nb.po 9.51 KB
Newer Older
1 2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
3
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2007.
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012-2017
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.10.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
11
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 11:53+0000\n"
12
"PO-Revision-Date: 2017-01-05 01:34+0100\n"
13
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
15
"Language: nb_NO\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 20
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
21

22 23
msgid "No URL set."
msgstr ""
24 25

msgid "OpenCV failed to load template image"
26
msgstr "OpenCV kunne ikke laste mal-bilde"
27

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
msgid "Could not read title information for DVD."
29
msgstr "Kunne ikke lese tittelinformasjonen til DVD-en."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30

31
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
33
msgstr "Kunne ikke åpne DVD-enheten «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34 35

msgid "Failed to set PGC based seeking."
36
msgstr "Kunne ikke sette PGC-basert søking."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38 39 40 41 42 43
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Kunne ikke lese DVD-en. Dette kan være fordi DVD-en er kryptert DVD-"
"dekrypteringsbiblioteket ikke er installert."
44 45

msgid "Could not read DVD."
46
msgstr "Kunne ikke lese DVD-en."
47

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
48
msgid "This file contains no playable streams."
49
msgstr "Denne filen inneholder ingen spillbare strømmer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
50

51
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
52
msgstr "Kunne ikke åpne sndfile for lesing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
54
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
55
msgstr "Genererte filen har en større preroll tid enn strømmens varighet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
56 57 58

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
59
msgstr "Mangler element «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen din."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60 61

msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
62 63
msgstr ""
"Filplassering er satt til NULL, vennligst sett den til et gyldig filnavn"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
64

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgid "Digitalzoom element couldn't be created"
66
msgstr "Digitalzoom-element kunne ikke opprettes"
67

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
69
msgstr "Underbildeformat er ikke konfigurert før dataflyt"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
70

71 72 73 74 75 76
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Klarte ikke å hente fragment-nettadresse."

msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Kunne ikke laste ned fragmenter"

77 78 79
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern feil i datastrøm."

80
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81 82
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enhet «%s» eksisterer ikke."
83

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
msgstr "Kunne ikke åpne frontenhet «%s»."
87

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
msgstr "Kunne ikke hente innstillinger fra frontenhet «%s»."
91

92
#, c-format
93
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
94
msgstr "Kan ikke nummerere leveringssystemer fra frontenhet «%s»."
95

96
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97 98
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne filen «%s» for lesing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
100
msgid "Couldn't find channel configuration file"
101
msgstr "Kunne ikke finne kanal-konfigurasjonsfil"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
102

103
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104
msgid "Couldn't load channel configuration file: '%s'"
105
msgstr "Kunne ikke finne kanalkonfigurasjonsfil: «%s»"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
106

107
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
108
msgid "Couldn't find details for channel '%s'"
109
msgstr "Kunne ikke finne detaljer for kanal «%s»"
110

111
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
112
msgid "No properties for channel '%s'"
113
msgstr "Kunne ikke finne detaljer for kanal «%s»"
114

115
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
116
msgid "Failed to set properties for channel '%s'"
117
msgstr "Kunne ikke sette egenskaper for kanal «%s»"
118

119
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
120
msgid "Couldn't find channel configuration file: '%s'"
121
msgstr "Kunne ikke finne kanal-konfigurasjonsfil: «%s»"
122

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
123
msgid "Channel configuration file doesn't contain any channels"
124
msgstr "Kanalkonfigurasjonsfilen inneholder ingen kanaler"
125

126 127 128 129 130 131 132 133 134
#~ msgid "failed to draw pattern"
#~ msgstr "Kunne ikke tegne mønster"

#~ msgid "A GL error occured"
#~ msgstr "En GL-feil oppsto"

#~ msgid "format wasn't negotiated before get function"
#~ msgstr "formatet ble ikke forhandlet før get-funksjon"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
#~ msgid "Could not establish connection to sndio"
#~ msgstr "Kunne ikke opprette forbindelse til sndio"

#~ msgid "Failed to query sndio capabilities"
#~ msgstr "Spørring etter tilgjengelige egenskaper i sndio feilet"

#~ msgid "Could not configure sndio"
#~ msgstr "Kunne ikke konfigurere sndio"

#~ msgid "Could not start sndio"
#~ msgstr "Kunne ikke starte sndio"

#~ msgid "No file name specified for writing."
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt for skriving."

#~ msgid ""
#~ "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
#~ msgstr "Oppgitt filnavn «%s» kan ikke konverteres til lokal filnavnkoding."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne filen «%s» for skriving."

157 158 159
#~ msgid "default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "standard GStreamer lydhendelser-audiosink"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
160 161 162 163 164 165 166 167
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan spille av lyd ved hjelp av en rekke utgangselementer. Noen "
#~ "mulige valg er osssink, pulsesink og alsasink. Audiosinken kan være en "
#~ "delvis kommandokø i stedet for bare ett element."
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

#~ msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer lydhendelser-audiosink"

#~ msgid "Describes the selected audiosink element."
#~ msgstr "beskriver standard audiosinkelement."

#~ msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "Standard GStreamer-audiosink for Lyd/Video-konferanser"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178 179
#~ msgid ""
#~ "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-audiosink for musikk og filmer"

#~ msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "standard GStreamer-audiosink for musikk og filmer"

#~ msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-audiosink for musikk og filmer"

#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "standard GStreamer-videosink"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
191 192 193 194 195 196 197 198
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan spille video ved hjelp av en rekke utgangselementer. Noen "
#~ "mulige valg er xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink og aasink. "
#~ "Videosinken kan være en delvis kommandokø i stedet for bare ett element."
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

#~ msgid "description for default GStreamer videosink"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-videosink"

#~ msgid "Describes the selected videosink element."
#~ msgstr "Beskriver det valgte videosink-element."

#~ msgid "default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "standard GStreamer-audiosrc"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209 210 211 212 213 214 215 216
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan ta opp lyd ved hjelp av en rekke dataobjekter. Noen mulige "
#~ "valg er osssrc, pulsesrc og alsasrc. Lydkilden kan være en delvis "
#~ "kommandokø i stedet for bare ett element."
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-audiosrc"

#~ msgid "Describes the selected audiosrc element."
#~ msgstr "Beskriver det valgte audiosrc-elementet"

#~ msgid "default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "standard GStreamer-videosrc"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
227 228 229 230 231 232 233 234
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source "
#~ "can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan ta opp video fra en rekke dataobjekter. Noen mulige valg er "
#~ "v4lsrc, v4l2src og videotestsrc. Videokilden kan være en delvis "
#~ "kommandokø i stedet for bare ett element."
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

#~ msgid "description for default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-videosrc"

#~ msgid "Describes the selected videosrc element."
#~ msgstr "Beskriver det valgte videosrc-elementet"

#~ msgid "default GStreamer visualization"
#~ msgstr "standard GStreamer-visualisering"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
#~ "synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead "
#~ "of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan sette visualiseringsplugins i en rørledning til å forvandle "
#~ "lydstrømmer i videobilder. Noen mulige valg er goom, goom2k1 og "
#~ "synaesthesia. Visualiseringsplugin kan være en delvis kommandokø i stedet "
#~ "for bare ett element."
255 256 257 258 259 260 261

#~ msgid "description for default GStreamer visualization"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-visualisering"

#~ msgid "Describes the selected visualization element."
#~ msgstr "Beskriver valgt visualiseringselement."

262 263 264
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Intern feil i datastrøm."

265 266 267 268 269
#~ msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
#~ msgstr "Kunne ikke hente Manifest-nettadressen."

#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke skrive til fil «%s»."