fi.po 35.4 KB
Newer Older
1
# Finnish translations for gstreamer package.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2005, 2007-2008 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2005, 2007-2009.
5 6 7 8 9 10 11 12
#
# Words:
#
# bin (a container element) = säiliö
# sink = nielu
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13 14 15 16
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.21.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-19 21:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-18 15:50+0200\n"
17 18 19 20 21 22 23
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
#: gst/gst.c:309
25 26 27
msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Näytä GStreamerin versio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
#: gst/gst.c:311
29 30 31
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Tee kaikista varoituksista vakavia"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32
#: gst/gst.c:315
33 34 35
msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Tulosta saatavilla olevat vianetsintäluokat ja poistu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36
#: gst/gst.c:319
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37 38 39 40 41
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Oletusvianetsintätaso väliltä 1:stä (vain virheet) 5:een (kaikki) tai 0 ei "
"tulostetta"
42

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43
#: gst/gst.c:321
44 45 46
msgid "LEVEL"
msgstr "TASO"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
#: gst/gst.c:323
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48 49 50 51 52 53 54
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Pilkuin eroteltu luettelo luokkanimi:taso-pareista, joilla asetetaan tietyt "
"tasot yksittäisille luokille. Esimerkki: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
#: gst/gst.c:326
56 57 58
msgid "LIST"
msgstr "LUETTELO"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
#: gst/gst.c:328
60 61 62
msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Ei väritettyjä vianetsintätietoja"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
#: gst/gst.c:331
64 65 66
msgid "Disable debugging"
msgstr "Ei vianetsintää"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67
#: gst/gst.c:335
68 69 70
msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Käytä monisanaista liitännäisten latausdiagnostiikka"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
#: gst/gst.c:339
72 73 74
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Kaksoispistein erotellut polut liitännäisiin"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
#: gst/gst.c:339
76 77 78
msgid "PATHS"
msgstr "POLUT"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
#: gst/gst.c:342
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80 81 82 83 84 85
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Pilkuin eroteltu luettelo liitännäisistä, jotka esiladataan "
"ympäristömuuttujassa GST_PLUGIN_PATH lueteltujen lisäksi"
86

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
#: gst/gst.c:344
88 89 90
msgid "PLUGINS"
msgstr "LIITÄNNÄISET"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
#: gst/gst.c:347
92 93 94
msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Ei muistialueen ylityksen tarkkailua liitännäisten latauksen aikana"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
#: gst/gst.c:352
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96 97 98
msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Älä päivitä rekisteriä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
#: gst/gst.c:357
100 101 102
msgid "Disable the use of fork() while scanning the registry"
msgstr "Älä käytä fork()-kutsua rekisterin skannauksessa"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
#: gst/gst.c:378
104 105 106
msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamerin valitsimet"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
#: gst/gst.c:379
108 109 110
msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Näytä GStreamerin valitsimet"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
#: gst/gst.c:772
112 113 114 115
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Virhe kirjoitettaessa rekisterivälimuistia kohteeseen %s: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
#: gst/gst.c:808 gst/gst.c:817 gst/gst.c:862
117 118 119 120
#, c-format
msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
msgstr "Virhe uudelleenskannatessa rekisteriä %s: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
#: gst/gst.c:877
122 123 124 125
#, c-format
msgid "Error re-scanning registry %s"
msgstr "Virhe uudelleenskannatessa rekisteriä %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
#: gst/gst.c:1255
127 128 129
msgid "Unknown option"
msgstr "Tuntematon valitsin"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
#: gst/gstelement.c:299 gst/gstutils.c:2270
131 132 133 134
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "VIRHE: elementiltä %s: %s\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
#: gst/gstelement.c:301 gst/gstutils.c:2272 tools/gst-launch.c:464
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Lisätietoja vianetsintään:\n"
"%s\n"

#: gst/gsterror.c:139
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer kohtasi virheen yleisessä ydinkirjastossa."

#: gst/gsterror.c:141 gst/gsterror.c:181 gst/gsterror.c:201 gst/gsterror.c:232
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149 150 151 152 153
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"GStreamer-kehittäjät olivat liian laiskoja antaakseen tälle virheelle omaa "
"virhekoodia."
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

#: gst/gsterror.c:144
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: koodia ei toteutettu."

#: gst/gsterror.c:146
msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: tilasiirtymä epäonnistui."

#: gst/gsterror.c:147
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: täyteongelma."

#: gst/gsterror.c:149
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: säieongelma."

#: gst/gsterror.c:151
msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: neuvotteluongelma."

#: gst/gsterror.c:153
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: tapahtumaongelma."

#: gst/gsterror.c:155
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: kelausongelma."

#: gst/gsterror.c:157
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: täyteongelma."

#: gst/gsterror.c:158
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: merkintäongelma."

#: gst/gsterror.c:160
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "GStreamer-asennuksesta puuttuu liitännäinen."

#: gst/gsterror.c:162
msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
msgstr "Sisäinen GStreamer-virhe: kello-ongelma."

#: gst/gsterror.c:164
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200 201 202 203 204 205
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Tämä sovellus yrittää käyttää sellaista GStreamerin toiminnallisuutta, joka "
"on poissa käytöstä."
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

#: gst/gsterror.c:179
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer kohtasi virheen yleisessä tukikirjastossa."

#: gst/gsterror.c:183
msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Tukikirjastoa ei voitu alustaa."

#: gst/gsterror.c:184
msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Tukikirjastoa ei voitu sulkea."

#: gst/gsterror.c:185
msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Tukikirjastoa ei voitu konfiguroida."

#: gst/gsterror.c:199
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer kohtasi yleisen resurssivirheen."

#: gst/gsterror.c:203
msgid "Resource not found."
msgstr "Resurssia ei löytynyt."

#: gst/gsterror.c:204
msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Resurssi on varattu tai ei saatavilla."

#: gst/gsterror.c:205
msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Resurssia ei voitu avata lukemista varten."

#: gst/gsterror.c:206
msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Resurssia ei voitu avata kirjoittamista varten."

#: gst/gsterror.c:208
msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Resurssia ei voitu avata lukemista ja kirjoittamista varten."

#: gst/gsterror.c:209
msgid "Could not close resource."
msgstr "Resurssia ei voitu sulkea."

#: gst/gsterror.c:210
msgid "Could not read from resource."
msgstr "Resurssista ei voitu lukea."

#: gst/gsterror.c:211
msgid "Could not write to resource."
msgstr "Resurssiin ei voitu kirjoittaa."

#: gst/gsterror.c:212
msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Resurssia ei voitu kelata."

#: gst/gsterror.c:213
msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Resurssia ei voitu synkronisoida."

#: gst/gsterror.c:215
msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Resurssin asetuksia ei saatu/voitu asettaa."

#: gst/gsterror.c:216
msgid "No space left on the resource."
msgstr "Resurssilla ei ole tilaa jäljellä."

#: gst/gsterror.c:230
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer kohtasi yleisen tietovirtavirheen."

#: gst/gsterror.c:235
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr "Elementti ei toteuta tämän tietovirran käsittelyä. Tee vikailmoitus."

#: gst/gsterror.c:237
msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Tietovirran tyyppiä ei voitu määrittää."

#: gst/gsterror.c:239
msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Tietovirta on eri tyyppiä kuin mitä tämä elementti käsittelee."

#: gst/gsterror.c:241
msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293 294
msgstr ""
"Saatavilla ei ole koodekkia, joka osaa käsitellä tämän tyyppistä tietovirtaa."
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

#: gst/gsterror.c:242
msgid "Could not decode stream."
msgstr "Tietovirtaa ei voitu purkaa."

#: gst/gsterror.c:243
msgid "Could not encode stream."
msgstr "Tietovirtaa ei voitu koodata."

#: gst/gsterror.c:244
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Tietovirran kanavointia ei voitu purkaa."

#: gst/gsterror.c:245
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Tietovirtaa ei voitu kanavoida."

#: gst/gsterror.c:246
msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Virta on väärässä muodossa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
#: gst/gsterror.c:248
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Virta on salattu ja salauksen purkua ei tueta."

#: gst/gsterror.c:250
msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Virta on salattu ja salausta ei voida purkaa, koska sopivaa avainta ei ole "
"annettu."

#: gst/gsterror.c:302
329 330 331 332
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Virheviestiä alueelle %s ei ole."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
#: gst/gsterror.c:310
334 335 336 337
#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Standardia virheviestiä alueelle %s ja koodille %d ei ole."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
#: gst/gstpipeline.c:540
339 340 341
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Valittua kelloa ei voi käyttää liukuhihnassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
#: gst/gsttaglist.c:99
343 344 345
msgid "title"
msgstr "nimi"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
#: gst/gsttaglist.c:99
347 348 349
msgid "commonly used title"
msgstr "yleensä käytetty nimi"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350
#: gst/gsttaglist.c:102
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
msgstr "nimi lajitteluun"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
#: gst/gsttaglist.c:102
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
msgstr "yleensä käytetty nimi lajittelua varten"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
#: gst/gsttaglist.c:105
359 360 361
msgid "artist"
msgstr "esittäjä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
#: gst/gsttaglist.c:106
363 364 365
msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "nauhoituksesta vastuussa oleva(t) henkilö(t)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
#: gst/gsttaglist.c:110
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368
msgstr "esittäjä lajitteluun"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370
#: gst/gsttaglist.c:111
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
msgstr "nauhoituksesta vastuussa oleva(t) henkilö(t) lajittelua varten"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
374
#: gst/gsttaglist.c:114
375 376 377
msgid "album"
msgstr "levy"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378
#: gst/gsttaglist.c:115
379 380 381
msgid "album containing this data"
msgstr "levy, joka sisältää tämän datan"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382
#: gst/gsttaglist.c:118
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
msgstr "levy lajitteluun"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
#: gst/gsttaglist.c:119
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388
msgstr "levy, joka sisältää tämän datan, lajittelua varten"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
#: gst/gsttaglist.c:121
391 392 393
msgid "date"
msgstr "päiväys"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394
#: gst/gsttaglist.c:121
395 396 397
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "päiväys, jolloin data luotiin (GDate-muodossa)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398
#: gst/gsttaglist.c:124
399 400 401
msgid "genre"
msgstr "laji"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
#: gst/gsttaglist.c:125
403 404 405
msgid "genre this data belongs to"
msgstr "laji, johon tämä data kuuluu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
#: gst/gsttaglist.c:128
407 408 409
msgid "comment"
msgstr "kommentti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410
#: gst/gsttaglist.c:129
411 412 413
msgid "free text commenting the data"
msgstr "vapaa kommenttiteksti datalle"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
#: gst/gsttaglist.c:132
415 416 417
msgid "extended comment"
msgstr "laajennettu kommentti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
#: gst/gsttaglist.c:133
419
msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420 421
msgstr ""
"vapaa kommenttiteksti datalle muodossa avain=arvo tai avain[fi]=kommentti"
422

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423
#: gst/gsttaglist.c:137
424 425 426
msgid "track number"
msgstr "raidan numero"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427
#: gst/gsttaglist.c:138
428 429 430
msgid "track number inside a collection"
msgstr "raidan numero kokoelman sisällä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431
#: gst/gsttaglist.c:141
432 433 434
msgid "track count"
msgstr "raitojen määrä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435
#: gst/gsttaglist.c:142
436 437 438
msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "tähän kokoelmaan kuuluvien raitojen lukumäärä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
#: gst/gsttaglist.c:146
440 441 442
msgid "disc number"
msgstr "levynumero"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443
#: gst/gsttaglist.c:147
444 445 446
msgid "disc number inside a collection"
msgstr "levynumero kokoelman sisällä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447
#: gst/gsttaglist.c:150
448 449 450
msgid "disc count"
msgstr "levymäärä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451
#: gst/gsttaglist.c:151
452 453 454
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "tämän levyn kokoelmaan kuuluvien levyjen lukumäärä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455
#: gst/gsttaglist.c:155
456 457 458
msgid "location"
msgstr "sijainti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459 460 461 462 463 464 465
#: gst/gsttaglist.c:157
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Median alkuperä URI-muodossa (sijainti, jossa alkuperäinen tiedosto tai "
"virta on tarjolla)"
466

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467
#: gst/gsttaglist.c:160
468 469 470
msgid "description"
msgstr "kuvaus"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471
#: gst/gsttaglist.c:160
472 473 474
msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "lyhyt teksti, joka kuvaa datan sisältöä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
#: gst/gsttaglist.c:163
476 477 478
msgid "version"
msgstr "versio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479
#: gst/gsttaglist.c:163
480 481 482
msgid "version of this data"
msgstr "tämän datan versio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483
#: gst/gsttaglist.c:164
484 485 486
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
#: gst/gsttaglist.c:166
488
msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489 490 491
msgstr ""
"Kansainvälinen standardoitu äänitekoodi ISRC - katso http://www.ifpi.org/"
"isrc/"
492

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
493
#: gst/gsttaglist.c:168
494 495 496
msgid "organization"
msgstr "organisaatio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497
#: gst/gsttaglist.c:171
498 499 500
msgid "copyright"
msgstr "tekijänoikeus"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
501
#: gst/gsttaglist.c:171
502 503 504
msgid "copyright notice of the data"
msgstr "huomautus datan tekijänoikeuksista"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
505
#: gst/gsttaglist.c:173
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
506
msgid "copyright uri"
507
msgstr "tekijänoikeus-uri"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
508

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
509
#: gst/gsttaglist.c:174
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
510
msgid "URI to the copyright notice of the data"
511
msgstr "URI huomautukseen datan tekijänoikeuksista"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
512

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513
#: gst/gsttaglist.c:177
514 515 516
msgid "contact"
msgstr "yhteystiedot"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
517
#: gst/gsttaglist.c:177
518 519 520
msgid "contact information"
msgstr "yhteystiedot"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
521
#: gst/gsttaglist.c:179
522 523 524
msgid "license"
msgstr "lisenssi"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
525
#: gst/gsttaglist.c:179
526 527 528
msgid "license of data"
msgstr "datan lisenssi"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
529
#: gst/gsttaglist.c:181
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
530
msgid "license uri"
531
msgstr "lisenssin uri"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
532

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
533
#: gst/gsttaglist.c:182
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
534
msgid "URI to the license of the data"
535
msgstr "URI datan lisenssiin"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
536

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
537
#: gst/gsttaglist.c:185
538 539 540
msgid "performer"
msgstr "esittäjä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
541
#: gst/gsttaglist.c:186
542 543 544
msgid "person(s) performing"
msgstr "esittämässä oleva(t) henkilö(t)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
545
#: gst/gsttaglist.c:189
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
546
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
547
msgstr "säveltäjä"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
548

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
549
#: gst/gsttaglist.c:190
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
550
msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
551
msgstr "sävellyksestä vastuussa oleva(t) henkilö(t)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
552

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
553
#: gst/gsttaglist.c:194
554 555 556
msgid "duration"
msgstr "kesto"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
557
#: gst/gsttaglist.c:194
558 559 560
msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "pituus GStreamerin aikayksikköinä (nanosekuntia)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
561
#: gst/gsttaglist.c:197
562 563 564
msgid "codec"
msgstr "koodekki"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
565
#: gst/gsttaglist.c:198
566 567 568
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "koodekki, jolla data on tallennettu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
569
#: gst/gsttaglist.c:201
570 571 572
msgid "video codec"
msgstr "videokoodekki"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
573
#: gst/gsttaglist.c:201
574 575 576
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "koodekki, jolla videodata on tallennettu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
577
#: gst/gsttaglist.c:204
578 579 580
msgid "audio codec"
msgstr "äänikoodekki"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581
#: gst/gsttaglist.c:204
582 583 584
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "koodekki, jolla äänidata on tallennettu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
585
#: gst/gsttaglist.c:206
586 587 588
msgid "bitrate"
msgstr "bittinopeus"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589
#: gst/gsttaglist.c:206
590 591 592
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "tarkka tai keskimääräinen bittinopeus [bittiä/s]"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
593
#: gst/gsttaglist.c:208
594 595 596
msgid "nominal bitrate"
msgstr "nimellinen bittinopeus"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
597
#: gst/gsttaglist.c:208
598 599 600
msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nimellinen bittinopeus [bittiä/s]"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601
#: gst/gsttaglist.c:210
602 603 604
msgid "minimum bitrate"
msgstr "vähimmäisbittinopeus"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
605
#: gst/gsttaglist.c:210
606 607 608
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "vähimmäisbittinopeus [bittiä/s]"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
609
#: gst/gsttaglist.c:212
610 611 612
msgid "maximum bitrate"
msgstr "enimmäisbittinopeus"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
613
#: gst/gsttaglist.c:212
614 615 616
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "enimmäisbittinopeus [bittiä/s]"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
617
#: gst/gsttaglist.c:215
618 619 620
msgid "encoder"
msgstr "koodain"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
621
#: gst/gsttaglist.c:215
622 623 624
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "koodain, joka koodaa tämän virran"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625
#: gst/gsttaglist.c:218
626 627 628
msgid "encoder version"
msgstr "koodaimen versio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
629
#: gst/gsttaglist.c:219
630 631 632
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "tämän virran koodaamiseen käytetyn koodaimen versio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
633
#: gst/gsttaglist.c:221
634 635 636
msgid "serial"
msgstr "sarjanumero"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
637
#: gst/gsttaglist.c:221
638 639 640
msgid "serial number of track"
msgstr "raidan sarjanumero"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
641
#: gst/gsttaglist.c:223
642 643 644
msgid "replaygain track gain"
msgstr "raidan replaygain-vahvistus"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
645
#: gst/gsttaglist.c:223
646 647 648
msgid "track gain in db"
msgstr "raidan vahvistus desibeleissä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
649
#: gst/gsttaglist.c:225
650 651 652
msgid "replaygain track peak"
msgstr "raidan replaygain-huippu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
653
#: gst/gsttaglist.c:225
654 655 656
msgid "peak of the track"
msgstr "raidan huippu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
657
#: gst/gsttaglist.c:227
658 659 660
msgid "replaygain album gain"
msgstr "levyn replaygain-vahvistus"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
661
#: gst/gsttaglist.c:227
662 663 664
msgid "album gain in db"
msgstr "levyn vahvistus desibeleissä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
665
#: gst/gsttaglist.c:229
666 667 668
msgid "replaygain album peak"
msgstr "levyn replaygain-huippu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
669
#: gst/gsttaglist.c:229
670 671 672
msgid "peak of the album"
msgstr "levyn huippu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
673
#: gst/gsttaglist.c:231
674 675 676
msgid "replaygain reference level"
msgstr "raidan replaygain-viitetaso"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
677
#: gst/gsttaglist.c:232
678 679 680
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "viitetaso raidan ja albumin gain-arvoille"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
681
#: gst/gsttaglist.c:234
682 683 684
msgid "language code"
msgstr "kielikoodi"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
685
#: gst/gsttaglist.c:235
686 687 688
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
msgstr "tämän virran kielikoodi ISO-639-1-standardin mukaisesti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
689
#: gst/gsttaglist.c:237
690 691 692
msgid "image"
msgstr "kuva"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
693
#: gst/gsttaglist.c:237
694 695 696
msgid "image related to this stream"
msgstr "kuva, joka liittyy tähän virtaan"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
697
#: gst/gsttaglist.c:239
698 699 700
msgid "preview image"
msgstr "esikatselukuva"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
701
#: gst/gsttaglist.c:239
702 703 704
msgid "preview image related to this stream"
msgstr "esikatselukuva, joka liittyy tähän virtaan"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
705 706 707 708 709 710 711 712 713
#: gst/gsttaglist.c:241
msgid "attachment"
msgstr "liite"

#: gst/gsttaglist.c:241
msgid "file attached to this stream"
msgstr "tiedosto, joka on liitetty tähän virtaan"

#: gst/gsttaglist.c:244
714 715 716
msgid "beats per minute"
msgstr "tahtia per minuutti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
717
#: gst/gsttaglist.c:244
718 719 720
msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "tahtien määrä per minuutti äänessä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
#: gst/gsttaglist.c:246
msgid "keywords"
msgstr "avainsanat"

#: gst/gsttaglist.c:246
msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "pilkuilla erotellut avainsanat,jotka kuvaavat sisältöä"

#: gst/gsttaglist.c:249
msgid "geo location name"
msgstr "maantietellisen sijainnin nimi"

#: gst/gsttaglist.c:251
msgid ""
"human readable descriptive location or where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"ihmisluettava kuvaus sijainnista tai paikasta, jossa media on nauhoitettu "
"tai tuotettu"

#: gst/gsttaglist.c:254
msgid "geo location latitude"
msgstr "maantieteellisen sijainnin leveyspiiri"

#: gst/gsttaglist.c:256
msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"maantieteellinen leveyspiiri, jossa media on nauhoitettu tai tuotettu "
"asteina WGS84-koordinaatistossa (nolla on päiväntasaaja, negatiiviset arvot "
"ovat eteläisiä leveyspiirejä)"

#: gst/gsttaglist.c:259
msgid "geo location longitude"
msgstr "maantieteellisen sijainnin pituuspiiri"

#: gst/gsttaglist.c:261
msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"maantieteellinen pituuspiiri, jossa media on nauhoitettu tai tuotettu "
"asteina WGS84-koordinaatistossa (nolla on nollameridiaani Greenwichissä "
"Yhdistyneessä kuningaskunnassa, negatiiviset arvot ovat läntisiä "
"pituuspiirejä)"

#: gst/gsttaglist.c:264
msgid "geo location elevation"
msgstr "maantieteellisen sijainnin korkeustaso"

#: gst/gsttaglist.c:266
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"maantietellinen korkeustaso, jossa media on nauhoitettu tai tuotettu "
"metreinä WGS84-koordinaateista (nolla on keskimääräinen merenpinta)"

#: gst/gsttaglist.c:307
783 784 785
msgid ", "
msgstr ", "

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
786
#: gst/parse/grammar.y:230
787 788 789 790
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "määritetty tyhjä säiliö \"%s\", ei sallittu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
791
#: gst/parse/grammar.y:240
792 793 794 795
#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "ei säiliötä \"%s\", ohitetaan"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
796
#: gst/parse/grammar.y:366
797 798 799 800
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "ominaisuutta \"%s\" ei ole elementissä \"%s\""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
801
#: gst/parse/grammar.y:381
802 803
#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
804 805
msgstr ""
"elementin \"%2$s\" ominaisuutta \"%1$s\" ei voitu asettaa arvoon \"%3$s\""
806

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
807
#: gst/parse/grammar.y:523
808 809 810 811
#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "elementtiä %s ei voitu linkittää elementtiin %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
812
#: gst/parse/grammar.y:571
813 814 815 816
#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "ei elementtiä \"%s\""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
817
#: gst/parse/grammar.y:623
818 819 820 821
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "kykyjä \"%s\" ei voitu jäsentää"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
822 823
#: gst/parse/grammar.y:645 gst/parse/grammar.y:693 gst/parse/grammar.y:709
#: gst/parse/grammar.y:772
824 825 826
msgid "link without source element"
msgstr "linkki ilman lähde-elementtiä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
827
#: gst/parse/grammar.y:651 gst/parse/grammar.y:690 gst/parse/grammar.y:781
828 829 830
msgid "link without sink element"
msgstr "linkki ilman nieluelementtiä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
831
#: gst/parse/grammar.y:727
832 833 834 835
#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "ei lähde-elementtiä URI:lle \"%s\""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
836
#: gst/parse/grammar.y:737
837 838 839 840
#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "ei elementtiä, jota linkittää URIin \"%s\""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
841
#: gst/parse/grammar.y:745
842 843 844 845
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "ei nieluelementtiä URIlle \"%s\""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
846
#: gst/parse/grammar.y:752
847 848 849 850
#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "nieluelementtiä ei voitu linkittää URIlle \"%s\""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
851
#: gst/parse/grammar.y:766
852 853 854
msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "tyhjää liukuhihnaa ei sallita"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
855
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1997
856 857 858
msgid "Internal clock error."
msgstr "Sisäinen kellovirhe."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
859 860
#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:2329 libs/gst/base/gstbasesrc.c:2340
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:3257
861 862 863
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäinen tiedon virtausvirhe."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
864
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2883
865 866 867
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Sisäinen tiedon virtausongelma."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
868
#: libs/gst/base/gstbasesink.c:3246
869 870 871
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäinen tietovirtavirhe."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
872
#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:109
873 874 875
msgid "Filter caps"
msgstr "Kykysuodatus"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
876
#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:110
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
877 878 879 880 881 882
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Rajoita mahdollisia sallittuja kykyjä (NULL tarkoittaa mitä tahansa). Tämän "
"ominaisuuden asettaminen ottaa kahvan annettuun GstCaps-olioon."
883

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
884
#: plugins/elements/gstfdsink.c:300
885 886 887 888
#, c-format
msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostokahvaan \"%d\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
889
#: plugins/elements/gstfdsink.c:340
890 891 892 893
#, c-format
msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
msgstr "Tiedostokahva \"%d\" on virheellinen."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
894
#: plugins/elements/gstfilesink.c:353
895 896 897
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Kirjoitusta varten ei määritetty tiedostonimeä."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
898
#: plugins/elements/gstfilesink.c:359
899 900 901 902
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voitu avata kirjoittamista varten."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
903
#: plugins/elements/gstfilesink.c:384
904 905 906 907
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Virhe suljettaessa tiedostoa \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
908
#: plugins/elements/gstfilesink.c:524
909 910 911 912
#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Virhe kelattaessa tiedostoa \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
913
#: plugins/elements/gstfilesink.c:531 plugins/elements/gstfilesink.c:593
914 915 916 917
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
918
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:1038
919 920 921
msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Lukemista varten ei ole määritetty tiedostonimeä."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
922
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:1050
923 924 925 926
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voitu avata lukemista varten."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
927
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:1059
928 929 930 931
#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Ei saatu tietoja kohteesta \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
932
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:1066
933 934 935 936
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" on hakemisto."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
937
#: plugins/elements/gstfilesrc.c:1073
938 939 940 941
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Tiedosto \"%s\" on pistoke."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
942
#: plugins/elements/gstidentity.c:549
943 944 945
msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Epäonnistui, kuten pyydettiin, yritysten jälkeen."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
946
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:203
947 948 949
msgid "caps"
msgstr "kyvyt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
950
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:204
951 952 953
msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "tunnistettu kyvyt virrassa"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
954
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:207
955 956 957
msgid "minimum"
msgstr "vähintään"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
958
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:212
959 960 961
msgid "maximum"
msgstr "enintään"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
962
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:217
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
963 964 965
msgid "force caps"
msgstr "pakota kyvyt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
966
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:218
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
967 968 969
msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "pakota kyvyt ilman tyyppihakua"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
970 971
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:522
#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:786
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
972
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
973
msgstr "Virta on tyhjä."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
974

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
975
#: tools/gst-inspect.c:244
976 977 978
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Toteutetut rajapinnat:\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
979
#: tools/gst-inspect.c:293
980 981 982
msgid "readable"
msgstr "luettavissa"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
983
#: tools/gst-inspect.c:300
984 985 986
msgid "writable"
msgstr "kirjoitettavissa"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
987
#: tools/gst-inspect.c:307
988 989 990
msgid "controllable"
msgstr "ohjattavissa"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
991
#: tools/gst-inspect.c:1015
992 993 994
msgid "Total count: "
msgstr "Yhteismäärä: "

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
995
#: tools/gst-inspect.c:1016
996 997 998 999 1000 1001
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d liitännäinen"
msgstr[1] "%d liitännäistä"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1002
#: tools/gst-inspect.c:1018
1003 1004 1005 1006 1007 1008
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d ominaisuus"
msgstr[1] "%d ominaisuutta"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1009
#: tools/gst-inspect.c:1400
1010 1011 1012
msgid "Print all elements"
msgstr "Tulosta kaikki elementit"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1013
#: tools/gst-inspect.c:1402
1014 1015
msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin provides.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1016 1017
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
1018
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1019 1020 1021 1022
"Tulosta koneluettava luettelo ominaisuuksista, jotka annettu liitännäinen "
"tarjoaa.\n"
"                    Hyödyllinen ulkoisten automaattisten "
"liitännäisten asennusmekanismien yhteydessä"
1023

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032
#: tools/gst-inspect.c:1407
msgid "List the plugin contents"
msgstr "Luettele liitännäisen sisältö"

#: tools/gst-inspect.c:1410
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr "Tulosta tuetut URI-skeemat sekä ne toteuttavat elementit"

#: tools/gst-inspect.c:1500
1033 1034 1035 1036
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Ei voitu ladata liitännäistiedostoa: %s\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1037
#: tools/gst-inspect.c:1505
1038 1039 1040 1041
#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Ei tällaista elementtiä tai liitännäistä \"%s\"\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1042
#: tools/gst-launch.c:80
1043
msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1044 1045
msgstr ""
"Käyttö: gst-xmllaunch <tiedosto.xml> [ elementti.ominaisuus=arvo ... ]\n"
1046

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1047
#: tools/gst-launch.c:89
1048 1049 1050 1051
#, c-format
msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
msgstr "VIRHE: XML-tiedoston \"%s\" jäsentäminen epäonnistui.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1052
#: tools/gst-launch.c:95
1053 1054 1055 1056
#, c-format
msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
msgstr "VIRHE: päätason liukuhihnaelementtiä ei ole tiedostossa \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1057
#: tools/gst-launch.c:102
1058 1059 1060 1061
#, c-format
msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time."
msgstr "VAROITUS: vain yhtä päätason elementtiä tuetaan tällä kertaa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1062
#: tools/gst-launch.c:113
1063 1064 1065 1066
#, c-format
msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
msgstr "VIRHE: ei voitu jäsentää komentoriviargumenttia %d: %s.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1067
#: tools/gst-launch.c:124
1068 1069 1070 1071
#, c-format
msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
msgstr "VAROITUS: elementtiä nimeltä \"%s\" ei löytynyt.\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1072 1073 1074
#: tools/gst-launch.c:397
msgid "Got Message #%"
msgstr "Saatiin viesti #%"
1075

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1076
#: tools/gst-launch.c:424
1077 1078 1079 1080
#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Saatiin EOS (virran loppu) elementiltä \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1081
#: tools/gst-launch.c:432
1082 1083 1084 1085
#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "LÖYTYI MERKINTÄ: sen löysi elementti \"%s\".\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1086
#: tools/gst-launch.c:445
1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFO:\n"
"%s\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1095
#: tools/gst-launch.c:462
1096 1097 1098 1099
#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "VAROITUS: elementiltä %s: %s\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1100
#: tools/gst-launch.c:510
1101 1102 1103 1104
#, c-format
msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Esipyöritetty, odotetaan puskuroinnin päättymistä...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1105 1106 1107
#: tools/gst-launch.c:525
msgid "buffering..."
msgstr "puskuroidaan..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1108

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1109
#: tools/gst-launch.c:537
1110 1111 1112 1113
#, c-format
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Puskurointi tehty, asetetaan liukuhihna tilaan SOI...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1114
#: tools/gst-launch.c:545
1115 1116 1117 1118
#, c-format
msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Puskuroidaan, asetetaan liukuhihna tilaan TAUOLLA...\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1119 1120 1121 1122 1123 1124
#: tools/gst-launch.c:554
#, c-format
msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Uudelleenjaa latenssi...\n"

#: tools/gst-launch.c:566
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1125
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1126
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1127
msgstr "Keskeytys: Pysäytetään liukuhihna ...\n"
1128

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1129
#: tools/gst-launch.c:601
1130 1131 1132
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Tulostemerkinnät (tunnetaan myös metadatana)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1133
#: tools/gst-launch.c:603
1134 1135 1136
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Tulostetilatiedot ja ominaisuushuomiot"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1137
#: tools/gst-launch.c:605
1138 1139 1140
msgid "Output messages"
msgstr "Tulosteviestit"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1141
#: tools/gst-launch.c:607
1142 1143 1144
msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Älä tulosta tilatietoa TYYPPI"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1145