cs.po 30.3 KB
Newer Older
1
# Czech translation of gstreamer.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2 3
# Copyright (C) 2004, 2005, 2007, 2008 gstreamer's COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004, 2005, 2007, 2008 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4
# This file is put in the public domain.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
5
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004, 2005, 2007, 2008.
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9 10
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.20.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2010-02-09 00:56+0000\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"PO-Revision-Date: 2008-10-12 12:12+0200\n"
13 14 15 16 17
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Vypsat verzi GStreamer"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Chápat všechna varování jako fatální"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Vypsat dostupné kategorie ladění a skončit"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31 32 33
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Implicitní úroveň ladění od 1 (jen chyby) do 5 (vše) nebo 0 pro žádný výstup"
34 35 36 37

msgid "LEVEL"
msgstr "ÚROVEŇ"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39 40 41 42 43 44 45
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Čárkami oddělený seznam dvojic název_kategorie:úroveň pro nastavení "
"konkrétních úrovní pro jednotlivé kategorie. Příklad: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
msgid "LIST"
msgstr "SEZNAM"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Zakázat obarvený ladicí výstup"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Zakázat ladění"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Povolit podrobnou diagnostiku načítání modulů"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
59
msgstr "Dvojtečkou oddělené cesty obsahující moduly"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60

61 62 63
msgid "PATHS"
msgstr "CESTY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64 65 66 67 68 69
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Čárkami oddělený seznam modulů, které přednačíst kromě seznamu uloženém v "
"proměnné prostředí GST_PLUGIN_PATH"
70 71 72 73 74 75 76

msgid "PLUGINS"
msgstr "MODULY"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Zakázat zachycování porušení segmentace při načítání modulů"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
msgstr "Zakázat aktualizaci registru"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79

80 81
#, fuzzy
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
82
msgstr "Zakázat používání fork() při prohledávání registru"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83 84

msgid "GStreamer Options"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
85
msgstr "Přepínače GStreameru"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
86

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgid "Show GStreamer Options"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
88
msgstr "Zobrazit přepínače GStreameru"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
89

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
msgid "Unknown option"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91
msgstr "Neznámý přepínač"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92

93 94
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
95
msgstr "CHYBA: od elementu %s: %s\n"
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Přídavné ladicí informace:\n"
"%s\n"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "V GStreamer došlo k obecné chybě hlavní knihovny."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108 109 110 111
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Vývojáři GStreameru byli příliš líní na to, aby této chybě přiřadili kód."
112

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
114
msgstr "Interní chyba GStreameru: kód neimplementován."
115

116 117 118 119
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
122
msgstr "Interní chyba GStreameru: problém při vyplňování."
123

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
125
msgstr "Interní chyba GStreameru: problém s vlákny."
126

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128
msgstr "Interní chyba GStreameru: problém při vyjednávání."
129

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
131
msgstr "Interní chyba GStreameru: problém s událostmi."
132

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
134
msgstr "Interní chyba GStreameru: problém s posunem."
135

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
137
msgstr "Interní chyba GStreameru: problém se schopnostmi."
138

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
140
msgstr "Interní chyba GStreameru: problém s tagy."
141

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
143
msgstr "Vaší instalaci GStreameru chybí modul."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144 145

msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
146
msgstr "Interní chyba GStreameru: problém s hodinami."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148 149 150 151 152
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Tato aplikace se pokouší používat funkce GStreameru, které byly zakázány."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153

154 155 156 157 158 159 160 161 162
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "V GStreamer došlo k chybě obecné podpůrné knihovny."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nemohu inicializovat podpůrnou knihovnu."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nemohu zavřít podpůrou knihovnu."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgid "Could not configure supporting library."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
164
msgstr "Nemohu nastavit podpůrou knihovnu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165 166

msgid "GStreamer encountered a general resource error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
167
msgstr "V GStreameru došlo k obecné chybě zdrojů."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
msgid "Resource not found."
msgstr "Zdroj nenalezen."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Zdroj se používá nebo není k dispozici."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Nemohu otevřít zdroj pro čtení."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Nemohu otevřít zdroj pro zápis."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Nemohu otevřít zdroj pro čtení a zápis."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Nemohu zavřít zdroj."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nemohu číst ze zdroje."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nemohu zapisovat do zdroje."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nemohu se posunovat ve zdroji."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nemohu se synchronizovat se zdrojem."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nemohu získat/změnit nastavení zdroje."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
msgid "No space left on the resource."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
203
msgstr "Ve zdroji nezbývá místo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204 205

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
206
msgstr "V GStreameru došlo k obecné chybě proudu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207

208
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209 210
msgstr ""
"Element neimplementuje obsluhu tohoto proudu. Ohlaste prosím tuto chybu."
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nemohu zjistit typ proudu."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Proud je jiného typu, než který tento element obsluhuje."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Není přítomen žádný kodek, který umí obsloužit typ tohoto proudu."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nemohu dekódovat proud."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Nemohu kódovat proud."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nemohu demultiplexovat proud."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nemohu multiplexovat proud."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233
msgid "The stream is in the wrong format."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234 235
msgstr "Proud je ve špatném formátu."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
msgstr "Proud je zašifrován a dešifrování není podporováno."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238 239 240 241 242

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
"Proud je zašifrován a nelze jej dešifrovát, protože nebyl dodán vhodný klíč."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244

245 246 247 248 249 250 251 252
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Pro doménu %s není zpráva o chybě."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Pro doménu %s a kód %d není standardní zpráva o chybě."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
254
msgstr "Vybrané hodiny nelze použít v rouře."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255

256 257 258 259 260 261
msgid "title"
msgstr "název"

msgid "commonly used title"
msgstr "obecně používaný název"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263
msgstr "název pro řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264 265

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266
msgstr "obecně používaný název pro řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267

268 269 270 271 272 273
msgid "artist"
msgstr "umělec"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "osoby odpovědné za nahrávku"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "umělec pro řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276 277

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgstr "osoby odpovědné za nahrávku pro řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279

280 281 282 283 284 285
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album obsahující tato data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgstr "album pro řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288 289

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
msgstr "album obsahující tato data pro řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
#, fuzzy
msgid "album artist"
msgstr "umělec"

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "album artist sortname"
msgstr "umělec pro řazení"

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr ""

306 307 308
msgid "date"
msgstr "datum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
310
msgstr "datum, kdy byla data vytvořena (jako struktura GDate)"
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

msgid "genre"
msgstr "žánr"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "žánr, do kterého tato data patří"

msgid "comment"
msgstr "poznámka"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "volný text komentující data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
msgid "extended comment"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
325
msgstr "rozšířená poznámka"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326 327

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328 329
msgstr ""
"volný text komentující data ve tvaru klíč=hodnota nebo klíč[cs]=poznámka"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
msgid "track number"
msgstr "číslo stopy"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "číslo stopy v souboru"

msgid "track count"
msgstr "počet stop"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "počet stop v souboru, do kterého tato stopa patří"

msgid "disc number"
msgstr "číslo disku"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "číslo disku v souboru"

msgid "disc count"
msgstr "počet disků"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "počet disků v souboru, do kterého tento disk patří"

msgid "location"
msgstr "umístění"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358 359 360 361
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
"Původ média jako URI (umístění, kde je nabízen originál souboru nebo proudu)"
363

364 365 366 367 368 369 370
#, fuzzy
msgid "homepage"
msgstr "obrázek"

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""

371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397
msgid "description"
msgstr "popis"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "krátký text popisující obsah dat"

msgid "version"
msgstr "verze"

msgid "version of this data"
msgstr "verze těchto dat"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "International Standard Recording Code - viz http://www.ifpi.org/isrc/"

msgid "organization"
msgstr "organizace"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "oznámení o copyrightu dat"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398
msgid "copyright uri"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
399
msgstr "uri copyrightu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400 401

msgid "URI to the copyright notice of the data"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
402
msgstr "URI oznámení o copyrightu dat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403

404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
msgstr "kontaktní informace"

msgid "license"
msgstr "licence"

msgid "license of data"
msgstr "licence dat"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
416
msgid "license uri"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
417
msgstr "uri licence"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418 419

msgid "URI to the license of the data"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
420
msgstr "URI licence dat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421

422 423 424 425 426 427
msgid "performer"
msgstr "výkonný umělec"

msgid "person(s) performing"
msgstr "vystupující osoby "

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429
msgstr "skladatel"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430 431

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432
msgstr "osoby, které složily nahrávku"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433

434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457
msgid "duration"
msgstr "trvání"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "délka v jednotkách času GStreamer (nanosekundách)"

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "kodek, ve kterém jsou uložena data"

msgid "video codec"
msgstr "kodek videa"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "kodek, ve kterém jsou uložena data videa"

msgid "audio codec"
msgstr "kodek zvuku"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "kodek, ve kterém jsou uložena data zvuku"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458 459 460 461 462 463 464 465
#, fuzzy
msgid "subtitle codec"
msgstr "kodek videa"

#, fuzzy
msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "kodek, ve kterém jsou uložena data videa"

466 467 468 469 470 471 472 473
#, fuzzy
msgid "container format"
msgstr "kontaktní informace"

#, fuzzy
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "kodek, ve kterém jsou uložena data"

474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
msgid "bitrate"
msgstr "bitrate"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "přesná nebo průměrná bitrate v bitech/s"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "nominální bitrate"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nominální bitrate v bitech/s"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimální bitrate"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimální bitrate v bitech/s"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "maximální bitrate"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maximální bitrate v bitech/s"

msgid "encoder"
msgstr "kodér"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "kodér používaný pro kódování tohoto proudu"

msgid "encoder version"
msgstr "verze kodéru"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "verze kodéru používaného pro kódování tohoto proudu"

msgid "serial"
msgstr "sériové"

msgid "serial number of track"
msgstr "sériové číslo stopy"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "replaygain zisk přehrávání stopy"

msgid "track gain in db"
msgstr "zisk přehrávání stopy v db"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "replaygain vrchol stopy"

msgid "peak of the track"
msgstr "vrchol stopy"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "replaygain zisk alba"

msgid "album gain in db"
msgstr "zisk alba v db"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "replaygain vrchol alba"

msgid "peak of the album"
msgstr "vrchol alba"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
540
msgid "replaygain reference level"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
541
msgstr "referenční úroveň replaygain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
542

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
543
msgid "reference level of track and album gain values"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
544
msgstr "referenční úroveň hodnot zisku stopy a alba"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
545

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
546
msgid "language code"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
547
msgstr "kód jazyka"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
548

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
549
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
550
msgstr "kód jazyka pro tento proud, splňující ISO-639-1"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
551

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
552
msgid "image"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
553
msgstr "obrázek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
554

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
555
msgid "image related to this stream"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
556
msgstr "obrázek související s tímto proudem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
557

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
558
msgid "preview image"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
559
msgstr "obrázek náhledu"
560

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
561
msgid "preview image related to this stream"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
562
msgstr "obrázek náhledu související s tímto proudem"
563

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564
msgid "attachment"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
565
msgstr "příloha"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
566 567

msgid "file attached to this stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
568
msgstr "soubor připojený k tomuto proudu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
569

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
570
msgid "beats per minute"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
571
msgstr "taktů za minutu"
572

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
573
msgid "number of beats per minute in audio"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
574
msgstr "počet taktů ve zvuku za minutu"
575

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
576
msgid "keywords"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
577
msgstr "klíčová slova"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
578 579

msgid "comma separated keywords describing the content"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
580
msgstr "čarkami oddělená klíčová slova popisující obsah"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581 582

msgid "geo location name"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583
msgstr "název místa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
585
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
586
msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
587
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
588 589
"produced"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590
"popisné místo čitelné člověkem nebo kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591 592

msgid "geo location latitude"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
593
msgstr "zeměpisná šířka místa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
594 595 596 597 598 599

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
600 601
"zeměpisná šířka místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, ve stupních "
"podle WGS84 (nula na rovníku, záporné hodnoty pro jižní polokouli)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
602 603

msgid "geo location longitude"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
604
msgstr "zeměpisná délka místa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
605 606 607 608 609 610

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
611 612 613
"zeměpisná délka místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, ve stupních "
"podle WGS84 (nula na hlavním poledníku v Greenwichi, záporné hodnoty pro "
"západní polokouli)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
614 615

msgid "geo location elevation"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
616
msgstr "zeměpisná výška místa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
617 618 619 620 621

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
622 623
"zeměpisná výška místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, v metrech "
"podle WGS84 (nula je průměrná hladina moře)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
624

625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
msgid "show name"
msgstr ""

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "show sortname"
msgstr "umělec pro řazení"

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "episode number"
msgstr "číslo disku"

msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "season number"
msgstr "číslo disku"

msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "lyrics"
msgstr "licence"

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "composer sortname"
msgstr "název pro řazení"

#, fuzzy
msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "osoby odpovědné za nahrávku pro řazení"

msgid "grouping"
msgstr ""

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
676 677
msgid ", "
msgstr ", "
678

679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "zadán prázdný zásobník \"%s\", nedovoleno"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "zásobník \"%s\" neexistuje, přeskakuji"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "v elementu \"%2$s\" není vlastnost \"%1$s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "nemohu nastavit vlastnost \"%s\" v elementu \"%s\" na \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "nemohu připojit %s k %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "element \"%s\" neexistuje"

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "nemohu zpracovat schopnosti \"%s\""

msgid "link without source element"
msgstr "propojení bez elementu zdroje"

msgid "link without sink element"
msgstr "propojení bez elementu spotřebiče"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje element zdroje pro URI \"%s\""

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "neexistuje element, ke kterému připojit URI \"%s\""

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "neexistuje element spotřebiče pro URI \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "nemohu připojit element spotřebiče pro URI \"%s\""

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "prázdná roura není povolena"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
732
msgid "Internal clock error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
733
msgstr "Interní chyba hodin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
734 735

msgid "Internal data flow error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
736
msgstr "Interní chyba toku dat."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
737

738
msgid "A lot of buffers are being dropped."
739 740
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
741
msgid "Internal data flow problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
742
msgstr "Interní problém toku dat."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
743 744

msgid "Internal data stream error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
745
msgstr "Interní chyba proudu dat."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
746 747

msgid "Filter caps"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
748
msgstr "Filtrovat schopnosti"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
749

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
750 751 752 753 754 755
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Omezit povolené schopnosti (NULL znamená VŠECHNY). Nastavení této vlastnosti "
"bere odkaz na zadaný objekt GstCaps."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nezadán název souboru pro zápis."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro zápis."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Chyba při zavírání souboru \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
768
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
769
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
770
msgstr "Chyba při posunu v souboru \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nezadán název souboru pro čtení."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro čtení."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
783
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
784
msgid "Could not get info on \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
785
msgstr "Nemohu získat informace o \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" je adresář."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Soubor \"%s\" je socket."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Selhání po iteracích podle požadavku."

798 799 800 801 802 803 804
msgid "No Temp directory specified."
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Nemohu získat informace o \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
msgid "caps"
msgstr "schopnosti"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "detekované schopnosti v proudu"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

msgid "maximum"
msgstr "maximum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
817
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
818
msgstr "vynutit schopnosti"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
819 820

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
821
msgstr "vynutit schopnosti bez hledání typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
822

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
823
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
824
msgstr "Proud neobsahuje žádná data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
825

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
826
msgid "Implemented Interfaces:\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
827
msgstr "Implementovaná rozhraní:\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
828 829

msgid "readable"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
830
msgstr "lze číst"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
831 832

msgid "writable"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
833
msgstr "lze zapisovat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
834 835

msgid "controllable"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
836
msgstr "lze ovládat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
837

838 839 840
msgid "Blacklisted files:"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
841
msgid "Total count: "
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
842
msgstr "Celkový počet: "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
843

844 845 846 847 848 849 850
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
851 852 853
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
854 855 856
msgstr[0] "%d modul"
msgstr[1] "%d moduly"
msgstr[2] "%d modulů"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
857

858 859 860 861 862 863 864
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
865
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
866 867
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
868 869 870
msgstr[0] "%d funkce"
msgstr[1] "%d funkce"
msgstr[2] "%d funkcí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
871

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
872
msgid "Print all elements"
873
msgstr "Vypsat všechny elementy"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
874

875 876 877
msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr ""

878
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
879
msgid ""
880 881
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
882 883
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
884
msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
885
"Vypsat strojem zpracovatelný seznam funkcí, které poskytuje zadaný modul.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
886 887
"                    Užitečné spolu s externími mechanismy "
"pro automatickou instlaci modulů"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
888

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
889 890 891 892 893 894
msgid "List the plugin contents"
msgstr ""

msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
895
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
896
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
897
msgstr "Nemohu načíst soubor modulu: %s\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
898

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
899
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
900
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
901
msgstr "Element nebo modul '%s' neexistuje\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
902

903
msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
904 905
msgstr ""
"Použití: gst-xmllaunch <soubor.xml> [ element.vlastnost=hodnota ... ]\n"
906 907 908 909 910 911 912 913 914

#, c-format
msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
msgstr "CHYBA: zpracovávání xml souboru '%s' selhalo.\n"

#, c-format
msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
msgstr "CHYBA: v souboru '%s' není element nejvyšší úrovně pipeline.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
915 916
#, fuzzy
msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
917 918
msgstr ""
"VAROVÁNÍ: v současné době je podporován jen jeden element nejvyšší úrovně."
919 920 921 922 923 924 925 926 927

#, c-format
msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
msgstr "CHYBA: nemohu zpracovat argument %d na příkazovém řádku: %s.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: element nazvaný '%s' nenalezen.\n"

928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942
#, fuzzy, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Dostal jsem zprávu elementu \"%s\" (%s): "

#, fuzzy, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "Dostal jsem zprávu elementu \"%s\" (%s): "

#, fuzzy, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "Dostal jsem zprávu elementu \"%s\" (%s): "

#, fuzzy, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "Dostal jsem zprávu elementu \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
943

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
944
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
945
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
946
msgstr "Dostal jsem EOS od elementu \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
947

948 949 950 951
#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "NALEZEN TAG  : nalezen elementem \"%s\".\n"

952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "NALEZEN TAG  : nalezen elementem \"%s\".\n"

#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
msgstr "NALEZEN TAG  : nalezen elementem \"%s\".\n"

msgid "FOUND TAG\n"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
963 964 965 966 967
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
968 969
"INFORMACE:\n"
"%s\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
970

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
971
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
972
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
973
msgstr "VAROVÁNÍ: od elementu %s: %s\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
974 975

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
976
msgstr "Předtočeno, čekám na dokončení ukládání do vyrovnávácí paměti...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
977

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
978 979 980
#, fuzzy
msgid "buffering..."
msgstr "ukládám do vyrovnávací paměti... %d \n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
981

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
982
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
983 984
msgstr ""
"Ukládání do vyrovnávací paměti hotovo, nastavuji rouru na PŘEHRÁVÁ ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
985 986

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
987 988
msgstr ""
"Ukládám do vyrovnávací paměti hotovo, nastavuji rouru na POZASTAVENA ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
989

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
990 991 992
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
993
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
994 995 996
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
997
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
998
msgstr "Přerušení: Zastavuji rouru ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
999

1000 1001 1002 1003 1004 1005
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Vypsat tagy (také známé jako metadata)"

msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Vypsat informace o stavu a upozornění na vlastnosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1006 1007 1008 1009
#, fuzzy
msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Nevypisovat informace o stavu s TYPEM"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1010
msgid "Output messages"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1011
msgstr "Zprávy výstupu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1012

1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Nevypisovat informace o stavu s TYPEM"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TYP1,TYP2,..."

msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
msgstr "Uložit reprezentaci roury v xml do SOUBORu a skončit"

msgid "FILE"
msgstr "SOUBOR"

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Neinstalovat obsluhu výjimek"

msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
msgstr "Vypisovat stopu alokace (je-li povoleno při kompilaci)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1031 1032 1033
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr ""

1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "CHYBA: nelze vytvořit rouru: %s.\n"

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "CHYBA: nelze vytvořit rouru.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: chybná roura: %s\n"

1045 1046
msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "CHYBA: element 'pipeline' nebyl nalezen.\n"
1047

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1048
msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1049
msgstr "Nastavuji rouru na POZASTAVENA ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1050

1051
# On strike?
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1052
msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1053
msgstr "CHYBA: Roura nechce pozastavit.\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1054

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1055
msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1056
msgstr "Roura žije a nepotřebuje PŘEDTOČENÍ ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1057

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1058
msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1059
msgstr "Roura se PŘEDTÁČÍ ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1060 1061 1062

# On strike?
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1063
msgstr "CHYBA: roura nechce předtáčet.\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1064

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1065
msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1066
msgstr "Roura je PŘEDTOČENA ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1067

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1068
msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1069
msgstr "Nastavuji rouro na PŘEHRÁVÁ ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1070

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1071 1072 1073 1074
# On strike?
msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "CHYBA: roura nechce hrát.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087
msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr ""

msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "Přerušení: Zastavuji rouru ...\n"

msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1088
msgid "Execution ended after %"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1089
msgstr "Provádění skončilo po %"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1090

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1091
msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1092
msgstr "Nastavuji rouru na PŘIPRAVENA ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1093

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1094
msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1095
msgstr "Nastavuji rouru na NULL ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1096

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1097 1098 1099
#, fuzzy
msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Nastavuji rouru na NULL ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1100

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
#~ msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
#~ msgstr "Chyba při zapisování cache registru do %s: %s"

#~ msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
#~ msgstr "Chyba při opětovném prohledávání registru %s: %s"

#~ msgid "Error re-scanning registry %s"
#~ msgstr "Chyba při opětovném prohledávání registru %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1110 1111 1112
#~ msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
#~ msgstr "Interní chyba GStreameru: změna stavu selhala."

1113 1114 1115 1116 1117 1118
#~ msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
#~ msgstr "Chyba při zápisu do deksriptoru souboru \"%d\"."

#~ msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
#~ msgstr "Deskriptor souboru \"%d\" není platný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1119 1120 1121
#~ msgid "FREEING pipeline ...\n"
#~ msgstr "UVOLŇUJI rouru ...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1122 1123 1124
#~ msgid "original location of file as a URI"
#~ msgstr "původní umístění souboru jako URI"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145
#~ msgid "Disable accelerated CPU instructions"
#~ msgstr "Zakázat akcelerované instrukce CPU"

#~ msgid "SCHEDULER"
#~ msgstr "PLÁNOVAČ"

#~ msgid "Registry to use"
#~ msgstr "Registr, který používat"

#~ msgid "REGISTRY"
#~ msgstr "REGISTR"

#~ msgid "path list for loading plugins (separated by '%s')"
#~ msgstr "seznam cest pro načítání modulů (oddělený '%s')"

#~ msgid "Scheduler to use (default is '%s')"
#~ msgstr "Plánovač, který používat (implicitní je '%s')"

#~ msgid "There is no element present to handle the stream's mime type %s."
#~ msgstr "Není přítomen žádý element pro obsloužení proudu s typem mime %s."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1146 1147 1148 1149 1150 1151
#~ msgid ""
#~ "Execution ended after %s iterations (sum %s ns, average %s ns, min %s ns, "
#~ "max %s ns).\n"
#~ msgstr ""
#~ "Provádění skončilo po %s iteracích (celkem %s ns, průměr %s ns, min %s "
#~ "ns, max %s ns).\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175

#~ msgid "Number of times to iterate pipeline"
#~ msgstr "Kolikrát iterovat rouru"

#~ msgid "     Trying to run anyway.\n"
#~ msgstr "     Přesto se ji pokouším spustit.\n"

#~ msgid "Added plugin %s with %d %s.\n"
#~ msgstr "Přidán modul %s s %d %s.\n"

#~ msgid "Added path  %s to %s \n"
#~ msgstr "Přidána cesta %s do %s \n"

#~ msgid "Rebuilding %s (%s) ...\n"
#~ msgstr "Znovu sestavuji %s (%s) ...\n"

#~ msgid "Trying to load %s ...\n"
#~ msgstr "Pokouším se načíst %s ...\n"

#~ msgid "Error loading %s\n"
#~ msgstr "Chyba při načítání %s\n"

#~ msgid "Loaded %d plugins with %d %s.\n"
#~ msgstr "Načteno %d modulů s %d %s.\n"