Commit f8a530b6 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

po: Update translations

parent 95c842a8
......@@ -2,269 +2,190 @@
# Copyright (C) 2015 Mogens Jaeger og Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad-1.6.0\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad-1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-05 11:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-03 11:28+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:521
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgstr "kunne ikke tegne mønster"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:522
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgstr "Der opstod en GL-fejl"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:528
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "format blev ikke forhandlet før hent funktion"
#: ext/opencv/gsttemplatematch.cpp:186
msgid "OpenCV failed to load template image"
msgstr "OpenCV mislykkedes i at indlæse skabelonaftryk"
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:361
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Kunne ikke læse titelinformation for dvd."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:367
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Kunne ikke åbne dvd-enhed »%s«."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:373
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Kunne ikke indstille PGC-baseret søgning."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Kunne ikke læse dvd. Dette kan være fordi dvd'en er krypteret og et dvd-"
"dekrypteringsbibliotek ikke er installeret."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1164
msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
msgstr "Kunne ikke læse dvd. Dette kan være fordi dvd'en er krypteret og et dvd-dekrypteringsbibliotek ikke er installeret."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1169 ext/resindvd/resindvdsrc.c:1178
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Kunne ikke læse dvd."
#: ext/smoothstreaming/gstmssdemux.c:405
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:695
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Denne fil indeholder ingen spilbare strømme."
#: ext/sndfile/gstsfdec.c:769
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Kunne ikke åbne sndfile-strøm for læsning."
#: ext/sndio/sndiosink.c:324 ext/sndio/sndiosrc.c:320
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr "Kunne ikke etablere forbindelse til sndio"
#: ext/sndio/sndiosink.c:331 ext/sndio/sndiosrc.c:327
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr "Kunne ikke forespørge sndio-funktioner"
#: ext/sndio/sndiosink.c:424 ext/sndio/sndiosrc.c:421
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Kunne ikke konfigurere"
#: ext/sndio/sndiosink.c:430 ext/sndio/sndiosrc.c:427
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Kunne ikke starte sndio"
# pre-roll. The name of an online video commercial that appears prior to an online video,
# http://en.wiktionary.org/wiki/preroll
#: gst/asfmux/gstasfmux.c:1831
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr "Oprettet fil har en længere preroll-tid end strømmens varighed"
#: gst/camerabin2/camerabingeneral.c:166 gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:1875
#: gst/camerabin2/gstdigitalzoom.c:282 gst/camerabin2/gstviewfinderbin.c:270
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Manglende element »%s« - kontroller din GStreamer-installation."
#: gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:363
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr "Filplacering er sat til NULL, sæt den venligst til et gyldigt filnavn"
#: gst/camerabin2/gstwrappercamerabinsrc.c:584
msgid "Digitalzoom element couldn't be created"
msgstr "Digitalzoom-element kunne ikke oprettes"
#: gst/dvdspu/gstdvdspu.c:1041
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Format for underbillede blev ikke konfigureret før datastrøm"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3111
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Kunne ikke indhente fragmentadresse."
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3462
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Kunne ikke hente fragmenter"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3551
#: gst/mpegtsdemux/mpegtsbase.c:1608
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømfejl."
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:294
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Intet filnavn er angivet til skrivning."
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:300
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Det angivne filnavn »%s« kan ikke konverteres til en lokal filnavnskodning."
msgstr "Det angivne filnavn »%s« kan ikke konverteres til en lokal filnavnskodning."
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:307
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunne ikke åbne filen »%s« til skrivning."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1571 sys/dvb/gstdvbsrc.c:1784
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheden »%s« eksisterer ikke."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1575
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke åbne forende-enheden »%s«."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1594
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke hente indstillinger fra forende-enheden »%s«."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1611
#, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunne opregne leveringssystemer fra forende-enheden »%s«."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1788
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunne ikke åbne filen »%s« for læsning."
#, fuzzy
#: sys/dvb/parsechannels.c:410
msgid "Couldn't find channel configuration file"
msgstr "Kunne ikke finde DVB-kanalens konfigurationsfil"
msgstr "Kunne ikke finde kanalkonfigurationsfil"
#, fuzzy, c-format
#: sys/dvb/parsechannels.c:413 sys/dvb/parsechannels.c:563
#, c-format
msgid "Couldn't load channel configuration file: '%s'"
msgstr "Kunne ikke indlæse DVB-kanalens konfigurationsfil: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse kanalkonfigurationsfilen: »%s«"
#, fuzzy, c-format
# måske om kanalen
#: sys/dvb/parsechannels.c:421 sys/dvb/parsechannels.c:846
#, c-format
msgid "Couldn't find details for channel '%s'"
msgstr "Kunne ikke finde detaljer for DVB-kanalen %s"
msgstr "Kunne ikke finde detaljer for kanalen »%s«"
#, fuzzy, c-format
#: sys/dvb/parsechannels.c:430
#, c-format
msgid "No properties for channel '%s'"
msgstr "Kunne ikke finde detaljer for DVB-kanalen %s"
msgstr "Ingen egenskaber for kanalen »%s«"
#, fuzzy, c-format
#: sys/dvb/parsechannels.c:439
#, c-format
msgid "Failed to set properties for channel '%s'"
msgstr "Kunne ikke finde detaljer for DVB-kanalen %s"
msgstr "Kunne ikke angive egenskaber for kanalen »%s«"
#, fuzzy, c-format
#: sys/dvb/parsechannels.c:560
#, c-format
msgid "Couldn't find channel configuration file: '%s'"
msgstr "Kunne ikke finde DVB-kanalens konfigurationsfil"
msgstr "Kunne ikke finde kanalkonfigurationsfilen: »%s«"
#, fuzzy
#: sys/dvb/parsechannels.c:570
msgid "Channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "DVB-kanalens konfigurationsfil indeholder ikke nogen kanaler"
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Intern datastrømfejl."
#~ msgid "default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "standardlydkanal for GStreamers lydhændelser"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan afspille lyd via et antal udgangselementer. Nogle mulige "
#~ "valg er osssink, pulsesink og alsasink. Lydudgangen kan være en delvis "
#~ "datakanal i stedet for bare et element."
#~ msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "beskrivelse af standardlydkanal for GStreamers lydhændelser"
#~ msgid "Describes the selected audiosink element."
#~ msgstr "Beskriver det valge lydkanalelement."
#~ msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "standardlydkanal til GStreamers lyd/video-konference"
#~ msgid ""
#~ "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr ""
#~ "beskrivelse for standardlydkanal til GStreamers lyd/video-konference"
#~ msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "standardlydkanal til GStreamers musik og film"
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "beskrivelse for standardlydkanal til GStreamers musik og film"
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "standardlydkanal for GStreamer"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan afspille video via et antal udgangselementer. Nogle mulige "
#~ "valg er xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink og aasink. Videoudgangen "
#~ "kan være en delvis datakanal i stedet for bare et element."
#~ msgid "description for default GStreamer videosink"
#~ msgstr "beskrivelse for standardvideokanal for GStreamer"
#~ msgid "Describes the selected videosink element."
#~ msgstr "Beskriver den valgte videokanalselement."
#~ msgid "default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "standardlydoptagelse for GStreamer"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan optage lyd via et antal indgangselementer. Nogle mulige "
#~ "valg er osssrc, pulsesrc og alsasrc. Lydkilden kan være en delvis "
#~ "datakanal i stedet for bare et element."
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "beskrivelse for standardlydoptagelsen til GStreamer"
#~ msgid "Describes the selected audiosrc element."
#~ msgstr "Beskriver det valgte lydoptagelseselement."
#~ msgid "default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "standardvideooptager for GStreamer"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source "
#~ "can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan optage video via et antal indgangselementer. Nogle mulige "
#~ "valg er v4lsrc, v4l2src og videotestsrc. Videokilden kan være en delvis "
#~ "datakanal i stedet for bare et element."
#~ msgid "description for default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "beskrivelse for standardvideooptageren til GStreamer"
#~ msgid "Describes the selected videosrc element."
#~ msgstr "Beskriver det valgte videooptagerelement."
#~ msgid "default GStreamer visualization"
#~ msgstr "Standardvisualisering for GStreamer"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
#~ "synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead "
#~ "of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan placere visualiseringsudvidelsesmoduler i en datakanal for "
#~ "at transformere lydstrømme i videobilleder. Nogle mulige valg er goom, "
#~ "goom2k1 og synaesthesia. Visualiseringsudvidelsesmodulerne kan være en "
#~ "delvis datakanal i stedet for bare et element."
#~ msgid "description for default GStreamer visualization"
#~ msgstr "beskrivelse for standardvisualisering til GStreamer"
#~ msgid "Describes the selected visualization element."
#~ msgstr "Beskriver det valgte visualiseringselement."
#~ msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
#~ msgstr "Kunne ikke indhente Manifestens adresse"
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke skrive til fil »%s«."
msgstr "Kanalkonfigurationsfilen indeholder ikke nogen kanaler"
# German po for gst-plugins-bad 1.4.1
# German po for gst-plugins-bad 1.10.0
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Andre Klapper <ak-47@gmx.net>, 2008.
......@@ -6,179 +6,195 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.6.0\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-21 00:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-02 19:18+0100\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:521
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgstr "Zeichnen des Musters ist fehlgeschlagen"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:522
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgstr "Ein GL-Fehler ist aufgetreten"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:528
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "das Format wurde vor der get-Funktion nicht ausgehandelt"
# OpenCV ist eine freie Programmbibliothek mit Algorithmen für die Bildverarbeitung und maschinelles Sehen.
#: ext/opencv/gsttemplatematch.cpp:186
msgid "OpenCV failed to load template image"
msgstr "OpenCV konnte nicht die Bildvorlage laden"
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:361
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Die Titelinformationen der DVD konnten nicht gelesen werden."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:367
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Öffnen des DVD-Geräts »%s« schlug fehl."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:373
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "PGC-basiertes Suchen schlug fehl."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"DVD konnten nicht gelesen werden. Dies könnte daran liegen, dass die DVD "
"verschlüsselt ist und eine Bibliothek zur DVD-Entschlüsselung nicht "
"installiert ist."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1164
msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
msgstr "DVD konnten nicht gelesen werden. Dies könnte daran liegen, dass die DVD verschlüsselt ist und eine Bibliothek zur DVD-Entschlüsselung nicht installiert ist."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1169 ext/resindvd/resindvdsrc.c:1178
msgid "Could not read DVD."
msgstr "DVD konnten nicht gelesen werden."
#: ext/smoothstreaming/gstmssdemux.c:405
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:695
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Diese Datei enthält keine abspielbaren Ströme."
#: ext/sndfile/gstsfdec.c:769
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "sndfile-Datenstrom konnte nicht zum Lesen geöffnet werden."
#: ext/sndio/sndiosink.c:324 ext/sndio/sndiosrc.c:320
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr "Es konnte keine Verbindung zu sndio hergestellt werden"
#: ext/sndio/sndiosink.c:331 ext/sndio/sndiosrc.c:327
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr "Abfragen der sndio-Fähigkeiten schlug fehl"
#: ext/sndio/sndiosink.c:424 ext/sndio/sndiosrc.c:421
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "sndio konnte nicht eingestellt werden"
#: ext/sndio/sndiosink.c:430 ext/sndio/sndiosrc.c:427
msgid "Could not start sndio"
msgstr "sndio konnten nicht gestartet werden"
#: gst/asfmux/gstasfmux.c:1831
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"Die erzeugte Datei hat eine größere Vorlaufzeit als die Dauer ihres "
"Datenstroms"
msgstr "Die erzeugte Datei hat eine größere Vorlaufzeit als die Dauer ihres Datenstroms"
#: gst/camerabin2/camerabingeneral.c:166 gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:1875
#: gst/camerabin2/gstdigitalzoom.c:282 gst/camerabin2/gstviewfinderbin.c:270
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr ""
"Das Element »%s« fehlt - überprüfen Sie Ihre Installation von GStreamer."
msgstr "Das Element »%s« fehlt - überprüfen Sie Ihre Installation von GStreamer."
#: gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:363
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Dateiort ist als NULL festgelegt. Bitte legen Sie einen gültigen Dateinamen "
"fest"
msgstr "Dateiort ist als NULL festgelegt. Bitte legen Sie einen gültigen Dateinamen fest"
#: gst/camerabin2/gstwrappercamerabinsrc.c:584
msgid "Digitalzoom element couldn't be created"
msgstr "Element für Digitalzoom konnte nicht angelegt werden"
#: gst/dvdspu/gstdvdspu.c:1041
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Format des Unterbilds wurde nicht vor dem Datenfluss konfiguriert"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3111
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Ermitteln der Fragment-Adresse schlug fehl."
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3462
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Fragmente konnten nicht heruntergeladen werden"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:3551
#: gst/mpegtsdemux/mpegtsbase.c:1608
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Interner Datenstromfehler."
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:294
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Kein Dateiname zum Schreiben angegeben."
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:300
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Der gegebene Dateiname »%s« kann nicht in lokale Dateinamen-Kodierung "
"umgewandelt werden."
msgstr "Der gegebene Dateiname »%s« kann nicht in lokale Dateinamen-Kodierung umgewandelt werden."
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:307
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Datei »%s« konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1571 sys/dvb/gstdvbsrc.c:1784
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Gerät »%s« existiert nicht."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1575
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Frontend-Gerät »%s« konnte nicht geöffnet werden."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1594
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr ""
"Einstellungen des Frontend-Geräts »%s« konnten nicht aufgerufen werden."
msgstr "Einstellungen des Frontend-Geräts »%s« konnten nicht aufgerufen werden."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1611
#, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr ""
"Ausliefersystem des Frontend-Geräts »%s« kann nicht durchgezählt werden."
msgstr "Ausliefersystem des Frontend-Geräts »%s« kann nicht durchgezählt werden."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1788
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Datei »%s« konnte nicht zum Lesen geöffnet werden."
#, fuzzy
#: sys/dvb/parsechannels.c:410
msgid "Couldn't find channel configuration file"
msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht gefunden werden"
msgstr "Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht gefunden werden"
#, fuzzy, c-format
#: sys/dvb/parsechannels.c:413 sys/dvb/parsechannels.c:563
#, c-format
msgid "Couldn't load channel configuration file: '%s'"
msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht geladen werden: %s"
msgstr "Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht geladen werden: »%s«"
#, fuzzy, c-format
#: sys/dvb/parsechannels.c:421 sys/dvb/parsechannels.c:846
#, c-format
msgid "Couldn't find details for channel '%s'"
msgstr "Details zu DVB-Kanal %s konnten nicht gefunden werden"
msgstr "Details zu Kanal »%s« konnten nicht gefunden werden"
#, fuzzy, c-format
#: sys/dvb/parsechannels.c:430
#, c-format
msgid "No properties for channel '%s'"
msgstr "Details zu DVB-Kanal %s konnten nicht gefunden werden"
msgstr "Keine Eigenschaften für Kanal »%s«"
#, fuzzy, c-format
#: sys/dvb/parsechannels.c:439
#, c-format
msgid "Failed to set properties for channel '%s'"
msgstr "Details zu DVB-Kanal %s konnten nicht gefunden werden"
msgstr "Festlegen der Eigenschaften für Kanal »%s« schlug fehl"
#, fuzzy, c-format
#: sys/dvb/parsechannels.c:560
#, c-format
msgid "Couldn't find channel configuration file: '%s'"
msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht gefunden werden"
msgstr "Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht gefunden werden: »%s«"
#, fuzzy
#: sys/dvb/parsechannels.c:570
msgid "Channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei enthält keine Kanäle"
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Interner Datenstromfehler."
msgstr "Kanal-Konfigurationsdatei enthält keine Kanäle"
#~ msgid "default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "Voreingestellte GStreamer Tonereignis-Audioziel"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kann Ton mit einer beliebigen Anzahl an Ausgabeelementen "
#~ "wiedergeben. Einige Wahlmöglichkeiten sind »osssink«, »pulsesink« und "
#~ "»alsasink«. Das Audioziel kann eine teilweise Weiterleitung anstelle nur "
#~ "eines einzigen Elements sein."
#~ msgid "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer kann Ton mit einer beliebigen Anzahl an Ausgabeelementen wiedergeben. Einige Wahlmöglichkeiten sind »osssink«, »pulsesink« und »alsasink«. Das Audioziel kann eine teilweise Weiterleitung anstelle nur eines einzigen Elements sein."
#~ msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer Tonereignis-Audioziel"
......@@ -189,31 +205,20 @@ msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei enthält keine Kanäle"
#~ msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "Voreingestelltes GStreamer-Audioziel für Ton- und Videokonferenzen"
#~ msgid ""
#~ "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr ""
#~ "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-Audioziel für Ton- und "
#~ "Videokonferenzen"
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-Audioziel für Ton- und Videokonferenzen"
#~ msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "Voreingestelltes GStreamer-Audioziel für Musik und Filme"
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr ""
#~ "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-Audioziel für Musik und Filme"
#~ msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-Audioziel für Musik und Filme"
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "Voreingestelltes GStreamer-Videoziel"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kann Video mit einer beliebigen Anzahl an Ausgabeelementen "
#~ "wiedergeben. Einige Wahlmöglichkeiten sind »xvimagesink«, »ximagesink«, "
#~ "»sdlvideosink« und »aasink«. Das Videoziel kann eine anteilige "
#~ "Weiterleitung anstelle eines einzigen Elements sein."
#~ msgid "GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer kann Video mit einer beliebigen Anzahl an Ausgabeelementen wiedergeben. Einige Wahlmöglichkeiten sind »xvimagesink«, »ximagesink«, »sdlvideosink« und »aasink«. Das Videoziel kann eine anteilige Weiterleitung anstelle eines einzigen Elements sein."
#~ msgid "description for default GStreamer videosink"
#~ msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-Videoziel"
......@@ -224,15 +229,8 @@ msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei enthält keine Kanäle"
#~ msgid "default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "Voreingestelltes GStreamer-audiosrc"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kann Ton mit einer beliebigen Anzahl an Eingabeelementen "
#~ "aufzeichnen. Einige Wahlmöglichkeiten sind »osssrc«, »pulsesrc« und "
#~ "»alsasrc«. Die Audioquelle kann eine anteilige Weiterleitung anstelle "
#~ "eines einzigen Elements sein."
#~ msgid "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer kann Ton mit einer beliebigen Anzahl an Eingabeelementen aufzeichnen. Einige Wahlmöglichkeiten sind »osssrc«, »pulsesrc« und »alsasrc«. Die Audioquelle kann eine anteilige Weiterleitung anstelle eines einzigen Elements sein."
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-audiosrc"
......@@ -243,15 +241,8 @@ msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei enthält keine Kanäle"
#~ msgid "default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "Voreingestelltes GStreamer-videosrc"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source "
#~ "can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kann Video mit einer beliebigen Anzahl an Eingabeelementen "
#~ "aufzeichnen. Einige Wahlmöglichkeiten sind »v4lsrc«, »v4l2src« und "
#~ "»videotestsrc«. Die Videoquelle kann eine anteilige Weiterleitung "
#~ "anstelle eines einzigen Elements sein."
#~ msgid "GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer kann Video mit einer beliebigen Anzahl an Eingabeelementen aufzeichnen. Einige Wahlmöglichkeiten sind »v4lsrc«, »v4l2src« und »videotestsrc«. Die Videoquelle kann eine anteilige Weiterleitung anstelle eines einzigen Elements sein."
#~ msgid "description for default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-videosrc"
......@@ -262,16 +253,8 @@ msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei enthält keine Kanäle"
#~ msgid "default GStreamer visualization"
#~ msgstr "Voreingestellte GStreamer-Visualisierung"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
#~ "synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead "
#~ "of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kann Visualisierungs-Plugins in eine Weiterleitung integrieren, "
#~ "um Audioströme in Videobilder umzuwandeln. Einige Wahlmöglichkeiten sind "
#~ "»goom«, »goom2k1« und »synaesthesia«. Das Visualisierungs-Plugin kann "
#~ "eine anteilige Weiterleitung anstelle eines einzigen Elements sein."
#~ msgid "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr "GStreamer kann Visualisierungs-Plugins in eine Weiterleitung integrieren, um Audioströme in Videobilder umzuwandeln. Einige Wahlmöglichkeiten sind »goom«, »goom2k1« und »synaesthesia«. Das Visualisierungs-Plugin kann eine anteilige Weiterleitung anstelle eines einzigen Elements sein."
#~ msgid "description for default GStreamer visualization"
#~ msgstr "Beschreibung der voreingestellten GStreamer-Visualisierung"
......@@ -279,6 +262,9 @@ msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei enthält keine Kanäle"
#~ msgid "Describes the selected visualization element."
#~ msgstr "Beschreibt das gewählte Visualisierungselement."
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Interner Datenstromfehler."
#~ msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
#~ msgstr "Adresse der Frachtliste konnte nicht ermittelt werden"
......@@ -291,12 +277,8 @@ msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei enthält keine Kanäle"
#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Audio-Gerät konnte nicht zum Regeln geöffnet werden."
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Audio-Gerät konnte nicht zum Regeln geöffnet werden. Diese Version des "
#~ "Open Sound System (OSS) wird nicht von diesem Element unterstützt."
#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling. This version of the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr "Audio-Gerät konnte nicht zum Regeln geöffnet werden. Diese Version des Open Sound System (OSS) wird nicht von diesem Element unterstützt."
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Lautstärke"
......
......@@ -3,275 +3,187 @@
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
#
# Claude Paroz <claude@2xlibre.net>, 2008-2011.
# Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>, 2015.
# Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>, 2015-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.7.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-20 16:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-23 20:45+0100\n"
"Last-Translator: Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>\n"
"Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:521
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgstr "échec du rendu de motif"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:522
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgstr "Une erreur de rendu GL s’est produite"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:528
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "Format non négocié avant l'appel de la fonction get"
#: ext/opencv/gsttemplatematch.cpp:186
msgid "OpenCV failed to load template image"
msgstr "OpenCV n’a pas pu charger l’image modèle"
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:361
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Impossible de lire les informations de titre du DVD."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:367
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Impossible d’ouvrir le périphérique du DVD « %s »."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:373
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Impossible de définir la recherche basée sur PGC."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Impossible de lire le DVD. Il se peut qu’il soit chiffré et qu’aucune "
"bibliothèque de déchiffrement DVD ne soit installée."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1164
msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
msgstr "Impossible de lire le DVD. Il se peut qu’il soit chiffré et qu’aucune bibliothèque de déchiffrement DVD ne soit installée."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1169 ext/resindvd/resindvdsrc.c:1178
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Impossible de lire le DVD."
#: ext/smoothstreaming/gstmssdemux.c:405
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:695
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Ce fichier ne contient aucun flux exploitable."
#: ext/sndfile/gstsfdec.c:769
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Impossible d’ouvrir le fichier snd en lecture."
#: ext/sndio/sndiosink.c:324 ext/sndio/sndiosrc.c:320
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr "Impossible de se connecter à sndio"
#: ext/sndio/sndiosink.c:331 ext/sndio/sndiosrc.c:327
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr "Impossible d’interroger les capacités de sndio"
#: ext/sndio/sndiosink.c:424 ext/sndio/sndiosrc.c:421
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Impossible de configurer sndio"
#: ext/sndio/sndiosink.c:430 ext/sndio/sndiosrc.c:427
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Impossible de démarrer sndio"
#: gst/asfmux/gstasfmux.c:1831
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"Le fichier généré a un temps de lancement plus long que la durée du flux"
msgstr "Le fichier généré a un temps de lancement plus long que la durée du flux"
#: gst/camerabin2/camerabingeneral.c:166 gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:1875
#: gst/camerabin2/gstdigitalzoom.c:282 gst/camerabin2/gstviewfinderbin.c:270