hu.po 36.6 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3
# Hungarian translation for gstreamer
# Copyright (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors
# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
4
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
6 7
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"POT-Creation-Date: 2013-06-05 16:24+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"PO-Revision-Date: 2010-11-01 13:39+0100\n"
12 13
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
14
"Language: hu\n"
15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

msgid "Print the GStreamer version"
msgstr "A GStreamer verziójának kiírása"

msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Minden figyelmeztetés végzetes legyen"

msgid "Print available debug categories and exit"
msgstr "Az elérhető hibakeresési kategóriák kiírása és kilépés"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31 32 33 34
msgid ""
"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
msgstr ""
"Alapértelmezett hibakeresési szint 1 (csak hibák) és 5 (bármi) között, vagy "
"0 = nincs kimenet"
35 36 37 38

msgid "LEVEL"
msgstr "SZINT"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39 40 41 42 43 44 45
msgid ""
"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
msgstr ""
"A kategórianév:szint párok vesszőkkel elválasztott listája adott szintek "
"beállításához az egyes kategóriákhoz. Például: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
msgid "LIST"
msgstr "LISTA"

msgid "Disable colored debugging output"
msgstr "Színes hibakeresési kimenet letiltása"

msgid "Disable debugging"
msgstr "Hibakeresés letiltása"

msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
56
msgstr "Részletes bővítménybetöltési diagnosztika engedélyezése"
57 58 59 60 61 62 63

msgid "Colon-separated paths containing plugins"
msgstr "Bővítményeket tartalmazó útvonalak vesszőkkel elválasztott listája"

msgid "PATHS"
msgstr "ÚTVONALAK"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64 65 66 67 68 69
msgid ""
"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
msgstr ""
"A GST_PLUGIN_PATH környezeti változóban megadott listán kívül előre "
"betöltendő bővítmények vesszővel elválasztott listája."
70 71 72 73 74 75 76

msgid "PLUGINS"
msgstr "BŐVÍTMÉNYEK"

msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
msgstr "Szegmentálási hibák elfogásának letiltása a bővítménybetöltés során"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgid "Disable updating the registry"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
msgstr "A nyilvántartás frissítésének letiltása"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79

80
msgid "Disable spawning a helper process while scanning the registry"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81
msgstr "Segédfolyamat indításának letiltása a nyilvántartás elemzése közben"
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

msgid "GStreamer Options"
msgstr "GStreamer beállításai"

msgid "Show GStreamer Options"
msgstr "A GStreamer beállításainak megjelenítése"

msgid "Unknown option"
msgstr "Ismeretlen beállítás"

msgid "GStreamer encountered a general core library error."
msgstr "A GStreamer általános magkönyvtárhibát tapasztalt."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96 97 98
msgid ""
"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
msgstr ""
"A GStreamer fejlesztők túl lusták voltak hibakódot rendelni ehhez a hibához."
99 100 101 102

msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
msgstr "Belső GStreamer hiba: a kód nincs megvalósítva."

103 104 105 106
msgid ""
"GStreamer error: state change failed and some element failed to post a "
"proper error message with the reason for the failure."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107 108
"GStreamer hiba: az állapotváltás meghiúsult és néhány elem nem volt képes "
"megfelelő hibaüzenetet küldeni a hiba okáról."
109 110 111 112 113 114 115

msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: kitöltési probléma."

msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: szálprobléma."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
116 117
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: negotiation problem."
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
msgstr "Belső GStreamer hiba: megállapodási probléma."

msgid "Internal GStreamer error: event problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: eseményprobléma."

msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: pozicionálási probléma."

msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: képességprobléma."

msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
msgstr "Belső GStreamer hiba: címkeprobléma."

msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
msgstr "A GStreamer telepítésből hiányzik egy bővítmény."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
135 136
#, fuzzy
msgid "GStreamer error: clock problem."
137 138
msgstr "Belső GStreamer hiba: óraprobléma."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139 140 141
msgid ""
"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
"disabled."
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
msgstr "Az alkalmazás letiltott GStreamer funkciókat próbál meg használni."

msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
msgstr "A GStreamer általános támogató programkönyvtárhibát észlelt."

msgid "Could not initialize supporting library."
msgstr "Nem sikerült inicializálni a támogató programkönyvtárat."

msgid "Could not close supporting library."
msgstr "Nem zárható be a támogató programkönyvtár."

msgid "Could not configure supporting library."
msgstr "Nem állítható be a támogató programkönyvtár."

156
msgid "Encoding error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
157
msgstr "Kódolási hiba."
158

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
msgid "GStreamer encountered a general resource error."
msgstr "A GStreamer általános erőforráshibát észlelt."

msgid "Resource not found."
msgstr "Az erőforrás nem található."

msgid "Resource busy or not available."
msgstr "Az erőforrás foglalt vagy nem érhető el."

msgid "Could not open resource for reading."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg olvasásra."

msgid "Could not open resource for writing."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg írásra."

msgid "Could not open resource for reading and writing."
msgstr "Az erőforrás nem nyitható meg olvasásra és írásra."

msgid "Could not close resource."
msgstr "Az erőforrás nem zárható le."

msgid "Could not read from resource."
msgstr "Nem lehet olvasni az erőforrásból."

msgid "Could not write to resource."
msgstr "Nem lehet írni az erőforrásba."

msgid "Could not perform seek on resource."
msgstr "Nem végezhető pozicionálás az erőforráson."

msgid "Could not synchronize on resource."
msgstr "Nem lehet szinkronizálni az erőforráson."

msgid "Could not get/set settings from/on resource."
msgstr "Nem lehet lekérni/beállítani az erőforrás beállításait."

msgid "No space left on the resource."
msgstr "Nincs több hely az erőforráson."

msgid "GStreamer encountered a general stream error."
msgstr "A GStreamer általános adatfolyamhibát észlelt."

msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202 203 204
msgstr ""
"Az elem nem valósítja meg az adatfolyam kezelését. Küldjön be egy "
"hibajelentést."
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

msgid "Could not determine type of stream."
msgstr "Nem állapítható meg az adatfolyam típusa."

msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
msgstr "Az adatfolyam típusa eltér az elem által kezelttől."

msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
msgstr "Nincs jelen az adatfolyam típusát kezelni képes kodek."

msgid "Could not decode stream."
msgstr "Nem fejthető vissza az adatfolyam."

msgid "Could not encode stream."
msgstr "Az adatfolyam nem kódolható."

msgid "Could not demultiplex stream."
msgstr "Nem választható szét az adatfolyam."

msgid "Could not multiplex stream."
msgstr "Nem egyesíthető az adatfolyam."

msgid "The stream is in the wrong format."
msgstr "Az adatfolyam formátuma rossz."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
msgid "The stream is encrypted and decryption is not supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231
msgstr "Az adatfolyam titkosított és a visszafejtés nem támogatott."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232 233 234 235 236

msgid ""
"The stream is encrypted and can't be decrypted because no suitable key has "
"been supplied."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237 238
"Az adatfolyam titkosított és nem fejthető vissza, mivel nem került megadásra "
"megfelelő kulcs."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239

240 241 242 243 244 245
#, c-format
msgid "No error message for domain %s."
msgstr "Nincs hibaüzenet a következő tartományhoz: %s."

#, c-format
msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246 247
msgstr ""
"Nincs szabványos hibaüzenet a következő tartományhoz: %s és kódhoz: %d."
248 249

msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250
msgstr "A kijelölt óra nem használható adatcsatornában."
251 252 253 254 255 256 257

msgid "title"
msgstr "cím"

msgid "commonly used title"
msgstr "általánosan használt cím"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
msgid "title sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259
msgstr "cím rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260 261

msgid "commonly used title for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262
msgstr "általánosan, rendezési céllal használt cím"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263

264 265 266 267 268 269
msgid "artist"
msgstr "előadó"

msgid "person(s) responsible for the recording"
msgstr "a felvételért felelős személyek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
msgid "artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271
msgstr "előadó rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272 273

msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgstr "a felvételért felelős személyek, rendezési céllal"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275

276 277 278 279 280 281
msgid "album"
msgstr "album"

msgid "album containing this data"
msgstr "az adatokat tartalmazó album"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
msgid "album sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgstr "album rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285

msgid "album containing this data for sorting purposes"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
msgstr "az adatokat tartalmazó album, rendezési céllal"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
msgid "album artist"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289
msgstr "albumelőadó"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290 291

msgid "The artist of the entire album, as it should be displayed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
msgstr "A teljes album előadója, megjelenítendő formában"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293 294

msgid "album artist sortname"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "albumelőadó rendezési neve"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297

msgid "The artist of the entire album, as it should be sorted"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgstr "A teljes album előadója, rendezéshez használható formában"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299

300 301 302 303 304 305
msgid "date"
msgstr "dátum"

msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
msgstr "az adatok létrehozási dátuma (GDate struktúraként)"

306
msgid "datetime"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307
msgstr "dátumidő"
308 309

msgid "date and time the data was created (as a GstDateTime structure)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310
msgstr "az adatok létrehozási dátuma és ideje (GstDateTime struktúraként)"
311

312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327
msgid "genre"
msgstr "műfaj"

msgid "genre this data belongs to"
msgstr "a stílus, amelyhez az adatok tartoznak"

msgid "comment"
msgstr "megjegyzés"

msgid "free text commenting the data"
msgstr "az adatokhoz tartozó szabad szöveges megjegyzés"

msgid "extended comment"
msgstr "kiterjesztett megjegyzés"

msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329 330
"az adatokhoz fűzött szabad szöveges megjegyzés kulcs=érték vagy "
"kulcs[hu]=megjegyzés formában"
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353

msgid "track number"
msgstr "dalsorszám"

msgid "track number inside a collection"
msgstr "dalsorszám egy gyűjteményen belül"

msgid "track count"
msgstr "dalszám"

msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
msgstr "dalok mennyisége azon gyűjteményen belül, amelyhez ez a dal tartozik"

msgid "disc number"
msgstr "lemezszám"

msgid "disc number inside a collection"
msgstr "lemezszám egy gyűjteményen belül"

msgid "disc count"
msgstr "lemezek mennyisége"

msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354 355
msgstr ""
"lemezek mennyisége azon gyűjteményen belül, amelyhez ez a lemez tartozik"
356 357 358 359

msgid "location"
msgstr "hely"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360 361 362 363 364 365
msgid ""
"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
"is hosted)"
msgstr ""
"A média eredete URI címként (az a hely, ahol az eredeti fájl vagy műsor "
"megtalálható)"
366

367
msgid "homepage"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368
msgstr "honlap"
369 370

msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgstr "A média honlapja (előadó vagy film honlapja)"
372

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
msgid "description"
msgstr "leírás"

msgid "short text describing the content of the data"
msgstr "az adatokat leíró rövid szöveg"

msgid "version"
msgstr "verzió"

msgid "version of this data"
msgstr "az adatok verziószáma"

msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"

msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
"International Standard Recording Code – lásd: http://www.ifpi.org/isrc/"
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

msgid "organization"
msgstr "szervezet"

msgid "copyright"
msgstr "copyright"

msgid "copyright notice of the data"
msgstr "az adatok copyright megjegyzése"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
401 402 403 404 405 406
msgid "copyright uri"
msgstr "védjegy uri"

msgid "URI to the copyright notice of the data"
msgstr "Az adatok védjegymegjegyzésének URI címe"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
407 408 409 410 411 412 413
#, fuzzy
msgid "encoded by"
msgstr "kódoló"

msgid "name of the encoding person or organization"
msgstr ""

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
msgid "contact"
msgstr "névjegy"

msgid "contact information"
msgstr "kapcsolatinformációk"

msgid "license"
msgstr "licenc"

msgid "license of data"
msgstr "az adatok licence"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
426 427 428 429 430 431
msgid "license uri"
msgstr "licenc uri"

msgid "URI to the license of the data"
msgstr "Az adatok licencének URI címe"

432 433 434 435 436 437
msgid "performer"
msgstr "előadó"

msgid "person(s) performing"
msgstr "az előadó(k)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
msgid "composer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
msgstr "zeneszerző"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440 441

msgid "person(s) who composed the recording"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
msgstr "a felvétel szerzői"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443

444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467
msgid "duration"
msgstr "időtartam"

msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
msgstr "hossz GStreamer időegységekben (nanomásodperc)"

msgid "codec"
msgstr "kodek"

msgid "codec the data is stored in"
msgstr "az adatok tárolására használt kodek"

msgid "video codec"
msgstr "videokodek"

msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "a videoadatok tárolására használt kodek"

msgid "audio codec"
msgstr "hangkodek"

msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "a hangadatok tárolására használt kodek"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468
msgid "subtitle codec"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
msgstr "feliratkodek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470 471

msgid "codec the subtitle data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
msgstr "a feliratadatok tárolására használt kodek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473

474
msgid "container format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
msgstr "tárolóformátum"
476 477

msgid "container format the data is stored in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr "az adatok tárolására használt tárolóformátum"
479

480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554
msgid "bitrate"
msgstr "bitsebesség"

msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "pontos vagy átlagos bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "nominal bitrate"
msgstr "névleges bitsebesség"

msgid "nominal bitrate in bits/s"
msgstr "névleges bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimális bitsebesség"

msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimális bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "maximum bitrate"
msgstr "maximális bitsebesség"

msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maximális bitsebesség bit/mp-ben"

msgid "encoder"
msgstr "kódoló"

msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "az adatfolyam kódolására használt kódoló"

msgid "encoder version"
msgstr "kódoló verziószáma"

msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "az adatfolyam kódolására használt kódoló verziószáma"

msgid "serial"
msgstr "soros"

msgid "serial number of track"
msgstr "a dal sorszáma"

msgid "replaygain track gain"
msgstr "visszajátszási hangerő: dal hangosítása"

msgid "track gain in db"
msgstr "dal hangosítása dB-ben"

msgid "replaygain track peak"
msgstr "visszajátszási hangerő: dal hangerejének csúcsértéke"

msgid "peak of the track"
msgstr "a dal hangerejének csúcsértéke"

msgid "replaygain album gain"
msgstr "visszajátszási hangerő: album hangosítása"

msgid "album gain in db"
msgstr "album hangosítása dB-ben"

msgid "replaygain album peak"
msgstr "visszajátszási hangerő: album hangerejének csúcsértéke"

msgid "peak of the album"
msgstr "az album hangerejének csúcsértéke"

msgid "replaygain reference level"
msgstr "visszajátszási hangerő referenciaszintje"

msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "szám és album hangosításának referenciaszintje"

msgid "language code"
msgstr "nyelvi kód"

555 556
#, fuzzy
msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1 or ISO-639-2"
557 558
msgstr "az adatfolyam ISO-639-1 szabványnak megfelelő nyelvi kódja"

559 560 561 562 563 564 565
#, fuzzy
msgid "language name"
msgstr "nyelvi kód"

msgid "freeform name of the language this stream is in"
msgstr ""

566 567 568 569 570 571
msgid "image"
msgstr "kép"

msgid "image related to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz kapcsolódó kép"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
572
#. TRANSLATORS: 'preview image' = image that shows a preview of the full image
573 574 575 576 577 578
msgid "preview image"
msgstr "előnézeti kép"

msgid "preview image related to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz kapcsolódó előnézeti kép"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
579 580 581 582 583 584
msgid "attachment"
msgstr "melléklet"

msgid "file attached to this stream"
msgstr "az adatfolyamhoz mellékelt fájl"

585 586 587 588 589 590
msgid "beats per minute"
msgstr "percenkénti ütések száma"

msgid "number of beats per minute in audio"
msgstr "percenkénti ütések száma a hangban"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
msgid "keywords"
msgstr "kulcsszavak"

msgid "comma separated keywords describing the content"
msgstr "a tartalmat leíró, vesszővel elválasztott kulcsszavak"

msgid "geo location name"
msgstr "földrajzi hely neve"

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
602 603
"produced"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
604 605
"emberek által olvasható leíró jellegű hely, ahol a média felvételre vagy "
"előállításra került"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640

msgid "geo location latitude"
msgstr "földrajzi hely szélessége"

msgid ""
"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the equator, negative values for "
"southern latitudes)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi szélessége, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került fokokban, a WGS84-nek megfelelően (nulla az egyenlítőnél, negatív "
"értékek déli szélességeken)"

msgid "geo location longitude"
msgstr "földrajzi hely hosszúsága"

msgid ""
"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
"degrees according to WGS84 (zero at the prime meridian in Greenwich/UK, "
"negative values for western longitudes)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi hosszúsága, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került fokokban, a WGS84-nek megfelelően (nulla a kezdő délkörnél "
"Greenwichben, negatív értékek nyugati hosszúságokon)"

msgid "geo location elevation"
msgstr "földrajzi hely magassága"

msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
"azon hely földrajzi magassága, ahol a média felvételre vagy előállításra "
"került méterben, a WGS84-nek megfelelően (nulla az átlagos tengerszinten)"

641
msgid "geo location country"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
642
msgstr "földrajzi hely országa"
643 644

msgid "country (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
645
msgstr "ország (angol név), ahol a média felvételre vagy előállításra került"
646 647

msgid "geo location city"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
648
msgstr "földrajzi hely városa"
649 650

msgid "city (english name) where the media has been recorded or produced"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
651
msgstr "város (angol név), ahol a média felvételre vagy előállításra került"
652 653

msgid "geo location sublocation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
654
msgstr "földrajzi hely részhelye"
655

656
#, fuzzy
657
msgid ""
658
"a location within a city where the media has been produced or created (e.g. "
659 660
"the neighborhood)"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
661 662
"a városon belüli hely, ahol a média előállításra vagy létrehozásra került "
"(például környék)"
663

664
msgid "geo location horizontal error"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
665
msgstr "földrajzi hely vízszintes hibája"
666 667

msgid "expected error of the horizontal positioning measures (in meters)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
668
msgstr "a vízszintes pozícionálási értékek várt hibája (méterben)"
669

670
msgid "geo location movement speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
671
msgstr "földrajzi hely mozgási sebessége"
672 673 674

msgid ""
"movement speed of the capturing device while performing the capture in m/s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
675
msgstr "a felvevőeszköz mozgási sebessége a felvétel készítésekor, m/s-ban"
676 677

msgid "geo location movement direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
678
msgstr "földrajzi hely mozgási iránya"
679 680 681 682 683 684

msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
685 686 687
"a média felvételét végző eszköz mozgási irányát jelzi. lebegőpontosan "
"ábrázolt fokok képviselik, a 0 a földrajzi északot jelzi és az óra járásának "
"irányába nő."
688 689

msgid "geo location capture direction"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
690
msgstr "földrajzi hely felvételi iránya"
691 692 693 694 695 696

msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. "
"It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
697 698
"a média felvételét végző eszköz irányát jelzi. lebegőpontosan ábrázolt fokok "
"képviselik, a 0 a földrajzi északot jelzi és az óra járásának irányába nő."
699

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
700
#. TRANSLATORS: 'show name' = 'TV/radio/podcast show name' here
701
msgid "show name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
702
msgstr "műsornév"
703 704

msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
705
msgstr "A tv/podcast/sorozat műsor neve, amelyből a média származik"
706

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
707
#. TRANSLATORS: 'show sortname' = 'TV/radio/podcast show name as used for sorting purposes' here
708
msgid "show sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
709
msgstr "műsor rendezési neve"
710 711 712 713

msgid ""
"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
714
"A tv/podcast/sorozat műsor neve, amelyből a média származik, rendezési célra"
715 716

msgid "episode number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
717
msgstr "epizódszám"
718 719

msgid "The episode number in the season the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
720
msgstr "Azon évadon belüli epizód száma, amelynek ez a média része"
721 722

msgid "season number"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
723
msgstr "évadszám"
724 725

msgid "The season number of the show the media is part of"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
726
msgstr "Azon műsor évadszáma, amelynek ez a média része"
727 728

msgid "lyrics"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
729
msgstr "dalszöveg"
730 731

msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
732
msgstr "A média dalszövege"
733 734

msgid "composer sortname"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
735
msgstr "szerző rendezési neve"
736 737

msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
738
msgstr "a felvételt szerző személyek, rendezési céllal"
739 740

msgid "grouping"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
741
msgstr "csoportosítás"
742 743 744 745 746

msgid ""
"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
"of a concerto. It is a higher level than a track, but lower than an album"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
747 748
"Több számot átfogó média csoportosítása, például egy koncert különböző "
"darabjai. Magasabb szintű a számnál, de alacsonyabb az albumnál"
749

750
msgid "user rating"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
751
msgstr "felhasználói értékelés"
752 753 754 755 756

msgid ""
"Rating attributed by a user. The higher the rank, the more the user likes "
"this media"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
757 758
"Felhasználó által társított értékelés. Minél magasabb, annál jobban kedveli "
"a felhasználó a médiát"
759

760
msgid "device manufacturer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
761
msgstr "eszköz gyártója"
762 763

msgid "Manufacturer of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
764
msgstr "A média előállításához használt eszköz gyártója"
765 766

msgid "device model"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
767
msgstr "eszközmodell"
768 769

msgid "Model of the device used to create this media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
770
msgstr "A média létrehozására használt eszközmodell"
771

772
msgid "application name"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
773
msgstr "alkalmazás neve"
774 775

msgid "Application used to create the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
776
msgstr "A média létrehozására használt alkalmazás"
777 778

msgid "application data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
779
msgstr "alkalmazásadatok"
780 781

msgid "Arbitrary application data to be serialized into the media"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
782
msgstr "Tetszőleges, a médiába mentendő alkalmazásadatok"
783

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
784
msgid "image orientation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
785
msgstr "kép tájolása"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
786 787

msgid "How the image should be rotated or flipped before display"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
788
msgstr "A kép hogyan forgatandó vagy tükrözendő megjelenítés előtt"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
789

790 791 792
msgid ", "
msgstr ", "

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
#, c-format
msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
msgstr "HIBA: a következő elemtől: %s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Additional debug info:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"További hibakeresési információk:\n"
"%s\n"

805 806
#, c-format
msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
807
msgstr "a megadott üres „%s” tároló nem engedélyezett"
808 809 810

#, c-format
msgid "no bin \"%s\", skipping"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
811
msgstr "nincs „%s” tároló, átlépés"
812 813 814

#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
815
msgstr "nincs „%s” tulajdonság a(z) „%s” elemben"
816 817 818

#, c-format
msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
819
msgstr "nem állítható be a(z) „%2$s” elem „%1$s” tulajdonsága „%3$s” értékre"
820 821 822 823 824 825 826

#, c-format
msgid "could not link %s to %s"
msgstr "%s nem linkelhető a következőre: %s"

#, c-format
msgid "no element \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
827
msgstr "nincs „%s” elem"
828 829 830

#, c-format
msgid "could not parse caps \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
831
msgstr "a(z) „%s” képesség nem elemezhető"
832 833 834 835 836 837 838 839 840

msgid "link without source element"
msgstr "link forráselem nélkül"

msgid "link without sink element"
msgstr "link nyelőelem nélkül"

#, c-format
msgid "no source element for URI \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
841
msgstr "nincs forráselem a következő URI címhez: „%s”"
842 843 844

#, c-format
msgid "no element to link URI \"%s\" to"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
845
msgstr "nincs elem, amelyhez a(z) „%s” URI linkelhető lenne"
846 847 848

#, c-format
msgid "no sink element for URI \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
849
msgstr "nincs nyelőelem a következő URI címhez: „%s”"
850 851 852

#, c-format
msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
853
msgstr "nem linkelhető nyelőelem a következő URI címhez: „%s”"
854 855

msgid "empty pipeline not allowed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
856
msgstr "üres adatcsatorna nem engedélyezett"
857 858 859 860

msgid "Internal clock error."
msgstr "Belső órahiba."

861 862 863
msgid "Failed to map buffer."
msgstr ""

864 865 866
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Belső adatfolyam-hiba."

867
msgid "A lot of buffers are being dropped."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
868
msgstr "Rengetek puffer kerül eldobásra."
869

870 871 872 873 874 875 876 877 878
msgid "Internal data flow problem."
msgstr "Belső adatfolyam-probléma."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Belső adatfolyam-hiba."

msgid "Filter caps"
msgstr "Képességek szűrése"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
879 880 881 882 883 884
msgid ""
"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
msgstr ""
"Az engedélyezhető képességek korlátozása (a NULL, ANY-t jelent). Ezen "
"tulajdonság beállítása a biztosított GstCaps objektumra hivatkozik."
885 886 887 888 889 890

msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nincs fájlnév megadva az íráshoz."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
891
msgstr "Nem lehet írásra megnyitni a(z) „%s” fájlt."
892 893 894

#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
895
msgstr "Hiba a(z) „%s” fájl bezárása közben."
896 897 898

#, c-format
msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
899
msgstr "Hiba a következő fájlban való tekerés közben: „%s”."
900 901 902

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
903
msgstr "Hiba a(z) „%s” fájl írása közben."
904 905 906 907 908 909

msgid "No file name specified for reading."
msgstr "Nincs megadva fájlnév az olvasáshoz."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
910
msgstr "Nem nyitható meg a(z) „%s” fájl olvasásra."
911 912 913

#, c-format
msgid "Could not get info on \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
914
msgstr "Nem kérhetők le információk a következőkről: „%s”."
915 916 917

#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
918
msgstr "„%s” egy könyvtár."
919 920 921

#, c-format
msgid "File \"%s\" is a socket."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
922
msgstr "A(z) „%s” fájl egy foglalat."
923 924 925 926

msgid "Failed after iterations as requested."
msgstr "Ismétlések után kérésére meghiúsult."

927
msgid "No Temp directory specified."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
928
msgstr "Nincs megadva ideiglenes könyvtár."
929

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
930
#, c-format
931
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
932
msgstr "Nem hozható létre a következő ideiglenes fájl: „%s”."
933

934
msgid "Error while writing to download file."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
935
msgstr "Hiba a letöltési fájl írása közben."
936

937 938 939 940 941 942 943 944 945
msgid "caps"
msgstr "képességek"

msgid "detected capabilities in stream"
msgstr "az adatfolyamban észlelt képességek"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
946
msgid "force caps"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
947
msgstr "nagybetűk kényszerítése"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
948 949

msgid "force caps without doing a typefind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
950
msgstr "nagybetűk kényszerítése betűkeresés nélkül"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
951

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
952
msgid "Stream contains no data."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
953
msgstr "Az adatfolyam nem tartalmaz adatokat."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
954

955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966
msgid "Implemented Interfaces:\n"
msgstr "Megvalósított felületek:\n"

msgid "readable"
msgstr "olvasható"

msgid "writable"
msgstr "írható"

msgid "controllable"
msgstr "vezérelhető"

967
msgid "changeable in NULL, READY, PAUSED or PLAYING state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
968
msgstr "módosítható a NULL, KÉSZ, SZÜNETEL vagy LEJÁTSZÁS állapotban"
969 970

msgid "changeable only in NULL, READY or PAUSED state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
971
msgstr "csak a NULL, KÉSZ vagy SZÜNETEL állapotban módosítható"
972 973

msgid "changeable only in NULL or READY state"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
974
msgstr "csak a NULL vagy KÉSZ állapotban módosítható"
975

976
msgid "Blacklisted files:"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
977
msgstr "Feketelistás fájlok:"
978

979 980 981
msgid "Total count: "
msgstr "Teljes szám: "

982 983 984
#, c-format
msgid "%d blacklisted file"
msgid_plural "%d blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
985 986
msgstr[0] "%d feketelistás fájl"
msgstr[1] "%d feketelistás fájl"
987

988 989 990 991 992 993
#, c-format
msgid "%d plugin"
msgid_plural "%d plugins"
msgstr[0] "%d bővítmény"
msgstr[1] "%d bővítmény"

994 995 996
#, c-format
msgid "%d blacklist entry"
msgid_plural "%d blacklist entries"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
997 998
msgstr[0] "%d feketelista-bejegyzés"
msgstr[1] "%d feketelista-bejegyzés"
999

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
#, c-format
msgid "%d feature"
msgid_plural "%d features"
msgstr[0] "%d szolgáltatás"
msgstr[1] "%d szolgáltatás"

msgid "Print all elements"
msgstr "Az összes elem kiírása"

1009
msgid "Print list of blacklisted files"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1010
msgstr "Feketelistás fájlok listájának kiírása"
1011

1012
msgid ""
1013 1014
"Print a machine-parsable list of features the specified plugin or all "
"plugins provide.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1015 1016
"                    Useful in connection with external "
"automatic plugin installation mechanisms"
1017
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1018
"A megadott bővítmény által biztosított szolgáltatások gépileg feldolgozható "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1019
"listájának kiírása.\n"
1020 1021
"Külső bővítménytelepítési módszerekkel együtt hasznos."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1022
msgid "List the plugin contents"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1023
msgstr "A bővítmény tartalmának felsorolása"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1024

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032
msgid "Check if the specified element or plugin exists"
msgstr ""

msgid ""
"When checking if an element or plugin exists, also check that its version is "
"at least the version specified"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1033
msgid "Print supported URI schemes, with the elements that implement them"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1034
msgstr "Támogatott URI sémák kiírása, az azokat megvalósító elemmel"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1035

1036 1037 1038 1039 1040 1041
#, c-format
msgid "Could not load plugin file: %s\n"
msgstr "Nem tölthető be a bővítményfájl: %s\n"

#, c-format
msgid "No such element or plugin '%s'\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1042
msgstr "Nincs ilyen elem vagy bővítmény: „%s”\n"
1043

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1044 1045 1046
msgid "Index statistics"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1047
#, c-format
1048
msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1049
msgstr "%u számú üzenet érkezett a következő elemtől: „%s” (%s)."
1050 1051 1052

#, c-format
msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1053
msgstr "%u számú üzenet érkezett a(z) „%s:%s” (%s) kitöltőtől: "
1054 1055 1056

#, c-format
msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1057
msgstr "%u számú üzenet érkezett a(z) „%s” (%s) objektumtól: "
1058

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1059
#, c-format
1060
msgid "Got message #%u (%s): "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1061
msgstr "%u számú üzenet (%s) érkezett:"
1062 1063 1064

#, c-format
msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1065
msgstr "EOS érkezett a következő elemtől: „%s”.\n"
1066 1067 1068

#, c-format
msgid "FOUND TAG   : found by element \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1069
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s” elem által.\n"
1070

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1071
#, c-format
1072
msgid "FOUND TAG   : found by pad \"%s:%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1073
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s:%s” kitöltő által.\n"
1074

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1075
#, c-format
1076
msgid "FOUND TAG   : found by object \"%s\".\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1077
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s” objektum által.\n"
1078 1079

msgid "FOUND TAG\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1080
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA\n"
1081

1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093
#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by element \"%s\".\n"
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s” elem által.\n"

#, fuzzy, c-format
msgid "FOUND TOC   : found by object \"%s\".\n"
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA: a(z) „%s” objektum által.\n"

#, fuzzy
msgid "FOUND TOC\n"
msgstr "CÍMKE MEGTALÁLVA\n"

1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106
#, c-format
msgid ""
"INFO:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"INFORMÁCIÓ:\n"
"%s\n"

#, c-format
msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: a következő elemtől: %s: %s\n"

msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1107
msgstr "Előzetesen betöltve, várakozás a pufferelés befejeződésére…\n"
1108

1109 1110 1111 1112
#, fuzzy
msgid "Prerolled, waiting for progress to finish...\n"
msgstr "Előzetesen betöltve, várakozás a pufferelés befejeződésére…\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1113
msgid "buffering..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1114
msgstr "pufferelés…"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1115

1116
msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1117
msgstr "A pufferelés kész, adatcsatorna beállítása LEJÁTSZÁSRA…\n"
1118 1119

msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1120
msgstr "Pufferelés, az adatcsatorna beállítása SZÜNETELTETETT állapotúra…\n"
1121

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1122
msgid "Redistribute latency...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1123
msgstr "Késleltetés újraelosztása…\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1124

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1125
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1126
msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1127
msgstr "Állapot beállítása erre: %s, %s kérésének megfelelően…\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1128

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1129
msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1130
msgstr "Megszakítás: Adatcsatorna leállítása…\n"
1131

1132 1133 1134 1135
#, c-format
msgid "Progress: (%s) %s\n"
msgstr ""

1136 1137 1138 1139
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing element: %s\n"
msgstr "nincs „%s” elem"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1140 1141 1142 1143
#, fuzzy, c-format
msgid "Got context from element '%s': %s\n"
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: a következő elemtől: %s: %s\n"

1144 1145 1146
msgid "Output tags (also known as metadata)"
msgstr "Kimeneti címkék (metaadatok)"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1147
msgid "Output TOC (chapters and editions)"
1148 1149
msgstr ""

1150 1151 1152
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr "Kimeneti állapotinformációk és tulajdonság-értesítések"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1153
msgid "Do not print any progress information"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1154
msgstr "Ne írjon ki előrehaladás-információkat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1155

1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162
msgid "Output messages"
msgstr "Kimeneti üzenetek"

msgid "Do not output status information of TYPE"
msgstr "Ne írjon ki a TÍPUS típus állapotinformációit"

msgid "TYPE1,TYPE2,..."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1163
msgstr "TÍPUS1,TÍPUS2,…"
1164 1165 1166 1167

msgid "Do not install a fault handler"
msgstr "Ne telepítsen hibakezelőt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1168
msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1169
msgstr "EOS kényszerítése a forrásokra az adatcsatorna leállítása előtt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1170

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1171 1172 1173
msgid "Gather and print index statistics"
msgstr ""

1174 1175
#, c-format
msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1176
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem építhető fel: %s.\n"
1177 1178

msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1179
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem építhető fel.\n"
1180 1181 1182

#, c-format
msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1183
msgstr "FIGYELMEZTETÉS: hibás adatcsatorna: %s\n"
1184 1185

msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1186
msgstr "HIBA: az „adatcsatorna” elem nem található.\n"
1187 1188

msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1189
msgstr "Adatcsatorna beállítása SZÜNETELTETETT állapotúra…\n"
1190 1191

msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1192
msgstr "HIBA: az adatcsatorna nem akar megállni.\n"
1193 1194

msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1195
msgstr "Az adatcsatorna él és nem szükséges ELINDÍTANI…\n"
1196 1197

msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1198
msgstr "Az adatcsatorna INDÍTÁSA…\n"
Thomas Vander Stichele's avatar