cs.po 35.6 KB
Newer Older
1
# Czech translation of gstreamer.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2004, 2005, 2007, 2008 gstreamer's COPYRIGHT HOLDER
3
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
5
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004, 2005, 2007, 2008.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011.
7
8
9
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
12
"POT-Creation-Date: 2012-04-02 23:15+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
14
"PO-Revision-Date: 2011-12-01 08:17+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
15
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
16
"Language: cs\n"
17
18
19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22

msgid "Print the GStreamer version"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23
msgstr "Vypsat verzi systému GStreamer"
24
25
26
27
28
29
30

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Chápat všechna varování jako fatální"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Vypsat dostupné kategorie ladění a skončit"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
32
33
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
34
"Výchozí úroveň ladění od 1 (jen chyby) do 5 (vše) nebo 0 pro žádný výstup"
35
36
37
38

msgid "LEVEL"
msgstr "ÚROVEŇ"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39
40
41
42
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
43
"Čárkami oddělovaný seznam dvojic název_kategorie:úroveň pro nastavení "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44
45
46
"konkrétních úrovní pro jednotlivé kategorie. Příklad: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
msgid "LIST"
msgstr "SEZNAM"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Zakázat obarvený ladicí výstup"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Zakázat ladění"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
57
msgstr "Povolit podrobnou diagnostiku načítání zásuvných modulů"
58

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
60
msgstr "Dvojtečkou oddělované cesty obsahující zásuvné moduly"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61

62
63
64
msgid "PATHS"
msgstr "CESTY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
66
67
68
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
69
70
"Čárkami oddělovaný seznam zásuvných modulů, které se mají načíst dopředu, "
"navíc k seznamu uloženému v proměnné prostředí GST_PLUGIN_PATH"
71
72

msgid "PLUGINS"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
73
msgstr "ZÁSUVNÉ_MODULY"
74
75

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
76
msgstr "Zakázat zachytávání porušení segmentace při načítání zásuvných modulů"
77

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgstr "Zakázat aktualizaci registru"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80

81
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
82
msgstr "Zakázat větvení pomocných procesů při prohledávání registru"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
84

msgid "GStreamer Options"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
85
msgstr "Přepínače GStreamer"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
86

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgid "Show GStreamer Options"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
88
msgstr "Zobrazit přepínače GStreamer"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
89

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
msgid "Unknown option"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91
msgstr "Neznámý přepínač"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92

93
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
94
msgstr "V systému GStreamer došlo k obecné chybě základní knihovny."
95

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
97
98
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
99
100
"Vývojáři systému GStreamer byli příliš líní na to, aby této chybě přiřadili "
"kód."
101

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
103
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: kód neimplementován."
104

105
106
107
108
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
109
110
"Chyba systému GStreamer: selhala změna stavu a některý prvek selhal při "
"posílání příslušné chybové zprávy s důvodem selhání."
111

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
113
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém přípojného bodu."
114

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
116
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s vlákny."
117

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
119
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém při vyjednávání."
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
122
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s událostmi."
123

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s posunem."
126

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
128
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém se schopnostmi."
129

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
131
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém se štítky."
132

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
134
msgstr "Vaší instalaci systému GStreamer schází zásuvný modul."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
136

msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
137
msgstr "Interní chyba systému GStreamer: problém s hodinami."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
140
141
142
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
143
144
"Tato aplikace se pokouší používat funkce systému GStreamer, které byly "
"zakázány."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145

146
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
147
msgstr "V systému GStreamer došlo k chybě obecné podpůrné knihovny."
148
149

msgid "Could not initialize supporting library."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
150
msgstr "Nelze inicializovat podpůrnou knihovnu."
151
152

msgid "Could not close supporting library."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
153
msgstr "Nelze zavřít podpůrnou knihovnu."
154

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155
msgid "Could not configure supporting library."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
156
msgstr "Nelze nastavit podpůrnou knihovnu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157

158
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
159
msgstr "Chyba při kódování."
160

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
162
msgstr "V systému GStreamer došlo k obecné chybě prostředků."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163

164
msgid "Resource not found."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
165
msgstr "Prostředek nebyl nalezen."
166
167

msgid "Resource busy or not available."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
168
msgstr "Prostředek se právě používá nebo není k dispozici."
169
170

msgid "Could not open resource for reading."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
171
msgstr "Nelze otevřít prostředek pro čtení."
172
173

msgid "Could not open resource for writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
174
msgstr "Nelze otevřít prostředek pro zápis."
175
176

msgid "Could not open resource for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
177
msgstr "Nelze otevřít prostředek pro čtení a zápis."
178
179

msgid "Could not close resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
180
msgstr "Nelze zavřít prostředek."
181
182

msgid "Could not read from resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
183
msgstr "Nelze číst z prostředku."
184
185

msgid "Could not write to resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
186
msgstr "Nelze zapisovat do prostředku."
187
188

msgid "Could not perform seek on resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
189
msgstr "Nelze se posouvat v prostředku."
190
191

msgid "Could not synchronize on resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
192
msgstr "Nelze se synchronizovat s prostředkem."
193
194

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
195
msgstr "Nelze získat/změnit nastavení prostředku."
196

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
msgid "No space left on the resource."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
198
msgstr "V prostředku nezbývá místo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199
200

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
201
msgstr "V systému GStreamer došlo k obecné chybě proudu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202

203
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
205
"Prvek neimplementuje obsluhu tohoto proudu. Nahlaste to prosím jako chybu."
206
207

msgid "Could not determine type of stream."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
208
msgstr "Nelze zjistit typ proudu."
209
210

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
211
msgstr "Proud je jiného typu, než jaký tento prvek obsluhuje."
212
213
214
215
216

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Není přítomen žádný kodek, který umí obsloužit typ tohoto proudu."

msgid "Could not decode stream."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217
msgstr "Nelze dekódovat proud."
218
219

msgid "Could not encode stream."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
msgstr "Nelze zakódovat proud."
221
222

msgid "Could not demultiplex stream."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
223
msgstr "Nelze demultiplexovat proud."
224
225

msgid "Could not multiplex stream."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226
msgstr "Nelze multiplexovat proud."
227

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
msgid "The stream is in the wrong format."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgstr "Proud je v nesprávném formátu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
msgstr "Proud je zašifrován a dešifrování není podporováno."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233
234
235
236
237

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238
239
"Proud je zašifrován a nelze jej dešifrovat, protože nebyl poskytnut vhodný "
"klíč."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240

241
242
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgstr "Pro doménu %s není žádná zpráva o chybě."
244
245
246

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
msgstr "Pro doménu %s a kód %d není žádná standardní zpráva o chybě."
248

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
250
msgstr "Vybrané hodiny nelze použít v rouře."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251

252
253
254
255
msgid "title"
msgstr "název"

msgid "commonly used title"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgstr "Obecně používaný název"
257

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
msgid "title sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
msgstr "název pro účel řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
261

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "Obecně používaný název; pro účel řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263

264
265
266
267
msgid "artist"
msgstr "umělec"

msgid "person(s) responsible for the recording"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
268
msgstr "Osoba čí osoby odpovědné za nahrávku"
269

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
msgid "artist sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
271
msgstr "umělec pro účel řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
273

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
274
msgstr "Osoba či osoby odpovědné za nahrávku; pro účel řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275

276
277
278
279
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgstr "Album obsahující tato data"
281

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
msgid "album sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
msgstr "album pro účel řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
285

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
msgstr "Album obsahující tato data; pro účel řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
msgid "album artist"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgstr "umělec alba"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
291

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgstr "Umělec daného alba v podobě, jak se má zobrazovat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
294

msgid "album artist sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgstr "umělec alba pro účel řazení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
297

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
298
msgstr "Umělec alba v podobě, podle které se má řadit"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299

300
301
302
msgid "date"
msgstr "datum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgstr "Datum, kdy byla data vytvořena (jako struktura GDate)"
305

306
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307
msgstr "datum a čas"
308
309

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310
msgstr "Datum a čas, kdy byla data vytvořena (jako struktura GstDateTime)"
311

312
313
314
315
msgid "genre"
msgstr "žánr"

msgid "genre this data belongs to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgstr "Žánr, do kterého tato data patří"
317
318
319
320
321

msgid "comment"
msgstr "poznámka"

msgid "free text commenting the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322
msgstr "Volný text komentující data"
323

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
msgid "extended comment"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
325
msgstr "rozšířená poznámka"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326
327

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
"Volný text komentující data ve tvaru klíč=hodnota nebo klíč[cs]=poznámka"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330

331
332
333
334
msgid "track number"
msgstr "číslo stopy"

msgid "track number inside a collection"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335
msgstr "Číslo stopy v rámci sbírky"
336
337
338
339
340

msgid "track count"
msgstr "počet stop"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
341
msgstr "Počet stop v rámci sbírky, do kterého tato stopa patří"
342
343
344
345
346

msgid "disc number"
msgstr "číslo disku"

msgid "disc number inside a collection"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
347
msgstr "Číslo disku v rámci sbírky"
348
349
350
351
352

msgid "disc count"
msgstr "počet disků"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
353
msgstr "Počet disků v rámci sbírky, do kterého tento disk patří"
354
355
356
357

msgid "location"
msgstr "umístění"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
359
360
361
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
"Původ média jako URI (umístění, kde je nabízen originál souboru nebo proudu)"
363

364
msgid "homepage"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
365
msgstr "domovská stránka"
366
367
368

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
369
"Domovská stránka tohoto média (např. domovská stránka umělce nebo filmu)"
370

371
372
373
374
msgid "description"
msgstr "popis"

msgid "short text describing the content of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
375
msgstr "Krátký text popisující obsah dat"
376
377
378
379
380

msgid "version"
msgstr "verze"

msgid "version of this data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
381
msgstr "Verze těchto dat"
382
383
384
385
386

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
387
388
msgstr ""
"International Standard Recording Code – http://www.intergram.cz/cs/isrc/"
389
390
391
392
393
394
395
396

msgid "organization"
msgstr "organizace"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
397
msgstr "Oznámení o autorských právech k datům"
398

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399
msgid "copyright uri"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
400
msgstr "uri copyrightu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401
402

msgid "URI to the copyright notice of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
403
msgstr "Adresa URI oznámení o autorských právech k datům"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
405
msgid "encoded by"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
406
msgstr "zakódoval"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
407
408

msgid "name of the encoding person or organization"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
409
msgstr "Jméno osoby nebo název organizace odpovědných za kódování"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
410

411
412
413
414
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
415
msgstr "Kontaktní informace"
416
417
418
419
420

msgid "license"
msgstr "licence"

msgid "license of data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421
msgstr "Licence dat"
422

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423
msgid "license uri"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
424
msgstr "uri licence"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425
426

msgid "URI to the license of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
427
msgstr "Adresa URI licence k datům"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428

429
430
431
432
msgid "performer"
msgstr "výkonný umělec"

msgid "person(s) performing"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
433
msgstr "Vystupující osoba či osoby"
434

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
msgstr "skladatel"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437
438

msgid "person(s) who composed the recording"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
439
msgstr "Osoby či osoby, které nahrávku složily"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440

441
442
443
444
msgid "duration"
msgstr "trvání"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
445
msgstr "Délka v jednotkách času GStreamer (nanosekundách)"
446
447
448
449
450

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
451
msgstr "Kodek, ve kterém jsou data uchována"
452
453
454
455
456

msgid "video codec"
msgstr "kodek videa"

msgid "codec the video data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
457
msgstr "Kodek, ve kterém jsou uchována data videa"
458
459
460
461
462

msgid "audio codec"
msgstr "kodek zvuku"

msgid "codec the audio data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
463
msgstr "Kodek, ve kterém jsou uchována data zvuku"
464

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465
msgid "subtitle codec"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
466
msgstr "kodek titulků"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467
468

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
469
msgstr "Kodek, ve kterém jsou uchována data titulků"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470

471
msgid "container format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
472
msgstr "formát kontejneru"
473
474

msgid "container format the data is stored in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
475
msgstr "Formát kontejneru, ve kterém jdou uchována data"
476

477
msgid "bitrate"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
478
msgstr "datový tok"
479
480

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
481
msgstr "Přesný nebo průměrný datový tok v bitech/s"
482
483

msgid "nominal bitrate"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
484
msgstr "nominální datový tok"
485
486

msgid "nominal bitrate in bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
487
msgstr "Nominální datový tok v bitech/s"
488
489

msgid "minimum bitrate"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
490
msgstr "minimální datový tok"
491
492

msgid "minimum bitrate in bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
493
msgstr "Minimální datový tok v bitech/s"
494
495

msgid "maximum bitrate"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
496
msgstr "maximální datový tok"
497
498

msgid "maximum bitrate in bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
499
msgstr "Maximální datový tok v bitech/s"
500
501
502
503
504

msgid "encoder"
msgstr "kodér"

msgid "encoder used to encode this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
505
msgstr "Kodér používaný pro kódování tohoto proudu"
506
507
508
509
510

msgid "encoder version"
msgstr "verze kodéru"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
511
msgstr "Verze kodéru používaného pro kódování tohoto proudu"
512
513

msgid "serial"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
514
msgstr "sériové číslo"
515
516

msgid "serial number of track"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
517
msgstr "Sériové číslo stopy"
518
519

msgid "replaygain track gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
520
msgstr "hlasitost přehrávání stopy"
521
522

msgid "track gain in db"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
523
msgstr "Zesílení stopy v db"
524
525

msgid "replaygain track peak"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
526
msgstr "špičková hlasitost přehrávání stopy"
527
528

msgid "peak of the track"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
529
msgstr "Špičkové zesílení stopy"
530
531

msgid "replaygain album gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
532
msgstr "hlasitost přehrávání alba"
533
534

msgid "album gain in db"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
535
msgstr "Zesílení alba v db"
536
537

msgid "replaygain album peak"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
538
msgstr "špičková hlasitost přehrávání alba"
539
540

msgid "peak of the album"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
541
msgstr "Špičkové zesílení alba"
542

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
543
msgid "replaygain reference level"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
544
msgstr "referenční úroveň hlasitosti"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
545

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
546
msgid "reference level of track and album gain values"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
547
msgstr "Hodnota referenční úrovně zesílení stopy a alba"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
548

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
549
msgid "language code"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
550
msgstr "kód jazyka"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
551

552
553
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
554
msgstr "Kód jazyka pro tento proud, ve shodě s ISO-639-1"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
555

556
557
558
559
560
561
562
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "kód jazyka"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
563
msgid "image"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
564
msgstr "obrázek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
565

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
566
msgid "image related to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
567
msgstr "Obrázek související s tímto proudem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
568

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
569
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
570
msgid "preview image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
571
msgstr "obrázek s náhledem"
572

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
573
msgid "preview image related to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
574
msgstr "Obrázek s náhledem související s tímto proudem"
575

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
576
msgid "attachment"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
577
msgstr "příloha"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
578
579

msgid "file attached to this stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
580
msgstr "Soubor připojený k tomuto proudu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
582
msgid "beats per minute"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
583
msgstr "tempo"
584

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
585
msgid "number of beats per minute in audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
586
msgstr "Tempo (v počtech úderů za minutu) zvuku"
587

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
588
msgid "keywords"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589
msgstr "klíčová slova"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590
591

msgid "comma separated keywords describing the content"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
592
msgstr "Čárkami oddělovaná klíčová slova popisující obsah"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
593
594

msgid "geo location name"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
595
msgstr "název místa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596
597

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
598
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
599
600
"produced"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
601
602
"Popisné místo v člověkem čitelné podobě, kde bylo médium nahráno nebo "
"vytvořeno"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
603
604

msgid "geo location latitude"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
605
msgstr "zeměpisná šířka místa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
606
607
608
609
610
611

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
612
"Zeměpisná šířka místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, ve stupních "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
613
"podle WGS84 (nula na rovníku, záporné hodnoty pro jižní polokouli)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
614
615

msgid "geo location longitude"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
616
msgstr "zeměpisná délka místa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
617
618
619
620
621
622

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
623
"Zeměpisná délka místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, ve stupních "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
624
625
"podle WGS84 (nula na hlavním poledníku v Greenwichi, záporné hodnoty pro "
"západní polokouli)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
626
627

msgid "geo location elevation"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
628
msgstr "zeměpisná výška místa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
629
630
631
632
633

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
634
"Zeměpisná výška místa, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno, v metrech "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
635
"podle WGS84 (nula je průměrná hladina moře)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
636

637
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
638
msgstr "země"
639
640

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
641
msgstr "Anglický název země, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
642
643

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
644
msgstr "město"
645
646

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
647
msgstr "Anglický název města, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
648
649

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
650
msgstr "upřesnění místa"
651
652
653
654

msgid ""
"a location whithin a city where the media has been produced or created (e.g. "
"the neighborhood)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
655
msgstr "Místo v rámci města, kde bylo médium nahráno nebo vytvořeno"
656

657
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
658
msgstr "vodorovná chyba místa"
659
660
661

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
662
"Předpokládaná chyba v udání polohy místa ve vodorovném směru (v metrech)"
663

664
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
665
msgstr "rychlost pohybu"
666
667
668
669

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
670
"Rychlost pohybu zachytávacího zařízení, které mění svoji polohu (v m/s)"
671
672

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
673
msgstr "směr pohybu"
674
675
676
677
678
679

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680
681
682
"Určuje směr pohybu zařízení provádějícího zachytávání média. Je prezentováno "
"jako stupně v podobě desetinného čísla, kdy 0 značí zeměpisný sever a jde se "
"po směru hodinových ručiček"
683
684

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
685
msgstr "směr zachytávání"
686
687
688
689
690
691

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
"It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
692
693
694
"Určuje směr, kterým je zařízení nasměrováno během zachytávání média. Je "
"prezentováno jako stupně v podobě desetinného čísla, kdy 0 značí zeměpisný "
"sever a jde se po směru hodinových ručiček"
695

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
696
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
697
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
698
msgstr "název pořadu"
699
700
701

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
702
"Název pořadu (televizního, podcastového apod.), ze kterého médium pochází"
703

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
704
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
705
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
706
msgstr "pořad pro účely řazení"
707
708
709
710

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
711
712
"Název pořadu (televizního, podcastového apod.), ze kterého médium pochází; "
"pro účely řazení"
713
714

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
715
msgstr "číslo epizody"
716
717

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
718
msgstr "Číslo epizody v rámci řady, které je médium součástí"
719
720

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
721
msgstr "číslo řady"
722
723

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
724
msgstr "Číslo řady v rámci pořadu, jehož je médium součástí"
725
726

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
727
msgstr "text"
728
729

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
730
msgstr "Text k médiu, obvykle text hudební skladby"
731
732

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
733
msgstr "skladatel pro účely řazení"
734
735

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
736
msgstr "Osoba či osoby, které záznam složily; pro účely řazení"
737
738

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
739
msgstr "seskupování"
740
741
742
743
744

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
745
746
"Skupiny vztahující se k médiu, které je rozloženo do více stop, třeba části "
"koncertu. Jde o vyšší úroveň členění než jsou stopy, ale nižší než je album"
747

748
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
749
msgstr "uživatelské hodnocení"
750
751
752
753
754

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
755
756
"Hodnocení přidělené uživatelem. Čím vyšší hodnocení, tím se uživateli médium "
"víc líbí"
757

758
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
759
msgstr "výrobce zařízení"
760
761

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
762
msgstr "Výrobce zařízení použitého k vytvoření tohoto média"
763
764

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
765
msgstr "model zařízení"
766
767

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
768
msgstr "Model zařízení použitého k vytvoření tohoto média"
769

770
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
771
msgstr "název aplikace"
772
773

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
774
msgstr "Aplikace použitá k vytvoření média"
775
776

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
777
msgstr "data aplikace"
778
779

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
780
msgstr "Libovolná aplikační data, která jsou serializována do média"
781

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
782
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
783
msgstr "natočení obrázku"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
784
785

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
786
msgstr "Jak by měl být obrázek před zobrazením otočen nebo překlopen"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
787

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
788
789
msgid ", "
msgstr ", "
790

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
791
792
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
793
msgstr "CHYBA: od prvku %s: %s\n"
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
794
795
796
797
798
799

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
800
"Dodatečné ladicí informace:\n"
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
801
802
"%s\n"

803
804
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
805
msgstr "zadán prázdný zásobník „%s“, to není dovoleno"
806
807
808

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
809
msgstr "zásobník „%s“ neexistuje, přeskakuje se"
810
811
812

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
813
msgstr "v prvku „%2$s“ není žádná vlastnost „%1$s“"
814
815
816

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
817
msgstr "nelze nastavit vlastnost „%s“ v prvku „%s“ na „%s“"
818
819
820

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
821
msgstr "nelze připojit prvek „%s“ k prvku „%s“"
822
823
824

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
825
msgstr "prvek „%s“ neexistuje"
826
827
828

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
829
msgstr "nelze zpracovat schopnosti „%s“"
830
831

msgid "link without source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
832
msgstr "propojení bez zdrojového prvku"
833
834

msgid "link without sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
835
msgstr "propojení bez cílového prvku"
836
837
838

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
839
msgstr "neexistuje žádný zdrojový prvek pro adresu URI „%s“"
840
841
842

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
843
msgstr "neexistuje žádný prvek pro připojení adresy URI „%s“"
844
845
846

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
847
msgstr "neexistuje žádný cílový prvek pro adresu URI „%s“"
848
849
850

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
851
msgstr "nelze připojit cílový prvek pro adresu URI „%s“"
852
853
854
855

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "prázdná roura není povolena"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
856
msgid "Internal clock error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
857
msgstr "Interní chyba hodin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
858
859

msgid "Internal data flow error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
860
msgstr "Interní chyba toku dat."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
861

862
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
863
msgstr "Většina vyrovnávacích pamětí je vyřazena."
864

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
865
msgid "Internal data flow problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
866
msgstr "Interní problém toku dat."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
867
868

msgid "Internal data stream error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
869
msgstr "Interní chyba proudu dat."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
870
871

msgid "Filter caps"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
872
msgstr "Filtrovat schopnosti"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
873

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
874
875
876
877
878
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Omezit povolené schopnosti (NULL znamená VŠECHNY). Nastavení této vlastnosti "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
879
"přebírá odkaz na zadaný objekt GstCaps."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
880
881

msgid "No file name specified for writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
882
msgstr "Není zadán název souboru pro zápis."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
883
884
885

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
886
msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“ pro zápis."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
887
888
889

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
890
msgstr "Chyba při zavírání souboru „%s“."