da.po 27.3 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7
# translation of gstreamer to Danish
# Copyright (C) 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.12\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"POT-Creation-Date: 2010-02-09 00:56+0000\n"
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
"PO-Revision-Date: 2007-03-28 00:09+0200\n"
"Last-Translator: Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Udskriv Gstreamer versionsnummer"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gør alle advarsler fatale"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Udskriv tilgængelige fejlsøgningskategorier og afslut"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28 29 30 31 32
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Standard fejlsøgningsniveau fra 1 (kun fejl) til 5 (alt) eller 0 for ingen "
"uddata"
33 34 35 36

msgid "LEVEL"
msgstr "NIVEAU"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37 38 39 40 41 42 43 44
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Kommasepareret liste med kategori_navn:niveaupar til at indstille specifikke "
"niveauer for de individuelle kategorier. Eksempel: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
msgid "LIST"
msgstr "LISTE"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Déaktiver brug af farver ved fejlsøgnings uddata"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Déaktiver fejlsøgning"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Aktivér udførlig diagnostik ved indlæsning af moduler"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Kolon-separerede stier der indeholder moduler"

msgid "PATHS"
msgstr "SØGESTIER"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64 65 66 67 68
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Kommasepareret liste af moduler der skal indlæses på forhånd ud over dem der "
"er gemt i listen med miljøvariabler GST_PLUGIN_PATH"
69 70 71 72 73 74 75

msgid "PLUGINS"
msgstr "MODULER"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Déaktiver indfangning af segmentfejl under indlæsning af moduler"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76 77 78 79
#, fuzzy
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Déaktiver brug af forgrener() under skanning af registratur"

80 81
#, fuzzy
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
msgstr "Déaktiver brug af forgrener() under skanning af registratur"

msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamer indstillinger"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Vis Gstreamer indstillinger"

msgid "Unknown option"
msgstr "Ukendt indstilling"

#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "FEJL: fra element %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Yderligere fejlsøgningsinformation:\n"
"%s\n"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer opdagede en generel fejl i kernebiblioteket."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108 109 110 111
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"GStreamer-udviklerne har endnu ikke nået at tildele denne fejl en fejlkode."
112 113 114 115

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Intern GStreamer-fejl: kode ikke implementeret."

116 117 118 119
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: kontaktproblem."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: problem med tråd."

msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: forhandlingsproblem."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: hændelsesproblem."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: søgeproblem."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: kapabilitetsproblem."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: mærkatproblem."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Din GStreamer-installation mangler et modul."

msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
msgstr "Intern GStreamer fejl: tidsproblem."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148 149 150 151 152
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer opdagede en fejl i det generelle hjælpebibliotek."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Kunne ikke initiere hjælpebiblioteket."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Kunne ikke lukke hjælpebiblioteket."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Kunne ikke konfigurere hjælpebiblioteket."

msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer opdagede en generel ressourcefejl."

msgid "Resource not found."
msgstr "Ressource ikke fundet."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Ressource optaget eller ikke til rådighed."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Kunne ikke åbne ressource for læsning."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Kunne ikke åbne ressource for skrivning."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke åbne ressource for læsning og skrivning."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Kunne ikke lukke ressource."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Kunne ikke læse fra ressource."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Kunne ikke skrive til ressource."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Kunne ikke udføre søgning på ressource."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Kunne ikke synkronisere på ressource."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Kunne ikke hente/sætte indstillinger fra/på ressource."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Der er ikke mere ledig plads på ressourcen."

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer opdagede en generel fejl i mediestrømmen."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208 209 210
msgstr ""
"Elementet har ikke implementeret håndtering af denne mediestrøm. Send en "
"fejlrapport."
211 212 213 214 215 216 217 218

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Kunne ikke bestemme mediestrømtype."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Mediestrømmen er en anden type end den, dette element kan håndtere."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219 220 221
msgstr ""
"Der er ikke noget kodeformat tilstede, der kan håndtere en mediestrøm af "
"denne type."
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Kunne ikke afkode mediestrømmen."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Kunne ikke indkode mediestrømmen."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Kunne ikke afmultiplekse mediestrømmen."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Kunne ikke multiplekse mediestrømmen."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Mediestrømmen er i et forkert format."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238 239 240 241 242 243 244 245
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr ""

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""

246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Ingen fejlmeddelelse for domæne %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Ingen standard fejlmeddelelse for domæne %s og kode %d."

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Valgt tid kan ikke bruges i rørledningen."

msgid "title"
msgstr "titel"

msgid "commonly used title"
msgstr "almindeligt brugt titel"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263 264 265 266 267 268 269
msgid "title sortname"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "almindeligt brugt titel"

270 271 272 273 274 275
msgid "artist"
msgstr "kunstner"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "personer ansvarlige for optagelsen"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276 277 278 279 280 281 282
msgid "artist sortname"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "personer ansvarlige for optagelsen"

283 284 285 286 287 288
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album der indeholder disse data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289 290 291 292 293 294 295
msgid "album sortname"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "album der indeholder disse data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308
#, fuzzy
msgid "album artist"
msgstr "kunstner"

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr ""

msgid "album artist sortname"
msgstr ""

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr ""

309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
msgid "date"
msgstr "dato"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "dato for oprettelse af data (som i en Gregoriansk datostruktur)"

msgid "genre"
msgstr "genre"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "genre disse data tilhører"

msgid "comment"
msgstr "kommentar"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "fri kommentartekst til dataene"

msgid "extended comment"
msgstr "udvidet kommentar"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331 332
msgstr ""
"fri kommentartekst til dataene i taste=værdi eller taste[en]=kommentar form"
333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

msgid "track number"
msgstr "spornummer"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "spornummer inden for en samling"

msgid "track count"
msgstr "sportælling"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "tælling af spor inden for den samling dette spor tilhører"

msgid "disc number"
msgstr "skivenummer"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "skivenummer inden for en samling"

msgid "disc count"
msgstr "skivetælling"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "tælling af skiver indenfor den samling denne skive tilhører"

msgid "location"
msgstr "sted"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361 362 363 364
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
365

366 367 368 369 370 371 372
#, fuzzy
msgid "homepage"
msgstr "billede"

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
msgid "description"
msgstr "beskrivelse"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "kort tekst der beskriver indholdet i dataene"

msgid "version"
msgstr "version"

msgid "version of this data"
msgstr "version af disse data"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "International Standard Recording Code - se http://www.ifpi.org/isrc/"

msgid "organization"
msgstr "organisation"

msgid "copyright"
msgstr "ophavsret"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "ophavsretsnotits for dataene"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400 401 402 403 404 405 406 407
#, fuzzy
msgid "copyright uri"
msgstr "ophavsret"

#, fuzzy
msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "ophavsretsnotits for dataene"

408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
msgstr "kontaktinformation"

msgid "license"
msgstr "licens"

msgid "license of data"
msgstr "licens for data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420 421 422 423 424 425 426 427
#, fuzzy
msgid "license uri"
msgstr "licens"

#, fuzzy
msgid "URI to the license of the data"
msgstr "licens for data"

428 429 430 431 432 433
msgid "performer"
msgstr "optrædende"

msgid "person(s) performing"
msgstr "personer der optræder"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434 435 436 437 438 439 440
msgid "composer"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "personer ansvarlige for optagelsen"

441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464
msgid "duration"
msgstr "varighed"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "længde i GStreamer-tidsenheder (nanosekunder)"

msgid "codec"
msgstr "kodeformat"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "det kodeformat dataene er gemt i"

msgid "video codec"
msgstr "videokodeformat"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "det kodeformat videodataene er gemt i"

msgid "audio codec"
msgstr "lydkodeformat"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "det lydkodeformat dataene er gemt i"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465 466 467 468 469 470 471 472
#, fuzzy
msgid "subtitle codec"
msgstr "videokodeformat"

#, fuzzy
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "det kodeformat videodataene er gemt i"

473 474 475 476 477 478 479 480
#, fuzzy
msgid "container format"
msgstr "kontaktinformation"

#, fuzzy
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "det kodeformat dataene er gemt i"

481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
msgid "bitrate"
msgstr "bithastighed"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "præcis eller gennemsnitlig bithastighed i bit/sekund"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "faktisk bithastighed"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "faktisk bithastighed i bit/sekund"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimal bithastighed"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimal bithastighed i bit/sekund"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "maksimal bithastighed"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maksimal bithastighed i bit/sekund"

msgid "encoder"
msgstr "indkoder"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "indkoder der bruges til denne mediestrøm"

msgid "encoder version"
msgstr "indkoder version"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "koderversion brugt til indkodning af denne mediestrøm"

msgid "serial"
msgstr "serie"

msgid "serial number of track"
msgstr "serienummer på spor"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "genspilningsforstærkning sporforstærkning"

msgid "track gain in db"
msgstr "sporforstærkning i dB"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "genspilningsforstærkning spor maksimum"

msgid "peak of the track"
msgstr "sporets maksimum"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "genspilningsforstærkning albumforstærkning"

msgid "album gain in db"
msgstr "albumforstærkning i dB"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "genspilningsforstærkning album maksimum"

msgid "peak of the album"
msgstr "albummets maksimum"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "genspilningsforstærkning referenceniveau"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "referenceniveau for spor og albums forstærkningsværdier"

msgid "language code"
msgstr "sprogkode"

msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
msgstr "sprogkode for denne mediestrøm, i overensstemmelse med ISO-639-1"

msgid "image"
msgstr "billede"

msgid "image related to this stream"
msgstr "billede relateret til denne mediestrøm"

msgid "preview image"
msgstr "forhåndsvis billede"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "forhåndsvis billede relateret til denne mediestrøm"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
571 572 573 574 575 576 577
msgid "attachment"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "file attached to this stream"
msgstr "billede relateret til denne mediestrøm"

578 579 580 581 582 583
msgid "beats per minute"
msgstr "slag pr. minut"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "antal slag pr. minut ved audio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595
msgid "keywords"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "kort tekst der beskriver indholdet i dataene"

#, fuzzy
msgid "geo location name"
msgstr "sted"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
"produced"
msgstr ""

msgid "geo location latitude"
msgstr ""

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""

msgid "geo location longitude"
msgstr ""

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""

msgid "geo location elevation"
msgstr ""

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""

626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674
msgid "show name"
msgstr ""

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""

msgid "show sortname"
msgstr ""

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "episode number"
msgstr "skivenummer"

msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "season number"
msgstr "skivenummer"

msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "lyrics"
msgstr "licens"

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr ""

msgid "composer sortname"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "personer ansvarlige for optagelsen"

msgid "grouping"
msgstr ""

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""

675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
msgid ", "
msgstr ", "

#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "specificeret tomt lager \"%s\", er ikke tilladt"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "intet lager \"%s\", sprunget over"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "ingen egenskab \"%s\" for element \"%s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "kunne ikke sætte egenskab \"%s\" for element \"%s\" til \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "kunne ikke lænke %s til %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "intet element \"%s\""

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "kunne ikke tolke kapabiliteten \"%s\""

msgid "link without source element"
msgstr "lænke uden kilde-element"

msgid "link without sink element"
msgstr "lænke uden udgangselement"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "intet kildeelement for URI \"%s\""

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "intet element at lænke URI \"%s\" til"

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "intet udgangselement for URI \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "kunne ikke lænke udgangselement for URI \"%s\""

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "tom rørledning ikke tilladt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
731 732 733 734
#, fuzzy
msgid "Internal clock error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

735 736 737
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

738
msgid "A lot of buffers are being dropped."
739 740
msgstr ""

741 742 743 744 745 746 747 748 749
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Intern datastrømsproblem."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

msgid "Filter caps"
msgstr "Filterkapabilitet"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
750 751 752 753
#, fuzzy
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796
msgstr "Begræns den mulige tilladte kapabilitet (NUL betyder ALT)"

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Intet filnavn specificeret for skrivning."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\" for skrivning."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Fejl ved lukning af filen \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Fejl under søgning i filen \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Fejl under skrivning til filen \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Intet filnavn specificeret for læsning."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\" for læsning."

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke hente info til \"%s\"."

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" er et katalog."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Filen \"%s\" er en sokkel."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Fejlede efter iterationer som forespurgt."

797 798 799 800 801 802 803
msgid "No Temp directory specified."
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke hente info til \"%s\"."

804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815
msgid "caps"
msgstr "kapabilitet"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "konstateret kapabilitet i mediestrøm"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

msgid "maximum"
msgstr "maksimum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
816 817 818 819 820 821
msgid "force caps"
msgstr ""

msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
822 823 824 825
#, fuzzy
msgid "Stream contains no data."
msgstr "album der indeholder disse data"

826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Implementerede Grænseflader:\n"

msgid "readable"
msgstr "læselig"

msgid "writable"
msgstr "som kan skrives"

msgid "controllable"
msgstr "kontrollerbar"

838 839 840
msgid "Blacklisted files:"
msgstr ""

841 842 843
msgid "Total count: "
msgstr "Total optælling: "

844 845 846 847 848 849
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

850 851 852 853 854 855
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d plugin"
msgstr[1] "%d plugin"

856 857 858 859 860 861
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

862 863 864 865 866 867 868 869 870
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d egenskab"
msgstr[1] "%d egenskaber"

msgid "Print all elements"
msgstr "Udskriv alle elementer"

871 872 873
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr ""

874
#, fuzzy
875
msgid ""
876 877
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
878 879
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
880
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
881 882 883 884
"Udskriv en maskin-fortolkelig liste af egenskaber som det angivne plugin "
"tilbyder.\n"
"                    Bruges i forbindelse med ekstern "
"automatisk installations-mekanismer"
885

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
886 887 888 889 890 891
msgid "List the plugin contents"
msgstr ""

msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""

892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Kunne ikke indlæse pluginfilen: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Et sådant element eller plugin findes ikke '%s'\n"

msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
msgstr "Brug: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"

#, c-format
msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
msgstr "FEJL: tolkning af XML fil '%s' mislykkedes.\n"

#, c-format
msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
msgstr "FEJL: intet topniveau rørledningselement i fil '%s'.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
911 912
#, fuzzy
msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
913 914 915 916 917 918 919 920 921 922
msgstr "ADVARSEL: kun et topniveau element er understøttet endnu."

#, c-format
msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
msgstr "FEJL: kunne ikke tolke kommandolinieargumenetet %d: %s.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
msgstr "ADVARSEL: elementet ved navn '%s' blev ikke fundet.\n"

923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937
#, fuzzy, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Modtog besked fra element \"%s\" (%s): "

#, fuzzy, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "Modtog besked fra element \"%s\" (%s): "

#, fuzzy, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "Modtog besked fra element \"%s\" (%s): "

#, fuzzy, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "Modtog besked fra element \"%s\" (%s): "
938 939 940 941 942 943 944 945 946

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Modtog EOS fra element \"%s\".\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "FUNDET MÆRKAT    : fundet af element \"%s\".\n"

947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "FUNDET MÆRKAT    : fundet af element \"%s\".\n"

#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
msgstr "FUNDET MÆRKAT    : fundet af element \"%s\".\n"

msgid "FOUND TAG\n"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
958 959 960 961 962 963
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""

964 965 966 967
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "ADVARSEL: fra element %s: %s\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
968 969 970
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
971
msgid "buffering..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
972 973
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
974
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
975
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
976 977
msgstr "Rørledning sættes til AFSPIL ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
978
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
979
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
980 981
msgstr "PAUSERER rørledning ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
982 983 984
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
985 986 987 988 989
#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr ""

#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
990
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
991 992 993 994 995 996 997 998
msgstr "Afbryde: Sætter rørledning på PAUSE...\n"

msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Uddatamærkater (også kendt som metadata)"

msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Uddata statusinformation og egenskabsmeddelelser"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
999 1000 1001 1002
#, fuzzy
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Send ikke statusinformation af TYPE ud"

1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
msgid "Output messages"
msgstr "Uddatameddelelser"

msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Send ikke statusinformation af TYPE ud"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TYPE1,TYPE2,..."

msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
msgstr "Gem XML-repræsentation af rørledning til FIL og afslut"

msgid "FILE"
msgstr "FIL"

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Installer ikke en fejlhåndterer"

msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
msgstr "Udskriv allokeringsspor (hvis tilladt på oversættelsestidspunktet)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1024 1025 1026
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr ""

1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "FEJL: rørledningen kunne ikke dannes: %s.\n"

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "FEJL: rørledningen kunne ikke dannes.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "ADVARSEL: forkert rørledning: %s\n"

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "FEJL: elementet 'rørledning' blev ikke fundet.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1041 1042 1043
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "PAUSERER rørledning ...\n"

1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "FEJL: rørledning ønsker ikke at pausere.\n"

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Rørledningen kører, og behøver ikke at blive PREROLL'ed ...\n"

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Rørledningen PREROLL'er ...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "FEJL: rørledning ønsker ikke at preroll.\n"

msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Rørledningen er PREROLL'ed ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1059 1060 1061
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Rørledning sættes til AFSPIL ...\n"

1062 1063 1064
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "FEJL: rørledning ønsker ikke at spille.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr ""

msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr ""

msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr ""

msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr ""

1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085
msgid "Execution ended after %"
msgstr "Udførsel afsluttet efter %"

msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Rørledning sættes til KLAR ...\n"

msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Rørledning sættes til NUL ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1086 1087 1088
#, fuzzy
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Rørledning sættes til NUL ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1089

1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098
#~ msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
#~ msgstr "Kunne ikke skrive registraturcache til %s: %s"

#~ msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
#~ msgstr "Kunne ikke genskanne registratur %s: %s"

#~ msgid "Error re-scanning registry %s"
#~ msgstr "Kunne ikke genskanne registratur %s"

1099 1100 1101
#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
#~ msgstr "Intern GStreamer fejl: tilstandsændring mislykkedes."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1102 1103
#~ msgid "original location of file as a URI"
#~ msgstr "oprindeligt sted for en fil som en URI"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1104

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1105 1106 1107 1108 1109 1110
#~ msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
#~ msgstr "Fejl under skrivning til filbeskriver \"%d\"."

#~ msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
#~ msgstr "Filbeskriver \"%d\" er ugyldig."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1111 1112
#~ msgid "FREEING pipeline ...\n"
#~ msgstr "Rørledning renses ...\n"