Commit 6b212368 authored by Tim-Philipp Müller's avatar Tim-Philipp Müller 🐠

Update translations

parent dc7bd483
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-07 22:46+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.28.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-01 14:19+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gforcada@gnome.org>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-13 15:00+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......
# Danish translation of gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2017 gst.
# Copyright (C) 2019 gst.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019.
#
# gain -> forhøjelse
# boost -> øgning?
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.12.0\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.15.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-21 23:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-17 23:54+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -30,12 +30,16 @@ msgstr "Mislykkedes i at afkode JPEG-billede"
msgid ""
"Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
msgstr ""
"Kunne ikke konfigurere LAME mp3-lydafkoderen. Kontroller dine "
"kodningsparametre."
#, c-format
msgid ""
"The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
"bitrate was changed to %d kbit/s."
msgstr ""
"Den anmodte bithastighed %d kbit/s for egenskab »%s« er ikke tilladt. "
"Bithastigheden blev ændret til %d kbit/s."
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#, c-format
......@@ -70,6 +74,7 @@ msgstr "Server understøtter ikke søgning."
msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
msgstr ""
"Kunne ikke konfigurere TwoLAME-koderen. Kontroller dine kodningsparametre."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Ingen eller defekt inddatalyd, AVI-sekvens vil blive ødelagt."
......@@ -184,13 +189,13 @@ msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ikke IO-metoden %d"
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ingen kendt IO-metode."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' has no supported format"
msgstr "Koder på enhed %s har ikke et understøttet inddataformat"
msgstr "Enheden %s har intet understøttet format"
#, c-format
msgid "Device '%s' failed during initialization"
msgstr ""
msgstr "Enheden »%s« fejlede under initialisering"
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
......@@ -208,13 +213,14 @@ msgstr "Enheden »%s« kan ikke optage i det angivne format"
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke planer, der ikke hænger sammen"
#, fuzzy, c-format
# http://en.wikipedia.org/wiki/Interlaced_video
#, c-format
msgid "Device '%s' does not support %s interlacing"
msgstr "Server understøtter ikke søgning."
msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke %s-interlacemetoden"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' does not support %s colorimetry"
msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke planer, der ikke hænger sammen"
msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke %s-kolorimetri"
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
......@@ -284,13 +290,13 @@ msgstr ""
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Konverteringsprogram på enhed %s har ikke et understøttet uddataformat"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Decoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Koder på enhed %s har ikke et understøttet inddataformat"
msgstr "Afkoderen på enheden %s har ikke et understøttet inddataformat"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Decoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Koder på enhed %s har ikke et understøttet uddataformat"
msgstr "Afkoderen på enheden %s har ikke et understøttet uddataformat"
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Kunne ikke starte afkodning af tråd."
......@@ -306,9 +312,8 @@ msgstr "Koder på enhed %s har ikke et understøttet uddataformat"
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Koder på enhed %s har ikke et understøttet inddataformat"
#, fuzzy
msgid "Failed to start encoding thread."
msgstr "Kunne ikke starte afkodning af tråd."
msgstr "Kunne ikke starte kodningstråd."
#, c-format
msgid ""
......
# German translations for gst-plugins-good 1.3.90
# German translations for gst-plugins-good 1.15.1
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
#
......@@ -8,14 +8,14 @@
# Pipeline = Weiterleitung
# Stream = Strom
# mixer = Mischer
# Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
# Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.15.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-26 19:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 21:19+0100\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
msgid "Jack server not found"
msgstr "Jack-Server nicht gefunden"
......@@ -35,12 +35,16 @@ msgstr "Dekodieren des JPEG-Bildes schlug fehl"
msgid ""
"Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
msgstr ""
"Einrichtung des LAME MP3-Kodierers ist fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie die "
"Parameter des Kodierers."
#, c-format
msgid ""
"The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
"bitrate was changed to %d kbit/s."
msgstr ""
"Die angeforderte Bitrate %d ist für die Eigenschaft »%s« nicht erlaubt. Die "
"Bitrate wird auf %d KBit/s angepasst."
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#, c-format
......@@ -76,6 +80,8 @@ msgstr "Suchlauf wird nicht vom Server unterstützt."
msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
msgstr ""
"Einrichtung des TwoLAME-Kodierers ist fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie die "
"Parameter des Kodierers."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Kein oder ungültiger Eingabeton, der AVI-Strom wird fehlerhaft sein."
......@@ -134,7 +140,7 @@ msgstr ""
"die Berechtigungen zum Öffnen des Gerätes."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Wiedergabe geöffnet werden. "
msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Wiedergabe geöffnet werden."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
......@@ -163,7 +169,7 @@ msgstr ""
"die Berechtigungen zum Öffnen des Gerätes."
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Aufnahme geöffnet werden. "
msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Aufnahme geöffnet werden."
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr "CoreAudio-Gerät nicht gefunden"
......@@ -192,15 +198,15 @@ msgstr "Der Treiber von Gerät »%s« unterstützt nicht die EA-Methode %d"
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Der Treiber von Gerät »%s« unterstützt keine bekannte EA-Methode"
msgstr "Der Treiber des Geräts »%s« unterstützt keine bekannte E/A-Methode."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' has no supported format"
msgstr "Der Kodierer auf Gerät %s hat kein unterstütztes Eingabeformat"
msgstr "Das Gerät »%s« hat kein unterstütztes Format"
#, c-format
msgid "Device '%s' failed during initialization"
msgstr ""
msgstr "Die Initialisierung des Geräts »%s« ist fehlgeschlagen"
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
......@@ -218,13 +224,13 @@ msgstr "Das angegebene Format kann nicht vom Gerät »%s« ausgelesen werden"
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Gerät »%s« unterstützt getrennte Ebenen"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' does not support %s interlacing"
msgstr "Gerät »%s« unterstützt keine Videoaufnahme"
msgstr "Das Gerät »%s« unterstützt keine %s-Zeilenverschachtelung"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' does not support %s colorimetry"
msgstr "Gerät »%s« unterstützt keine Videoaufnahme"
msgstr "Das Gerät »%s« unterstützt keine %s-Farbmetrik"
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
......@@ -273,7 +279,7 @@ msgstr "»%s« ist kein Empfänger."
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Empfangen eines Funksignals auf Gerät »%s« schlug fehl."
msgstr "Empfangen eines Funksignals auf Gerät »%s« schlug fehl. "
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
......@@ -297,16 +303,16 @@ msgstr "Der Umwandler auf Gerät %s hat kein unterstütztes Eingabeformat"
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Der Umwandler auf Gerät %s hat kein unterstütztes Ausgabeformat"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Decoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Der Kodierer auf Gerät %s hat kein unterstütztes Eingabeformat"
msgstr "Der Dekodierer auf Gerät %s hat kein unterstütztes Eingabeformat"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Decoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Der Kodierer auf Gerät %s hat kein unterstütztes Ausgabeformat"
msgstr "Der Dekodierer auf Gerät %s hat kein unterstütztes Ausgabeformat"
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Beginn der Dekodierung des JPEG-Bildes schlug fehl"
msgstr "Starten des Thread zur Dekodierung ist fehlgeschlagen."
msgid "Failed to process frame."
msgstr "Verarbeiten des Einzelbilds schlug fehl."
......@@ -319,9 +325,8 @@ msgstr "Der Kodierer auf Gerät %s hat kein unterstütztes Ausgabeformat"
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Der Kodierer auf Gerät %s hat kein unterstütztes Eingabeformat"
#, fuzzy
msgid "Failed to start encoding thread."
msgstr "Beginn der Dekodierung des JPEG-Bildes schlug fehl"
msgstr "Starten des Thread zur Dekodierung schlug fehl."
#, c-format
msgid ""
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.28.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-05 19:05+0100\n"
"Last-Translator: Savvas Radevic <vicedar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-26 10:41-0400\n"
"Last-Translator: Gareth Owen <gowen72@yahoo.com>\n"
"Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.28.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-04 21:48+0100\n"
"Last-Translator: Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.26.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-12 18:30+0100\n"
"Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.18.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-25 12:37+0100\n"
"Last-Translator: Mikel Olasagasti Uranga <hey_neken@mundurat.net>\n"
"Language-Team: Basque <translation-team-eu@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:03+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-05 22:27+0200\n"
"Last-Translator: Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>\n"
"Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-17 10:54+0100\n"
"Last-Translator: Fabio Tomat <f.t.public@gmail.com>\n"
"Language-Team: Friulian <f.t.public@gmail.com>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-15 03:46+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
......
This diff is collapsed.
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-05 20:11+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-10 22:06+0700\n"
"Last-Translator: Andhika Padmawan <andhika.padmawan@gmail.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <translation-team-id@lists.sourceforge.net>\n"
......
This diff is collapsed.
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-22 20:13+0900\n"
"Last-Translator: Takeshi Hamasaki <hmatrjp@users.sourceforge.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.23.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-16 19:34+0300\n"
"Last-Translator: Žygimantas Beručka <uid0@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-20 16:38+0300\n"
"Last-Translator: Rihards Prieditis <rprieditis@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <translation-team-lv@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.10.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-26 19:09+0100\n"
"Last-Translator: Michel Bugeja <michelbugeja@rabatmalta.com>\n"
"Language-Team: Maltese <translation-team-mt@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-23 23:04+0200\n"
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-23 23:59+0100\n"
"Last-Translator: Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-27 13:32+0530\n"
"Last-Translator: Gora Mohanty <gora_mohanty@yahoo.co.in>\n"
"Language-Team: Oriya <gora_mohanty@yahoo.co.in>\n"
......
# Polish translation for gst-plugins-good.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2017.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.15.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-04 19:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-25 05:36+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -25,12 +25,16 @@ msgstr "Nie udało się zdekodować obrazu JPEG"
msgid ""
"Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
msgstr ""
"Nie udało się skonfigurować kodera dźwięku LAME mp3. Proszę sprawdzić "
"parametry kodowania."
#, c-format
msgid ""
"The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
"bitrate was changed to %d kbit/s."
msgstr ""
"Żądana szybkość %d kbit/s dla własności '%s' nie jest dozwolona. Zmieniono "
"szybkość na %d kbit/s."
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#, c-format
......@@ -64,6 +68,8 @@ msgstr "Serwer nie obsługuje przewijania."
msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
msgstr ""
"Nie udało się skonfigurować kodera TwoLAME. Proszę sprawdzić parametry "
"kodowania."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Brak lub niepoprawne wejście dźwięku, strumień AVI będzie uszkodzony."
......@@ -180,13 +186,13 @@ msgstr "Sterownik urządzenia '%s' nie obsługuje metody we/wy %d"
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Sterownik urządzenia '%s' nie obsługuje żadnej znanej metody we/wy."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' has no supported format"
msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
msgstr "Urządzenie '%s' nie ma obsługiwanego formatu"
#, c-format
msgid "Device '%s' failed during initialization"
msgstr ""
msgstr "Urządzenie '%s' zawiodło w trakcie inicjowania"
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
......@@ -204,13 +210,13 @@ msgstr "Urządzenie '%s' nie potrafi przechwytywać obrazu w podanym formacie"
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Urządzenie '%s' obsługuje nieciągłe powierzchnie"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' does not support %s interlacing"
msgstr "Serwer nie obsługuje przewijania."
msgstr "Urządzenie '%s' nie obsługuje przeplotu %s"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' does not support %s colorimetry"
msgstr "Urządzenie '%s' obsługuje nieciągłe powierzchnie"
msgstr "Urządzenie '%s' nie obsługuje kolorymetrii %s"
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
......@@ -279,13 +285,13 @@ msgstr "Konwerter urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Konwerter urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wyjściowego"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Decoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
msgstr "Dekoder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Decoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wyjściowego"
msgstr "Dekoder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wyjściowego"
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Nie udało się uruchomić wątku dekodującego."
......@@ -301,9 +307,8 @@ msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wyjściowego"
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Koder urządzenia %s nie ma obsługiwanego formatu wejściowego"
#, fuzzy
msgid "Failed to start encoding thread."
msgstr "Nie udało się uruchomić wątku dekodującego."
msgstr "Nie udało się uruchomić wątku kodującego."
#, c-format
msgid ""
......@@ -404,61 +409,3 @@ msgstr "Zmiana rozdzielczości w czasie działania nie jest jeszcze obsługiwana
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Nie można pracować bez zegara"
#~ msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
#~ msgstr ""
#~ "Ten plik zawiera zbyt dużo strumieni. Odtwarzanie tylko %d pierwszych"
#~ msgid "Record Source"
#~ msgstr "Źródło nagrywania"
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"
#~ msgid "Line In"
#~ msgstr "Wejście linii"
#~ msgid "Internal CD"
#~ msgstr "Wewnętrzny CD"
#~ msgid "SPDIF In"
#~ msgstr "Wejście SPDIF"
#~ msgid "AUX 1 In"
#~ msgstr "Wejście AUX 1"
#~ msgid "AUX 2 In"
#~ msgstr "Wejście AUX 2"
#~ msgid "Codec Loopback"
#~ msgstr "Pętla zwrotna kodeka"
#~ msgid "SunVTS Loopback"
#~ msgstr "Pętla zwrotna SunVTS"
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Głośność"
#~ msgid "Gain"
#~ msgstr "Wzmocnienie"
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"
#~ msgid "Built-in Speaker"
#~ msgstr "Wbudowany głośniczek"
#~ msgid "Headphone"
#~ msgstr "Słuchawki"
#~ msgid "Line Out"
#~ msgstr "Wyjście linii"
#~ msgid "SPDIF Out"
#~ msgstr "Wyjście SPDIF"
#~ msgid "AUX 1 Out"
#~ msgstr "Wyjście AUX 1"
#~ msgid "AUX 2 Out"
#~ msgstr "Wyjście AUX 2"
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.12.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-20 17:12-0300\n"
"Last-Translator: Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <ldpbr-translation@lists.sourceforge."
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.23.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-16 03:22+0300\n"
"Last-Translator: Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <translation-team-ro@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
#
# Артём Попов <artfwo@gmail.com>, 2009.
# Pavel Maryanov <acid_jack@ukr.net>, 2009.
# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019.
# Pavel Maryanov <acid@jack.kiev.ua>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.12.0\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.15.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 01:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-05 19:23+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-25 19:51+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>\n"
"Language-Team: Russian <gnu@d07.ru>\n"
"Language: ru\n"
......@@ -31,12 +31,16 @@ msgstr "Не удалось декодировать JPEG-изображение
msgid ""
"Failed to configure LAME mp3 audio encoder. Check your encoding parameters."
msgstr ""
"Не удалось настроить аудио-кодировщик mp3 LAME. Проверьте параметры "
"кодирования."
#, c-format
msgid ""
"The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
"bitrate was changed to %d kbit/s."
msgstr ""
"Запрошенный битрейт в %d кбит/с для свойства «%s» недопустим. Битрейт был "
"изменён на %d кбит/с."
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#, c-format
......@@ -70,6 +74,7 @@ msgstr "Сервер не поддерживает поиск."
msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
msgstr ""
"Не удалось настроить кодировщик TwoLAME. Проверьте параметры кодирования."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr ""
......@@ -190,13 +195,13 @@ msgstr ""
"Драйвер устройства «%s» не поддерживает ни один из известных методов ввода-"
"вывода."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' has no supported format"
msgstr "Кодировщик на устройстве %s не поддерживает входной формат"
msgstr "Устройство «%s» не поддерживает формат"
#, c-format
msgid "Device '%s' failed during initialization"
msgstr ""
msgstr "Ошибка инициализации устройства «%s»"
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
......@@ -215,13 +220,13 @@ msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr ""
"Устройство «%s» поддерживает прерывистые матрицы (non-contiguous planes)"
#, fuzzy, c-format