

msgid "video codec"
msgstr "videokodek"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "a videoadatok tárolására használt kodek"

msgid "audio codec"
msgstr "hangkodek"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "a hangadatok tárolására használt kodek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
461
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgstr "feliratkodek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463 464

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465
msgstr "a feliratadatok tárolására használt kodek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466

467
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468
msgstr "tárolóformátum"
469 470

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471
msgstr "az adatok tárolására használt tárolóformátum"
472

473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562
msgid "bitrate"
msgstr "bitsebesség"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "pontos vagy átlagos bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "névleges bitsebesség"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "névleges bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimális bitsebesség"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimális bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "maximális bitsebesség"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maximális bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "encoder"
msgstr "kódoló"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "az adatfolyam kódolására használt kódoló"

msgid "encoder version"
msgstr "kódoló verziószáma"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "az adatfolyam kódolására használt kódoló verziószáma"

msgid "serial"
msgstr "soros"

msgid "serial number of track"
msgstr "a dal sorszáma"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "visszajátszási hangerő: dal hangosítása"

msgid "track gain in db"
msgstr "dal hangosítása dB-ben"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "visszajátszási hangerő: dal hangerejének csúcsértéke"

msgid "peak of the track"
msgstr "a dal hangerejének csúcsértéke"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "visszajátszási hangerő: album hangosítása"

msgid "album gain in db"
msgstr "album hangosítása dB-ben"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "visszajátszási hangerő: album hangerejének csúcsértéke"

msgid "peak of the album"
msgstr "az album hangerejének csúcsértéke"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "visszajátszási hangerő referenciaszintje"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "szám és album hangosításának referenciaszintje"

msgid "language code"
msgstr "nyelvi kód"

msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
msgstr "az adatfolyam ISO-639-1 szabványnak megfelelő nyelvi kódja"

msgid "image"
msgstr "kép"

msgid "image related to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz kapcsolódó kép"

msgid "preview image"
msgstr "előnézeti kép"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz kapcsolódó előnézeti kép"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
563 564 565 566 567 568
msgid "attachment"
msgstr "melléklet"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz mellékelt fájl"

569 570 571 572 573 574
msgid "beats per minute"
msgstr "percenkénti ütések száma"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "percenkénti ütések száma a hangban"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
msgid "keywords"
msgstr "kulcsszavak"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "a tartalmat leíró, vesszővel elválasztott kulcsszavak"

msgid "geo location name"
msgstr "földrajzi hely neve"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
585
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
586 587
"produced"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
588 589
"emberek által olvasható leíró jellegű hely, ahol a média felvételre vagy "
"előállításra került"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624

msgid "geo location latitude"
msgstr "földrajzi hely szélessége"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi szélessége, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került fokokban, a WGS84-nek megfelelően (nulla az egyenlítőnél, negatív "
"értékek déli szélességeken)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "földrajzi hely hosszúsága"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi hosszúsága, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került fokokban, a WGS84-nek megfelelően (nulla a kezdő délkörnél "
"Greenwichben, negatív értékek nyugati hosszúságokon)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "földrajzi hely magassága"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi magassága, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került méterben, a WGS84-nek megfelelően (nulla az átlagos tengerszinten)"

625
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
626
msgstr "műsornév"
627 628

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
629
msgstr "A tv/podcast/sorozat műsor neve, amelyből a média származik"
630 631

msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
632
msgstr "műsor rendezési neve"
633 634 635 636

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
637
"A tv/podcast/sorozat műsor neve, amelyből a média származik, rendezési célra"
638 639

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
640
msgstr "epizódszám"
641 642

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
643
msgstr "Azon évadon belüli epizód száma, amelynek ez a média része"
644 645

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
646
msgstr "évadszám"
647 648

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
649
msgstr "Azon műsor évadszáma, amelynek ez a média része"
650 651

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
652
msgstr "dalszöveg"
653 654

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
655
msgstr "A média dalszövege"
656 657

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
658
msgstr "szerző rendezési neve"
659 660

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
661
msgstr "a felvételt szerző személyek, rendezési céllal"
662 663

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664
msgstr "csoportosítás"
665 666 667 668 669

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
670 671
"Több számot átfogó média csoportosítása, például egy koncert különböző "
"darabjai. Magasabb szintű a számnál, de alacsonyabb az albumnál"
672

673 674 675 676 677
msgid ", "
msgstr ", "

#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
678
msgstr "a megadott üres „%s” tároló nem engedélyezett"
679 680 681

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
682
msgstr "nincs „%s” tároló, átlépés"
683 684 685

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
686
msgstr "nincs „%s” tulajdonság a(z) „%s” elemben"
687 688 689

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
690
msgstr "nem állítható be a(z) „%2$s” elem „%1$s” tulajdonsága „%3$s” értékre"
691 692 693 694 695 696 697

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "%s nem linkelhető a következőre: %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
698
msgstr "nincs „%s” elem"
699 700 701

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
702
msgstr "a(z) „%s” képesség nem elemezhető"
703 704 705 706 707 708 709 710 711

msgid "link without source element"
msgstr "link forráselem nélkül"

msgid "link without sink element"
msgstr "link nyelőelem nélkül"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
712
msgstr "nincs forráselem a következő URI címhez: „%s”"
713 714 715

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
716
msgstr "nincs elem, amelyhez a(z) „%s” URI linkelhető lenne"
717 718 719

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
720
msgstr "nincs nyelőelem a következő URI címhez: „%s”"
721 722 723

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
724
msgstr "nem linkelhető nyelőelem a következő URI címhez: „%s”"
725 726

msgid "empty pipeline not allowed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
727
msgstr "üres adatcsatorna nem engedélyezett"
728 729 730 731 732 733 734

msgid "Internal clock error."
msgstr "Belső órahiba."

msgid "Internal data flow error."
msgstr "Belső adatfolyam-hiba."

735
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
736
msgstr "Rengetek puffer kerül eldobásra."
737

738 739 740 741 742 743 744 745 746
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Belső adatfolyam-probléma."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Belső adatfolyam-hiba."

msgid "Filter caps"
msgstr "Képességek szűrése"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
747 748 749 750 751 752
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Az engedélyezhető képességek korlátozása (a NULL, ANY-t jelent). Ezen "
"tulajdonság beállítása a biztosított GstCaps objektumra hivatkozik."
753 754 755 756 757 758

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nincs fájlnév megadva az íráshoz."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
759
msgstr "Nem lehet írásra megnyitni a(z) „%s” fájlt."
760 761 762

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
763
msgstr "Hiba a(z) „%s” fájl bezárása közben."
764 765 766

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
767
msgstr "Hiba a következő fájlban való tekerés közben: „%s”."
768 769 770

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
771
msgstr "Hiba a(z) „%s” fájl írása közben."
772 773 774 775 776 777

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nincs megadva fájlnév az olvasáshoz."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
778
msgstr "Nem nyitható meg a(z) „%s” fájl olvasásra."
779 780 781

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
782
msgstr "Nem kérhetők le információk a következőkről: „%s”."
783 784 785

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
786
msgstr "„%s” egy könyvtár."
787 788 789

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
790
msgstr "A(z) „%s” fájl egy foglalat."
791 792 793 794

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Ismétlések után kérésére meghiúsult."

795
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
796
msgstr "Nincs megadva ideiglenes könyvtár."
797

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
798
#, c-format
799
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
800
msgstr "Nem hozható létre a következő ideiglenes fájl: „%s”."
801

802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813
msgid "caps"
msgstr "képességek"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "az adatfolyamban észlelt képességek"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

msgid "maximum"
msgstr "maximum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
814
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
815
msgstr "nagybetűk kényszerítése"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
816 817

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
818
msgstr "nagybetűk kényszerítése betűkeresés nélkül"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
819

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
820
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
821
msgstr "Az adatfolyam nem tartalmaz adatokat."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
822

823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Megvalósított felületek:\n"

msgid "readable"
msgstr "olvasható"

msgid "writable"
msgstr "írható"

msgid "controllable"
msgstr "vezérelhető"

835
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
836
msgstr "Feketelistás fájlok:"
837

838 839 840
msgid "Total count: "
msgstr "Teljes szám: "

841 842 843
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
844 845
msgstr[0] "%d feketelistás fájl"
msgstr[1] "%d feketelistás fájl"
846

847 848 849 850 851 852
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d bővítmény"
msgstr[1] "%d bővítmény"

853 854 855
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
856 857
msgstr[0] "%d feketelista-bejegyzés"
msgstr[1] "%d feketelista-bejegyzés"
858

859 860 861 862 863 864 865 866 867
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d szolgáltatás"
msgstr[1] "%d szolgáltatás"

msgid "Print all elements"
msgstr "Az összes elem kiírása"

868
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
869
msgstr "Feketelistás fájlok listájának kiírása"
870

871
msgid ""
872 873
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
874 875
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
876
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
877
"A megadott bővítmény által biztosított szolgáltatások gépileg feldolgozható "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
878
"listájának kiírása.\n"
879 880
"Külső bővítménytelepítési módszerekkel együtt hasznos."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
881
msgid "List the plugin contents"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
882
msgstr "A bővítmény tartalmának felsorolása"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
883 884

msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
885
msgstr "Támogatott URI sémák kiírása, az azokat megvalósító elemmel"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
886

887 888 889 890 891 892
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nem tölthető be a bővítményfájl: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
893
msgstr "Nincs ilyen elem vagy bővítmény: „%s”\n"
894 895

msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
896
msgstr "Használat: gst-xmllaunch <fájl.xml> [ elem.tulajdonság=érték … ]\n"
897 898 899

#, c-format
msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
900
msgstr "HIBA: a(z) „%s” xml fájl feldolgozása meghiúsult.\n"
901 902 903

#, c-format
msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
904
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
905
"HIBA: nincs felső szintű adatcsatorna elem a következő fájlban: „%s”.\n"
906

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
907
msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
908
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: egyszerre csak egy felső szintű elem támogatott.\n"
909 910 911 912 913 914 915

#, c-format
msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
msgstr "HIBA: nem elemezhető a(z) %d. parancssori argumentum: %s.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
916
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: a(z) „%s” nevű elem nem található.\n"
917

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
918
#, c-format
919
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
920
msgstr "%u számú üzenet érkezett a következő elemtől: „%s” (%s)."
921 922 923

#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
924
msgstr "%u számú üzenet érkezett a(z) „%s:%s” (%s) kitöltőtől: "
925 926 927

#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
928
msgstr "%u számú üzenet érkezett a(z) „%s” (%s) objektumtól: "
929

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
930
#, c-format
931
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
932
msgstr "%u számú üzenet (%s) érkezett:"
933 934 935

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
936
msgstr "EOS érkezett a következő elemtől: „%s”.\n"
937 938 939

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
940
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s” elem által.\n"
941

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
942
#, c-format
943
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
944
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s:%s” kitöltő által.\n"
945

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
946
#, c-format
947
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
948
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s” objektum által.\n"
949 950

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
951
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA\n"
952

953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMÁCIÓ:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: a következő elemtől: %s: %s\n"

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
966
msgstr "Előzetesen betöltve, várakozás a pufferelés befejeződésére…\n"
967

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
968
msgid "buffering..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
969
msgstr "pufferelés…"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
970

971
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
972
msgstr "A pufferelés kész, adatcsatorna beállítása LEJÁTSZÁSRA…\n"
973 974

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
975
msgstr "Pufferelés, az adatcsatorna beállítása SZÜNETELTETETT állapotúra…\n"
976

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
977
msgid "Redistribute latency...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
978
msgstr "Késleltetés újraelosztása…\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
979

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
980
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
981
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
982
msgstr "Állapot beállítása erre: %s, %s kérésének megfelelően…\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
983

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
984
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
985
msgstr "Megszakítás: Adatcsatorna leállítása…\n"
986 987 988 989 990 991 992

msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Kimeneti címkék (metaadatok)"

msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Kimeneti állapotinformációk és tulajdonság-értesítések"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
993
msgid "Do not print any progress information"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
994
msgstr "Ne írjon ki előrehaladás-információkat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
995

996 997 998 999 1000 1001 1002
msgid "Output messages"
msgstr "Kimeneti üzenetek"

msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Ne írjon ki a TÍPUS típus állapotinformációit"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1003
msgstr "TÍPUS1,TÍPUS2,…"
1004 1005

msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1006
msgstr "Az adatcsatorna xml ábrázolásának mentése a FÁJLBA és kilépés"
1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

msgid "FILE"
msgstr "FÁJL"

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Ne telepítsen hibakezelőt"

msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1015
msgstr "Foglalási nyomkövetés kiírása (ha fordításkor engedélyezték)"
1016

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1017
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1018
msgstr "EOS kényszerítése a forrásokra az adatcsatorna leállítása előtt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1019

1020 1021
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1022
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem építhető fel: %s.\n"
1023 1024

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1025
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem építhető fel.\n"
1026 1027 1028

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1029
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: hibás adatcsatorna: %s\n"
1030 1031

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1032
msgstr "HIBA: az „adatcsatorna” elem nem található.\n"
1033 1034

msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1035
msgstr "Adatcsatorna beállítása SZÜNETELTETETT állapotúra…\n"
1036 1037

msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1038
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem akar megállni.\n"
1039 1040

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1041
msgstr "Az adatcsatorna él és nem szükséges ELINDÍTANI…\n"
1042 1043

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1044
msgstr "Az adatcsatorna INDÍTÁSA…\n"
1045 1046

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1047
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem akar elindulni.\n"
1048 1049

msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1050
msgstr "Az adatcsatorna ELINDÍTVA…\n"
1051 1052

msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1053
msgstr "Adatcsatorna beállítása LEJÁTSZÁSRA…\n"
1054 1055

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1056
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem akar lejátszani.\n"
1057

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1058
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1059
msgstr "Leállításkor EOS engedélyezve – EOS kényszerítése az adatcsatornára\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1060 1061

msgid "Waiting for EOS...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1062
msgstr "Várakozás EOS-ra…\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1063 1064

msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1065
msgstr "EOS érkezett – adatcsatorna leállítása…\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1066 1067

msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1068
msgstr "Hiba történt az EOS-ra várakozáskor\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1069

1070 1071 1072 1073
msgid "Execution ended after %"
msgstr "A végrehajtás befejeződött %"

msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1074
msgstr "Az adatcsatorna beállítása KÉSZ állapotra…\n"
1075 1076

msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1077
msgstr "Az adatcsatorna beállítása NULL értékre…\n"
1078

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1079
msgid "Freeing pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1080
msgstr "Adatcsatorna felszabadítása…\n"