hu.po 37.5 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3
# Hungarian translation for gstreamer
# Copyright (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
4
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.
6 7
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"Project-Id-Version: gstreamer 1.0.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
10
"POT-Creation-Date: 2013-12-22 22:01+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"PO-Revision-Date: 2012-11-29 14:03+0100\n"
12 13
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
14
"Language: hu\n"
15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
18
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "A GStreamer verziójának kiírása"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Minden figyelmeztetés végzetes legyen"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Az elérhető hibakeresési kategóriák kiírása és kilépés"

30
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
msgid ""
32
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33 34 35
msgstr ""
"Alapértelmezett hibakeresési szint 1 (csak hibák) és 5 (bármi) között, vagy "
"0 = nincs kimenet"
36 37 38 39

msgid "LEVEL"
msgstr "SZINT"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41 42 43 44 45 46
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"A kategórianév:szint párok vesszőkkel elválasztott listája adott szintek "
"beállításához az egyes kategóriákhoz. Például: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"

47 48 49 50 51 52
msgid "LIST"
msgstr "LISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Színes hibakeresési kimenet letiltása"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53 54 55 56 57
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""

58 59 60 61
msgid "Disable debugging"
msgstr "Hibakeresés letiltása"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
62
msgstr "Részletes bővítménybetöltési diagnosztika engedélyezése"
63 64 65 66 67 68 69

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Bővítményeket tartalmazó útvonalak vesszőkkel elválasztott listája"

msgid "PATHS"
msgstr "ÚTVONALAK"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72 73 74 75
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"A GST_PLUGIN_PATH környezeti változóban megadott listán kívül előre "
"betöltendő bővítmények vesszővel elválasztott listája."
76 77 78 79 80 81 82

msgid "PLUGINS"
msgstr "BŐVÍTMÉNYEK"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Szegmentálási hibák elfogásának letiltása a bővítménybetöltés során"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
msgstr "A nyilvántartás frissítésének letiltása"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85

86
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
87
msgstr "Segédfolyamat indításának letiltása a nyilvántartás elemzése közben"
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamer beállításai"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "A GStreamer beállításainak megjelenítése"

msgid "Unknown option"
msgstr "Ismeretlen beállítás"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "A GStreamer általános magkönyvtárhibát tapasztalt."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101 102 103 104
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"A GStreamer fejlesztők túl lusták voltak hibakódot rendelni ehhez a hibához."
105 106 107 108

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Belső GStreamer hiba: a kód nincs megvalósítva."

109 110 111 112
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113 114
"GStreamer hiba: az állapotváltás meghiúsult és néhány elem nem volt képes "
"megfelelő hibaüzenetet küldeni a hiba okáról."
115 116 117 118 119 120 121

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: kitöltési probléma."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: szálprobléma."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
122
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
123
msgstr "GStreamer hiba: megállapodási probléma."
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: eseményprobléma."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: pozicionálási probléma."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: képességprobléma."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: címkeprobléma."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "A GStreamer telepítésből hiányzik egy bővítmény."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
140
msgid "GStreamer error: clock problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
141
msgstr "GStreamer hiba: óraprobléma."
142

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143 144 145
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
msgstr "Az alkalmazás letiltott GStreamer funkciókat próbál meg használni."

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "A GStreamer általános támogató programkönyvtárhibát észlelt."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nem sikerült inicializálni a támogató programkönyvtárat."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nem zárható be a támogató programkönyvtár."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nem állítható be a támogató programkönyvtár."

160
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
161
msgstr "Kódolási hiba."
162

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "A GStreamer általános erőforráshibát észlelt."

msgid "Resource not found."
msgstr "Az erőforrás nem található."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Az erőforrás foglalt vagy nem érhető el."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg olvasásra."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg írásra."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg olvasásra és írásra."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Az erőforrás nem zárható le."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nem lehet olvasni az erőforrásból."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nem lehet írni az erőforrásba."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nem végezhető pozicionálás az erőforráson."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nem lehet szinkronizálni az erőforráson."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nem lehet lekérni/beállítani az erőforrás beállításait."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Nincs több hely az erőforráson."

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "A GStreamer általános adatfolyamhibát észlelt."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206 207 208
msgstr ""
"Az elem nem valósítja meg az adatfolyam kezelését. Küldjön be egy "
"hibajelentést."
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nem állapítható meg az adatfolyam típusa."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Az adatfolyam típusa eltér az elem által kezelttől."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Nincs jelen az adatfolyam típusát kezelni képes kodek."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nem fejthető vissza az adatfolyam."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Az adatfolyam nem kódolható."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nem választható szét az adatfolyam."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nem egyesíthető az adatfolyam."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Az adatfolyam formátuma rossz."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235
msgstr "Az adatfolyam titkosított és a visszafejtés nem támogatott."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236 237 238 239 240

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241 242
"Az adatfolyam titkosított és nem fejthető vissza, mivel nem került megadásra "
"megfelelő kulcs."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243

244 245 246 247 248 249
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Nincs hibaüzenet a következő tartományhoz: %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250 251
msgstr ""
"Nincs szabványos hibaüzenet a következő tartományhoz: %s és kódhoz: %d."
252 253

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254
msgstr "A kijelölt óra nem használható adatcsatornában."
255

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256 257 258 259
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr ""

260 261 262 263 264 265
msgid "title"
msgstr "cím"

msgid "commonly used title"
msgstr "általánosan használt cím"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
msgstr "cím rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268 269

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
msgstr "általánosan, rendezési céllal használt cím"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271

272 273 274 275 276 277
msgid "artist"
msgstr "előadó"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "a felvételért felelős személyek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgstr "előadó rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280 281

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
msgstr "a felvételért felelős személyek, rendezési céllal"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283

284 285 286 287 288 289
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "az adatokat tartalmazó album"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
msgstr "album rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292 293

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
msgstr "az adatokat tartalmazó album, rendezési céllal"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
msgstr "albumelőadó"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298 299

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
msgstr "A teljes album előadója, megjelenítendő formában"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301 302

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgstr "albumelőadó rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304 305

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
msgstr "A teljes album előadója, rendezéshez használható formában"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307

308 309 310 311 312 313
msgid "date"
msgstr "dátum"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "az adatok létrehozási dátuma (GDate struktúraként)"

314
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "dátumidő"
316 317

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "az adatok létrehozási dátuma és ideje (GstDateTime struktúraként)"
319

320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
msgid "genre"
msgstr "műfaj"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "a stílus, amelyhez az adatok tartoznak"

msgid "comment"
msgstr "megjegyzés"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "az adatokhoz tartozó szabad szöveges megjegyzés"

msgid "extended comment"
msgstr "kiterjesztett megjegyzés"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
337 338
"az adatokhoz fűzött szabad szöveges megjegyzés kulcs=érték vagy "
"kulcs[hu]=megjegyzés formában"
339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

msgid "track number"
msgstr "dalsorszám"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "dalsorszám egy gyűjteményen belül"

msgid "track count"
msgstr "dalszám"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "dalok mennyisége azon gyűjteményen belül, amelyhez ez a dal tartozik"

msgid "disc number"
msgstr "lemezszám"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "lemezszám egy gyűjteményen belül"

msgid "disc count"
msgstr "lemezek mennyisége"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362 363
msgstr ""
"lemezek mennyisége azon gyűjteményen belül, amelyhez ez a lemez tartozik"
364 365 366 367

msgid "location"
msgstr "hely"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368 369 370 371 372 373
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"A média eredete URI címként (az a hely, ahol az eredeti fájl vagy műsor "
"megtalálható)"
374

375
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376
msgstr "honlap"
377 378

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379
msgstr "A média honlapja (előadó vagy film honlapja)"
380

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
msgid "description"
msgstr "leírás"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "az adatokat leíró rövid szöveg"

msgid "version"
msgstr "verzió"

msgid "version of this data"
msgstr "az adatok verziószáma"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398
"International Standard Recording Code – lásd: http://www.ifpi.org/isrc/"
399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

msgid "organization"
msgstr "szervezet"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "az adatok copyright megjegyzése"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
409 410 411 412 413 414
msgid "copyright uri"
msgstr "védjegy uri"

msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "Az adatok védjegymegjegyzésének URI címe"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
415
msgid "encoded by"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
416
msgstr "kódolta"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417 418

msgid "name of the encoding person or organization"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419
msgstr "a kódoló személy vagy szervezet"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
msgid "contact"
msgstr "névjegy"

msgid "contact information"
msgstr "kapcsolatinformációk"

msgid "license"
msgstr "licenc"

msgid "license of data"
msgstr "az adatok licence"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
433 434 435 436 437 438
msgid "license uri"
msgstr "licenc uri"

msgid "URI to the license of the data"
msgstr "Az adatok licencének URI címe"

439 440 441 442 443 444
msgid "performer"
msgstr "előadó"

msgid "person(s) performing"
msgstr "az előadó(k)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
msgstr "zeneszerző"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447 448

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
449
msgstr "a felvétel szerzői"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
msgid "duration"
msgstr "időtartam"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "hossz GStreamer időegységekben (nanomásodperc)"

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "az adatok tárolására használt kodek"

msgid "video codec"
msgstr "videokodek"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "a videoadatok tárolására használt kodek"

msgid "audio codec"
msgstr "hangkodek"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "a hangadatok tárolására használt kodek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
476
msgstr "feliratkodek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
477 478

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479
msgstr "a feliratadatok tárolására használt kodek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480

481
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
msgstr "tárolóformátum"
483 484

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485
msgstr "az adatok tárolására használt tárolóformátum"
486

487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
msgid "bitrate"
msgstr "bitsebesség"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "pontos vagy átlagos bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "névleges bitsebesség"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "névleges bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimális bitsebesség"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimális bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "maximális bitsebesség"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maximális bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "encoder"
msgstr "kódoló"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "az adatfolyam kódolására használt kódoló"

msgid "encoder version"
msgstr "kódoló verziószáma"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "az adatfolyam kódolására használt kódoló verziószáma"

msgid "serial"
msgstr "soros"

msgid "serial number of track"
msgstr "a dal sorszáma"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "visszajátszási hangerő: dal hangosítása"

msgid "track gain in db"
msgstr "dal hangosítása dB-ben"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "visszajátszási hangerő: dal hangerejének csúcsértéke"

msgid "peak of the track"
msgstr "a dal hangerejének csúcsértéke"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "visszajátszási hangerő: album hangosítása"

msgid "album gain in db"
msgstr "album hangosítása dB-ben"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "visszajátszási hangerő: album hangerejének csúcsértéke"

msgid "peak of the album"
msgstr "az album hangerejének csúcsértéke"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "visszajátszási hangerő referenciaszintje"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "szám és album hangosításának referenciaszintje"

msgid "language code"
msgstr "nyelvi kód"

562
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
563 564
msgstr ""
"az adatfolyam ISO-639-1 vagy ISO-639-2 szabványnak megfelelő nyelvi kódja"
565

566 567 568 569
msgid "language name"
msgstr "nyelvi kód"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
570
msgstr "az adatfolyam nyelvének szabad formátumú neve"
571

572 573 574 575 576 577
msgid "image"
msgstr "kép"

msgid "image related to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz kapcsolódó kép"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
578
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
579 580 581 582 583 584
msgid "preview image"
msgstr "előnézeti kép"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz kapcsolódó előnézeti kép"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
585 586 587 588 589 590
msgid "attachment"
msgstr "melléklet"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz mellékelt fájl"

591 592 593 594 595 596
msgid "beats per minute"
msgstr "percenkénti ütések száma"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "percenkénti ütések száma a hangban"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
msgid "keywords"
msgstr "kulcsszavak"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "a tartalmat leíró, vesszővel elválasztott kulcsszavak"

msgid "geo location name"
msgstr "földrajzi hely neve"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
608 609
"produced"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
610 611
"emberek által olvasható leíró jellegű hely, ahol a média felvételre vagy "
"előállításra került"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646

msgid "geo location latitude"
msgstr "földrajzi hely szélessége"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi szélessége, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került fokokban, a WGS84-nek megfelelően (nulla az egyenlítőnél, negatív "
"értékek déli szélességeken)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "földrajzi hely hosszúsága"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi hosszúsága, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került fokokban, a WGS84-nek megfelelően (nulla a kezdő délkörnél "
"Greenwichben, negatív értékek nyugati hosszúságokon)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "földrajzi hely magassága"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi magassága, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került méterben, a WGS84-nek megfelelően (nulla az átlagos tengerszinten)"

647
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
648
msgstr "földrajzi hely országa"
649 650

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
651
msgstr "ország (angol név), ahol a média felvételre vagy előállításra került"
652 653

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
654
msgstr "földrajzi hely városa"
655 656

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
657
msgstr "város (angol név), ahol a média felvételre vagy előállításra került"
658 659

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
660
msgstr "földrajzi hely részhelye"
661 662

msgid ""
663
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
664 665
"the neighborhood)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
666 667
"a városon belüli hely, ahol a média előállításra vagy létrehozásra került "
"(például környék)"
668

669
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
670
msgstr "földrajzi hely vízszintes hibája"
671 672

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
673
msgstr "a vízszintes pozícionálási értékek várt hibája (méterben)"
674

675
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
676
msgstr "földrajzi hely mozgási sebessége"
677 678 679

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680
msgstr "a felvevőeszköz mozgási sebessége a felvétel készítésekor, m/s-ban"
681 682

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
683
msgstr "földrajzi hely mozgási iránya"
684 685 686 687 688 689

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
690 691 692
"a média felvételét végző eszköz mozgási irányát jelzi. lebegőpontosan "
"ábrázolt fokok képviselik, a 0 a földrajzi északot jelzi és az óra járásának "
"irányába nő."
693 694

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
695
msgstr "földrajzi hely felvételi iránya"
696 697 698 699 700 701

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
702 703
"a média felvételét végző eszköz irányát jelzi. lebegőpontosan ábrázolt fokok "
"képviselik, a 0 a földrajzi északot jelzi és az óra járásának irányába nő."
704

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
705
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
706
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
707
msgstr "műsornév"
708 709

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
710
msgstr "A tv/podcast/sorozat műsor neve, amelyből a média származik"
711

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
712
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
713
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
714
msgstr "műsor rendezési neve"
715 716 717 718

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
719
"A tv/podcast/sorozat műsor neve, amelyből a média származik, rendezési célra"
720 721

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
722
msgstr "epizódszám"
723 724

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
725
msgstr "Azon évadon belüli epizód száma, amelynek ez a média része"
726 727

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
728
msgstr "évadszám"
729 730

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
731
msgstr "Azon műsor évadszáma, amelynek ez a média része"
732 733

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
734
msgstr "dalszöveg"
735 736

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
737
msgstr "A média dalszövege"
738 739

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
740
msgstr "szerző rendezési neve"
741 742

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
743
msgstr "a felvételt szerző személyek, rendezési céllal"
744 745

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
746
msgstr "csoportosítás"
747 748 749 750 751

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
752 753
"Több számot átfogó média csoportosítása, például egy koncert különböző "
"darabjai. Magasabb szintű a számnál, de alacsonyabb az albumnál"
754

755
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
756
msgstr "felhasználói értékelés"
757 758 759 760 761

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
762 763
"Felhasználó által társított értékelés. Minél magasabb, annál jobban kedveli "
"a felhasználó a médiát"
764

765
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
766
msgstr "eszköz gyártója"
767 768

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
769
msgstr "A média előállításához használt eszköz gyártója"
770 771

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
772
msgstr "eszközmodell"
773 774

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
775
msgstr "A média létrehozására használt eszközmodell"
776

777
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
778
msgstr "alkalmazás neve"
779 780

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
781
msgstr "A média létrehozására használt alkalmazás"
782 783

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
784
msgstr "alkalmazásadatok"
785 786

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
787
msgstr "Tetszőleges, a médiába mentendő alkalmazásadatok"
788

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
789
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
790
msgstr "kép tájolása"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
791 792

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
793
msgstr "A kép hogyan forgatandó vagy tükrözendő megjelenítés előtt"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
794

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806
msgid "publisher"
msgstr ""

msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""

msgid "interpreted-by"
msgstr ""

msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""

807 808 809
msgid ", "
msgstr ", "

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
810 811 812 813 814 815 816 817
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr ""

#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr ""

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "HIBA: a következő elemtől: %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"További hibakeresési információk:\n"
"%s\n"

830 831
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
832
msgstr "a megadott üres „%s” tároló nem engedélyezett"
833 834 835

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
836
msgstr "nincs „%s” tároló, átlépés"
837 838 839

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
840
msgstr "nincs „%s” tulajdonság a(z) „%s” elemben"
841 842 843

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
844
msgstr "nem állítható be a(z) „%2$s” elem „%1$s” tulajdonsága „%3$s” értékre"
845 846 847 848 849 850 851

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "%s nem linkelhető a következőre: %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
852
msgstr "nincs „%s” elem"
853 854 855

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
856
msgstr "a(z) „%s” képesség nem elemezhető"
857 858 859 860 861 862 863 864 865

msgid "link without source element"
msgstr "link forráselem nélkül"

msgid "link without sink element"
msgstr "link nyelőelem nélkül"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
866
msgstr "nincs forráselem a következő URI címhez: „%s”"
867 868 869

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
870
msgstr "nincs elem, amelyhez a(z) „%s” URI linkelhető lenne"
871 872 873

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
874
msgstr "nincs nyelőelem a következő URI címhez: „%s”"
875 876 877

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
878
msgstr "nem linkelhető nyelőelem a következő URI címhez: „%s”"
879 880

msgid "empty pipeline not allowed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
881
msgstr "üres adatcsatorna nem engedélyezett"
882

883
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
884
msgstr "Rengetek puffer kerül eldobásra."
885

886 887 888 889 890 891
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Belső adatfolyam-probléma."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Belső adatfolyam-hiba."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
892 893 894 895 896 897 898 899 900
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Belső adatfolyam-hiba."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Belső órahiba."

msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""

901 902 903
msgid "Filter caps"
msgstr "Képességek szűrése"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
904 905 906 907 908 909
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Az engedélyezhető képességek korlátozása (a NULL, ANY-t jelent). Ezen "
"tulajdonság beállítása a biztosított GstCaps objektumra hivatkozik."
910 911 912 913 914 915

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nincs fájlnév megadva az íráshoz."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
916
msgstr "Nem lehet írásra megnyitni a(z) „%s” fájlt."
917 918 919

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
920
msgstr "Hiba a(z) „%s” fájl bezárása közben."
921 922 923

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
924
msgstr "Hiba a következő fájlban való tekerés közben: „%s”."
925 926 927

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
928
msgstr "Hiba a(z) „%s” fájl írása közben."
929 930 931 932 933 934

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nincs megadva fájlnév az olvasáshoz."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
935
msgstr "Nem nyitható meg a(z) „%s” fájl olvasásra."
936 937 938

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
939
msgstr "Nem kérhetők le információk a következőkről: „%s”."
940 941 942

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
943
msgstr "„%s” egy könyvtár."
944 945 946

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
947
msgstr "A(z) „%s” fájl egy foglalat."
948 949 950 951

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Ismétlések után kérésére meghiúsult."

952
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
953
msgstr "Nincs megadva ideiglenes könyvtár."
954

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
955
#, c-format
956
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
957
msgstr "Nem hozható létre a következő ideiglenes fájl: „%s”."
958

959
msgid "Error while writing to download file."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
960
msgstr "Hiba a letöltési fájl írása közben."
961

962 963 964 965 966 967 968 969 970
msgid "caps"
msgstr "képességek"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "az adatfolyamban észlelt képességek"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
971
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
972
msgstr "nagybetűk kényszerítése"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
973 974

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
975
msgstr "nagybetűk kényszerítése betűkeresés nélkül"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
976

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
977
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
978
msgstr "Az adatfolyam nem tartalmaz adatokat."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
979

980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Megvalósított felületek:\n"

msgid "readable"
msgstr "olvasható"

msgid "writable"
msgstr "írható"

msgid "controllable"
msgstr "vezérelhető"

992
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
993
msgstr "módosítható a NULL, KÉSZ, SZÜNETEL vagy LEJÁTSZÁS állapotban"
994 995

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
996
msgstr "csak a NULL, KÉSZ vagy SZÜNETEL állapotban módosítható"
997 998

msgid "changeable only in NULL or READY state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
999
msgstr "csak a NULL vagy KÉSZ állapotban módosítható"
1000

1001
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1002
msgstr "Feketelistás fájlok:"
1003

1004 1005 1006
msgid "Total count: "
msgstr "Teljes szám: "

1007 1008 1009
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1010 1011
msgstr[0] "%d feketelistás fájl"
msgstr[1] "%d feketelistás fájl"
1012

1013 1014 1015 1016 1017 1018
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d bővítmény"
msgstr[1] "%d bővítmény"

1019 1020 1021
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1022 1023
msgstr[0] "%d feketelista-bejegyzés"
msgstr[1] "%d feketelista-bejegyzés"
1024

1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d szolgáltatás"
msgstr[1] "%d szolgáltatás"

msgid "Print all elements"
msgstr "Az összes elem kiírása"

1034
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1035
msgstr "Feketelistás fájlok listájának kiírása"
1036

1037
msgid ""
1038 1039
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1040 1041
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
1042
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1043
"A megadott bővítmény által biztosított szolgáltatások gépileg feldolgozható "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1044
"listájának kiírása.\n"
1045 1046
"Külső bővítménytelepítési módszerekkel együtt hasznos."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1047
msgid "List the plugin contents"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1048
msgstr "A bővítmény tartalmának felsorolása"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1049

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1050
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1051
msgstr "Ellenőrizze, hogy a megadott elem vagy bővítmény létezik-e"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1052 1053 1054 1055 1056

msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1057 1058
"Elem vagy bővítmény létezésének ellenőrzésekor azt is ellenőrizze, hogy a "
"verziója legalább a megadott-e"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1059

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1060
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1061
msgstr "Támogatott URI sémák kiírása, az azokat megvalósító elemmel"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1062

1063 1064 1065 1066 1067 1068
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nem tölthető be a bővítményfájl: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1069
msgstr "Nincs ilyen elem vagy bővítmény: „%s”\n"
1070

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1071
msgid "Index statistics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1072
msgstr "Indexstatisztika"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1073

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1074
#, c-format
1075
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1076
msgstr "%u számú üzenet érkezett a következő elemtől: „%s” (%s)."
1077 1078 1079

#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1080
msgstr "%u számú üzenet érkezett a(z) „%s:%s” (%s) kitöltőtől: "
1081 1082 1083

#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1084
msgstr "%u számú üzenet érkezett a(z) „%s” (%s) objektumtól: "
1085

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1086
#, c-format
1087
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1088
msgstr "%u számú üzenet (%s) érkezett:"
1089 1090 1091

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1092
msgstr "EOS érkezett a következő elemtől: „%s”.\n"
1093 1094 1095

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1096
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s” elem által.\n"
1097

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1098
#, c-format
1099
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1100
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s:%s” kitöltő által.\n"
1101

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1102
#, c-format
1103
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1104
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s” objektum által.\n"
1105 1106

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1107
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA\n"
1108

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1109
#, c-format
1110
msgid "FOUND TOC   : found by element \"%s\".\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1111
msgstr "TARTALOMJEGYZÉK MEGTALÁLVA: a(z) „%s” elem által.\n"
1112

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1113
#, c-format
1114
msgid "FOUND TOC   : found by object \"%s\".\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1115
msgstr "TARTALOMJEGYZÉK MEGTALÁLVA: a(z) „%s” objektum által.\n"
1116 1117

msgid "FOUND TOC\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1118
msgstr "TARTALOMJEGYZÉK MEGTALÁLVA\n"
1119

1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMÁCIÓ:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: a következő elemtől: %s: %s\n"

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1133
msgstr "Előzetesen betöltve, várakozás a pufferelés befejeződésére…\n"
1134

1135 1136 1137 1138
#, fuzzy
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Előzetesen betöltve, várakozás a pufferelés befejeződésére…\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1139
msgid "buffering..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1140
msgstr "pufferelés…"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1141

1142
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1143
msgstr "A pufferelés kész, adatcsatorna beállítása LEJÁTSZÁSRA…\n"
1144 1145

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1146
msgstr "Pufferelés, az adatcsatorna beállítása SZÜNETELTETETT állapotúra…\n"
1147

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1148
msgid "Redistribute latency...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1149
msgstr "Késleltetés újraelosztása…\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1150

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1151
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1152
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1153
msgstr "Állapot beállítása erre: %s, %s kérésének megfelelően…\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1154

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1155
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1156
msgstr "Megszakítás: Adatcsatorna leállítása…\n"
1157

1158 1159 1160 1161
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1162
#, c-format
1163
msgid "Missing element: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1164
msgstr "Hiányzó elem: „%s”\n"
1165

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1166
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1167
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1168 1169
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: a következő elemtől: %s: %s\n"