sv.po 36.2 KB
Newer Older
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1
# Swedish messages for gstreamer.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
2
# Copyright (C) 2004-2014 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
4
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014.
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"Project-Id-Version: gstreamer 1.3.90\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"POT-Creation-Date: 2015-09-25 22:32+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"PO-Revision-Date: 2014-07-11 02:52+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
15
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
16
"Language: sv\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
21 22

msgid "Print the GStreamer version"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
23
msgstr "Skriv ut GStreamer-versionen"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
24 25 26 27 28 29 30

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Skriv ut tillgängliga felsökningskategorier och avsluta"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
msgid ""
32
"Default debug level from 1 (only error) to 9 (anything) or 0 for no output"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
34
"Standardfelsökningsnivå från 1 (endast fel) till 9 (allting) eller 0 för "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
"ingen utmatning"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
36 37 38 39

msgid "LEVEL"
msgstr "NIVÅ"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41 42 43 44 45 46
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"Kommaseparerad lista med kategorinamn:nivå-par för att ställa in specifika "
"nivåer för de enskilda kategorierna. Exempel: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
47 48 49 50 51 52
msgid "LIST"
msgstr "LISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Inaktivera färglagd felsökningsutmatning"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53 54 55 56
msgid ""
"Changes coloring mode of the debug log. Possible modes: off, on, disable, "
"auto, unix"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
57 58
"Ändrar färgläggning av felsökningsutskrifter. Möjliga alternativ: off, on, "
"disable, auto, unix"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
59

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
60 61 62 63 64 65
msgid "Disable debugging"
msgstr "Inaktivera felsökning"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Aktivera utförlig diagnostik vid inläsning av insticksmoduler"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
66
msgid "Colon-separated paths containing plugins"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
67
msgstr "Kolonseparerade sökvägar som innehåller insticksmoduler"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
68

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
69 70 71
msgid "PATHS"
msgstr "SÖKVÄGAR"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72 73 74 75 76 77
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"Kommaseparerad lista med insticksmoduler att förhandsinläsa utöver listan "
"som lagras i miljövariabeln GST_PLUGIN_PATH"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78 79 80 81 82

msgid "PLUGINS"
msgstr "INSTICKSMODULER"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83 84
msgstr ""
"Inaktivera fångst av segmenteringsfel under inläsning av insticksmoduler"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
85

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgstr "Inaktivera uppdatering av registret"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88

89
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
90
msgstr "Inaktivera start av en hjälpprocess vid avsökning av registret"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
92
msgid "GStreamer Options"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
93
msgstr "GStreamer-alternativ"
94

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
95
msgid "Show GStreamer Options"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
96
msgstr "Visa GStreamer-alternativ"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
97 98

msgid "Unknown option"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
99
msgstr "Okänt alternativ"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
101 102 103
msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt fel i kärnbibliotek."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104 105 106 107 108
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"Utvecklarna av GStreamer var för lata för att tilldela detta fel ett "
"felnummer."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
109

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
110
msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
111
msgstr "Internt GStreamer-fel: koden inte implementerad."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
112

113 114 115 116
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
"GStreamer-fel: tillståndsändring misslyckades och några element misslyckades "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
118
"med att skicka ett korrekt felmeddelande med anledningen till felet."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
119

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
120
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
121
msgstr "Internt GStreamer-fel: kontaktproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
122

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
123
msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
124
msgstr "Internt GStreamer-fel: trådproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
125

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127
msgstr "GStreamer-fel: förhandlingsproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
129
msgid "Internal GStreamer error: event problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
130
msgstr "Internt GStreamer-fel: händelseproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
131

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
132
msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
133
msgstr "Internt GStreamer-fel: spolningsproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
134

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
135
msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
136
msgstr "Internt GStreamer-fel: förmågeproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
137

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
138
msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
139
msgstr "Internt GStreamer-fel: taggproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
140

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
141
msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
142
msgstr "Din GStreamer-installation saknar en insticksmodul."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
143

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144
msgid "GStreamer error: clock problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
145
msgstr "GStreamer-fel: klockproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
146

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147 148 149 150 151 152
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
msgstr ""
"Det här programmet försöker använda GStreamer-funktionalitet som har "
"inaktiverats."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
154 155 156 157 158 159 160 161 162
msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt fel i stödbibliotek."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Kunde inte initiera stödbibliotek."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Kunde inte stänga stödbibliotek."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgid "Could not configure supporting library."
164
msgstr "Kunde inte konfigurera stödbibliotek."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165

166
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
167
msgstr "Kodningsfel."
168

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
169
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
170
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt resursfel."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
171

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
msgid "Resource not found."
msgstr "Resursen kunde inte hittas."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Resursen upptagen eller inte tillgänglig."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för läsning."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för skrivning."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Kunde inte öppna resursen för läsning och skrivning."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Kunde inte stänga resursen."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Kunde inte läsa från resursen."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Kunde inte skriva till resursen."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Kunde inte utföra spolning på resursen."

msgid "Could not synchronize on resource."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
200
msgstr "Kunde inte synkronisera på resursen."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
201 202 203 204

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Kunde inte hämta/ställa in inställningar från/på resursen."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
205
msgid "No space left on the resource."
206
msgstr "Inget ledigt utrymme på resursen."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
207

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
msgid "Not authorized to access resource."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209
msgstr "Har ej befogenhet att använda resursen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
211
msgid "GStreamer encountered a general stream error."
212
msgstr "GStreamer stötte på ett allmänt strömfel."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
213

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
214
msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215 216 217
msgstr ""
"Elementet stöder inte hantering av denna ström. Skicka gärna in en "
"felrapport."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
218 219

msgid "Could not determine type of stream."
220
msgstr "Kunde inte fastställa typen av ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
221 222

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
223
msgstr "Strömmen är av en annan typ än den som hanteras av detta element."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
224 225

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
226
msgstr "Det finns ingen omkodare som kan hantera denna strömtyp."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
227 228

msgid "Could not decode stream."
229
msgstr "Kunde inte avkoda ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
230 231

msgid "Could not encode stream."
232
msgstr "Kunde inte koda ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
233 234

msgid "Could not demultiplex stream."
235
msgstr "Kunde inte avmultiplexera ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
236 237

msgid "Could not multiplex stream."
238
msgstr "Kunde inte multiplexera ström."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
239

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240
msgid "The stream is in the wrong format."
241
msgstr "Strömmen är av fel format."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244
msgstr "Strömmen är krypterad och dekryptering stöds inte."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245 246 247 248 249

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250 251
"Strömmen är krypterad och kan inte dekrypteras därför att det inte finns en "
"lämplig nyckel."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
253 254 255 256 257 258 259 260
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Inget felmeddelande för domänen %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
msgstr "Inget standardfelmeddelande för domänen %s och koden %d."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261
msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
262
msgstr "Vald klocka kan inte användas i rörledning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264 265 266 267
#, c-format
msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
msgstr "Fel vid skrivning av registercache till %s: %s"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
268 269 270 271 272 273
msgid "title"
msgstr "titel"

msgid "commonly used title"
msgstr "vanligtvis använd titel"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "sorteringsnamn för titel"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276 277

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgstr "vanligen använd titel för sorteringsändamål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
280 281 282 283 284 285
msgid "artist"
msgstr "artist"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "person(er) som ansvarar för inspelningen"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgstr "sorteringsnamn för artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288 289

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
msgstr "person(er) som ansvarar för inspelningen för sorteringsändamål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
292 293 294 295 296 297
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "album som innehåller dessa data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "sorteringsnamn för album"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302
msgstr "album som innehåller dessa data för sorteringsändamål"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgstr "albumartist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308
msgstr "Artisten för hela albumet, som det ska visas"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309 310

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "sorteringsnamn för albumartist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312 313

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
msgstr "Artisten för hela albumet, som det ska sorteras"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
316 317 318
msgid "date"
msgstr "datum"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
319
msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
320
msgstr "datum då dessa data skapades (som en GDate-struktur)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
321

322
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "datumtid"
324 325

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgstr "datum och tid då dessa data skapades (som en GstDateTime-struktur)"
327

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
msgid "genre"
msgstr "genre"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "genre som dessa data tillhör"

msgid "comment"
msgstr "kommentar"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "fri text som kommenterar dessa data"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
340
msgid "extended comment"
341
msgstr "utökad kommentar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
342 343

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
345 346
"fri text som kommenterar dessa data i formatet key=värde eller "
"key[sv]=kommentar"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
347

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
msgid "track number"
msgstr "spårnummer"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "spårnummer inuti en samling"

msgid "track count"
msgstr "spårantal"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "antal spår inuti den samling som detta spår tillhör"

msgid "disc number"
msgstr "skivnummer"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "skivnummer inuti en samling"

msgid "disc count"
msgstr "skivantal"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "antal skivor inuti den samling som denna skiva tillhör"

msgid "location"
msgstr "plats"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375 376 377 378 379 380
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"Ursprunget för mediet som en URI (plats där den ursprungliga filen eller "
"strömmen finns)"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
381

382
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383
msgstr "webbsida"
384 385

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
msgstr "Webbsida för detta media (alltså webbsidan för artisten eller filmen)"
387

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
msgid "description"
msgstr "beskrivning"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "kort text som beskriver innehållet av dessa data"

msgid "version"
msgstr "version"

msgid "version of this data"
msgstr "version av dessa data"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr "International Standard Recording Code - se http://www.ifpi.org/isrc/"

msgid "organization"
msgstr "organisation"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "copyrightnotis för dessa data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415
msgid "copyright uri"
416
msgstr "Uri till copyrightnotis"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417 418

msgid "URI to the copyright notice of the data"
419
msgstr "Uri till copyrightnotis för datat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421
msgid "encoded by"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422
msgstr "kodat av"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423 424

msgid "name of the encoding person or organization"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
425
msgstr "namn på den person eller organisation som kodat"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
msgid "contact"
msgstr "kontakt"

msgid "contact information"
msgstr "kontaktinformation"

msgid "license"
msgstr "licens"

msgid "license of data"
msgstr "licens för data"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
msgid "license uri"
440
msgstr "Uri för licensinformation"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441 442

msgid "URI to the license of the data"
443
msgstr "Uri till licens för datat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
445 446 447 448 449 450
msgid "performer"
msgstr "aktör"

msgid "person(s) performing"
msgstr "person(er) som agerar"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452
msgstr "kompositör"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453 454

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455
msgstr "person(er) som komponerade inspelningen"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
msgid "duration"
msgstr "varaktighet"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "längd i GStreamer-tidsenheter (nanosekunder)"

msgid "codec"
msgstr "komprimeringsmetod"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa data lagras med"

msgid "video codec"
msgstr "videokomprimeringsmetod"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa videodata lagras med"

msgid "audio codec"
msgstr "ljudkomprimeringsmetod"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "komprimeringsmetod som dessa ljuddata lagras med"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
msgid "subtitle codec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
482
msgstr "omkodare för undertext"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483 484

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
485
msgstr "omkodare som undertextdata lagrats med"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486

487
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488
msgstr "behållarformat"
489 490

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491
msgstr "behållarformatet som dessa data lagras med"
492

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
493
msgid "bitrate"
494
msgstr "bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
495 496

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
497
msgstr "exakt bitfrekvens eller genomsnittlig bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
498 499

msgid "nominal bitrate"
500
msgstr "nominell bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
501 502

msgid "nominal bitrate in bits/s"
503
msgstr "nominell bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
504 505

msgid "minimum bitrate"
506
msgstr "minsta bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
507 508

msgid "minimum bitrate in bits/s"
509
msgstr "minsta bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
510 511

msgid "maximum bitrate"
512
msgstr "högsta bitfrekvens"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
513 514

msgid "maximum bitrate in bits/s"
515
msgstr "högsta bitfrekvens i bitar/s"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
516 517 518 519 520

msgid "encoder"
msgstr "kodare"

msgid "encoder used to encode this stream"
521
msgstr "kodare som använts för att koda denna ström"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
522 523 524 525 526

msgid "encoder version"
msgstr "kodarversion"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
527
msgstr "version av kodaren som använts för att koda denna ström"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558

msgid "serial"
msgstr "serienummer"

msgid "serial number of track"
msgstr "serienummer för spår"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "uppspelningsförstärkning spårförstärkning"

msgid "track gain in db"
msgstr "spårförstärkning i db"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "uppspelningsförstärkning spårtopp"

msgid "peak of the track"
msgstr "toppen för spåret"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "uppspelningsförstärkning albumförstärkning"

msgid "album gain in db"
msgstr "albumförstärkning i db"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "uppspelningsförstärkning albumtopp"

msgid "peak of the album"
msgstr "toppen för albumet"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
559
msgid "replaygain reference level"
560
msgstr "referensnivå för uppspelningsförstärkning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
561 562

msgid "reference level of track and album gain values"
563
msgstr "referensnivå för förstärkningsvärden för spår och album"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564

565
msgid "language code"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
566
msgstr "språkkod"
567

568
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
569
msgstr "språkkod för denna ström, enligt ISO-639-1 eller ISO-639-2"
570

571
msgid "language name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
572
msgstr "språknamn"
573 574

msgid "freeform name of the language this stream is in"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
575
msgstr "namn på det språk som denna ström använder"
576

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
577
msgid "image"
578
msgstr "bild"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
579 580

msgid "image related to this stream"
581
msgstr "bild relaterad till den här strömmen"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
582

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
583
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
584
msgid "preview image"
585
msgstr "förhandsvisningsbild"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
586 587

msgid "preview image related to this stream"
588
msgstr "förhandsvisningsbild relaterad till den här strömmen"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
589

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590 591 592 593 594 595
msgid "attachment"
msgstr "bilaga"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "fil bifogad till den här strömmen"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596
msgid "beats per minute"
597
msgstr "slag per minut"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
598 599

msgid "number of beats per minute in audio"
600
msgstr "antalet slag per minut i ljudet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
msgid "keywords"
msgstr "nyckelord"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "kommaseparerade nyckelord som beskriver innehållet"

msgid "geo location name"
msgstr "geografiskt platsnamn"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
612
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
613 614
"produced"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
615
"mänskligt läslig beskrivande plats för var mediet har spelats in eller "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
"producerats"

msgid "geo location latitude"
msgstr "latitud för geografisk plats"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"latitud i grader för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för ekvatorn, negativa värden för sydliga "
"latituder)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "longitud för geografisk plats"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"longitud i grader för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för meridianlinjen i Greenwich, "
"Storbritannien, negativa värden för västliga longituder)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "höjd för geografisk plats"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"höjd i meter för geografisk plats där mediet har spelats in eller "
"producerats enligt WGS84 (noll för genomsnittlig havsnivå)"

652
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
653
msgstr "land för geografisk plats"
654 655

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
656
msgstr "land (engelskt namn) där mediet har spelats in eller producerats"
657 658

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
659
msgstr "stad för geografisk plats"
660 661

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
662
msgstr "stad (engelskt namn) där mediet har spelats in eller producerats"
663 664

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
665
msgstr "specifik plats för geografisk plats"
666 667

msgid ""
668
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
669 670
"the neighborhood)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
671 672
"en plats inom en stad där mediet har producerats eller skapats (t.ex. "
"närområde)"
673

674
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
675
msgstr "fel i horisontell geografisk plats"
676 677

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
678
msgstr "förväntat fel i horisontell positioneringsmätning (i meter)"
679

680
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
681
msgstr "förflyttningshastighet för geografisk plats"
682 683 684

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
685
msgstr "förflyttningshastighet för fångstenheten när mediet skapas (i meter/s)"
686 687

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
688
msgstr "förflyttningsriktning för geografisk plats"
689 690 691 692 693 694

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
695
"indikerar riktningen som enheten förflyttas när mediet skapas. Det "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
696 697
"representeras som grader i flyttalsrepresentation, 0 betyder geografiskt "
"nordlig riktning och ökar medsols"
698 699

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
700
msgstr "fångstriktning för geografisk plats"
701 702 703 704 705 706

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
"It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
707
"indikerar riktningen som enheten pekar mot när mediet skapas. Det "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
708 709
"representeras som grader i flyttalsrepresentation, 0 betyder geografiskt "
"nordlig riktning och ökar medsols"
710

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
711
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
712
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
713
msgstr "visningsnamn"
714 715

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
716
msgstr "Namn på TV-program/poddsändning/serie som mediet kommer från"
717

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
718
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
719
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
720
msgstr "visa sorteringsnamn"
721 722 723 724

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
725
"Namn på TV-program/poddsändning/serie som mediet kommer från, för "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
726
"sorteringsändamål"
727 728

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
729
msgstr "avsnittsnummer"
730 731

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
732
msgstr "Avsnittsnumret i säsongen som mediet är en del av"
733 734

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
735
msgstr "säsongsnummer"
736 737

msgid "The season number of the show the media is part of"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
738
msgstr "Säsongsnumret för programmet som mediet är en del av"
739 740

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
741
msgstr "låttexter"
742 743

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
744
msgstr "Låttexter för mediet, används oftast för låtar"
745 746

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
747
msgstr "sorteringsnamn för kompositör"
748 749

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
750
msgstr "person(er) som komponerade inspelningen, för sorteringsändamål"
751 752

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
753
msgstr "gruppering"
754 755 756 757 758

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
759 760
"Grupprelaterade media som spänner över flera spår, såsom olika delar av en "
"konsert. Det är en högre nivå än ett spår, men lägre än ett album"
761

762
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
763
msgstr "användarbetyg"
764 765 766 767 768

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
769
"Betyg angivit av en användare. Desto högre rankning, desto mer gillar "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
770
"användaren detta media"
771

772
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
773
msgstr "enhetstillverkare"
774 775

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
776
msgstr "Tillverkare av enheten som använts för att skapa detta media"
777 778

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
779
msgstr "enhetsmodell"
780 781

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
782
msgstr "Modell av enheten som använts för att skapa detta media"
783

784
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
785
msgstr "programnamn"
786 787

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
788
msgstr "Programmet som använts för att skapa detta media"
789 790

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
791
msgstr "programdata"
792 793

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
794
msgstr "Godtycklig programdata att serialisera inuti detta media"
795

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
796
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
797
msgstr "bildorientering"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
798 799

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
800
msgstr "Hur bilden ska roteras eller vändas före visning"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
801

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
802
msgid "publisher"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
803
msgstr "utgivare"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
804 805

msgid "Name of the label or publisher"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
806
msgstr "Namn på förlag eller utgivare"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
807 808

msgid "interpreted-by"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
809
msgstr "tolkad av"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
810 811

msgid "Information about the people behind a remix and similar interpretations"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
812
msgstr "Information om människorna bakom en remix eller liknande tolkning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
813

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
814
msgid "midi-base-note"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
815
msgstr "midi-bas-not"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
816 817

msgid "Midi note number of the audio track."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
818
msgstr "Midi-not-nummer för ljudspåret."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
819

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
820 821 822
msgid ", "
msgstr ", "

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
823 824
#, c-format
msgid "No URI handler for the %s protocol found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
825
msgstr "Ingen uri-hanterare hittades för %s-protokollet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
826 827 828

#, c-format
msgid "URI scheme '%s' not supported"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
829
msgstr "Uri-schema \"%s\" saknar stöd"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
830

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "FEL: från element %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ytterligare felsökningsinformation:\n"
"%s\n"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
843
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
844
msgid "link has no source [sink=%s@%p]"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
845
msgstr "länk har ingen källa [utgång=%s@%p]"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
846 847

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
848
msgid "link has no sink [source=%s@%p]"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
849
msgstr "länk har ingen utgång [källa=%s@%p]"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "ingen \"%s\"-egenskap i elementet \"%s\""

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr "kunde inte ställa in egenskapen \"%s\" i elementet \"%s\" till \"%s\""

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "kunde inte länka %s till %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
msgstr "inget \"%s\"-element"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
867 868
#, c-format
msgid "unexpected reference \"%s\" - ignoring"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
869
msgstr "oväntad referens \"%s\" - ignorerar"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
870 871 872

#, c-format
msgid "unexpected pad-reference \"%s\" - ignoring"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
873
msgstr "oväntad kontakt-referens \"%s\" - ignorerar"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
874

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
875 876 877 878
#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
msgstr "kunde inte tolka förmågorna \"%s\""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
879 880 881
#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
msgstr "inget utgångselement för URI:n \"%s\""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
882 883 884 885 886

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
msgstr "inget källelement för URI:n \"%s\""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
887
msgid "syntax error"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
888
msgstr "syntaxfel"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
889

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
890
msgid "bin"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
891
msgstr "korg"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
892 893

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
894 895 896
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
msgstr "angav tom korg \"%s\", inte tillåtet"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
897
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
898
msgid "no bin \"%s\", unpacking elements"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
899
msgstr "ingen korg \"%s\", packar upp element"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
900 901 902 903

msgid "empty pipeline not allowed"
msgstr "tom rörledning är inte tillåtet"

904
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
905
msgstr "Förkastar en stor mängd buffertar."
906

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
907
msgid "Internal data flow problem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
908
msgstr "Internt dataflödesproblem."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
909

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
910
msgid "Internal data stream error."
911
msgstr "Internt fel i dataström."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
912

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
913 914 915 916 917 918 919
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Internt fel i dataflöde."

msgid "Internal clock error."
msgstr "Internt klockfel."

msgid "Failed to map buffer."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
920
msgstr "Misslyckades med att mappa buffert."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
921

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
922
msgid "Filter caps"
923
msgstr "Filtrera förmågor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
924

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
925 926 927 928 929 930
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Begränsa de möjliga tillåtna förmågorna (NULL betyder ANY). Inställning av "
"egenskapen tar en referens till det angivna GstCaps-objektet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
931

932 933 934 935 936 937
msgid "Caps Change Mode"
msgstr ""

msgid "Filter caps change behaviour"
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Ingen temporärkatalog angiven."

#, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Kunde inte skapa temporärfilen \"%s\"."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."

msgid "Error while writing to download file."
msgstr "Fel vid skrivning till hämtningsfilen."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Inget filnamn angivet för skrivning."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Fel vid stängning av filen \"%s\"."

963
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
964
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
965
msgstr "Fel vid sökning i filen \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
966

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
967 968 969 970 971 972 973
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Fel vid skrivning till filen \"%s\"."

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Inget filnamn angivet för läsning."

974
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
975
msgid "Could not get info on \"%s\"."
976
msgstr "Kunde inte få information om \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
msgstr "\"%s\" är en katalog."

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
msgstr "Filen \"%s\" är ett uttag."

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Misslyckades efter iterationer som begärt."

msgid "caps"
msgstr "förmågor"

msgid "detected capabilities in stream"
993
msgstr "detekterade förmågor i strömmen"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
994 995 996 997

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
998
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
999
msgstr "tvinga förmågor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1000 1001

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1002
msgstr "tvinga förmågor utan att göra en typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1003

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1004 1005 1006 1007
#, fuzzy
msgid "Stream contains not enough data."
msgstr "Strömmen innehåller inget data."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed