sr.po 49.1 KB
Newer Older
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1
# Serbian translation of gstreamer
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
4
# Danilo Segan <dsegan@gmx.net>, 2004, 2005.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2011.
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
6 7
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"Project-Id-Version: gstreamer-0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:33+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11 12
"PO-Revision-Date: 2011-12-05 10:40+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
13
"Language-Team: Serbian <gnu@prevod.org>\n"
14
"Language: sr\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
18 19 20 21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22 23

msgid "Print the GStreamer version"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
24
msgstr "Исписује издање Гстримера"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
25 26

msgid "Make all warnings fatal"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
27
msgstr "Чини сва упозорења кобним"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
28 29

msgid "Print available debug categories and exit"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
30
msgstr "Исписује доступне категорије за уклањање грешака и излази"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
31

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32 33 34
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
35 36
"Подразумевани ниво за уклањање грешака од 1 (само грешке) до 5 (све) или 0 "
"(без излаза)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
37 38 39 40

msgid "LEVEL"
msgstr "НИВО"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41 42 43 44
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
"Зарезом одвојен списак парова назив_категорије:ниво за постављање нарочитих "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46
"нивоа за појединачне категорије. Пример: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
47 48 49 50 51

msgid "LIST"
msgstr "СПИСАК"

msgid "Disable colored debugging output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
52
msgstr "Искључује обојени излаз за уклањање грешака"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
53

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
54 55 56 57 58
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
59
msgid "Disable debugging"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
60
msgstr "Искључује уклањање грешака"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
61 62

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
63
msgstr "Укључује опширну дијагностику учитавања прикључка"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
64

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
66
msgstr "Двотачком раздвојене путање које садрже прикључке"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
68 69 70
msgid "PATHS"
msgstr "ПУТАЊЕ"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71 72 73 74
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75 76
"Зарезом раздвојен списак прикључака који ће бити унапред учитани као додатак "
"списку који се чува у променљивој окружења GST_PLUGIN_PATH"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
77 78 79 80 81

msgid "PLUGINS"
msgstr "ДОДАЦИ"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
82 83
msgstr ""
"Искључује пресретање погрешних приступа меморији приликом учитавања прикључка"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
84

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgid "Disable updating the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
86
msgstr "Искључује ажурирање регистра"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87

88
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
89
msgstr "Искључује израђање помоћниковог процеса приликом претраживања регистра"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90 91

msgid "GStreamer Options"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
92
msgstr "Опције Гстримера"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
93

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
msgid "Show GStreamer Options"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
95
msgstr "Приказује опције Гстримера"
96

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
msgid "Unknown option"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
98
msgstr "Непозната опција"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
101
msgstr "Гстример је наишао на општу грешку у основној библиотеци."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
102

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103 104 105
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
106
"Програмери Гстримера су били сувише лењи да доделе неки кôд за ову грешку."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
107

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
109
msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: кôд није примењен. "
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
110

111 112 113
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
115 116
"Грешка Гстримера: промена стања није успела и неки елемент није успео да "
"огласи сопствену поруку грешке са разлогом неуспеха."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
117

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
119
msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са попуном."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
122
msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са нитима."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
123

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
124 125
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126
msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика у преговарању."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
127

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
129
msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са догађајем."
130

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
132
msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са тражењем."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
133 134

# bug: is "caps" short for "capabilities"? if so, it should be spelled completely
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
136
msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са могућностима."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
137

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
139
msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са ознаком."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
140

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
142
msgstr "Вашој инсталацији Гстримера недостаје прикључак."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144 145
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
146
msgstr "Унутрашња грешка Гстримера: неприлика са сатом."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147 148 149 150 151

msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
152
"Овај програм покушава да користи функционалност Гстримера која је искључена."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
154
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
155
msgstr "Гстример је наишао на општу грешку у библиотеци подршке."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
156 157

msgid "Could not initialize supporting library."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
158
msgstr "Не могу да покренем библиотеку подршке."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
159 160

msgid "Could not close supporting library."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
161
msgstr "Не могу да затворим библиотеку подршке."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
162

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgid "Could not configure supporting library."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
164
msgstr "Не могу да подесим библиотеку подршке."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165

166
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
167
msgstr "Грешка кодирања."
168

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
170
msgstr "Гстример је наишао на општу грешку изворишта."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
172
msgid "Resource not found."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
173
msgstr "Извориште није нађено."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
174 175

msgid "Resource busy or not available."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
176
msgstr "Извориште је заузето или недоступно."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
177 178

msgid "Could not open resource for reading."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
179
msgstr "Не могу да отворим извориште ради читања."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
180 181

msgid "Could not open resource for writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
182
msgstr "Не могу да отворим извориште ради уписа."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
183 184

msgid "Could not open resource for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
185
msgstr "Не могу да отворим извориште ради читања и писања."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
186 187

msgid "Could not close resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
188
msgstr "Не могу да затворим извориште."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
189 190

msgid "Could not read from resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
191
msgstr "Не могу да читам из изворишта."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
192 193

msgid "Could not write to resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
194
msgstr "Не могу да упишем у извориште."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
195 196

msgid "Could not perform seek on resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
197
msgstr "Не могу да извршим постављање на изворишту."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
198 199

msgid "Could not synchronize on resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
200
msgstr "Не могу да ускладим са извориштем."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
201 202

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
203
msgstr "Не могу да добавим/поставим подешавања из/у извориште."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
204

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205
msgid "No space left on the resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
206
msgstr "Није преостало простора у изворишту."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207 208

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209
msgstr "Гстример је наишао на општу грешку тока."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr "Елемент не обезбеђује баратање овим током. Пријавите грешку."

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Не могу да одредим врсту тока."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Ток је врсте различите од оне којим барата овај елемент."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Није присутно кодирање које може да барата током ове врсте."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Не могу да декодирам ток."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Не могу да кодирам ток."

# несигурно
msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Не могу да разградим ток."

# несигурно
msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Не могу да изградим ток."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
msgid "The stream is in the wrong format."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238
msgstr "Ток је у погрешном облику."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Ток је шифрован а дешифровање није подржано."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242 243 244 245 246

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247 248
"Ток је шифрован и не може бити дешифрован зато што није придодат "
"одговарајући кључ."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
250 251 252 253 254 255
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Нема поруке о грешци за домен %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgstr "Нема уобичајене поруке о грешци за домен %s и код %d."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
257

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
msgstr "Изабрани сат не може бити коришћен у спојци низа."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261 262 263 264
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
265 266 267 268
msgid "title"
msgstr "наслов"

msgid "commonly used title"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "уобичајено коришћен наслов"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
270

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271
msgid "title sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "назив наслова при ређању"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273 274

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "уобичајено коришћен наслов за сврхе ређања"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
277
msgid "artist"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "извођач"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
279 280

msgid "person(s) responsible for the recording"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "особе одговорне за снимање"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
282

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgid "artist sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "име извођача при ређању"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285 286

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgstr "особе одговорне за снимање за сврхе ређања"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
289 290 291 292 293 294
msgid "album"
msgstr "албум"

msgid "album containing this data"
msgstr "албум који садржи ове податке"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgid "album sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "назив албума при ређању"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297 298

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "албум који садржи ове податке за сврхе ређања"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgid "album artist"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgstr "извођач албума"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303 304

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
msgstr "Извођач читавог албума, онако како треба бити приказан"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307

msgid "album artist sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "име извођача албума при ређању"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309 310

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "Извођач читавог албума, онако како треба бити поређан"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
313 314 315
msgid "date"
msgstr "датум"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
317
msgstr "датум стварања података (као број Јулијанског дана)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
318

319
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "датум и време"
321 322

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "датум и време стварања података (као број Јулијанског дана)"
324

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
msgid "genre"
msgstr "жанр"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "жанр којем ови подаци припадају"

msgid "comment"
msgstr "напомена"

msgid "free text commenting the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335
msgstr "слободан текст о овим подацима"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
336

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337
msgid "extended comment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
338
msgstr "додатна напомена"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339 340

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
341 342
msgstr ""
"слободан текст о овим подацима у облику кључ=вредност или кључ[en]=напомена"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
344 345
# можда „нумере“ уместо „песме“, пошто можемо имати и видео снимке
msgid "track number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
346
msgstr "број нумере"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
347 348

msgid "track number inside a collection"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
349
msgstr "број нумере у збирци"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
350 351

msgid "track count"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
352
msgstr "укупно нумера"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
353 354

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
355
msgstr "укупно нумера у збирци којој припада ова нумера"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
356 357 358 359 360

msgid "disc number"
msgstr "број диска"

msgid "disc number inside a collection"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
361
msgstr "број диска у збирци"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
362 363 364 365 366

msgid "disc count"
msgstr "укупно дискова"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
367
msgstr "укупно дискова у збирци којој припада овај диск"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
368 369 370 371

msgid "location"
msgstr "положај"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372 373 374 375
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
376 377
"Порекло медија дато као адреса (место, где се налази оригинална датотека или "
"ток)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
378

379
msgid "homepage"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380
msgstr "матична страница"
381 382 383

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
384
"Матична страница за овај медиј (нпр. матична страница извођача или филма)"
385

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
msgid "description"
msgstr "опис"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "кратак текст који описује садржај података"

#
msgid "version"
msgstr "издање"

msgid "version of this data"
msgstr "издање ових података"

msgid "ISRC"
msgstr "МСКС"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
404 405
"Међународни стандардни код за снимање — погледајте „http://www.ifpi.org/"
"isrc/“"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
406 407 408 409 410 411 412 413 414 415

msgid "organization"
msgstr "организација"

msgid "copyright"
msgstr "ауторска права"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "порука о ауторским правима за податке"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
416
msgid "copyright uri"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417
msgstr "адреса ауторских права"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418 419

msgid "URI to the copyright notice of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420
msgstr "адреса до поруке о ауторским правима за податке"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422
msgid "encoded by"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423
msgstr "кодирао"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
424 425

msgid "name of the encoding person or organization"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426
msgstr "име особе или назив организације кодирања"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
427

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
msgid "contact"
msgstr "контакт"

msgid "contact information"
msgstr "подаци за ступање у везу"

msgid "license"
msgstr "дозвола"

msgid "license of data"
msgstr "дозвола за употребу података"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440
msgid "license uri"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
441
msgstr "адреса дозволе"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442 443

msgid "URI to the license of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
444
msgstr "адреса до дозволе за употребу података"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
446 447 448 449 450 451
msgid "performer"
msgstr "извођач"

msgid "person(s) performing"
msgstr "особе које изводе"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452
msgid "composer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
453
msgstr "састављач"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454 455

msgid "person(s) who composed the recording"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
456
msgstr "особе које су саставиле снимак"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
458 459 460 461
msgid "duration"
msgstr "трајање"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
462
msgstr "дужина у временским јединицама Гстримера (наносекундама)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
463 464

msgid "codec"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
465
msgstr "кодек"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
466 467

msgid "codec the data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
468
msgstr "кодек у коме су подаци сачувани"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
469 470

msgid "video codec"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
471
msgstr "видео кодек"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
472 473

msgid "codec the video data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
474
msgstr "кодек у коме су видео подаци сачувани"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
475 476

msgid "audio codec"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
477
msgstr "звучни кодек"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
478 479

msgid "codec the audio data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
480
msgstr "кодек у коме су звучни подаци сачувани"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
481

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
msgid "subtitle codec"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
483
msgstr "кодек превода"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484 485

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
486
msgstr "кодек у коме су подаци превода сачувани"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487

488
msgid "container format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
489
msgstr "облик садржаоца"
490 491

msgid "container format the data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
492
msgstr "облик садржаоца у коме су подаци сачувани"
493

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
msgid "bitrate"
msgstr "брзина битова"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "тачна или просечна брзина битова у битовима по секунди"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "наведена брзина битова"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "наведена брзина битова у битовима по секунди"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "најмања брзина битова"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "најмања брзина битова у битовима по секунди"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "највећа брзина битова"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "највећа брзина битова у битовима по секунди"

msgid "encoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
519
msgstr "кодер"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
520 521

msgid "encoder used to encode this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
522
msgstr "кодер коришћен за кодирање овог тока"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
523 524

msgid "encoder version"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
525
msgstr "издање кодера"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
526 527

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
528
msgstr "издање кодера коришћеног за кодирање овог тока"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
529 530 531 532 533

msgid "serial"
msgstr "серија"

msgid "serial number of track"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
534
msgstr "серијски број нумере"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
535 536 537

# bug: this is something strange
msgid "replaygain track gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
538
msgstr "појачање нумере појачања пуштања"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
539 540 541 542 543

msgid "track gain in db"
msgstr "појачање песме у децибелима"

msgid "replaygain track peak"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
544
msgstr "врхунац нумере појачања пуштања"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
545 546

msgid "peak of the track"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
547
msgstr "врхунац нумере"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
548 549

msgid "replaygain album gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
550
msgstr "појачање албума појачања пуштања"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
551 552 553 554 555

msgid "album gain in db"
msgstr "појачање албума у децибелима"

msgid "replaygain album peak"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
556
msgstr "врхунац албума појачања пуштања"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
557 558 559 560

msgid "peak of the album"
msgstr "врхунац албума"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
561
msgid "replaygain reference level"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
562
msgstr "ниво подсетника појачања пуштања"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
563

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564
msgid "reference level of track and album gain values"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
565
msgstr "подсетни ниво вредности појачања нумере и албума"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
566

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
567
msgid "language code"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
568
msgstr "шифра језика"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
569

570 571
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
572
msgstr "шифра језика за овај ток, према стандарду ИСО-639-1"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
573

574 575 576 577 578 579 580
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "шифра језика"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581
msgid "image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
582
msgstr "слика"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584
msgid "image related to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
585
msgstr "слика која се односи на овај ток"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
586

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
587
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
588
msgid "preview image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
589
msgstr "слика прегледа"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
590

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591
msgid "preview image related to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
592
msgstr "слика прегледа која се односи на овај ток"
593

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
594
msgid "attachment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
595
msgstr "прилог"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596 597

msgid "file attached to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
598
msgstr "датотека приложена уз овај ток"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
599

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
600
msgid "beats per minute"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
601
msgstr "тактова у минуту"
602

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
603
msgid "number of beats per minute in audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
604
msgstr "број тактова у минуту у звуку"
605

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
606
msgid "keywords"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
607
msgstr "кључне речи"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
608 609

msgid "comma separated keywords describing the content"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
610
msgstr "зарезом одвојене кључне речи које описују садржај"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
611 612

msgid "geo location name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
613
msgstr "назив географског места"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
614 615

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
616
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
617
"produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
618
msgstr "људима читљиво описно место где је медиј снимљен или произведен"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
619 620

msgid "geo location latitude"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
621
msgstr "латитуда гео положаја"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
622 623 624 625 626 627

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
628 629 630
"географска ширина места у коме је медиј снимљен или произведен у степенима "
"према стандарду „WGS84“ (нула на екватору, негативне вредности за јужне "
"ширине)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
631 632

msgid "geo location longitude"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
633
msgstr "лонгитуда гео положаја"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
634 635 636 637 638 639

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
640 641 642
"географска дужина места у коме је медиј снимљен или произведен у степенима "
"према стандарду „WGS84“ (нула на првом меридијану у Гринвичу/Велика "
"Британија, негативне вредности за западне дужине)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
643 644

msgid "geo location elevation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
645
msgstr "издигнуће гео положаја"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
646 647 648 649 650

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
651 652
"надморска висина места у коме је медиј снимљен или произведен у метрима "
"према стандарду „WGS84“ (нула је просечни ниво мора)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
653

654
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
655
msgstr "земља гео положаја"
656 657

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
658
msgstr "земља (енглески назив) у којој је медиј снимљен или произведен"
659 660

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
661
msgstr "град гео положаја"
662 663

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664
msgstr "град (енглески назив) у коме је медиј снимљен или произведен"
665 666

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
667
msgstr "потположај гео положаја"
668

669
#, fuzzy
670
msgid ""
671
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
672 673
"the neighborhood)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
674
"место унутар града у коме је медиј произведен или створен (нпр. суседство)"
675

676
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
677
msgstr "водоравна грешка гео положаја"
678 679

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680
msgstr "очекивана грешка мерења водоравног позиционирања (у метрима)"
681

682
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
683
msgstr "брзина кретања гео положаја"
684 685 686 687

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
688 689
"брзина кретања уређаја за снимање приликом извршавања снимања у метрима у "
"секунди"
690 691

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
692
msgstr "усмерење кретања гео положаја"
693 694 695 696 697 698

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
699 700 701
"означава усмерење кретања уређаја приликом снимања медија. Представља се у "
"степенима са покретним зарезом, 0 значи северни пол, и повећава се у смеру "
"казаљке на сату."
702 703

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
704
msgstr "усмерење снимања гео положаја"
705 706 707 708 709 710

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
"It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
711 712 713
"означава усмерење на које уређај указује приликом снимања медија. Представља "
"се у степенима са покретним зарезом, 0 значи северни пол, и повећава се у "
"смеру казаљке на сату."
714

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
715
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
716
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
717
msgstr "назив програма"
718 719

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
720
msgstr "Назив програма телевизије/подемисије/серије из ког је медиј"
721

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
722
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
723
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
724
msgstr "назив програма при ређању"
725 726 727 728

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
729
"Назив програма телевизије/подемисије/серије из ког је медиј, за сврхе ређања"
730 731

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
732
msgstr "број епизоде"
733 734

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
735
msgstr "Број епизоде сезоне којој припада медиј"
736 737

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
738
msgstr "број сезоне"
739 740

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
741
msgstr "Број сезоне програма којој припада медиј"
742 743

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
744
msgstr "стихови"
745 746

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
747
msgstr "Стихови медија, обично коришћени за песме"
748 749

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
750
msgstr "назив састављача при ређању"
751 752

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
753
msgstr "особе које су саставиле снимање, за сврхе ређања"
754 755

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
756
msgstr "груписање"
757 758 759 760 761

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
762 763
"Групише одговарајуће медије који обухватају више нумера, као различите "
"делове концерта. То је виши ниво од нумере, али нижи од албума."
764

765
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
766
msgstr "оцене корисника"
767 768 769 770 771

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
772 773
"Оцене које су доделили корисници. Виши ли је пласман, то се већем броју "
"корисника свиђа овај медиј."
774

775
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
776
msgstr "произвођач уређаја"
777 778

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
779
msgstr "Произвођач уређаја који је коришћен за стварање овог медија"
780 781

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
782
msgstr "модел уређаја"
783 784

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
785
msgstr "Модел уређаја који је коришћен за стварање овог медија"
786

787
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
788
msgstr "назив апликације"
789 790

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
791
msgstr "Апликација која је коришћена за стварање медија"
792 793

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
794
msgstr "подаци апликације"
795 796

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
797
msgstr "Произвољни подаци апликације који ће бити запаковани у медиј"
798

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
799
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
800
msgstr "усмерење слике"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
801 802

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
803
msgstr "Како би слика требала да буде окренута или изврнута пре приказивања"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
804

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
msgid "publisher"
msgstr ""

msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""

msgid "interpreted-by"
msgstr ""

msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
817 818
msgid ", "
msgstr ", "
819

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
820 821 822 823 824 825 826 827
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr ""

#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr ""

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
828 829 830 831 832 833 834 835 836
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: из елемента %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
837
"Додатни подаци за исправљање грешака:\n"
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
838 839
"%s\n"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "наведена је празна канта „%s“, ово није дозвољено"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "нема канте „%s“, прескачем"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "нема особине „%s“ у елементу „%s“"

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "не могу да поставим особину „%s“ у елементу „%s“ на „%s“"

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "не могу да вежем %s са %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "нема елемента „%s“"

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "не могу да обрадим могућности „%s“"

msgid "link without source element"
msgstr "веза без изворног елемента"

msgid "link without sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
872
msgstr "веза без елемента усклађивања"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "нема изворног елемента за адресу „%s“"

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "нема елемента за везивање адресе „%s“"

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
884
msgstr "нема елемента усклађивања за адресу „%s“"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
885 886 887

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
888
msgstr "не могу да вежем елемент усклађивања за адресу „%s“"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
889 890

msgid "empty pipeline not allowed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
891
msgstr "није допуштена празна спојка низа"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
892

893
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
894
msgstr "Много помоћне меморије је одбачено."
895

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
896
msgid "Internal data flow problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
897
msgstr "Унутрaшњи проблем протока података."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
898 899

msgid "Internal data stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
900
msgstr "Унутрашња грешка тока података."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
901

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
902 903 904 905 906 907 908 909 910
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Унутрaшња грешка протока података."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Унутрашња грешка сата."

msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
911
msgid "Filter caps"