Commit c4c8e738 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

Enable Date tag and GDataTime support for GstDateTime

parent 594418e1
......@@ -9,7 +9,7 @@ dependencies = [
"gstreamer 0.1.0",
"gstreamer-app-sys 0.1.1 (git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys)",
"gstreamer-sys 0.1.1 (git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"rustdoc-stripper 0.1.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -21,10 +21,15 @@ dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "bitflags"
version = "0.7.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "bitflags"
version = "0.9.1"
......@@ -58,7 +63,7 @@ dependencies = [
"cairo-sys-rs 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/cairo)",
"glib 0.1.3 (git+https://github.com/gtk-rs/glib)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"winapi 0.2.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -67,7 +72,7 @@ name = "cairo-sys-rs"
version = "0.3.4"
source = "git+https://github.com/gtk-rs/cairo#94c84e601857c1c1c39986c41907bf8f21a72a10"
dependencies = [
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"winapi 0.2.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -77,6 +82,19 @@ name = "cfg-if"
version = "0.1.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "conv"
version = "0.3.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"custom_derive 0.1.7 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "custom_derive"
version = "0.1.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "examples"
version = "0.1.0"
......@@ -108,7 +126,7 @@ dependencies = [
"glib 0.1.3 (git+https://github.com/gtk-rs/glib)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pango 0.1.3 (git+https://github.com/gtk-rs/pango)",
]
......@@ -121,7 +139,7 @@ dependencies = [
"glib 0.1.3 (git+https://github.com/gtk-rs/glib)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
......@@ -133,7 +151,7 @@ dependencies = [
"gio-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -148,7 +166,7 @@ dependencies = [
"gio-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pango-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -156,14 +174,14 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gio"
version = "0.1.3"
source = "git+https://github.com/gtk-rs/gio#9a459203f6841936d0b43a00afa1b37c81d4cbf7"
source = "git+https://github.com/gtk-rs/gio#4c695845c70314577151162095bdc7441b24d14e"
dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"gio-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"glib 0.1.3 (git+https://github.com/gtk-rs/glib)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
......@@ -174,20 +192,20 @@ dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "glib"
version = "0.1.3"
source = "git+https://github.com/gtk-rs/glib#08ccf3abe78e4afd123fe75733c66f0982861457"
source = "git+https://github.com/gtk-rs/glib#8eacb1943939b8f037332cf91a7e79b41afbb989"
dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"lazy_static 0.2.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
......@@ -196,7 +214,7 @@ version = "0.3.4"
source = "git+https://github.com/gtk-rs/sys#af83826e0a31f68bcddee17d3791fb01453dc632"
dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -207,7 +225,7 @@ source = "git+https://github.com/gtk-rs/sys#af83826e0a31f68bcddee17d3791fb01453d
dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -221,7 +239,7 @@ dependencies = [
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gstreamer-sys 0.1.1 (git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys)",
"lazy_static 0.2.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"num-rational 0.1.39 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"rustdoc-stripper 0.1.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -229,46 +247,46 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gstreamer-app-sys"
version = "0.1.1"
source = "git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys#8c0b6e6605ed614c03fa99c406aabd9c1c42f70b"
source = "git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys#669b24f66122067891bb5548e3ef85bc63493c19"
dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gstreamer-base-sys 0.1.1 (git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys)",
"gstreamer-sys 0.1.1 (git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "gstreamer-base-sys"
version = "0.1.1"
source = "git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys#8c0b6e6605ed614c03fa99c406aabd9c1c42f70b"
source = "git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys#669b24f66122067891bb5548e3ef85bc63493c19"
dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gstreamer-sys 0.1.1 (git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "gstreamer-sys"
version = "0.1.1"
source = "git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys#8c0b6e6605ed614c03fa99c406aabd9c1c42f70b"
source = "git+https://github.com/sdroege/gstreamer-sys#669b24f66122067891bb5548e3ef85bc63493c19"
dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "gtk"
version = "0.1.3"
source = "git+https://github.com/gtk-rs/gtk#65232501712337809bd6f3fb34bbea0ba30906ac"
source = "git+https://github.com/gtk-rs/gtk#6f83f435aede3828431ff1fc1acc99cb39e0ad19"
dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"cairo-rs 0.1.3 (git+https://github.com/gtk-rs/cairo)",
......@@ -283,7 +301,7 @@ dependencies = [
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gtk-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pango 0.1.3 (git+https://github.com/gtk-rs/pango)",
]
......@@ -300,7 +318,7 @@ dependencies = [
"gio-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pango-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -310,7 +328,7 @@ name = "iovec"
version = "0.1.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"winapi 0.2.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -330,12 +348,12 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "lazycell"
version = "0.4.0"
version = "0.5.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "libc"
version = "0.2.28"
version = "0.2.29"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
......@@ -343,16 +361,35 @@ name = "log"
version = "0.3.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "magenta"
version = "0.1.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"conv 0.3.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"magenta-sys 0.1.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "magenta-sys"
version = "0.1.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"bitflags 0.7.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
[[package]]
name = "mio"
version = "0.6.9"
version = "0.6.10"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"iovec 0.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"kernel32-sys 0.2.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"lazycell 0.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"lazycell 0.5.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"log 0.3.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"magenta 0.1.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"magenta-sys 0.1.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"miow 0.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"net2 0.2.30 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"slab 0.3.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
......@@ -377,7 +414,7 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
dependencies = [
"cfg-if 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"kernel32-sys 0.2.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"winapi 0.2.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"ws2_32-sys 0.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -407,13 +444,13 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
[[package]]
name = "pango"
version = "0.1.3"
source = "git+https://github.com/gtk-rs/pango#25bdce1d786b492162b96a70d7f4594de322783c"
source = "git+https://github.com/gtk-rs/pango#38905899513f934f65dea29914648092dc229d91"
dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"glib 0.1.3 (git+https://github.com/gtk-rs/glib)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pango-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
]
......@@ -425,7 +462,7 @@ dependencies = [
"bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"glib-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"gobject-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)",
"libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"pkg-config 0.3.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
]
......@@ -458,7 +495,7 @@ dependencies = [
"futures 0.1.14 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"iovec 0.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"log 0.3.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"mio 0.6.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"mio 0.6.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"scoped-tls 0.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"slab 0.3.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
"tokio-io 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
......@@ -495,6 +532,7 @@ dependencies = [
[metadata]
"checksum atk-sys 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/sys)" = "<none>"
"checksum bitflags 0.7.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "aad18937a628ec6abcd26d1489012cc0e18c21798210f491af69ded9b881106d"
"checksum bitflags 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "4efd02e230a02e18f92fc2735f44597385ed02ad8f831e7c1c1156ee5e1ab3a5"
"checksum byteorder 1.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ff81738b726f5d099632ceaffe7fb65b90212e8dce59d518729e7e8634032d3d"
"checksum bytes 0.4.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "8b24f16593f445422331a5eed46b72f7f171f910fead4f2ea8f17e727e9c5c14"
......@@ -502,6 +540,8 @@ dependencies = [
"checksum cairo-rs 0.1.3 (git+https://github.com/gtk-rs/cairo)" = "<none>"
"checksum cairo-sys-rs 0.3.4 (git+https://github.com/gtk-rs/cairo)" = "<none>"
"checksum cfg-if 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "d4c819a1287eb618df47cc647173c5c4c66ba19d888a6e50d605672aed3140de"
"checksum conv 0.3.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "78ff10625fd0ac447827aa30ea8b861fead473bb60aeb73af6c1c58caf0d1299"
"checksum custom_derive 0.1.7 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ef8ae57c4978a2acd8b869ce6b9ca1dfe817bff704c220209fdef2c0b75a01b9"
"checksum futures 0.1.14 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "4b63a4792d4f8f686defe3b39b92127fea6344de5d38202b2ee5a11bbbf29d6a"
"checksum gdk 0.5.3 (git+https://github.com/gtk-rs/gdk)" = "<none>"
"checksum gdk-pixbuf 0.1.3 (git+https://github.com/gtk-rs/gdk-pixbuf)" = "<none>"
......@@ -520,10 +560,12 @@ dependencies = [
"checksum iovec 0.1.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "29d062ee61fccdf25be172e70f34c9f6efc597e1fb8f6526e8437b2046ab26be"
"checksum kernel32-sys 0.2.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "7507624b29483431c0ba2d82aece8ca6cdba9382bff4ddd0f7490560c056098d"
"checksum lazy_static 0.2.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "3b37545ab726dd833ec6420aaba8231c5b320814b9029ad585555d2a03e94fbf"
"checksum lazycell 0.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ce12306c4739d86ee97c23139f3a34ddf0387bbf181bc7929d287025a8c3ef6b"
"checksum libc 0.2.28 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "bb7b49972ee23d8aa1026c365a5b440ba08e35075f18c459980c7395c221ec48"
"checksum lazycell 0.5.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "3b585b7a6811fb03aa10e74b278a0f00f8dd9b45dc681f148bb29fa5cb61859b"
"checksum libc 0.2.29 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "8a014d9226c2cc402676fbe9ea2e15dd5222cd1dd57f576b5b283178c944a264"
"checksum log 0.3.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "880f77541efa6e5cc74e76910c9884d9859683118839d6a1dc3b11e63512565b"
"checksum mio 0.6.9 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "9e965267d4d58496fc4f740e9861118367f13570cadf66316ed2c3f2f14d87c7"
"checksum magenta 0.1.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "4bf0336886480e671965f794bc9b6fce88503563013d1bfb7a502c81fe3ac527"
"checksum magenta-sys 0.1.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "40d014c7011ac470ae28e2f76a02bfea4a8480f73e701353b49ad7a8d75f4699"
"checksum mio 0.6.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "dbd91d3bfbceb13897065e97b2ef177a09a438cb33612b2d371bf568819a9313"
"checksum miow 0.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "8c1f2f3b1cf331de6896aabf6e9d55dca90356cc9960cca7eaaf408a355ae919"
"checksum net2 0.2.30 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "94101fd932816f97eb9a5116f6c1a11511a1fed7db21c5ccd823b2dc11abf566"
"checksum num-integer 0.1.35 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "d1452e8b06e448a07f0e6ebb0bb1d92b8890eea63288c0b627331d53514d0fba"
......
......@@ -65,6 +65,7 @@ generate = [
manual = [
"GLib.Error",
"GLib.Source",
"GLib.DateTime",
"GObject.Object",
"Gst.Structure",
"Gst.Iterator",
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
#[allow(unused_imports)]
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use ChildProxy;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use ClockTime;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use ffi;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use ClockTime;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use ffi;
use glib;
use glib::translate::*;
use glib_ffi;
use gobject_ffi;
......@@ -26,9 +27,12 @@ impl DateTime {
}
}
//pub fn new_from_g_date_time(dt: /*Ignored*/&glib::DateTime) -> DateTime {
// unsafe { TODO: call ffi::gst_date_time_new_from_g_date_time() }
//}
pub fn new_from_g_date_time(dt: &glib::DateTime) -> DateTime {
assert_initialized_main_thread!();
unsafe {
from_glib_full(ffi::gst_date_time_new_from_g_date_time(dt.to_glib_full()))
}
}
pub fn new_from_iso8601_string(string: &str) -> DateTime {
assert_initialized_main_thread!();
......@@ -171,9 +175,11 @@ impl DateTime {
}
}
//pub fn to_g_date_time(&self) -> /*Ignored*/Option<glib::DateTime> {
// unsafe { TODO: call ffi::gst_date_time_to_g_date_time() }
//}
pub fn to_g_date_time(&self) -> Option<glib::DateTime> {
unsafe {
from_glib_full(ffi::gst_date_time_to_g_date_time(self.to_glib_none().0))
}
}
pub fn to_iso8601_string(&self) -> Option<String> {
unsafe {
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Caps;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Bus;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Bus;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use DeviceProvider;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Bus;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Caps;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use ffi;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use ffi;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Bin;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Object;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
mod bin;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Caps;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Caps;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Bin;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Error;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use ffi;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Iterator;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
#[cfg(feature = "v1_10")]
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Object;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Element;
......
// This file was generated by gir (f00d658) from gir-files (???)
// This file was generated by gir (ef05cf1) from gir-files (???)
// DO NOT EDIT
use Error;
......
......@@ -47,8 +47,7 @@ impl_tag!(Album, &'a str, *TAG_ALBUM);
impl_tag!(AlbumSortname, &'a str, *TAG_ALBUM_SORTNAME);
impl_tag!(AlbumArtist, &'a str, *TAG_ALBUM_ARTIST);
impl_tag!(AlbumArtistSortname, &'a str, *TAG_ALBUM_ARTIST_SORTNAME);
// https://github.com/gtk-rs/glib/pull/208
//impl_tag!(Date, glib::Date, *TAG_DATE);
impl_tag!(Date, glib::Date, *TAG_DATE);
impl_tag!(DateTime, ::auto::DateTime, *TAG_DATE_TIME);
impl_tag!(Genre, &'a str, *TAG_GENRE);
impl_tag!(Comment, &'a str, *TAG_COMMENT);
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment