nb.po 21.3 KB
Newer Older
1 2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
3
#
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012-2017
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.10.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:43+0000\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"PO-Revision-Date: 2017-01-05 01:29+0100\n"
13
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
15
"Language: nb_NO\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
19
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
21
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
22

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
24
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i mono-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25 26

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
27
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28

29
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
31
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for avspilling i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
33 34 35 36 37 38
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Enheten brukes av et annet "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39 40

msgid "Could not open audio device for playback."
41
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42

43
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
44
msgstr "Feil ved sending til lydenhet. Enheten er frakoblet."
45

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
47
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i monomodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48 49

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
50
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i stereomodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51

52
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
54
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
56 57 58 59 60
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for opptak. Enheten brukes av et annet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62

msgid "Could not open audio device for recording."
63
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64

65
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
66
msgstr "Feil ved opptak fra lydenhet. Enheten er frakoblet."
67

68 69 70
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
71
msgid "Could not seek CD."
72
msgstr "Kunne ikke søke på CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73 74

msgid "Could not read CD."
75
msgstr "Kunne ikke lese CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
77 78 79 80 81 82 83 84 85
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""

msgid "A GL error occurred"
msgstr ""

msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
86 87
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
88
msgstr "Mangler elementet «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89

90
msgid "Could not determine type of stream"
91
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
92

93 94
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dette ser ut som en tekstfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
95

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
96
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
97
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «uridecodebin»"
98

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
99 100 101
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin3\" element."
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «uridecodebin»"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
102

103 104
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
105
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer mangler."
106 107

msgid "The autovideosink element is missing."
108
msgstr "Autobildeslukelementet mangler."
109

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
110 111
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
112
msgstr "Konfigurert bildesluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
113

114 115
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
116
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer virker ikke."
117 118

msgid "The autovideosink element is not working."
119
msgstr "autobildeslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120 121

msgid "Custom text sink element is not usable."
122
msgstr "Tilpasset tekstslukelement er ikke brukbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123 124

msgid "No volume control found"
125
msgstr "Fant ikke volumkontroll"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126

127 128
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
129
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer mangler."
130 131

msgid "The autoaudiosink element is missing."
132
msgstr "Autolydslukelementet mangler"
133

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
134 135
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
136
msgstr "Konfigurert lydsluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
137

138 139
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
140
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer virker ikke."
141 142

msgid "The autoaudiosink element is not working."
143
msgstr "Autolydslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

145
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
146
msgstr "Kan ikke spille av en tekstfil uten film eller visualiseringer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148 149
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
150
msgstr "Ingen dekoder tilgjengelig for type «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151

152 153 154 155 156 157 158
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen URI for avspilling oppgitt."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI «%s»."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
msgid "This stream type cannot be played yet."
160
msgstr "Dennestrømtypen kan ikke spilles ennå."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161 162 163

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
164
msgstr "Ingen URI-håndterer er implementert for «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165

166 167 168
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldig."

169
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
171
msgstr "Feil ved sending av data til «%s:%d»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
173
msgid "Can't record audio fast enough"
174
msgstr "Kan ikke ta opp lyd rask nok"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
175

176 177 178
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179
msgid "ID3 tag"
180
msgstr "ID3-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
182
msgid "APE tag"
183
msgstr "APE-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
185
msgid "ICY internet radio"
186
msgstr "ICY internettradio"
187

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
188
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
189
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
190

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
191
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
192
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
193

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
194
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
195
msgstr "Tapsfri True Audio (TTA)"
196

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
197
msgid "Windows Media Speech"
198
msgstr "Windows Mediatale"
199

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
200
msgid "CYUV Lossless"
201
msgstr "CYUV tapsfritt"
202

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
203
msgid "FFMpeg v1"
204
msgstr "FFMpeg v1"
205

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
206
msgid "Lossless MSZH"
207
msgstr "Tapsfritt MSZH"
208

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209
msgid "Run-length encoding"
210
msgstr "Kjørelengde-koding"
211

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
212 213 214
msgid "Timed Text"
msgstr "Tidsbestemt tekst"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
215
msgid "Subtitle"
216
msgstr "Undertekst"
217

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
218
msgid "MPL2 subtitle format"
219
msgstr "MPL2 undertekstformat"
220

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
221
msgid "DKS subtitle format"
222
msgstr "DKS undertekstformat"
223

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
224
msgid "QTtext subtitle format"
225
msgstr "QTtext undertekstformat"
226

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
227
msgid "Sami subtitle format"
228
msgstr "Samisk undertekstformat"
229

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
230
msgid "TMPlayer subtitle format"
231
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
232

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233 234 235 236 237 238
msgid "CEA 608 Closed Caption"
msgstr ""

msgid "CEA 708 Closed Caption"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
msgid "Kate subtitle format"
240
msgstr "Kate undertekstformat"
241

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
msgid "WebVTT subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
msgstr "WebVTT undertekstformat"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgid "Uncompressed video"
246
msgstr "Ukomprimert video"
247

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgid "Uncompressed gray"
249
msgstr "Ukomprimert grå"
250

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
msgstr "Ukomprimert pakket YUV %s"
254

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgstr "Ukomprimert semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261
msgstr "Ukomprimert planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265
msgstr "Ukomprimert palettopmimert %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269
msgstr "Ukomprimert %d-bit %s"
270

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271 272
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
273
msgstr "DivX MPEG-4-versjon %d"
274

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275
msgid "Uncompressed audio"
276
msgstr "Ukomprimert lyd"
277

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
278 279
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
280
msgstr "Rå %d-bit %s-lyd"
281

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282
msgid "Audio CD source"
283
msgstr "Lyd-CD-kilde"
284

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
285
msgid "DVD source"
286
msgstr "DVD-kilde"
287

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
288
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
289
msgstr "Sanntidsdirekteavspillingsprotokoll (RTSP) kilde"
290

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
291
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
292
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokollkilde"
293

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
294 295
#, c-format
msgid "%s protocol source"
296
msgstr "%s protokollkilde"
297

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298 299
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
300
msgstr "%s bilde RTP-depayloader"
301

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
302 303
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
304
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
305

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
306 307
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
308
msgstr "%s RTP-depayloader"
309

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310 311
#, c-format
msgid "%s demuxer"
312
msgstr "%s demultiplekser"
313

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314 315
#, c-format
msgid "%s decoder"
316
msgstr "%s dekoder"
317

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
318 319
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
320
msgstr "%s bilde RTP-payloader"
321

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
322 323
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
324
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
325

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326 327
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
328
msgstr "%s RTP-payloader"
329

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
330 331
#, c-format
msgid "%s muxer"
332
msgstr "%s multiplekser"
333

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
334 335
#, c-format
msgid "%s encoder"
336
msgstr "%s koder"
337

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
338 339
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
340
msgstr "GStreamer-element %s"
341

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
342
msgid "Unknown source element"
343
msgstr "Ukjent kildeelement"
344

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
345
msgid "Unknown sink element"
346
msgstr "Ukjent slukelement"
347

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
348
msgid "Unknown element"
349
msgstr "Ukjent element"
350

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
351
msgid "Unknown decoder element"
352
msgstr "Ukjent dekoderelement"
353

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
354 355
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukjent element for koding"
356

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
357 358
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Tillegg eller element av ukjent type"
359

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
360
msgid "Failed to read tag: not enough data"
361
msgstr "Klarte ikke å lese merket: Ikke nok data"
362

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
363 364
msgid "track ID"
msgstr "spor-ID"
365

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
366
msgid "MusicBrainz track ID"
367
msgstr "MusicBrainz spor-id"
368

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
369 370 371 372
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
373
msgstr "MusicBrainz artist-id"
374

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
375 376 377 378
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
379
msgstr "MusicBrainz album-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
381
msgid "album artist ID"
382
msgstr "albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
384
msgid "MusicBrainz album artist ID"
385
msgstr "MusicBrainz albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
387
msgid "track TRM ID"
388
msgstr "spor TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
390
msgid "MusicBrainz TRM ID"
391
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
393
msgid "capturing shutter speed"
394
msgstr "opptakslukkerhastighet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
396
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
397
msgstr "Lukkehastighet som benyttes når du tar et bilde, i sekunder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
399
msgid "capturing focal ratio"
400
msgstr "opptaksbrennvidder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
402
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
403
msgstr "Brennvidden (f-tall) som benyttes når du tar bildet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
405
msgid "capturing focal length"
406
msgstr "opptaksbrennvidde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
408
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
409
msgstr "Brennvidden til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
411
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
412
msgstr "35 mm ekvivalent opptaksbrennvidde"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414 415 416 417
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
"35 mm ekvivalent brennvidde til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
418

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgid "capturing digital zoom ratio"
420
msgstr "fanger digitalt zoomforhold"
421

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
423
msgstr "Digitalt zoomforhold som benyttes når du tar et bilde"
424

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgid "capturing iso speed"
426
msgstr "opptaks-ISO-hastighet"
427

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
429
msgstr "ISO-hastigheten som benyttes når du tar et bilde"
430

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
msgid "capturing exposure program"
432
msgstr "opptakseksponeringsprogram"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgid "The exposure program used when capturing an image"
435
msgstr "Eksponeringsprogrammet som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgid "capturing exposure mode"
438
msgstr "opptakseksponeringsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
441
msgstr "Eksponeringsmodusen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgid "capturing exposure compensation"
444
msgstr "opptakseksponeringskompensasjon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
447
msgstr "Eksponeringskompensasjonen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
448

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
msgid "capturing scene capture type"
450
msgstr "opptaksscene opptakstype"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
453
msgstr "Sceneopptaksmodus som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
msgid "capturing gain adjustment"
456
msgstr "opptaksstyrkejustering"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
459
msgstr "Den samlede styrkejusteringen som anvendes på et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
msgid "capturing white balance"
462
msgstr "opptakshvitbalanse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
465
msgstr "Hvitbalanseinnstillingen når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
467
msgid "capturing contrast"
468
msgstr "opptakskontrast"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
471
msgstr "Retningen av kontrastbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
473
msgid "capturing saturation"
474
msgstr "opptaksmetning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
476
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
477
msgstr "Retningen av metningsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
479
msgid "capturing sharpness"
480
msgstr "opptaksskarphet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
482
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
483
msgstr "Retningen av skarphetsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
485
msgid "capturing flash fired"
486
msgstr "opptaksblits avfyrt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
488
msgid "If the flash fired while capturing an image"
489
msgstr "Om blitsen avfyres mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
491
msgid "capturing flash mode"
492
msgstr "opptaksblitsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
493

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
494
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
495
msgstr "Valgt blitsmodus mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
496

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
497
msgid "capturing metering mode"
498
msgstr "opptaksmålemodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
499

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
500 501 502 503
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
"Målemodus som brukes mens man bestemmer eksponeringen for å ta et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
504

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
505
msgid "capturing source"
506
msgstr "opptakskilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
507

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508
msgid "The source or type of device used for the capture"
509
msgstr "Kilden eller type enhet som brukes for opptak"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
510

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
511
msgid "image horizontal ppi"
512
msgstr "Bilde horisontalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
515
msgstr "Media (bilde/video) beregnet horisontal pikseltetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
516

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517
msgid "image vertical ppi"
518
msgstr "Bilde vertikalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
519

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
521
msgstr "Media (bilde/video) beregnet vertikal piksel tetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
522

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523
msgid "ID3v2 frame"
524
msgstr "ID3v2-ramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
525

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
527
msgstr "Utolket id3v2 merkeramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
528

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
529
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530
msgstr "musikal-tast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
531 532

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533
msgstr "Innledende tast der lyden begynner"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
535 536 537
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon og avslutt"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
538 539 540 541 542 543
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Ikke avslutt etter å ha vist den første enheteslisten, men vent på at "
"enheter blir lagt til/fjernet."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
544

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545
#, c-format
546
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
547
msgstr "Volum: %.0f%%"
548

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
549
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
550 551 552
msgstr "Bufrer ..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
553
msgstr "Klokke tapt, velger en ny\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
554

555
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
556
msgstr "Nådde slutten av spillelisten."
557

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
558
msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
559
msgstr "Pauset"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
560

561
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
562
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
563
msgstr "Spiller nå %s\n"
564 565 566

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
567
msgstr "I ferd med å fullføre, forbereder neste tittel: %s"
568 569 570

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
571
msgstr "Avspillingshastighet: %.2f"
572

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
573
#, c-format
574
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
575
msgstr "Kunne ikke endre avspillingshastigheten til %.2f"
576 577

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
578
msgstr "avstand"
579 580

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
581
msgstr "pause/opphev pause"
582 583

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
584
msgstr "q eller ESC"
585 586

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
587
msgstr "Avslutt"
588

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
589
msgid "> or n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
590
msgstr "> eller n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
591

592
msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
593
msgstr "spill neste"
594

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
595
msgid "< or b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
596
msgstr "< eller b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
597

598
msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
599
msgstr "spill forige"
600 601

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
602
msgstr "søk forover"
603 604

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
605
msgstr "søk bakover"
606 607

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
608
msgstr "Volum opp"
609 610

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
611
msgstr "volum opp"
612 613

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
614
msgstr "øk avspillingshastigheten"
615 616

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617
msgstr "reduser avspillingshastigheten"
618 619

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620
msgstr "endre avspillingsretningen"
621 622

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623
msgstr "aktivere/deaktivere trikse-moduser\t"
624

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
625
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626
msgstr "endre lydspor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627 628

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
629
msgstr "endre videospor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
630 631

msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
632
msgstr "endre undertekstspor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
633

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
634
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
635
msgstr "Søk til begynnelsen"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
636

637
msgid "show keyboard shortcuts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
638
msgstr "vis hurtigtaster"
639 640

msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
641
msgstr "Interaktiv modus - tastaturkontroller:"
642

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643
msgid "Output status information and property notifications"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
644
msgstr "Utdata-statusinformasjon og egenskapsvarslinger"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
645 646

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
647
msgstr "Kontroller avspillingsoppførsel ved å sette playbin «flagg»-egenskap"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
648

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
649
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
650
msgstr "Video-sink som skal brukes (standard er autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
651 652

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
653
msgstr "Lyd-sink som skal brukes (standard er autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
654 655

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
656 657 658
msgstr "Aktiver sømløs avspilling"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
659
msgstr "Stokke spilleliste"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
660

661
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
662
msgstr "Deaktiver interaktiv kontroll via tastaturet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
663 664

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
665
msgstr "Volum"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
666 667

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
668
msgstr "Spillelistefil som inneholder inngangsmediefiler"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
669

670
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
671
msgstr "Ikke skriv noe utdata (bortsett fra feil)"
672

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
673 674 675 676 677 678
msgid "Use playbin3 pipeline"
msgstr ""

msgid "(default varies depending on 'USE_PLAYBIN' env variable)"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
679 680
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
681
msgstr "Bruk: %s FIL1|URI1 [FILE|URI2] [FILE|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
682 683

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
684
msgstr "Du må ha med minst ett filnavn eller nettadresse å spille."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
685

686
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
687
msgstr "Trykk «k» for å se en liste over hurtigtaster.\n"
688

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
689 690 691 692 693 694
#~ msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
#~ msgstr "Kunne ikke opprette elementet «decodebin3»"

#~ msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
#~ msgstr "Kunne ikke opprette elementet «urisourcebin»"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
695 696 697
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Intern feil i datastrøm."

698
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
699 700 701
#~ msgstr ""
#~ "Et %s-tillegg kreves for å spille av denne strømmen, men det er ikke "
#~ "installert."
702

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
703 704 705
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Ukomprimert %s YUV %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hovedvolum"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bass"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje inn"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-høyttaler"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Spill av"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Ta opp"

739 740
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for skriving: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
741

742 743
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt"
744

745 746
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke lukke VFS-fil «%s»."
747

748 749 750 751 752 753 754 755 756
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Feil under skriving til fil «%s»."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Ugyldig URI «%s» til undertekst. Undertekst er slått av."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-strømmer kan ikke spilles av ennå."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Kun en undertekststrøm ble oppdaget. Enten laster du inn en undertekstfil "
#~ "eller en annen type tekstfil, eller mediafilen ble ikke gjenkjent."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Du har ikke en dekoder installert for å håndtere denne filen. Du må "
#~ "kanskje installere de nødvendige programtilleggene."
771

772 773 774
#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Dette er ikke en mediefil"

775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825
#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "En undertekststrøm ble oppdaget, men ingen videostrøm."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Både autobildesluk- og xvbildeslukelementene mangler."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Både autolydsluk- og alsaslukelementene mangler."

#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Feil ved sending av GDP overskriftsdata til «%s:%d»"

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Feil ved sending av GDP nyttelast data til «%s:%d»"

#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Forbindelse til %s:%d ble avvist"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ukomprimert planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimert planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Ukomprimert svart og hvitt Y-flate"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Rå PCM-lyd"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Rå %d-bit flyttallslyd"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Rå flyttallslyd"

826 827 828 829
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enhet oppgitt."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
830
#~ msgstr "Enheten «%s» eksisterer ikke."
831 832

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
833
#~ msgstr "Enheten «%s» er allerede i bruk."
834 835 836

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."