cs.po 9.97 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translation of gst-plugins-bad.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-bad.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
#
6
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2015.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
#
10 11
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.6.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"POT-Creation-Date: 2016-09-01 11:24+0300\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"PO-Revision-Date: 2015-10-15 20:54+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
16
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
17
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
18
"Language: cs\n"
19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
23
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
24

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25 26 27 28 29 30
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""

msgid "A GL error occured"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
31
msgid "format wasn't negotiated before get function"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32 33 34
msgstr "formát nebyl vyjednán před získáním funkce"

msgid "OpenCV failed to load template image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
35
msgstr "OpenCV selhalo při načítání obrazu šablony"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
36

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37 38 39 40 41
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Nezdařilo se přečtení informací o titulu DVD."

#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení DVD „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44
msgid "Failed to set PGC based seeking."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgstr "Nezdařilo se nastavení hledání založeného na PGC."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
47 48 49 50 51 52
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Nezdařilo se čtení DVD. Může to být tím, že je DVD šifrováno a knihovna pro "
"dešifrování DVD není nainstalována."
53 54

msgid "Could not read DVD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
msgstr "Nezdařilo se čtení DVD."
56

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57
msgid "This file contains no playable streams."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
58
msgstr "Tento soubor neobsahuje žádný proud, který by šel přehrát."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
59

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
61
msgstr "Nezdařilo se otevření proudu zvukového souboru ke čtení."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
63
msgid "Could not establish connection to sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
64
msgstr "Nelze ustanovit spojení se sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65 66

msgid "Failed to query sndio capabilities"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
67
msgstr "Selhalo dotázání sndio na podporované funkce"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68 69

msgid "Could not configure sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
70
msgstr "Nelze nastavit sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71 72

msgid "Could not start sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73
msgstr "Nelze spustit sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74 75

msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76 77 78
msgstr ""
"Vygenerovaný soubor má delší čas videa vloženého před začátek (preroll) než "
"je délka celého jeho proudu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79 80 81

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte svoji instalaci systému GStreamer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
83 84

msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
85 86 87
msgstr ""
"Umístění souboru je nastavené prázdné, nastavte jej prosím na platný název "
"souboru"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
88

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89
msgid "Digitalzoom element couldn't be created"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90
msgstr "Nelze vytvořit prvek digitalzoom"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
91

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
92
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
93
msgstr "Formát podřízeného obrázku nebyl nastaven před datovým tokem"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
94

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
95 96 97 98 99 100
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Selhalo získání adresy URL fragmentu."

msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Nelze stáhnout fragmenty"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
101 102 103
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Chyba proudu vnitřních dat."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104 105 106
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "K zápisu nebyl zadán žádný název souboru."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
107 108
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
109 110
msgstr ""
"Zadaný název souboru „%s“ nelze převést do kódování místních názvů souborů."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
111

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
112 113 114 115
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ k zápisu."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgid "Device \"%s\" does not exist."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
118
msgstr "Zařízení „%s“ neexistuje."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
122
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení rozhraní „%s“."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
123

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
126
msgstr "Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo získat nastavení."
127

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
128
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
129
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
130 131
msgstr ""
"Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo vytvořit seznam doručovacích systémů."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
132

133
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
135
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ ke čtení."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
137
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
138
msgstr "Nelze najít soubor s nastavením kanálů DVB"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
139

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
140
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
141
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
142
msgstr "Nelze načíst soubor s nastavením kanálu DVB: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
143 144 145

#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
146
msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
147

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
#, fuzzy, c-format
msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s"

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s"

#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Nelze najít soubor s nastavením kanálů DVB"

msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "Soubor s nastavením kanálů DVB neobsahuje žádné kanály"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
163 164 165
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Vnitřní chyba datového toku."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
#~ msgid "default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "výchozí zvukový cíl GStreamer pro zvukové události"

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer umí přehrávat zvuk pomocí mnoha výstupních prvků. Možné volby "
#~ "jsou osssink, pulsesink a alsasink. Zvukovým cílem může být namísto "
#~ "jednoho elementu i částečná roura."

#~ msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "popis výchozího zvukového cíle pro zvukové události GStreamer"

#~ msgid "Describes the selected audiosink element."
#~ msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako cíl pro zvuk."

#~ msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr ""
#~ "výchozí zvukový cíl GStreamer pro hlasové konference a videokonference"

#~ msgid ""
#~ "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr ""
#~ "popis výchozího zvukového cíle GStreamer pro hlasové konference a "
#~ "videokonference"

#~ msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "výchozí zvukový cíl GStreamer pro hudbu a filmy"

#~ msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "popis výchozího zvukového cíle GStreamer pro hudbu a filmy"

#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "výchozí cíl videa GStreamer"

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer umí přehrávat video pomocí mnoha výstupních prvků. Možné volby "
#~ "jsou xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink a aasink. Cílem videa může být "
#~ "namísto právě jednoho elementu i částečná roura."

#~ msgid "description for default GStreamer videosink"
#~ msgstr "popis výchozího cíle videa GStreamer"

#~ msgid "Describes the selected videosink element."
#~ msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako cíl pro video."

#~ msgid "default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "výchozí zdroj zvuku GStreamer"

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer umí nahrávat zvuk pomocí mnoha vstupních prvků. Možné volby "
#~ "jsou osssrc, pulsesrc a alsasrc. Zvukovým zdrojem může být namísto právě "
#~ "jednoho elementu i částečná roura."

#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "popis pro výchozí zdroj zvuku GStreamer"

#~ msgid "Describes the selected audiosrc element."
#~ msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako zdroj zvuku."

#~ msgid "default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "výchozí zdroj videa GStreamer"

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source "
#~ "can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer umí nahrávat video pomocí mnoha vstupních prvků. Možné volby "
#~ "jsou v4lsrc, v4l2src a videotestsrc. Zdrojem videa může být namísto právě "
#~ "jednoho elementu i částečná roura."

#~ msgid "description for default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "popis pro výchozí zdroj videa GStreamer"

#~ msgid "Describes the selected videosrc element."
#~ msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako zdroj videa."

#~ msgid "default GStreamer visualization"
#~ msgstr "výchozí vizualizace GStreamer"

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
#~ "synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead "
#~ "of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer umí do roury vložit vizualizační zásuvný modul, aby prováděl "
#~ "změny zvukových proudů ve snímcích videa. Možné volby jsou goom, goom2k1 "
#~ "a synaesthesia. Vizualizačním zásuvným modulem může být namísto právě "
#~ "jednoho elementu i částečná roura."

#~ msgid "description for default GStreamer visualization"
#~ msgstr "popis pro výchozí vizualizaci GStreamer"

#~ msgid "Describes the selected visualization element."
#~ msgstr "Popisuje vybraný vizualizační element."