sl.po 35.4 KB
Newer Older
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
1
# Slovenian translation of gstreamer.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
3
# Copyright (C) 2005 - 2012 Free Software Foundation, Inc.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
#
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
5 6
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2010 - 2011.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2011.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
7
# Klemen Košir <klemen.kosir@gmx.com>, 2012.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
11
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.32.2\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
13
"POT-Creation-Date: 2013-01-15 13:23+0000\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
14
"PO-Revision-Date: 2012-03-01 14:05+0100\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
15
"Last-Translator: Klemen Košir <klemen.kosir@gmx.com>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16 17 18 19 20 21 22
"Language-Team: Slovenian <translation-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
23 24 25
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
26 27

msgid "Print the GStreamer version"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
28
msgstr "Izpiše različico programa GStreamer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
29 30 31 32 33

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Izpiši vsa opozorila kot usodna"

msgid "Print available debug categories and exit"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
34
msgstr "Izpiše razpoložljive kategorije razhroščevanja in se konča"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
35 36 37 38

msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
39
"Privzeta raven razhroščevanja od 1 (le napake) do 5 (karkoli). Vrednost 0 "
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
40
"pomeni brez izpisa."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
41 42 43 44 45 46 47 48

msgid "LEVEL"
msgstr "RAVEN"

msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49 50
"Z vejico ločen seznam parov ime_kategorije:raven za določevanje posebnih "
"ravni posameznih kategorij. Primer: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51 52 53 54 55

msgid "LIST"
msgstr "SEZNAM"

msgid "Disable colored debugging output"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
56
msgstr "Onemogoči obarvani razhroščevalni izpis"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
57 58 59 60 61 62 63 64

msgid "Disable debugging"
msgstr "Onemogoči razhroščevanje"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
msgstr "Omogoči podrobno diagnostiko nalaganja vstavkov"

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
65
msgstr "Z vejico ločen seznam poti do vstavkov"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
66 67 68 69 70 71 72 73

msgid "PATHS"
msgstr "POTI"

msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
74 75
"Z vejico ločen seznam vstavkov za uporabo ob seznamu, ki je shranjen v "
"okoljski spremenljivki GST_PLUGIN_PATH"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
76 77 78 79 80

msgid "PLUGINS"
msgstr "VSTAVKI"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
81
msgstr "Onemogoči ujemanje napak členjenja med nalaganjem vstavkov"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
82 83 84 85 86

msgid "Disable updating the registry"
msgstr "Onemogoči posodabljanje vpisnika"

msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
87
msgstr "Onemogoči ustvarjanje pomožnih procesov med pregledovanjem vpisnika"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
88 89 90 91 92

msgid "GStreamer Options"
msgstr "Možnosti GStreamer"

msgid "Show GStreamer Options"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
93
msgstr "Pokaži možnosti GStreamer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
94 95 96 97 98

msgid "Unknown option"
msgstr "Neznana možnost"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
99
msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake jedrne knjižnice."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
100 101 102

msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
103
msgstr "Za to napako ni določene kode napake."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
104 105

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
106
msgstr "Notranja napaka GStreamer: zahtevana zmožnost ni podprta."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
107 108 109 110 111

msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
112 113
"Napaka: sprememinjanje stanja je spodletelo in ni pravega sporočila vzroka "
"za to vrsto napake."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
114 115

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
116
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave pladnja."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
117 118

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
119
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z nitenjem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
120

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
121 122
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
123
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave s pogajanjem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
124 125

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
126
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z dogodkom."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127 128

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
129
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z iskanjem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
130 131

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
132
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z velikimi črkami."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133 134

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
135
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z oznako."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
136 137

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
138
msgstr "Namestitvi GStreamer manjka vstavek."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
139

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
140 141
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
142
msgstr "Notranja napaka GStreamer: težave z uro."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
143 144 145 146

msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
147
msgstr "Program poskuša uporabiti funkcijo GStreamer, ki je onemogočena."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
148 149

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
150
msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake podporne knjižnice."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
151 152

msgid "Could not initialize supporting library."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
153
msgstr "Podporne knjižnice ni mogoče začeti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
154 155

msgid "Could not close supporting library."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
156
msgstr "Podporne knjižnice ni mogoče zapreti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
157 158

msgid "Could not configure supporting library."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
159
msgstr "Podporne knjižnice ni mogoče nastaviti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
160

161
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
162
msgstr "Napaka kodiranja."
163

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
164
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
165
msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake vira."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
166 167 168 169 170 171 172 173

msgid "Resource not found."
msgstr "Vira ni mogoče najti."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Vir je zaposlen ali pa ni na voljo."

msgid "Could not open resource for reading."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
174
msgstr "Vira ni mogoče odpreti za branje."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
175 176

msgid "Could not open resource for writing."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
177
msgstr "Vira ni mogoče odpreti za pisanje."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
178 179

msgid "Could not open resource for reading and writing."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
180
msgstr "Vira ni mogoče odpreti za branje in pisanje."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
181 182

msgid "Could not close resource."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
183
msgstr "Vira ni mogoče zapreti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
184 185

msgid "Could not read from resource."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
186
msgstr "Vira ni mogoče prebrati."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
187 188

msgid "Could not write to resource."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
189
msgstr "Vira ni mogoče zapisati."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
190 191

msgid "Could not perform seek on resource."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
192
msgstr "Na viru ni mogoče izvesti iskanja."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
193 194

msgid "Could not synchronize on resource."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
195
msgstr "Z virom se ni mogoče uskladiti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
196 197

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
198
msgstr "Nastavitev vira ni mogoče pridobiti ali določiti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
199 200

msgid "No space left on the resource."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
201
msgstr "Na viru ni prostora."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
202 203

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
204
msgstr "V programu GStreamer je prišlo do splošne napake pretakanja."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
205 206 207

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
208 209
"Predmet ne podpira obravnavanja tega pretoka. Prosimo, pošljite poročilo o "
"napaki."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
210 211

msgid "Could not determine type of stream."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
212
msgstr "Vrste pretoka ni mogoče določiti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213 214

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
215
msgstr "Pretok se razlikuje od vrste, ki jo obravnava predmet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216 217

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
218
msgstr "Za obravnavanje tega pretoka ni ustreznega kodeka."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219 220

msgid "Could not decode stream."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
221
msgstr "Pretoka ni mogoče odkodirati."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222 223

msgid "Could not encode stream."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
224
msgstr "Pretoka ni mogoče kodirati."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225 226

msgid "Could not demultiplex stream."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
227
msgstr "Pretoka ni mogoče odviti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228 229

msgid "Could not multiplex stream."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
230
msgstr "Pretoka ni mogoče zviti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231 232 233 234 235

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Pretok je v napačnem zapisu."

msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
236
msgstr "Pretok je šifriran, odšifriranje pa ni podprto."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237 238 239 240 241

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242 243
"Pretok je šifriran in ga ni mogoče odšifrirati, ker ni podanega ustreznega "
"ključa."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244 245 246

#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
247
msgstr "Sporočilo napake za domeno %s ne obstaja."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248 249 250

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
251
msgstr "Splošno sporočilo napake za domeno %s in kodo %d ne obstaja."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
252 253

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254
msgstr "Izbrane ure ni mogoče uporabiti v cevovodu."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
255 256 257 258 259

msgid "title"
msgstr "naslov"

msgid "commonly used title"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "običajno uporabljen naslov"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261 262

msgid "title sortname"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
263
msgstr "razvrščevalno ime naslova"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264 265

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "splošno uporabljen naslov za razvrščanje"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267 268 269 270 271

msgid "artist"
msgstr "izvajalec"

msgid "person(s) responsible for the recording"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
272
msgstr "osebe, zadolžene za snemanje"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273 274

msgid "artist sortname"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
275
msgstr "razvrščevalno ime izvajalca"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276 277

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
278
msgstr "osebe, odgovorne za posnetek, za potrebe razvrščanja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279 280 281 282 283

msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "album, ki vsebuje te podatke"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285 286

msgid "album sortname"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
287
msgstr "razvrščevalno ime albuma"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288 289

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
290
msgstr "album, ki vsebuje te podatke, za potrebe razvrščanja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291 292 293 294 295

msgid "album artist"
msgstr "izvajalec albuma"

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
296
msgstr "izvajalec celotnega albuma; zapisan, kot mora biti prikazan"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297 298

msgid "album artist sortname"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
299
msgstr "razvrščevalno ime izvajalca albuma"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300 301

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
302
msgstr "izvajalec celotnega albuma, zapisan za razvrščanje"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303 304 305 306 307

msgid "date"
msgstr "datum"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
308
msgstr "datum ustvaritve podatkov (kot zgradba GDate)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309

310
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "datumčas"
312 313

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
314
msgstr "datum in čas ustvaritve podatkov (kot zgradba GDateTime)"
315

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316 317 318 319
msgid "genre"
msgstr "zvrst"

msgid "genre this data belongs to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "zvrst, ki vsebuje te podatke"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321 322 323 324 325

msgid "comment"
msgstr "opomba"

msgid "free text commenting the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgstr "prosto besedilo za opombe podatkov"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327 328 329 330 331 332

msgid "extended comment"
msgstr "razširjena opomba"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333 334
"prosto besedilo za zapisovanje opomb podatkov v obliki ključ=vrednost ali "
"ključ[en]=opomba"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335 336 337 338 339

msgid "track number"
msgstr "številka skladbe"

msgid "track number inside a collection"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
340
msgstr "številka skladbe v zbirki"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
341 342

msgid "track count"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
343
msgstr "število skladb"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
344 345

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
346
msgstr "skupno število skladb znotraj zbirke, ki ji skladba pripada"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
347 348 349 350 351

msgid "disc number"
msgstr "številka diska"

msgid "disc number inside a collection"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
352
msgstr "številka diska v zbirki"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
353 354 355 356 357

msgid "disc count"
msgstr "število diskov"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
358
msgstr "skupno število diskov znotraj zbirke, ki ji disk pripada"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
359 360 361 362 363 364 365 366

msgid "location"
msgstr "mesto"

msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
367 368
"izvor medija kot naslov URI (mesto, kjer je shranjen izvirnik datoteke ali "
"pretoka)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
369 370 371 372 373

msgid "homepage"
msgstr "spletna stran"

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
374
msgstr "spletna stran medija (izvajalca, filma ali skupine)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
375 376 377 378 379

msgid "description"
msgstr "opis"

msgid "short text describing the content of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380
msgstr "kratko besedilo, ki opisuje vsebino podatkov"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392

msgid "version"
msgstr "različica"

msgid "version of this data"
msgstr "različica podatkov"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
393 394
"International Standard Recording Code (http://www.ifpi.org/content/"
"section_resources/isrc.html)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
395 396 397 398 399 400 401 402

msgid "organization"
msgstr "ustanova"

msgid "copyright"
msgstr "avtorske pravice"

msgid "copyright notice of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
403
msgstr "opozorilo avtorskih pravic podatkov"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
404 405

msgid "copyright uri"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
406
msgstr "naslov URI avtorskih pravic"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
407 408

msgid "URI to the copyright notice of the data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
409
msgstr "naslov URI do obvestila avtorstva podatkov"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
410

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
411
msgid "encoded by"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
412
msgstr "kodiral"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
413 414

msgid "name of the encoding person or organization"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
415
msgstr "ime osebe ali organizacije, ki je opravila kodiranje"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
416

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
msgid "contact"
msgstr "stik"

msgid "contact information"
msgstr "podatki o stiku"

msgid "license"
msgstr "dovoljenje"

msgid "license of data"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
427
msgstr "dovoljenje podatkov"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
428 429

msgid "license uri"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
430
msgstr "naslov URI dovoljenja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
431 432

msgid "URI to the license of the data"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
433
msgstr "naslov URI dovoljenja podatkov"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

msgid "performer"
msgstr "izvajalec"

msgid "person(s) performing"
msgstr "osebe, ki so izvajalci posnetka"

msgid "composer"
msgstr "skladatelj"

msgid "person(s) who composed the recording"
msgstr "oseba, ki je skladatelj posnetka"

msgid "duration"
msgstr "trajanje"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
451
msgstr "dolžina enot časa GStreamer (nanosekunde)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
452 453 454 455 456

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
457
msgstr "kodek, v katerem so shranjeni podatki"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
458 459 460 461 462

msgid "video codec"
msgstr "video kodek"

msgid "codec the video data is stored in"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
463
msgstr "kodek, v katerem so shranjeni video podatki"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
464 465 466 467 468

msgid "audio codec"
msgstr "zvočni kodek"

msgid "codec the audio data is stored in"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
469
msgstr "kodek, v katerem je shranjen zvok"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
470 471 472 473 474

msgid "subtitle codec"
msgstr "kodek podnapisov"

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
475
msgstr "kodek, v katerem so shranjeni podnapisi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
476 477

msgid "container format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
478
msgstr "zapis zabojnika"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
479 480

msgid "container format the data is stored in"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
481
msgstr "zabojnik, v katerem so shranjeni podatki"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
482 483 484 485 486

msgid "bitrate"
msgstr "bitna hitrost"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
487
msgstr "natančna ali povprečna bitna hitrost v bitih/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510

msgid "nominal bitrate"
msgstr "nazivna bitna hitrost"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "nazivna bitna hitrost v bitih/s"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "najmanjša bitna hitrost"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "najmanjša bitna hitrost v bitih/s"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "največja bitna hitrost"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "največja bitna hitrost v bitih/s"

msgid "encoder"
msgstr "kodirnik"

msgid "encoder used to encode this stream"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
511
msgstr "kodirnik, uporabljen za kodiranje pretoka"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
512 513 514 515 516

msgid "encoder version"
msgstr "različica kodirnika"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
517
msgstr "različica kodirnika, uporabljenega za kodiranje pretoka"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
518 519

msgid "serial"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
520
msgstr "zaporedna številka"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
521 522

msgid "serial number of track"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
523
msgstr "zaporedna številka skladbe"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
524 525

msgid "replaygain track gain"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
526
msgstr "ojačitev sledi ReplayGain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
527 528

msgid "track gain in db"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
529
msgstr "pridobitev sledi v dB"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
530 531

msgid "replaygain track peak"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
532
msgstr "vrh sledi ReplayGain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
533 534

msgid "peak of the track"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
535
msgstr "ojačanje vrha sledi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
536 537

msgid "replaygain album gain"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
538
msgstr "ojačitev albuma ReplayGain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
539 540

msgid "album gain in db"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
541
msgstr "pridobitev albuma v dB"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
542 543

msgid "replaygain album peak"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
544
msgstr "vrha albuma ReplayGain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
545 546

msgid "peak of the album"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
547
msgstr "ojačanje vrha albuma"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
548 549

msgid "replaygain reference level"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
550
msgstr "sklicna raven ReplayGain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
551 552

msgid "reference level of track and album gain values"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
553
msgstr "sklicna raven vrednosti pridobitve sledi in albuma"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
554 555 556 557

msgid "language code"
msgstr "jezikovna koda"

558 559
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
560
msgstr "koda jezika pretoka v skladu z ISO-639-1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
561

562
msgid "language name"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
563
msgstr "ime jezika"
564 565

msgid "freeform name of the language this stream is in"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
566
msgstr "prosto ime jezika tega pretoka"
567

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
568 569 570 571
msgid "image"
msgstr "slika"

msgid "image related to this stream"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
572
msgstr "slika, povezana s pretokom"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
573 574 575

#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
msgid "preview image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
576
msgstr "predogledna slika"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
577 578

msgid "preview image related to this stream"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
579
msgstr "predogledna slika, povezana s pretokom"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
580 581 582 583 584

msgid "attachment"
msgstr "priloga"

msgid "file attached to this stream"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
585
msgstr "datoteka, priložena pretoku"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
586 587

msgid "beats per minute"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
588
msgstr "udarci na minuto"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
589 590

msgid "number of beats per minute in audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
591
msgstr "število udarcev na minuto v zvočnem posnetku"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
592 593 594 595 596

msgid "keywords"
msgstr "ključne besede"

msgid "comma separated keywords describing the content"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
597
msgstr "z vejico ločene ključne besede, ki opisujejo vsebino"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
598 599

msgid "geo location name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
600
msgstr "ime zemljepisnega mesta"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
601 602 603 604 605

msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
606
"človeku berljiv opis mesta, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
607 608

msgid "geo location latitude"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
609
msgstr "zemljepisna širina mesta"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
610 611 612 613 614 615

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
616 617 618
"zemljepisna širina, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan v stopinjah "
"glede na WGS84 (vrednost 0 je določena z ekvatorjem, negativne vrednosti so "
"določene za južne zemljepisne širine)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
619 620

msgid "geo location longitude"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
621
msgstr "zemljepisna dolžina mesta"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
622 623 624 625 626 627

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK,  "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
628 629 630
"zemljepisna dolžina, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan v stopinjah "
"glede na WGS84 (vrednost 0 je določena z glavnim, greenwiškim/ničelnim "
"poldnevnikom, negativne vrednosti so določene za zahodne zemljepisne dolžine)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
631 632

msgid "geo location elevation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
633
msgstr "nadmorska višina mesta"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
634 635 636 637 638

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
639 640
"nadmorska višina, kjer je bil bil posnetek posnet ali izdelan v metrih glede "
"na WGS84 (vrednost 0 je povprečna višina morske gladine)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
641 642

msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
643
msgstr "država zemljepisne lege"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
644 645

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
646
msgstr "država (angleška različica), kjer je bil posnetek posnet ali izdelan"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
647 648

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
649
msgstr "mesto zemljepisne lege"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
650 651

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
652
msgstr "mesto (angleška različica), kjer je bil posnetek posnet ali izdelan"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
653 654

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
655
msgstr "področje zemljepisne lege"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
656

657
#, fuzzy
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
658
msgid ""
659
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
660 661
"the neighborhood)"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
662
"okraj znotraj mesta, kjer je bil posnetek posnet ali izdelan (na primer: "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
663
"soseščina)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664

665
msgid "geo location horizontal error"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
666
msgstr "vodoravna napaka zemljepisnega mesta"
667 668

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
669
msgstr "pričakovana napaka vodoravno umeščevalnih mer (v metrih)"
670

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
671
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
672
msgstr "zemljepisna hitrost gibanja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
673 674 675

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
676
msgstr "hitrost gibanja naprave zajemanja med izvajanjem zajemanja v m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
677 678

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
679
msgstr "zemljepisna smer gibanja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680 681 682 683 684 685

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
686 687 688
"določa smer gibanja naprave, s katero je bil zajet posnetek. Določen je v "
"stopinjah v zapisu s plavajočo vejico. Vrednost 0 določa zemljepisni sever "
"in se povečuje v smeri urinega kazalca"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
689 690

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
691
msgstr "zemljepisna smer zajemanja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
692 693 694 695 696 697

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing  a media. "
"It is represented as degrees in floating point  representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
698 699 700
"določa smer usmerjenosti naprave, s katero je bil zajet posnetek. Določen je "
"v stopinjah v zapisu s plavajočo vejico. Vrednost 0 določa zemljepisni sever "
"in se povečuje v smeri urinega kazalca"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
701 702 703 704 705 706

#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
msgid "show name"
msgstr "pokaži ime"

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
707
msgstr "Ime TV/nanizanke/oddaje, ki ji posnetek pripada"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
708 709 710

#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
msgid "show sortname"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
711
msgstr "pokaži razvrščevalno ime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
712 713 714 715

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
716
"Ime TV/nanizanke/oddaje, ki ji posnetek pripada, za potrebe razvrščanja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
717 718 719 720 721

msgid "episode number"
msgstr "epizoda"

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
722
msgstr "Številka epizode v sezoni, ki ji posnetek pripada"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
723 724 725 726 727

msgid "season number"
msgstr "sezona"

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
728
msgstr "Številka sezone oddaje, ki ji posnetek pripada"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
729 730 731 732 733

msgid "lyrics"
msgstr "besedilo"

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
734
msgstr "Besedilo posnetka, običajno uporabljeno za skladbe"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
735 736

msgid "composer sortname"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
737
msgstr "razvrščevalno ime skladatelja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
738 739

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
740
msgstr "osebe, ki so sodelovale pri snemanju, za potrebe razvrščanja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
741 742 743 744 745 746 747 748

msgid "grouping"
msgstr "združevanje"

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
749 750
"Vsebina, ki sega čez več posnetkov, podobno kot stavki simfonije. Je višje "
"ravni kot posnetek, vendar nižje kot album."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
751 752

msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
753
msgstr "ocena uporabnika"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
754 755 756 757 758

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
759
"Ocena, ki jo prispeva uporabnik. Višja kot je, bolj je uporabniku všeč."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
760 761

msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
762
msgstr "proizvajalec naprave"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
763 764

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
765
msgstr "Proizvajalec naprave, s katero je bil ustvarjena datoteka"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
766 767

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
768
msgstr "model naprave"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
769 770

msgid "Model of the device used to create this media"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
771
msgstr "Model naprave, s katero je bil ustvarjena datoteka"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
772

773
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
774
msgstr "ime programa"
775 776

msgid "Application used to create the media"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
777
msgstr "Program, uporabljen za izdelavo posnetka"
778 779

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
780
msgstr "programski podatki"
781 782

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
783 784
msgstr ""
"Poljubni podatki programa, ki bodo postavljeni v vrsto predstavne vsebine"
785

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
786
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
787
msgstr "usmerjenost slike"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
788 789

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
790
msgstr "Kako naj bo slika zavrti ali zrcali pred prikazom"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
791 792

msgid ", "
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
793
msgstr ", "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
794

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
795
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
796
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
797
msgstr "NAPAKA: predmet %s: %s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
798

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
799
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
800 801 802
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
803
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
804
"Dodatni podatki razhroščevanja:\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
805
"%s\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
806 807 808

#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
809
msgstr "določena je prazna dvojiška datoteka \"%s\", kar ni dovoljeno"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
810

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
811
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
812
msgid "no bin \"%s\", skipping"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
813
msgstr "dvojiška datoteka \"%s\" ne obstaja, zato bo dejanje izpuščeno"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
814

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
815
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
816
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
817
msgstr "lastnost \"%s\" v predmetu \"%s\" ne obstaja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
818 819 820 821

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
822
"lastnosti \"%s\" v predmetu \"%s\" ni mogoče nastaviti na vrednost \"%s\""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
823

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
824
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
825
msgid "could not link %s to %s"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
826
msgstr "%s in %s ni mogoče povezati"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
827

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
828
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
829
msgid "no element \"%s\""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
830
msgstr "predmet \"%s\" ne obstaja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
831

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
832
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
833
msgid "could not parse caps \"%s\""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
834
msgstr "velikih črk \"%s\" ni mogoče razčleniti"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
835 836

msgid "link without source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
837
msgstr "povezava brez predmeta vira"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
838 839

msgid "link without sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
840
msgstr "povezava brez predmeta ponora"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
841

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
842
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
843
msgid "no source element for URI \"%s\""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
844
msgstr "izvorni predmet za naslov URI \"%s\" ne obstaja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
845 846 847

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
848
msgstr "ni predmeta za povezovanje naslova \"%s\" na"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
849

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
850
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
851
msgid "no sink element for URI \"%s\""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
852
msgstr "predmet ponora za naslov URI \"%s\" ne obstaja"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
853 854 855

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
856
msgstr "predmeta korita za naslov URI \"%s\" ni mogoče povezati"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
857 858

msgid "empty pipeline not allowed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
859
msgstr "cevovod brez vsebine ni dovoljen"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
860 861

msgid "Internal clock error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
862
msgstr "Notranja napaka ure."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
863

864 865 866
msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
867
msgid "Internal data flow error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
868
msgstr "Notranja napaka toka podatkov."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
869 870

msgid "A lot of buffers are being dropped."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
871
msgstr "Veliko medpomnilnikov se prazni."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
872 873

msgid "Internal data flow problem."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
874
msgstr "Notranja težava toka podatkov."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
875 876 877 878 879

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Notranja napaka pretoka podatkov."

msgid "Filter caps"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
880
msgstr "Filtriraj velikost črk"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
881 882 883 884 885

msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
886 887
"Omeji možne dovoljene zmožnosti (NULL pomeni ANY, vse). S tem naslavljate "
"priloženi predmet GstCaps."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
888 889

msgid "No file name specified for writing."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
890
msgstr "Ime datoteke za pisanje ni določeno."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
891

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
892
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
893
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
894
msgstr "Datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti za pisanje."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
895

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
896
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
897
msgid "Error closing file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
898
msgstr "Napaka med zapiranjem datoteke \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
899

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
900
#, c-format