ro.po 37.5 KB
Newer Older
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1 2 3 4 5 6 7
# Romanian translation for gstreamer
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
# Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.29.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
"POT-Creation-Date: 2013-09-24 13:56+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
"PO-Revision-Date: 2010-08-16 01:10+0300\n"
"Last-Translator: Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <translation-team-ro@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "Afișează versiunea GStreamer"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Setează toate avertizările ca fiind fatale"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Afișează categoriile de depanare disponibile și ieși"

msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Nivelul standard de depanare de la 1 (numai erorile) la 5 (orice) sau 0 fără "
"afișare"

msgid "LEVEL"
msgstr "NIVEL"

msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Lista separată de virgule cu perechile nume_categorie:nivel pentru a seta "
"nivelul specific pentru fiecare categorie. Exemplu: GST_AUTOPLUG:5,"
"GST_ELEMENT_*:3"

msgid "LIST"
msgstr "LISTĂ"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Dezactivează afișarea în culori pentru depanare"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
52 53 54 55 56
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
msgid "Disable debugging"
msgstr "Dezactivează depanarea"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr ""
"Activează diagnosticele detaliate pentru încărcarea modulelor de extensie"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Căile către module de extensie, separate prin două puncte (:)"

msgid "PATHS"
msgstr "CĂI"

msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Lista modulelor de preîncărcat, separate prin virgulă, în plus față de lista "
"stocată în variabila de mediu GST_PLUGIN_PATH"

msgid "PLUGINS"
msgstr "MODULE"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr ""
"Dezactivează capturarea erorilor de segmentare în timpul încărcării modulelor"

msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Dezactivează actualizarea registrului"

msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
msgstr ""
"Dezactivează lansarea de procese ajutătoare în timpul scanării registrului"

msgid "GStreamer Options"
msgstr "Opțiuni GStreamer"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "Arată opțiunile GStreamer"

msgid "Unknown option"
msgstr "Opțiune necunoscută"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer a întâlnit o eroare generală într-o bibliotecă principală."

msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Dezvoltatorii programului GStreamer au fost prea leneși pentru a atribui un "
"cod acestei erori."

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Eroare internă GStreamer: cod neimplementat."

msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
"Eroare GStreamer: schimbarea de stare nu a reușit și un element nu pentru a "
"posta un mesaj de eroare corespunzător cu motivul eșecului."

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Eroare internă GStreamer: problemă de „pad”."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Eroare internă GStreamer: problemă cu firele de execuție."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125 126
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
msgstr "Eroare internă GStreamer: problemă de negociere."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Eroare internă GStreamer: problemă legată de un eveniment."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Eroare internă GStreamer: problemă de derulare."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Eroare internă GStreamer: problemă de majuscule."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Eroare internă Gstreamer: problemă de etichetă."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "Lipsește un modul din instalarea programului GStreamer."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144 145
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
msgstr "Eroare internă GStreamer: problemă de ceas."

msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Această aplicație încearcă să folosească o funcție a programului GStreamer "
"care a fost dezactivată."

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer a întâlnit o eroare generală într-o bibliotecă suport."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nu se poate inițializa biblioteca suport."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nu se poate închide biblioteca suport."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nu se poate configura biblioteca suport."

msgid "Encoding error."
msgstr ""

msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "GStreamer a întâlnit o eroare generală de resurse."

msgid "Resource not found."
msgstr "Resursă negăsită."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Resursă ocupată sau nedisponibilă."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Nu se poate deschide resursa pentru citire."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Nu se poate deschide resursa pentru scriere."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Nu se poate deschide resursa pentru citire și scriere."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Nu se poate închide resursa."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nu se poate citi din resursă."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nu se poate scrie în resursă."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nu se poate derula în resursă."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nu se poate sincroniza resursa."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nu s-au putut obține/defini configurările din/în resursă."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Nu mai există spațiu liber pe resursă."

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "GStreamer a întâlnit o eroare generală de flux."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
"Elementul nu implementează gestionarea acestui flux. Trimiteți o sesizare de "
"defecțiune."

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nu se poate determina tipul fluxului."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Fluxul este de un tip diferit de cel gestionat de acest element."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Nu există niciun codec care să poată gestiona acest tip de flux."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nu se poate decoda fluxul."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Nu se poate coda fluxul."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nu se poate demultiplexa fluxul."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nu se poate multiplexa fluxul."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Fluxul este într-un format greșit."

msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
msgstr "Fluxul este criptat și decriptarea nu este suportată."

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
"Fluxul este criptat și nu poate fi decriptat deoarece nu s-a oferit o cheie "
"potrivită."

#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Niciun mesaj de eroare pentru domeniul %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Niciun mesaj standard de eroare pentru domeniul %s și codul %d."

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
msgstr "Ceasul selectat nu poate fi utilizat în linia de asamblare."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262 263 264 265
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423
msgid "title"
msgstr "titlu"

msgid "commonly used title"
msgstr "titlu folosit în mod obișnuit"

msgid "title sortname"
msgstr "nume de sortare al titlului"

msgid "commonly used title for sorting purposes"
msgstr "titlu folosit în mod obișnuit în scop de sortare"

msgid "artist"
msgstr "artist"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "persoana responsabilă pentru înregistrare"

msgid "artist sortname"
msgstr "nume de sortare al artistului"

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
msgstr "persoana responsabilă pentru înregistrarea în scop de sortare"

msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album care conține aceste date"

msgid "album sortname"
msgstr "numele de sortare al albumului"

msgid "album containing this data for sorting purposes"
msgstr "album care conține aceste date în scop de sortare"

msgid "album artist"
msgstr "artist album"

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
msgstr "Artistul albumului întreg, așa cum ar trebui să fie afișat"

msgid "album artist sortname"
msgstr "nume de sortare al artistului albumului"

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
msgstr "Artistul al albumului întreg, așa cum ar trebui să fie sortat"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "data la care au fost create aceste date (ca structură GDate)"

#, fuzzy
msgid "datetime"
msgstr "data"

#, fuzzy
msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
msgstr "data la care au fost create aceste date (ca structură GDate)"

msgid "genre"
msgstr "gen"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "genul căruia îi aparțin aceste date"

msgid "comment"
msgstr "comentariu"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "comentariu liber pentru date"

msgid "extended comment"
msgstr "comentariu extins"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
"text liber care comentează datele în key=valoare sau key[en]=comentariu de la"

msgid "track number"
msgstr "număr piesă"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "numărul piesei în cadrul unei colecții"

msgid "track count"
msgstr "număr piesă"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "numărul pieselor în colecția din care face parte această piesă"

msgid "disc number"
msgstr "număr disc"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "număr disc în cadrul unei colecții"

msgid "disc count"
msgstr "numărul discurilor"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "numărul discurilor în colecția din care face parte acest disc"

msgid "location"
msgstr "locație"

msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Originea fișierului media ca un URI (locație unde este stocată versiunea "
"originală a fișierului sau fluxului)"

msgid "homepage"
msgstr "pagina de pornire"

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
msgstr ""
"Pagina de pornire pentru acest fișier media (adică pagina de pornire a "
"artistului sau a filmului)"

msgid "description"
msgstr "descriere"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "text scurt care descrie conținutul acestor date"

msgid "version"
msgstr "versiune"

msgid "version of this data"
msgstr "versiunea acestor date"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
"Codul Internațional Standardizat de Înregistrări - vezi http://www.ifpi.org/"
"isrc/"

msgid "organization"
msgstr "organizație"

msgid "copyright"
msgstr "drepturi de autor"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "notiță asupra drepturilor de autor pentru aceste date"

msgid "copyright uri"
msgstr "uri pentru drepturile de autor"

msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "URI către notița asupra drepturilor de autor pentru aceste date (URI)"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
424 425 426 427 428 429 430
#, fuzzy
msgid "encoded by"
msgstr "codor"

msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
msgid "contact"
msgstr "contact"

msgid "contact information"
msgstr "informații de contact"

msgid "license"
msgstr "licență"

msgid "license of data"
msgstr "licența datelor"

msgid "license uri"
msgstr "uri licență"

msgid "URI to the license of the data"
msgstr "URI pentru licența acestor date"

msgid "performer"
msgstr "interpret"

msgid "person(s) performing"
msgstr "persoana care interpretează"

msgid "composer"
msgstr "compozitor"

msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "persoana care a compus înregistrarea"

msgid "duration"
msgstr "durata"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "durata în unitățile de timp ale programului GStreamer (nanosecunde)"

msgid "codec"
msgstr "codec"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "codecul cu care au fost stocate datele"

msgid "video codec"
msgstr "codec video"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "codecul cu care au fost stocate datele video"

msgid "audio codec"
msgstr "codec audio"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "codec cu care au fost stocate datele audio"

msgid "subtitle codec"
msgstr "codec subtitrare"

msgid "codec the subtitle data is stored in"
msgstr "codec cu care au fost stocate datele subtitrării"

msgid "container format"
msgstr "format container"

msgid "container format the data is stored in"
msgstr "formatul containerului în care sunt stocate datele"

msgid "bitrate"
msgstr "rata de biți"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "rata de biți exactă sau medie, în biți/s"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "rata de biți nominală"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "rata de biți nominală în biți/s"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "rata de biți minimă"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "rata de biți minimă în biți/s"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "rata de biți maximă"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "rata de biți maximă în biți/s"

msgid "encoder"
msgstr "codor"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "codorul folosit pentru a coda acest flux"

msgid "encoder version"
msgstr "versiunea codorului"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "versiunea codorului folosit pentru a coda acest flux"

msgid "serial"
msgstr "serial"

msgid "serial number of track"
msgstr "numărul serial al pistei"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "câștigul replaygain al pistei"

msgid "track gain in db"
msgstr "câștigul în db al pistei"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "vârful replaygain al pistei"

msgid "peak of the track"
msgstr "vârful pistei"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "câștigul replaygain al albumului"

msgid "album gain in db"
msgstr "câștigul în db al albumului"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "vârful replaygain al albumului"

msgid "peak of the album"
msgstr "vârful albumului"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "nivelul de referință replaygain"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "nivelul de referință al valorilor câștigului pentru pistă și album"

msgid "language code"
msgstr "cod limbă"

572 573
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
574 575
msgstr "codul de limbă al acestui flux, conform ISO-639-1"

576 577 578 579 580 581 582
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "cod limbă"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677
msgid "image"
msgstr "imagine"

msgid "image related to this stream"
msgstr "imagine în legătură cu acest flux"

#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
msgstr "previzualizare imagine"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "previzualizarea imaginii în legătură cu acest flux"

msgid "attachment"
msgstr "atașament"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "fișier atașat la acest flux"

msgid "beats per minute"
msgstr "bătăi pe minut"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "numărul de bătăi pe minut în partea audio"

msgid "keywords"
msgstr "cuvinte cheie"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "cuvinte cheie separate prin virgulă, care descriu conținutul"

msgid "geo location name"
msgstr "nume geo-locație"

msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
"nume lizibil descriptiv al locației unde a fost înregistrat sau produs acest "
"fișier media"

msgid "geo location latitude"
msgstr "latitudine geo-locație"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"latitudinea geo-locației unde a fost înregistrat sau produs acest fișier "
"media conform WGS84 (zero la ecuator, valori negative pentru latitudini "
"sudice)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "longitudine geo-locație"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"longitudine geo-locației unde a fost înregistrat sau produs acest fișier "
"media în grade conform WGS84 (zero la primul meridian din Greenwich/Marea "
"Britanie, valori negative pentru longitudini vestice)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "altitudine geo-locație"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"altitudinea geo-locației unde a fost înregistrat sau produs acest fișier "
"media conform WGS84 (zero la ecuator, valori negative pentru latitudini "
"sudice) (zero este nivelul mediu al mării)"

msgid "geo location country"
msgstr "țară geo-locație"

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
"țara (nume în limba engleză) unde a fost înregistrat sau produs acest fișier "
"media"

msgid "geo location city"
msgstr "oraș geo-locație"

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
msgstr ""
"oraș (nume în limba engleză) unde a fost înregistrat sau produs acest fișier "
"media"

msgid "geo location sublocation"
msgstr "sublocație geo-locație"

678
#, fuzzy
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
679
msgid ""
680
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
"the neighborhood)"
msgstr ""
"locație în orașul unde a fost înregistrat sau produs acest fișier media (de "
"ex. cartierul)"

#, fuzzy
msgid "geo location horizontal error"
msgstr "nume geo-locație"

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
msgstr ""

msgid "geo location movement speed"
msgstr "viteza de circulație a geo-locației"

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
msgstr ""
"viteza de circulație a dispozitivului de capturare în timp ce desfășurau "
"activitățile de captare în m/s"

msgid "geo location movement direction"
msgstr "direcția de circulație a geo-locației"

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"indica direcția de mișcare a aparatului de captare cu care a fost "
"înregistrat fișierul media. Acesta este reprezentat ca de grade în virgulă "
"mobilă, 0 înseamnă nord geografic și crește în sensul acelor de ceasornic"

msgid "geo location capture direction"
msgstr "direcția de captare a geo-locației"

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
"indica direcția în care arăta aparatul de captare cu care a fost înregistrat "
"fișierul media. Acesta este reprezentat ca de grade în virgulă mobilă, 0 "
"înseamnă nord geografic și crește în sensul acelor de ceasornic"

#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "nume show"

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
msgstr ""
"Numele unui show tv/podcast/serial din care acest fișier media face parte"

#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
msgstr "arată numele de sortare"

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
"Numele unui show tv/podcast/serial din care acest fișier media face parte, "
"pentru sortare"

msgid "episode number"
msgstr "număr episod"

msgid "The episode number in the season the media is part of"
msgstr "Numărul episodului din care acest fișier media face parte"

msgid "season number"
msgstr "numărul sezon"

msgid "The season number of the show the media is part of"
msgstr "Numărul sezonului din care acest fișier media face parte"

msgid "lyrics"
msgstr "versuri"

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
msgstr "Versurile fișierului media, frecvent utilizate pentru cântece"

msgid "composer sortname"
msgstr "nume sortare compozitor"

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
msgstr "persoana care a compus înregistrarea, în scop de sortare"

msgid "grouping"
msgstr "grupare"

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
"Grupează media înrudite care se întind pe mai multe piste, ca de ex. "
"diferitele piese ale unui concert. Este un nivel de organizare mai ridicat "
"decât al unei piese, dar mai coborât decât al unui album"

msgid "user rating"
msgstr "evaluare utilizator"

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
"Evaluarea atribuită de un utilizator. Cu cât este mai mare evaluarea, cu "
"atât mai mult i-a plăcut acelui utilizator"

msgid "device manufacturer"
msgstr "producătorul dispozitivului"

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
msgstr "Producătorul dispozitivului utilizat pentru a crea acest fișier media"

msgid "device model"
msgstr "model dispozitiv"

msgid "Model of the device used to create this media"
msgstr "Modelul dispozitivului utilizat pentru a crea acest fișier media"

#, fuzzy
msgid "application name"
msgstr "nume geo-locație"

#, fuzzy
msgid "Application used to create the media"
msgstr "Modelul dispozitivului utilizat pentru a crea acest fișier media"

msgid "application data"
msgstr ""

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
msgstr ""

msgid "image orientation"
msgstr "orientare imagine"

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
msgstr "Cum ar trebui rotită sau întoarsă imaginea înainte de afișare"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832
msgid "publisher"
msgstr ""

msgid "Name of the label or publisher"
msgstr ""

msgid "interpreted-by"
msgstr ""

msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
833 834 835
msgid ", "
msgstr ", "

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
836 837 838 839 840 841 842 843
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
msgstr ""

#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "EROARE: de la elementul %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Informații suplimentare pentru depanare:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "containerul gol „%s” specificat, nu este permis"

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
msgstr "niciun container „%s”, se omite"

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "nicio proprietate „%s” în elementul „%s”"

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr ""
"nu se poate stabili proprietatea „%s” în elementul „%s” la valoarea „%s”"

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "nu se poate lega %s la %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "niciun element „%s”"

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "nu se pot analiza majusculele „%s”"

msgid "link without source element"
msgstr "legătură fără un element sursă"

msgid "link without sink element"
msgstr "legătură fără un element derivat"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "niciun element sursă pentru URI „%s”"

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
msgstr "niciun element pentru a lega URI „%s” la"

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "niciun element derivat pentru URI „%s”"

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
msgstr "nu se poate lega elementul derivat pentru URI „%s”"

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "linia de asamblare vidă nu este permisă"

msgid "A lot of buffers are being dropped."
msgstr "Multe zone de memorie tampon sunt abandonate."

msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Problemă internă de flux al datelor."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Eroare internă a fluxului de date."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
919 920 921 922 923 924 925 926 927
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Eroare internă de flux al datelor."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Eroare internă de ceas."

msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081
msgid "Filter caps"
msgstr "Filtrare majuscule"

msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Restricționează capacitățile permise (NULL înseamnă ORICE). Definirea "
"acestei proprietăți preia o referință către obiectul GstCaps furnizat."

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Niciun nume de fișier specificat pentru scriere."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nu s-a putut deschide fișierul „%s” pentru scriere."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Eroare la închiderea fișierului „%s”."

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
msgstr "Eroare în timpul derulării în fișierul „%s”."

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Eroare la scrierea fișierului „%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Niciun nume de fișier specificat pentru citire."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nu se poate deschide fișierul „%s” pentru citire."

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
msgstr "Nu se pot obține informații despre „%s”."

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "„%s” este un director."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Fișierul „%s” este un socket."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Eșec după numărul de iterații care a fost cerut."

msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Niciun director temporar specificat."

#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Nu am putut crea fișierul temporar „%s”."

msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Eroare la scrierea în fișierul descărcat."

msgid "caps"
msgstr "majuscule"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "capabilități detectate în flux"

msgid "minimum"
msgstr "minim"

msgid "force caps"
msgstr "forțează caps"

msgid "force caps without doing a typefind"
msgstr "forțează caps fără a efectua un typefind"

msgid "Stream contains no data."
msgstr "Fluxul nu conține date."

msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Interfețe implementate:\n"

msgid "readable"
msgstr "se poate citi"

msgid "writable"
msgstr "se poate scrie"

msgid "controllable"
msgstr "se poate controla"

msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
msgstr ""

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
msgstr ""

msgid "changeable only in NULL or READY state"
msgstr ""

msgid "Blacklisted files:"
msgstr "Fișierele de pe lista neagră:"

msgid "Total count: "
msgstr "Număr total: "

#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
msgstr[0] "%d fișier pe lista neagră"
msgstr[1] "%d fișiere pe lista neagră"
msgstr[2] "%d de fișiere pe lista neagră"

#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d modul"
msgstr[1] "%d module"
msgstr[2] "%d de module"

#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
msgstr[0] "%d intrare pe lista neagră"
msgstr[1] "%d intrări pe lista neagră"
msgstr[2] "%d de intrări pe lista neagră"

#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d caracteristică"
msgstr[1] "%d caracteristici"
msgstr[2] "%d de caracteristici"

msgid "Print all elements"
msgstr "Tipărește toate elementele"

msgid "Print list of blacklisted files"
msgstr "Tipărește lista de fișiere de pe lista neagră"

msgid ""
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
msgstr ""
"Tipărește o listă prelucrabilă de o mașină a caracteristicilor furnizate de "
"modulul de extensie specificat sau de toate modulele.\n"
"                    Util în conexiunile către mecanisme "
"externe de instalare automată de module de extensie"

msgid "List the plugin contents"
msgstr "Listează conținutul modulului de extensie"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""

msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
msgstr ""
"Tipărește schemele URI suportate, cu elementele pe care le implementează"

#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nu se poate încărca fișierul modul: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
msgstr "Niciun astfel de element sau modul „%s”\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1102 1103 1104
msgid "Index statistics"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
#, c-format
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
msgstr "Primit mesajul #%u, de la elementul „%s” (%s):"

#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
msgstr "Primit mesajul #%u, de la pad-ul „%s:%s” (%s):"

#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
msgstr "Primit mesajul #%u, de la obiectul „%s” (%s):"

#, c-format
msgid "Got message #%u (%s): "
msgstr "Primit mesajul #%u (%s):"

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
msgstr "Primire EOS de la elementul „%s”.\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "MARCAJ GĂSIT: găsit de către elementul „%s”.\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
msgstr "MARCAJ GĂSIT  : găsit de către pad „%s:%s”.\n"

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
msgstr "MARCAJ GĂSIT  : găsit de către obiectul „%s”.\n"

msgid "FOUND TAG\n"
msgstr "MARCAJ GĂSIT\n"

1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "MARCAJ GĂSIT: găsit de către elementul „%s”.\n"

#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by object \"%s\".\n"
msgstr "MARCAJ GĂSIT  : găsit de către obiectul „%s”.\n"

#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "MARCAJ GĂSIT\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMAȚII:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "AVERTISMENT: de la elementul %s: %s\n"

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
msgstr "Preîncărcare, se așteaptă terminarea umplerii memoriei tampon...\n"

1167 1168 1169 1170
#, fuzzy
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Preîncărcare, se așteaptă terminarea umplerii memoriei tampon...\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
msgid "buffering..."
msgstr ""

msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Preîncărcare completă, se setează liniei de asamblare pe REDARE ...\n"

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Preîncărcare, se setează linia de asamblare pe PAUZĂ ...\n"

msgid "Redistribute latency...\n"
msgstr "Se redistribuie latența...\n"

#, c-format
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
msgstr "Se definește starea la %s după cum a fost cerut de %s...\n"

msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
msgstr "Întrerupere: Se oprește linia de asamblare ...\n"

1190 1191 1192 1193
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""

1194 1195 1196 1197
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "niciun element „%s”"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1198
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1199
msgid "Got context from element '%s': %s=%s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1200 1201
msgstr "AVERTISMENT: de la elementul %s: %s\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1202 1203 1204
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Marcaje de ieșire (cunoscute și ca „metadata”)"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1205
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
1206 1207
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Informații asupra stării de ieșire și notificări proprietăți"

msgid "Do not print any progress information"
msgstr "Nu tipări niciun fel de informații de progres"

msgid "Output messages"
msgstr "Mesaje de ieșire"

msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Nu scoate informații despre stările de TIPUL"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
msgstr "TIP1,TIP2,..."

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Nu instala un gestionar de erori"

msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
msgstr "Forțează EOS pe surse înainte de a închide linia de asamblare"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1229 1230 1231
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
msgstr "EROARE: linia de asamblare nu a putut fi construită: %s.\n"

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
msgstr "EROARE: linia de asamblare nu a putut fi construită.\n"

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
msgstr "AVERTISMENT: linia de asamblare conține erori: %s\n"

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
msgstr "EROARE: elementul „pipeline” (linie de asamblare) nu a fost găsit.\n"

msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
msgstr "Se setează linia de asamblare pe PAUZĂ ...\n"

msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
msgstr "EROARE: Linia de asamblare nu vrea să fie pusă pe pauză.\n"

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
msgstr "Linia de asamblare este „live” și nu necesită PREÎNCĂRCARE ...\n"

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
msgstr "Linia de asamblare este PREÎNCĂRCATĂ ...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
msgstr "EROARE: linia de asamblare nu vrea să se preîncarce.\n"

msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
msgstr "Linia de asamblare se PREÎNCARCĂ ...\n"

msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
msgstr "Se setează linia de asamblare pe REDARE ...\n"

msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
msgstr "EROARE: linia de asamblare nu vrea să redea.\n"

msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
msgstr "EOS la închidere activat -- Se forțează EOS pe linia de asamblare\n"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1273 1274 1275 1276
#, fuzzy
msgid "EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error\n"
msgstr "EOS la închidere activat -- Se forțează EOS pe linia de asamblare\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1277 1278 1279 1280 1281 1282
msgid "Waiting for EOS...\n"
msgstr "Se așteaptă EOS...\n"

msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
msgstr "EOS primit - se oprește linia de asamblare...\n"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1283 1284 1285 1286
#, fuzzy
msgid "Interrupt while waiting for EOS - stopping pipeline...\n"
msgstr "Întrerupere: Se oprește linia de asamblare ...\n"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300
msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
msgstr "A apărut o eroare în timp ce se aștepta EOS\n"

msgid "Execution ended after %"
msgstr "Execuție terminată după %"

msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
msgstr "Se setează linia de asamblare pe PREGĂTIT ...\n"

msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
msgstr "Se setează linia de asamblare pe NULL ...\n"

msgid "Freeing pipeline ...\n"
msgstr "Se eliberează linia de asamblare...\n"
1301

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
1302 1303 1304
#~ msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
#~ msgstr "Afișează căile de alocare (dacă s-a activat la momentul compilării)"

1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336
#~ msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Utilizare: gst-xmllaunch <fișier.xml> [ element.property=valoare ... ]\n"

#~ msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
#~ msgstr "EROARE: prelucrarea fișierului xml „%s” a eșuat.\n"

#~ msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
#~ msgstr ""
#~ "EROARE: niciun element de prim nivel al liniei de asamblare în fișierul "
#~ "„%s”.\n"

#~ msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time.\n"
#~ msgstr ""
#~ "AVERTISMENT: doar un element de nivel de vârf este suportat în acest "
#~ "moment.\n"

#~ msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
#~ msgstr "EROARE: nu se poate analiza argumetul %d al liniei de comandă: %s\n"

#~ msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
#~ msgstr "AVERTISMENT: elementul cu numele „%s” nu a fost găsit.\n"

#~ msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
#~ msgstr ""
#~ "Salvarea unei reprezentări xml a liniei de asamblare în FIȘIER și ieșire"

#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FIȘIER"

#~ msgid "Do not install signal handlers for SIGUSR1 and SIGUSR2"
#~ msgstr "Nu instala rutine de tratare a semnalului pentru SIGUSR1 și SIGUSR2"