Commits (8)
......@@ -291,9 +291,9 @@ checksum = "7a40729d2133846d9ed0ea60a8b9541bccddab49cd30f0715a1da672fe9a2524"
[[package]]
name = "async-trait"
version = "0.1.61"
version = "0.1.63"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "705339e0e4a9690e2908d2b3d049d85682cf19fbd5782494498fbf7003a6a282"
checksum = "eff18d764974428cf3a9328e23fc5c986f5fbed46e6cd4cdf42544df5d297ec1"
dependencies = [
"proc-macro2",
"quote",
......@@ -892,9 +892,9 @@ checksum = "c3ac9f8b63eca6fd385229b3675f6cc0dc5c8a5c8a54a59d4f52ffd670d87b0c"
[[package]]
name = "bytemuck"
version = "1.12.3"
version = "1.13.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "aaa3a8d9a1ca92e282c96a32d6511b695d7d994d1d102ba85d279f9b2756947f"
checksum = "c041d3eab048880cb0b86b256447da3f18859a163c3b8d8893f4e6368abe6393"
[[package]]
name = "byteorder"
......@@ -1019,9 +1019,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "clap"
version = "4.1.1"
version = "4.0.32"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "4ec7a4128863c188deefe750ac1d1dfe66c236909f845af04beed823638dc1b2"
checksum = "a7db700bc935f9e43e88d00b0850dae18a63773cfbec6d8e070fccf7fef89a39"
dependencies = [
"bitflags",
"clap_derive",
......@@ -1034,9 +1034,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "clap_derive"
version = "4.1.0"
version = "4.0.21"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "684a277d672e91966334af371f1a7b5833f9aa00b07c84e92fbce95e00208ce8"
checksum = "0177313f9f02afc995627906bbd8967e2be069f5261954222dac78290c2b9014"
dependencies = [
"heck",
"proc-macro-error",
......@@ -1047,9 +1047,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "clap_lex"
version = "0.3.1"
version = "0.3.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "783fe232adfca04f90f56201b26d79682d4cd2625e0bc7290b95123afe558ade"
checksum = "0d4198f73e42b4936b35b5bb248d81d2b595ecb170da0bac7655c54eedfa8da8"
dependencies = [
"os_str_bytes",
]
......@@ -1312,9 +1312,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "cxx"
version = "1.0.86"
version = "1.0.87"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "51d1075c37807dcf850c379432f0df05ba52cc30f279c5cfc43cc221ce7f8579"
checksum = "b61a7545f753a88bcbe0a70de1fcc0221e10bfc752f576754fa91e663db1622e"
dependencies = [
"cc",
"cxxbridge-flags",
......@@ -1324,9 +1324,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "cxx-build"
version = "1.0.86"
version = "1.0.87"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "5044281f61b27bc598f2f6647d480aed48d2bf52d6eb0b627d84c0361b17aa70"
checksum = "f464457d494b5ed6905c63b0c4704842aba319084a0a3561cdc1359536b53200"
dependencies = [
"cc",
"codespan-reporting",
......@@ -1339,15 +1339,15 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "cxxbridge-flags"
version = "1.0.86"
version = "1.0.87"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "61b50bc93ba22c27b0d31128d2d130a0a6b3d267ae27ef7e4fae2167dfe8781c"
checksum = "43c7119ce3a3701ed81aca8410b9acf6fc399d2629d057b87e2efa4e63a3aaea"
[[package]]
name = "cxxbridge-macro"
version = "1.0.86"
version = "1.0.87"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "39e61fda7e62115119469c7b3591fd913ecca96fb766cfd3f2e2502ab7bc87a5"
checksum = "65e07508b90551e610910fa648a1878991d367064997a596135b86df30daf07e"
dependencies = [
"proc-macro2",
"quote",
......@@ -1889,9 +1889,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gimli"
version = "0.27.0"
version = "0.27.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "dec7af912d60cdbd3677c1af9352ebae6fb8394d165568a2234df0fa00f87793"
checksum = "221996f774192f0f718773def8201c4ae31f02616a54ccfc2d358bb0e5cefdec"
[[package]]
name = "gio"
......@@ -1976,9 +1976,9 @@ checksum = "d2fabcfbdc87f4758337ca535fb41a6d701b65693ce38287d856d1674551ec9b"
[[package]]
name = "gloo-timers"
version = "0.2.5"
version = "0.2.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "98c4a8d6391675c6b2ee1a6c8d06e8e2d03605c44cec1270675985a4c2a5500b"
checksum = "9b995a66bb87bebce9a0f4a95aed01daca4872c050bfcb21653361c03bc35e5c"
dependencies = [
"futures-channel",
"futures-core",
......@@ -2049,7 +2049,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-audiofx"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"anyhow",
"atomic_refcell",
......@@ -2071,7 +2071,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-aws"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"async-tungstenite",
"atomic_refcell",
......@@ -2112,7 +2112,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-cdg"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"cdg",
"cdg_renderer",
......@@ -2128,7 +2128,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-claxon"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"atomic_refcell",
"byte-slice-cast",
......@@ -2142,7 +2142,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-closedcaption"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"anyhow",
"atomic_refcell",
......@@ -2169,7 +2169,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-csound"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"byte-slice-cast",
"csound",
......@@ -2183,7 +2183,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-dav1d"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"dav1d",
"gst-plugin-version-helper",
......@@ -2196,7 +2196,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-fallbackswitch"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gio",
"gst-plugin-gtk4",
......@@ -2214,7 +2214,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-ffv1"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"byte-slice-cast",
"ffv1",
......@@ -2227,7 +2227,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-file"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gst-plugin-version-helper",
"gstreamer",
......@@ -2238,7 +2238,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-flavors"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"byteorder",
"flavors",
......@@ -2255,7 +2255,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-fmp4"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"anyhow",
"chrono",
......@@ -2273,7 +2273,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-gif"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"atomic_refcell",
"gif 0.12.0",
......@@ -2286,7 +2286,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-gtk4"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gdk4-wayland",
"gdk4-x11",
......@@ -2304,7 +2304,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-hlssink3"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gio",
"glib",
......@@ -2320,7 +2320,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-hsv"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"byte-slice-cast",
"gst-plugin-version-helper",
......@@ -2335,7 +2335,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-json"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gst-plugin-version-helper",
"gstreamer",
......@@ -2347,7 +2347,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-lewton"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"atomic_refcell",
"byte-slice-cast",
......@@ -2361,7 +2361,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-livesync"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gio",
"gst-plugin-gtk4",
......@@ -2378,7 +2378,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-mp4"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"anyhow",
"gst-plugin-version-helper",
......@@ -2394,7 +2394,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-ndi"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"atomic_refcell",
"byte-slice-cast",
......@@ -2411,7 +2411,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-onvif"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"cairo-rs",
"chrono",
......@@ -2429,7 +2429,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-png"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gst-plugin-version-helper",
"gstreamer",
......@@ -2442,7 +2442,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-raptorq"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gst-plugin-version-helper",
"gstreamer",
......@@ -2456,7 +2456,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-rav1e"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"atomic_refcell",
"gst-plugin-version-helper",
......@@ -2469,7 +2469,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-regex"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gst-plugin-version-helper",
"gstreamer",
......@@ -2480,7 +2480,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-reqwest"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"futures",
"gst-plugin-version-helper",
......@@ -2497,7 +2497,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-rtp"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"bitstream-io",
"chrono",
......@@ -2511,7 +2511,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-sodium"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"clap",
"gst-plugin-version-helper",
......@@ -2531,7 +2531,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-spotify"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"anyhow",
"futures",
......@@ -2546,7 +2546,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-textahead"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gst-plugin-version-helper",
"gstreamer",
......@@ -2555,7 +2555,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-textwrap"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gst-plugin-version-helper",
"gstreamer",
......@@ -2567,7 +2567,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-threadshare"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"async-task",
"cc",
......@@ -2597,7 +2597,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-togglerecord"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"either",
"gio",
......@@ -2613,7 +2613,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-tracers"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"anyhow",
"gst-plugin-version-helper",
......@@ -2625,7 +2625,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-tutorial"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"byte-slice-cast",
"gst-plugin-version-helper",
......@@ -2639,7 +2639,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-uriplaylistbin"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"anyhow",
"clap",
......@@ -2660,7 +2660,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-videofx"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"atomic_refcell",
"cairo-rs",
......@@ -2680,7 +2680,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-webp"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"gst-plugin-version-helper",
"gstreamer",
......@@ -2693,7 +2693,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-webrtc"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"anyhow",
"async-native-tls",
......@@ -2724,7 +2724,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-webrtc-signalling"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"anyhow",
"async-native-tls",
......@@ -2746,7 +2746,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-webrtc-signalling-protocol"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"serde",
"serde_json",
......@@ -2754,7 +2754,7 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "gst-plugin-webrtchttp"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
dependencies = [
"async-recursion",
"bytes",
......@@ -4034,9 +4034,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "matches"
version = "0.1.9"
version = "0.1.10"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a3e378b66a060d48947b590737b30a1be76706c8dd7b8ba0f2fe3989c68a853f"
checksum = "2532096657941c2fea9c289d370a250971c689d4f143798ff67113ec042024a5"
[[package]]
name = "maybe-rayon"
......@@ -4240,9 +4240,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "num-complex"
version = "0.4.2"
version = "0.4.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "7ae39348c8bc5fbd7f40c727a9925f03517afd2ab27d46702108b6a7e5414c19"
checksum = "02e0d21255c828d6f128a1e41534206671e8c3ea0c62f32291e808dc82cff17d"
dependencies = [
"num-traits",
]
......@@ -4303,9 +4303,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "object"
version = "0.30.2"
version = "0.30.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2b8c786513eb403643f2a88c244c2aaa270ef2153f55094587d0c48a3cf22a83"
checksum = "ea86265d3d3dcb6a27fc51bd29a4bf387fae9d2986b823079d4986af253eb439"
dependencies = [
"memchr",
]
......@@ -4695,12 +4695,6 @@ dependencies = [
"version_check",
]
[[package]]
name = "proc-macro-hack"
version = "0.5.20+deprecated"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "dc375e1527247fe1a97d8b7156678dfe7c1af2fc075c9a4db3690ecd2a148068"
[[package]]
name = "proc-macro2"
version = "1.0.50"
......@@ -4856,9 +4850,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "rayon-core"
version = "1.10.1"
version = "1.10.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "cac410af5d00ab6884528b4ab69d1e8e146e8d471201800fa1b4524126de6ad3"
checksum = "356a0625f1954f730c0201cdab48611198dc6ce21f4acff55089b5a78e6e835b"
dependencies = [
"crossbeam-channel",
"crossbeam-deque",
......@@ -4921,12 +4915,12 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "reqwest"
version = "0.11.13"
version = "0.11.14"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "68cc60575865c7831548863cc02356512e3f1dc2f3f82cb837d7fc4cc8f3c97c"
checksum = "21eed90ec8570952d53b772ecf8f206aa1ec9a3d76b2521c56c42973f2d91ee9"
dependencies = [
"async-compression",
"base64 0.13.1",
"base64 0.21.0",
"bytes",
"cookie",
"cookie_store",
......@@ -4946,7 +4940,6 @@ dependencies = [
"once_cell",
"percent-encoding",
"pin-project-lite",
"proc-macro-hack",
"serde",
"serde_json",
"serde_urlencoded",
......@@ -5734,9 +5727,9 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "toml"
version = "0.5.10"
version = "0.5.11"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "1333c76748e868a4d9d1017b5ab53171dfd095f70c712fdb4653a406547f598f"
checksum = "f4f7f0dd8d50a853a531c426359045b1998f04219d88799810762cd4ad314234"
dependencies = [
"serde",
]
......@@ -5882,9 +5875,9 @@ checksum = "9e79c4d996edb816c91e4308506774452e55e95c3c9de07b6729e17e15a5ef81"
[[package]]
name = "unicode-bidi"
version = "0.3.9"
version = "0.3.10"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0046be40136ef78dc325e0edefccf84ccddacd0afcc1ca54103fa3c61bbdab1d"
checksum = "d54675592c1dbefd78cbd98db9bacd89886e1ca50692a0692baefffdeb92dd58"
[[package]]
name = "unicode-ident"
......
[package]
name = "gst-plugin-audiofx"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Sebastian Dröge <sebastian@centricular.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MPL-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-claxon"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Ruben Gonzalez <rgonzalez@fluendo.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MIT OR Apache-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-csound"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Natanael Mojica <neithanmo@gmail.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MPL-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-lewton"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Sebastian Dröge <sebastian@centricular.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MIT OR Apache-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-spotify"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Guillaume Desmottes <guillaume@desmottes.be>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MPL-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-file"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Sebastian Dröge <sebastian@centricular.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MIT OR Apache-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-sodium"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Jordan Petridis <jordan@centricular.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
description = "GStreamer plugin for libsodium-based file encryption and decryption"
......
[package]
name = "gst-plugin-threadshare"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Sebastian Dröge <sebastian@centricular.com>"]
license = "LGPL-2.1-or-later"
description = "GStreamer Threadshare Plugin"
......
[package]
name = "gst-plugin-flavors"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Sebastian Dröge <sebastian@centricular.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MIT OR Apache-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-fmp4"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Sebastian Dröge <sebastian@centricular.com>"]
license = "MPL-2.0"
description = "GStreamer Fragmented MP4 Plugin"
......
[package]
name = "gst-plugin-mp4"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Sebastian Dröge <sebastian@centricular.com>"]
license = "MPL-2.0"
description = "GStreamer Rust MP4 Plugin"
......
[package]
name = "gst-plugin-aws"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Arun Raghavan <arun@arunraghavan.net>",
"Jordan Petridis <jordan@centricular.com>",
"Mathieu Duponchelle <mathieu@centricular.com>"]
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
name = "gst-plugin-hlssink3"
description = "GStreamer HLS (HTTP Live Streaming) Plugin"
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Rafael Caricio <rafael@caricio.com>"]
edition = "2021"
license = "MPL-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-ndi"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Ruben Gonzalez <rubenrua@teltek.es>", "Daniel Vilar <daniel.peiteado@teltek.es>", "Sebastian Dröge <sebastian@centricular.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MPL-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-onvif"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Mathieu Duponchelle <mathieu@centricular.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MPL-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-raptorq"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Tomasz Andrzejak <andreiltd@gmail.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
description = "GStreamer RaptorQ FEC Plugin"
......
[package]
name = "gst-plugin-reqwest"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Sebastian Dröge <sebastian@centricular.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MIT OR Apache-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-rtp"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
authors = ["Vivienne Watermeier <vwatermeier@igalia.com>", "Sebastian Dröge <sebastian@centricular.com>"]
repository = "https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs"
license = "MPL-2.0"
......
[package]
name = "gst-plugin-webrtc"
version = "0.9.7"
version = "0.9.8"
edition = "2021"
authors = ["Mathieu Duponchelle <mathieu@centricular.com>", "Thibault Saunier <tsaunier@igalia.com>"]
license = "MPL-2.0"
......