sv.po 37.4 KB
Newer Older
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1
# Swedish messages for gstreamer.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2004-2011 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
4
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.31.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
11
"POT-Creation-Date: 2013-12-22 22:01+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2011-01-09 19:46+0100\n"
13
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
14
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
15
"Language: sv\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Skriv ut Gstreamer-versionen"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Skriv ut tillgängliga felsökningskategorier och avsluta"

30
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
msgid ""
32
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33 34 35
msgstr ""
"Standardfelsökningsnivå från 1 (endast fel) till 5 (allting) eller 0 för "
"ingen utmatning"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
36 37 38 39

msgid "LEVEL"
msgstr "NIVÅ"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41 42 43 44 45 46
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Kommaseparerad lista med kategorinamn:nivå-par för att ställa in specifika "
"nivåer för de enskilda kategorierna. Exempel: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
47 48 49 50 51 52
msgid "LIST"
msgstr "LISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Inaktivera färglagd felsökningsutmatning"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53 54 55 56 57
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
58 59 60 61 62 63
msgid "Disable debugging"
msgstr "Inaktivera felsökning"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Aktivera utförlig diagnostik vid inläsning av insticksmoduler"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
64
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
65
msgstr "Kolonseparerade sökvägar som innehåller insticksmoduler"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
66

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
67 68 69
msgid "PATHS"
msgstr "SÖKVÄGAR"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72 73 74 75
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Kommaseparerad lista med insticksmoduler att förhandsinläsa utöver listan "
"som lagras i miljövariabeln GST_PLUGIN_PATH"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76 77 78 79 80

msgid "PLUGINS"
msgstr "INSTICKSMODULER"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81 82
msgstr ""
"Inaktivera fångst av segmenteringsfel under inläsning av insticksmoduler"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
83

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgstr "Inaktivera uppdatering av registret"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86

87
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
88
msgstr "Inaktivera start av en hjälpprocess vid avsökning av registret"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
89

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
90
msgid "GStreamer Options"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91
msgstr "GStreamer-alternativ"
92

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
93
msgid "Show GStreamer Options"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
94
msgstr "Visa GStreamer-alternativ"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
95 96

msgid "Unknown option"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
97
msgstr "Okänt alternativ"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
98

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
99 100 101
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt fel i kärnbibliotek."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102 103 104 105 106
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Utvecklarna av GStreamer var för lata för att tilldela detta fel ett "
"felnummer."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
107

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
108
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
109
msgstr "Internt GStreamer-fel: koden inte implementerad."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
110

111 112 113 114
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
"GStreamer-fel: tillståndsändring misslyckades och några element misslyckades "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
116
"med att skicka ett korrekt felmeddelande med anledningen till felet."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
117 118 119

# Richard Hult säger: "Pad" i gstreamer betyder ungefär "kontakt", man
# kopplar ihop två element via deras "pads".
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
120
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
121
msgstr "Internt GStreamer-fel: kontaktproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
122

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
123
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
124
msgstr "Internt GStreamer-fel: trådproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
125

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126 127
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128
msgstr "Internt GStreamer-fel: förhandlingsproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
129

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
130
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
131
msgstr "Internt GStreamer-fel: händelseproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
132

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
133
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
134
msgstr "Internt GStreamer-fel: spolningsproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
135 136

# Osäker. Jag tror "caps" är kort för "capabilities".
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
137
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
138
msgstr "Internt GStreamer-fel: förmågeproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
139

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
140
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
141
msgstr "Internt GStreamer-fel: taggproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
142

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
143
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
144
msgstr "Din GStreamer-installation saknar en insticksmodul."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
145

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
146 147
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
148
msgstr "Internt GStreamer-fel: klockproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
149

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150 151 152 153 154 155
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Det här programmet försöker använda GStreamer-funktionalitet som har "
"inaktiverats."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
157 158 159 160 161 162 163 164 165
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt fel i stödbibliotek."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Kunde inte initiera stödbibliotek."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Kunde inte stänga stödbibliotek."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
msgid "Could not configure supporting library."
167
msgstr "Kunde inte konfigurera stödbibliotek."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168

169
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
170
msgstr "Kodningsfel."
171

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
172
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
173
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt resursfel."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
174

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
msgid "Resource not found."
msgstr "Resursen kunde inte hittas."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Resursen upptagen eller inte tillgänglig."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för läsning."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för skrivning."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för läsning och skrivning."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Kunde inte stänga resursen."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Kunde inte läsa från resursen."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Kunde inte skriva till resursen."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Kunde inte utföra spolning på resursen."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Kunde inte synronisera på resursen."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Kunde inte hämta/ställa in inställningar från/på resursen."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
208
msgid "No space left on the resource."
209
msgstr "Inget ledigt utrymme på resursen."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
210

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
211
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
212
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt strömfel."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
213

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
214
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215 216 217
msgstr ""
"Elementet stöder inte hantering av denna ström. Skicka gärna in en "
"felrapport."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
218 219

msgid "Could not determine type of stream."
220
msgstr "Kunde inte fastställa typen av ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
221 222

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
223
msgstr "Strömmen är av en annan typ än den som hanteras av detta element."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
224 225

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
226
msgstr "Det finns ingen omkodare som kan hantera denna strömtyp."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
227 228

msgid "Could not decode stream."
229
msgstr "Kunde inte avkoda ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
230 231

msgid "Could not encode stream."
232
msgstr "Kunde inte koda ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
233 234

msgid "Could not demultiplex stream."
235
msgstr "Kunde inte avmultiplexera ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
236 237

msgid "Could not multiplex stream."
238
msgstr "Kunde inte multiplexera ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
239

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240
msgid "The stream is in the wrong format."
241
msgstr "Strömmen är av fel format."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244
msgstr "Strömmen är krypterad och dekryptering stöds inte."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245 246 247 248 249

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250 251
"Strömmen är krypterad och kan inte dekrypteras därför att det inte finns en "
"lämplig nyckel."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
253 254 255 256 257 258 259 260
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Inget felmeddelande för domänen %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Inget standardfelmeddelande för domänen %s och koden %d."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
262
msgstr "Vald klocka kan inte användas i rörledning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264 265 266 267
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Fel vid skrivning av registercache till %s: %s"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
268 269 270 271 272 273
msgid "title"
msgstr "titel"

msgid "commonly used title"
msgstr "vanligtvis använd titel"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "sorteringsnamn för titel"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276 277

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgstr "vanligen använd titel för sorteringsändamål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
280 281 282 283 284 285
msgid "artist"
msgstr "artist"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "person(er) som ansvarar för inspelningen"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgstr "sorteringsnamn för artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288 289

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
msgstr "person(er) som ansvarar för inspelningen för sorteringsändamål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
292 293 294 295 296 297
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album som innehåller dessa data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "sorteringsnamn för album"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302
msgstr "album som innehåller dessa data för sorteringsändamål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgstr "albumartist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308
msgstr "Artisten för hela albumet, som det ska visas"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309 310

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "sorteringsnamn för albumartist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312 313

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
msgstr "Artisten för hela albumet, som det ska sorteras"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
316 317 318
msgid "date"
msgstr "datum"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
319
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
320
msgstr "datum då dessa data skapades (som en GDate-struktur)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
321

322
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "datumtid"
324 325

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgstr "datum och tid då dessa data skapades (som en GstDateTime-struktur)"
327

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
msgid "genre"
msgstr "genre"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "genre som dessa data tillhör"

msgid "comment"
msgstr "kommentar"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "fri text som kommenterar dessa data"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
340
msgid "extended comment"
341
msgstr "utökad kommentar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
342 343

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
345 346
"fri text som kommenterar dessa data i formatet key=värde eller "
"key[sv]=kommentar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
347

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
msgid "track number"
msgstr "spårnummer"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "spårnummer inuti en samling"

msgid "track count"
msgstr "spårantal"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "antal spår inuti den samling som detta spår tillhör"

msgid "disc number"
msgstr "skivnummer"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "skivnummer inuti en samling"

msgid "disc count"
msgstr "skivantal"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "antal skivor inuti den samling som denna skiva tillhör"

msgid "location"
msgstr "plats"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375 376 377 378 379 380
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Ursprunget för mediet som en URI (plats där den ursprungliga filen eller "
"strömmen finns)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
381

382
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383
msgstr "webbsida"
384 385

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
msgstr "Webbsida för detta media (alltså webbsidan för artisten eller filmen)"
387

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
msgid "description"
msgstr "beskrivning"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "kort text som beskriver innehållet av dessa data"

msgid "version"
msgstr "version"

msgid "version of this data"
msgstr "version av dessa data"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "International Standard Recording Code - se http://www.ifpi.org/isrc/"

msgid "organization"
msgstr "organisation"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "copyrightnotis för dessa data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415
msgid "copyright uri"
416
msgstr "Uri till copyrightnotis"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417 418

msgid "URI to the copyright notice of the data"
419
msgstr "Uri till copyrightnotis för datat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421 422 423 424 425 426 427
#, fuzzy
msgid "encoded by"
msgstr "kodare"

msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
msgstr "kontaktinformation"

msgid "license"
msgstr "licens"

msgid "license of data"
msgstr "licens för data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440
msgid "license uri"
441
msgstr "Uri för licensinformation"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442 443

msgid "URI to the license of the data"
444
msgstr "Uri till licens för datat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
446 447 448 449 450 451
msgid "performer"
msgstr "aktör"

msgid "person(s) performing"
msgstr "person(er) som agerar"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453
msgstr "kompositör"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454 455

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456
msgstr "person(er) som komponerade inspelningen"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481
msgid "duration"
msgstr "varaktighet"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "längd i GStreamer-tidsenheter (nanosekunder)"

msgid "codec"
msgstr "komprimeringsmetod"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa data lagras med"

msgid "video codec"
msgstr "videokomprimeringsmetod"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa videodata lagras med"

msgid "audio codec"
msgstr "ljudkomprimeringsmetod"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa ljuddata lagras med"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483
msgstr "kodek för undertext"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484 485

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486
msgstr "kodek som undertextdata lagrats med"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487

488
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489
msgstr "behållarformat"
490 491

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492
msgstr "behållarformatet som dessa data lagras med"
493

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
494
msgid "bitrate"
495
msgstr "bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
496 497

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
498
msgstr "exakt bitfrekvens eller genomsnittlig bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
499 500

msgid "nominal bitrate"
501
msgstr "nominell bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
502 503

msgid "nominal bitrate in bits/s"
504
msgstr "nominell bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
505 506

msgid "minimum bitrate"
507
msgstr "minsta bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
508 509

msgid "minimum bitrate in bits/s"
510
msgstr "minsta bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
511 512

msgid "maximum bitrate"
513
msgstr "högsta bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
514 515

msgid "maximum bitrate in bits/s"
516
msgstr "högsta bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
517 518 519 520 521

msgid "encoder"
msgstr "kodare"

msgid "encoder used to encode this stream"
522
msgstr "kodare som använts för att koda denna ström"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
523 524 525 526 527

msgid "encoder version"
msgstr "kodarversion"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
528
msgstr "version av kodaren som använts för att koda denna ström"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563

msgid "serial"
msgstr "serienummer"

msgid "serial number of track"
msgstr "serienummer för spår"

# Osäker.
msgid "replaygain track gain"
msgstr "uppspelningsförstärkning spårförstärkning"

msgid "track gain in db"
msgstr "spårförstärkning i db"

# Osäker.
msgid "replaygain track peak"
msgstr "uppspelningsförstärkning spårtopp"

msgid "peak of the track"
msgstr "toppen för spåret"

# Osäker.
msgid "replaygain album gain"
msgstr "uppspelningsförstärkning albumförstärkning"

msgid "album gain in db"
msgstr "albumförstärkning i db"

# Osäker.
msgid "replaygain album peak"
msgstr "uppspelningsförstärkning albumtopp"

msgid "peak of the album"
msgstr "toppen för albumet"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564 565
# Osäker.
msgid "replaygain reference level"
566
msgstr "referensnivå för uppspelningsförstärkning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
567 568

msgid "reference level of track and album gain values"
569
msgstr "referensnivå för förstärkningsvärden för spår och album"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
570

571
msgid "language code"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
572
msgstr "språkkod"
573

574 575
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
576
msgstr "språkkod för detta ström, enligt ISO-639-1"
577

578 579 580 581 582 583 584
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "språkkod"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
585
msgid "image"
586
msgstr "bild"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
587 588

msgid "image related to this stream"
589
msgstr "bild relaterad till den här strömmen"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
591
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
592
msgid "preview image"
593
msgstr "förhandsvisningsbild"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
594 595

msgid "preview image related to this stream"
596
msgstr "förhandsvisningsbild relaterad till den här strömmen"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
597

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
598 599 600 601 602 603
msgid "attachment"
msgstr "bilaga"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "fil bifogad till den här strömmen"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
604
msgid "beats per minute"
605
msgstr "slag per minut"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
606 607

msgid "number of beats per minute in audio"
608
msgstr "antalet slag per minut i ljudet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
609

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
msgid "keywords"
msgstr "nyckelord"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "kommaseparerade nyckelord som beskriver innehållet"

msgid "geo location name"
msgstr "geografiskt platsnamn"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
620
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
621 622
"produced"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
623
"mänskligt läslig beskrivande plats för var mediet har spelats in eller "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
"producerats"

msgid "geo location latitude"
msgstr "latitud för geografisk plats"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"latitud i grader för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för ekvatorn, negativa värden för sydliga "
"latituder)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "longitud för geografisk plats"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"longitud i grader för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för meridianlinjen i Greenwich, "
"Storbritannien, negativa värden för västliga longituder)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "höjd för geografisk plats"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"höjd i meter för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för genomsnittlig havsnivå)"

660
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
661
msgstr "land för geografisk plats"
662 663

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664
msgstr "land (engelskt namn) där mediet har spelats in eller producerats"
665 666

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
667
msgstr "stad för geografisk plats"
668 669

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
670
msgstr "stad (engelskt namn) där mediet har spelats in eller producerats"
671 672

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
673
msgstr "specifik plats för geografisk plats"
674

675
#, fuzzy
676
msgid ""
677
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
678 679
"the neighborhood)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680 681
"en plats inom en stad där mediet har producerats eller skapats (t.ex. "
"närområde)"
682

683
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
684
msgstr "fel i horisontell geografisk plats"
685 686

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
687
msgstr "förväntat fel i horisontell positioneringsmätning (i meter)"
688

689
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
690
msgstr "förflyttningshastighet för geografisk plats"
691 692 693

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
694
msgstr "förflyttningshastighet för fångstenheten när mediat skapas (i meter/s)"
695 696

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
697
msgstr "förflyttningsriktning för geografisk plats"
698 699 700 701 702 703

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
704 705 706
"indikerar riktningen som enheten förflyttas när mediat skapas. Det "
"representeras som grader i flyttalsrepresentation, 0 betyder geografiskt "
"nordlig riktning och ökar medsols"
707 708

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
709
msgstr "fångstriktning för geografisk plats"
710 711 712 713 714 715

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
"It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
716 717 718
"indikerar riktningen som enheten pekar mot när mediat skapas. Det "
"representeras som grader i flyttalsrepresentation, 0 betyder geografiskt "
"nordlig riktning och ökar medsols"
719

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
720
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
721
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
722
msgstr "visningsnamn"
723 724

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
725
msgstr "Namn på tv-program/poddsändning/serie som mediat kommer från"
726

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
727
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
728
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
729
msgstr "visa sorteringsnamn"
730 731 732 733

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
734 735
"Namn på tv-program/poddsändning/serie som mediat kommer från, för "
"sorteringsändamål"
736 737

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
738
msgstr "avsnittsnummer"
739 740

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
741
msgstr "Avsnittsnumret i säsongen som mediat är en del av"
742 743

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
744
msgstr "säsongsnummer"
745 746

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
747
msgstr "Säsongsnumret för programmet som mediat är en del av"
748 749

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
750
msgstr "låttexter"
751 752

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
753
msgstr "Låttexter för mediat, används oftast för låtar"
754 755

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
756
msgstr "sorteringsnamn för kompositör"
757 758

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
759
msgstr "person(er) som komponerade inspelningen, för sorteringsändamål"
760 761

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
762
msgstr "gruppering"
763 764 765 766 767

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
768 769
"Grupprelaterade media som spänner över flera spår, såsom olika delar av en "
"konsert. Det är en högre nivå än ett spår, men lägre än ett album"
770

771
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
772
msgstr "användarbetyg"
773 774 775 776 777

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
778 779
"Betyg angivit av en användare. Desto högre ranking, desto mer gillar "
"användaren detta media"
780

781
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
782
msgstr "enhetstillverkare"
783 784

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
785
msgstr "Tillverkare av enheten som använts för att skapa detta media"
786 787

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
788
msgstr "enhetsmodell"
789 790

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
791
msgstr "Modell av enheten som använts för att skapa detta media"
792

793
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
794
msgstr "programnamn"
795 796

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
797
msgstr "Programmet som använts för att skapa detta media"
798 799

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
800
msgstr "programdata"
801 802

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
803
msgstr "Godtycklig programdata att serialisera inuti detta media"
804

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
805
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
806
msgstr "bildorientering"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
807 808

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
809
msgstr "Hur bilden ska roteras eller vändas före visning"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
810

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822
msgid "publisher"
msgstr ""

msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""

msgid "interpreted-by"
msgstr ""

msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
823 824 825
msgid ", "
msgstr ", "

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
826 827 828 829 830 831 832 833
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr ""

#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr ""

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "FEL: från element %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ytterligare felsökningsinformation:\n"
"%s\n"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
# Osäker.
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "angav tom korg \"%s\", inte tillåtet"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "ingen korg \"%s\", hoppar över"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "ingen \"%s\"-egenskap i elementet \"%s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "kunde inte ställa in egenskapen \"%s\" i elementet \"%s\" till \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "kunde inte länka %s till %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "inget \"%s\"-element"

# Osäker. Jag tror "caps" är kort för "capabilities".
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "kunde inte tolka förmågorna \"%s\""

msgid "link without source element"
msgstr "länk utan källelement"

msgid "link without sink element"
msgstr "länk utan utgångselement"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "inget källelement för URI:n \"%s\""

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "inget element att länka URI:n \"%s\" till"

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "inget utgångselement för URI:n \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "kunde inte länka utgångselementet för URI:n \"%s\""

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "tom rörledning är inte tillåtet"

901
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
902
msgstr "Förkastar en stor mängd buffertar."
903

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
904
msgid "Internal data flow problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
905
msgstr "Internt dataflödesproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
906

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
907
msgid "Internal data stream error."
908
msgstr "Internt fel i dataström."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
909

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
910 911 912 913 914 915 916 917 918
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Internt fel i dataflöde."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Internt klockfel."

msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
919
msgid "Filter caps"
920
msgstr "Filtrera förmågor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
921

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
922 923 924 925 926 927
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Begränsa de möjliga tillåtna förmågorna (NULL betyder ANY). Inställning av "
"egenskapen tar en referens till det angivna GstCaps-objektet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
928

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Inget filnamn angivet för skrivning."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Fel vid stängning av filen \"%s\"."

940
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
941
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
942
msgstr "Fel vid sökning i filen \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
943

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
944 945 946 947 948 949 950
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Fel vid skrivning till filen \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Inget filnamn angivet för läsning."

951
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
952
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
953
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
954

955
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
956
msgid "Could not get info on \"%s\"."
957
msgstr "Kunde inte få information om \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" är en katalog."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Filen \"%s\" är ett uttag."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Misslyckades efter iterationer som begärt."

970
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
971
msgstr "Ingen temporärkatalog angiven."
972

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
973
#, c-format
974
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
975
msgstr "Kunde inte skapa temporärfilen \"%s\"."
976

977 978 979
msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Fel vid skrivning till hämtningsfilen."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
980 981 982 983 984
# Osäker. Jag tror "caps" är kort för "capabilities".
msgid "caps"
msgstr "förmågor"

msgid "detected capabilities in stream"
985
msgstr "detekterade förmågor i strömmen"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
986 987 988 989

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
990
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
991
msgstr "tvinga förmågor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
992 993

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
994
msgstr "tvinga förmågor utan att göra en typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
995

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
996
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
997
msgstr "Strömmen innehåller inget data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
998

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
999
msgid "Implemented Interfaces:\n"
1000
msgstr "Implementerade gränssnitt:\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1001 1002

msgid "readable"
1003
msgstr "läsbar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1004 1005

msgid "writable"
1006
msgstr "skrivbar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1007 1008

msgid "controllable"
1009
msgstr "kontrollerbar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1010

1011
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1012
msgstr "ändringsbart i tillstånden NULL, READY, PAUSED eller PLAYING"
1013 1014

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1015
msgstr "ändringsbart endast i tillstånden NULL, READY eller PAUSED"
1016 1017

msgid "changeable only in NULL or READY state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1018
msgstr "ändringsbart endast i tillstånden NULL eller READY"
1019

1020
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1021
msgstr "Svartlistade filer:"
1022

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1023
msgid "Total count: "
1024
msgstr "Totalt antal: "
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1025

1026 1027 1028
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1029 1030
msgstr[0] "%d svartlistad fil"
msgstr[1] "%d svartlistade filer"
1031

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1032 1033 1034
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
1035 1036
msgstr[0] "%d insticksmodul"
msgstr[1] "%d insticksmoduler"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1037

1038 1039 1040
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1041 1042
msgstr[0] "%d svartlistad post"
msgstr[1] "%d svartlistade poster"
1043

1044
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1045 1046
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
1047 1048
msgstr[0] "%d funktion"
msgstr[1] "%d funktioner"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1049

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1050
msgid "Print all elements"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1051
msgstr "Skriv ut alla element"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1052

1053
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1054
msgstr "Skriv ut lista över svartlistade filer"