cs.po 19 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
3
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
#
5
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
7
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
#
9 10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.10.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:43+0000\n"
14
"PO-Revision-Date: 2017-09-13 15:20+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
16
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
17
"Language: cs\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
23
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
24

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
26
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27 28

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
29
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
33
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
35 36 37 38 39 40
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání. Zařízení je "
"používáno jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41 42

msgid "Could not open audio device for playback."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44

45
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
46
msgstr "Chyba výstupu do zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
47

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
49
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50 51

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
52
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
56
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58 59 60 61 62 63
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64 65

msgid "Could not open audio device for recording."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
66
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67

68
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
69
msgstr "Chyba nahrávání ze zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
70

71
msgid "Could not open CD device for reading."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení CD pro čtení."
73

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
74
msgid "Could not seek CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
75
msgstr "Nezdařilo přeskočit na CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76 77

msgid "Could not read CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
78
msgstr "Nezdařilo čtení z CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
79

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
80 81 82 83 84 85 86 87 88
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""

msgid "A GL error occurred"
msgstr ""

msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89 90
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
91
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
92

93
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
95

96 97
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
98

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
99
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
100
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."
101

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
102 103 104
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin3\" element."
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
105

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
#, c-format
107
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
109 110

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr "Schází prvek autovideosink."
112

113
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
114
msgid "Configured videosink %s is not working."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
115
msgstr "Nefunguje nastavený spotřebič videa %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
116

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
#, c-format
118
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
120 121

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123 124

msgid "Custom text sink element is not usable."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
125
msgstr "Vlastní prvek spotřebiče textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgid "No volume control found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
128
msgstr "Nebylo nalezeno žádné ovládání hlasitosti"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
#, c-format
131
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
133 134

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
136

137
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
138
msgid "Configured audiosink %s is not working."
139
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
140

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
#, c-format
142
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
144 145

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147

148
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
149
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151 152
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
153
msgstr "K typu „%s“ není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154

155
msgid "No URI specified to play from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156
msgstr "Nezadána žádná adresa URI, ze které se má přehrávat."
157 158 159

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
160
msgstr "Neplatná adresa URI „%s“."
161

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164 165 166

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
167
msgstr "U „%s“ není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168

169 170 171
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174
msgstr "Chyba při odesílání dat na „%s:%d“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
msgid "Can't record audio fast enough"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177
msgstr "Zvuk nelze nahrávat dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179 180
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"
181

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
msgid "ID3 tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183
msgstr "Štítek ID3"
184

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
msgid "APE tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
186
msgstr "Štítek APE"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187 188 189 190

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193 194

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196 197

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199 200

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202 203

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205 206

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208 209

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211 212

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
214

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
215 216 217
msgid "Timed Text"
msgstr "Timed Text"

218
msgid "Subtitle"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
219
msgstr "Titulek"
220 221

msgid "MPL2 subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
222
msgstr "Formát titulků MPL2"
223 224

msgid "DKS subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
225
msgstr "Formát titulků DKS"
226 227

msgid "QTtext subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
228
msgstr "Formát titulků QTtext"
229

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232 233

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236 237 238 239 240 241
msgid "CEA 608 Closed Caption"
msgstr ""

msgid "CEA 708 Closed Caption"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242 243 244
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgid "WebVTT subtitle format"
246
msgstr "Formát titulků WebVTT"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
248
msgid "Uncompressed video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgstr "Nekomprimované video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
251
msgid "Uncompressed gray"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252 253
msgstr "Nekomprimované stupně šedi"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
msgstr "Nekomprimovaný poloplanární YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
265

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s s paletou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273 274 275

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
278
msgid "Uncompressed audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
279
msgstr "Nekomprimovaný zvuk"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
281
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
282
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
283
msgstr "Surový %dbitový zvuk %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285

msgid "Audio CD source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286
msgstr "Zdroj zvukové CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290 291

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293 294

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297 298

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301 302

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304 305 306

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308 309 310

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312 313 314

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316 317 318

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320 321 322

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324 325 326

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328 329 330

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332 333 334

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336 337 338

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340 341 342

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344 345

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347 348

msgid "Unknown sink element"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
349
msgstr "Neznámý spotřebičový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350 351

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353 354

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356 357

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
359 360

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
363
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
364
msgstr "Selhalo čtení značky: nedostatek dat"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
365 366 367 368 369

msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"

msgid "MusicBrainz track ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
370
msgstr "ID stopy z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
371 372 373 374 375

msgid "artist ID"
msgstr "ID umělce"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
376
msgstr "ID umělce z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377 378 379 380 381

msgid "album ID"
msgstr "ID alba"

msgid "MusicBrainz album ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
382
msgstr "ID alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383 384 385 386 387

msgid "album artist ID"
msgstr "ID umělce alba"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
388
msgstr "ID umělce alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389 390 391 392 393

msgid "track TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
394
msgstr "ID stopy TRM z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395 396

msgid "capturing shutter speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
397
msgstr "rychlost závěrky při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398 399

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
400
msgstr "Rychlost závěrky při zachytávání obrazu, v sekundách"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401 402

msgid "capturing focal ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
403
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404 405

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
406
msgstr "Clonové číslo (číslo F) použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407 408

msgid "capturing focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
409
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410 411

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
412
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček použitá při záchytávání obrazu, v mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
415
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání ekvivalentní 35 mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417 418 419 420 421
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
"Ohnisková vzdálenost čoček ekvivalentní 35 mm použitá při záchytávání "
"obrazu, v mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
423
msgid "capturing digital zoom ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
424
msgstr "stupeň digitálního přiblížení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425 426

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
427
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení použitého při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428 429

msgid "capturing iso speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
430
msgstr "rychlost ISO při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431 432

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
433
msgstr "Rychlost ISO použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434 435

msgid "capturing exposure program"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
436
msgstr "program expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437 438

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
439
msgstr "Program expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440 441

msgid "capturing exposure mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442
msgstr "režim expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443 444

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
445
msgstr "Režim expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446 447

msgid "capturing exposure compensation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
448
msgstr "kompenzace expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449 450

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
451
msgstr "Kompenzace expozice použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452 453

msgid "capturing scene capture type"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
454
msgstr "typ zachycení scény při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455 456

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
457
msgstr "Režim zachycení scény použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458 459

msgid "capturing gain adjustment"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
460
msgstr "úprava zesílení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461 462

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
463
msgstr "Úprava celkového zesílení při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464 465

msgid "capturing white balance"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
466
msgstr "vyvážení bílé při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
467 468

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
469
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470 471

msgid "capturing contrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
472
msgstr "kontrast při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
473 474

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
475
msgstr "Nastavené zpracování kontrastu použité při zachytávání obrazuj"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
476 477

msgid "capturing saturation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
478
msgstr "sytost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
479 480

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
481
msgstr "Nastavené zpracování sytosti použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
482 483

msgid "capturing sharpness"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
484
msgstr "ostrost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
485 486

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487
msgstr "Nastavené zpracování ostrosti použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
488 489

msgid "capturing flash fired"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490
msgstr "použití blesku při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
491 492

msgid "If the flash fired while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493
msgstr "Zda byl při zachytávání obrazu použit blesk"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
494 495

msgid "capturing flash mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496
msgstr "režim blesku při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
497 498

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
499
msgstr "Režim blesku vybraný při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
500 501

msgid "capturing metering mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502
msgstr "režim měření při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
503

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
504 505
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
506
msgstr "Režim měření použitý pro určení expozice při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
507 508

msgid "capturing source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
509
msgstr "zdroj při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
510 511

msgid "The source or type of device used for the capture"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
513 514 515 516 517

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
518 519 520
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521 522 523 524 525

msgid "image vertical ppi"
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
526 527
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
528 529

msgid "ID3v2 frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530
msgstr "Rámec ID3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
531 532

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533
msgstr "nezpracovaný rámec štítků id3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
535
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
536
msgstr "klíčové místo skladby"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
537 538

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539
msgstr "Počáteční klíčové místo, od kterého se má zvuk spouštět"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
540

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
541 542 543
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
544 545 546 547 548 549
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Po zobrazení počátečního seznamu zařízení neskončit, ale ček na přidání/"
"odebrání zařízení."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
550

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
551
#, c-format
552
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
553
msgstr "Hlasitost: %.0f %%"
554

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
555
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
556 557 558
msgstr "Ukládá se do vyrovnávací paměti…"

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
559
msgstr "Bylo ztraceno časování, vybírá se nové\n"
560

561
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
562 563 564
msgstr "Dosažen konec seznamu k přehrání"

msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
565
msgstr "Pozastaveno"
566 567

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
568
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
569
msgstr "Nyní se přehrává %s\n"
570 571 572

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
573
msgstr "Blíží se konec, připravuje se následující titul: %s"
574 575 576

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
577
msgstr "Rychlost přehrávání: %.2f"
578

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
579
#, c-format
580
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
581
msgstr "Nezdařilo se změnit rychlost přehrávání na %.2f"
582 583

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
584
msgstr "mezerník"
585 586

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
587
msgstr "pozastavit/pokračovat"
588 589

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
590
msgstr "q nebo ESC"
591 592

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
593
msgstr "ukončit"
594

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
595
msgid "> or n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
596
msgstr "> nebo n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
597

598
msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
599
msgstr "přehrát následující"
600

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
601
msgid "< or b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
602
msgstr "< nebo b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
603

604
msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
605
msgstr "přehrát předchozí"
606 607

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
608
msgstr "posounout vpřed"
609 610

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
611
msgstr "posunout zpět"
612 613

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
614
msgstr "zvýšit hlasitost"
615 616

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617
msgstr "snížit hlasitost"
618 619

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620
msgstr "zvýšit rychlost přehrávání"
621 622

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623
msgstr "snížti rychlost přehrávání"
624 625

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626
msgstr "změnit směr přehrávání"
627 628

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
629
msgstr "zapnout/vypnout trikový režim"
630

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
632
msgstr "změnit stopu zvuku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
633 634

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
635
msgstr "změnit stopu videa"
636

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
637
msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
638
msgstr "změnit stopu titulků"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
639

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
640
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
641
msgstr "přeskočit na začátek"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
642

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643 644 645
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "zobrazit klávesové zkratky"

646
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
647
msgstr "Interaktivní režim – ovládání klávesnicí:"
648

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
649
msgid "Output status information and property notifications"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
650
msgstr "Vypsat upozornění na vlastnosti a stavové informace"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
651 652

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
653 654
msgstr ""
"Vlastnost „flags“ nastavení chování pro ovládání přehrávání u prvku playbin"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
655

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
656
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
657
msgstr "Spotřebič videa, který se má použít (výchozí je autovideosink)"
658

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
659
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
660
msgstr "Spotřebič zvuku, který se má použít (výchozí je autoaudiosink)"
661

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
662
msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
663 664 665
msgstr "Zapnout přehrávání bez mezer"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
666
msgstr "Náhodně zamíchat seznam k přehrání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
667

668
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
669
msgstr "Zakázat interaktivní ovládání klávesnicí"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
670 671

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
672
msgstr "Hlasitost"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
673 674

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
675
msgstr "Soubor se seznamem k přehrání obsahující vstupní multimediální soubory"
676

677
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
678
msgstr "Nevypisovat žádný výstup (mimo chyb)"
679

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680 681 682 683 684 685
msgid "Use playbin3 pipeline"
msgstr ""

msgid "(default varies depending on 'USE_PLAYBIN' env variable)"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
686 687
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
688
msgstr "Použítí: %s SOUBOR1|URI1 [SOUBOR2|URI2] [SOUBOR3|URI3] …"
689

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
690
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
691
msgstr "Musíte zadat minimálně jeden název souboru nebo adresu URI k přehrání."
692 693

msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
694
msgstr "Zmáčknutím „k“ si zobrazíte seznam klávesových zkratek.\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
695 696 697 698 699 700

#~ msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
#~ msgstr "Nelze vytvořit prvek „decodebin3“."

#~ msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
#~ msgstr "Nelze vytvořit prvek „urisourcebin“."